Aagtdorp

Plaats
Buurtschap
Bergen NH
Kennemerland
Noord-Holland

aagtdorp_plaatsnaambord_kopie.jpg

De toenmalige gemeente Schoorl heeft bij de buurtschappen in het dorpsgebied van Schoorl, en formeel ook gelegen binnen de bebouwde kom daarvan, zeer bescheiden witte plaatsnaambordjes geplaatst. Aagtdorp is er daar een van.

De toenmalige gemeente Schoorl heeft bij de buurtschappen in het dorpsgebied van Schoorl, en formeel ook gelegen binnen de bebouwde kom daarvan, zeer bescheiden witte plaatsnaambordjes geplaatst. Aagtdorp is er daar een van.

Aagtdorp

Terug naar boven

Status

- Aagtdorp is een buurtschap* en polder in de provincie Noord-Holland, in de streek Kennemerland, gemeente Bergen. T/m 2000 gemeente Schoorl.

* De plaats heeft witte plaatsnaamborden, binnen de bebouwde kom van de formele plaats Schoorl. Daarom wordt deze plaats vaak als 'wijk' (van Schoorl) betiteld. Aangezien deze kern in de praktijk echter niet in, maar nog altijd los van de kern Schoorl ligt, en nog altijd een duidelijke eigen identiteit heeft, vinden wij de kwalificatie 'wijk' geen recht doen aan deze plaats, en blijven wij toch opteren voor de status en aanduiding 'buurtschap'.

- De buurtschap Aagtdorp valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Schoorl.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Eechtrip, Aagtendorp, 1215-1226 kopie 1420 Ekthorp, 1698 Aachtdorp, 1745 Eghtdorp, 1840 Aagdorp.

Naamsverklaring
Het eerste deel wordt verschillend verklaard: 1. aag(t), Friese vorm voor oog 'laaggelegen weiland', 2. een samentrekking van Agathadorp*, al dan niet naar een kapel gewijd aan de H. Agatha, 3. verband met het Middelnederlandse eggh(e) 'hoek' en dan een betekenis: 'dorp in of bij een hoek'.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Aagtdorp ligt N van het dorp Bergen en Z van het dorp Schoorl.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Aagtdorp 19 huizen met 111 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 250 huizen met ca. 600 inwoners, inclusief de bewoners van het instituut Scorlewald, die deels ook verspreid in de buurtschap wonen. Naast de vakantiegangers hebben ook de zorginstellingen ervoor gezorgd dat de bewoners van de buurtschap een zeer gemêleerd gezelschap vormen. De cliënten van dit instituut wonen deels gecentraliseerd op Scorlewald, maar ook elders in de kern hebben zij woonhuizen en voormalige pensions betrokken, waar eveneens zorg wordt verleend.

Terug naar boven

Geschiedenis

In den beginne
Op de huidige plaats van Aagtdorp in het voormalige deltagebied van de rivier de Zijpe lag een zandtong. Op deze zandtong is door archeologen bewoning gevonden. Romaans aardewerk geeft aan dat de zandtong rond de eeuwwisseling al bewoond moet zijn geweest. Door de open verbinding met zee is in het moerasgebied rond de zandtong klei afgezet en latere bewoners hebben dit bedijkt, waardoor polders zijn ontstaan. Van de vroege geschiedenis is weinig bekend. De huidige nederzetting wordt het eerst genoemd in het jaar 925 en is dan eigendom van de Sint Maartenskerk te Utrecht.

Bollenteelt
De loop van de rivieren en het bij het Zwin binnenkomende zeewater zorgt voor afzetting van kleipakketten. Gemengd met het zand uit de (stuif)duinen geeft dit een uitstekende grond voor akkerbouw. Op deze grond willen tulpen goed groeien en akkerbouwer Kruif (de uitvinder van de zwarte tulp) realiseert dan ook grote stukken bloembollenland in de Aagtdorperpolder. Het stuiven van de duinen is een plaag voor de tuinbouwers. Sinds eind 19e eeuw zijn de duinen aan de binnenrand bebost en komt de ontwikkeling van Aagtdorp op gang.

Opkomst toerisme
Rond 1900 wordt het een trend dat inwoners van de grote steden een tijdje in pensions op het platteland vertoeven. Daardoor ontstaan verschillende van deze gelegenheden in Aagtdorp, waarmee de basis wordt gelegd voor het toerisme. Sinds de jaren vijftig van de 20e eeuw ontwikkelt het aantal kampeerterreinen in de Aagtdorperpolder zich explosief en wordt het toerisme een belangrijke pijler voor de buurtschap en voor de hele gemeente Schoorl.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Duinwandeling vanuit Aagtdorp (Zuidroute, 7 km). Je kunt die eventueel combineren met de Schoorlse Duinenroute van 12,6 km.

- De slingerende weg door Aagtdorp heeft sinds 100 jaar de Postweg, die aanvankelijk het 'doorgaande verkeer' verzorgde, op de achtergrond gedrongen. Gelukkig maar, want door de gang van zaken bij het maken van de straatweg heeft de Postweg met zijn bebossing nog veel van zijn oude karakter kunnen behouden, en is nu met zijn inrichting in twee paden belangrijk voor het rijwiel- en wandelend verkeer gebleven.

De Duinweg zelf, die vanaf Aagtdorp een vrij sterke stijging vertoont tot waar de Postweg weer aansluit, lijkt voor het aanrijdend verkeer in een tunnel van bomen in het duin te verdwijnen. Die stijging is het gevolg van het feit dat de weg daar een oude opstuiving aan de duinvoet bereikt die oudtijds is ontstaan bij het uitwaaien van de binnenduinrand en de daarachter in het duin gelegen diepe stuifketel, het Uilengat.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Aagtdorp, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's van Aagtdorp.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Aagtdorp.

- Belangenvereniging: - Om na de fusie van de gemeenten Bergen, Egmond en Schoorl de afstand tussen burgers en bestuurders zo klein mogelijk te houden, ontstond het initiatief tot het oprichten van wijkverenigingen. Zo is in 2001, vanuit de actiegroep Duinweg, Wijkvereniging Aagtdorp opgericht. Sindsdien zijn in de wijk diverse verbeteringen gerealiseerd, variërend van verkeersmaatregelen tot gehonoreerde bezwaren op of overleg over voorgenomen omgevingsplannen.

De Wijkvereniging heeft tot doel de belangen van de wijk te behartigen. Zij maakt zich sterk voor de verbetering van de leefbaarheid in de wijk en daarmee de vergroting van het woongenot. Hiertoe volgt zij de lokale ontwikkelingen en speelt hier zonodig op in. Aandachtspunten daarbij zijn verkeer en (verkeers)veiligheid, recreatie en ruimtelijke ordening, welzijn (zorg) en milieuproblematiek. De Wijkraad ontwikkelt ook zelf initiatieven en geeft ook gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente over allerlei zaken die de bewoners van de buurtschap aangaan.

- Zorg: - Scorlewald is een antroposofische zorginstelling in Aagtdorp bij Schoorl. Het is een woon- en werkgemeenschap waar ca. 200 mensen wonen en werken. Zinvol werk, gemeenschapsvorming en een rijk cultureel leven staan er hoog in het vaandel. Scorlewald heeft 17 ambachtelijke werkplaatsen waar ook mensen die van buiten de instelling komen, in werken. Aan de ingang is winkel/lunchroom Kardeis gevestigd. Buitenlocaties van Scorlewald zijn: de Hoftuin (Bergen), keramiekatelier Feniks (Schoorl), Fermento (Alkmaar), Croon & Bergh (Burgerbrug), Oosterheem (Broek op Landelijk) en zorgboerderij Dijkgatshoeve (Wieringerwerf). De instelling is HKZ-gecertificeerd en maakt deel uit van de Raphaëlstichting.

Reactie toevoegen