Aalten

Plaats
Dorp en gemeente
Aalten
Achterhoek
Gelderland

aalten_plaatsnaambord_kopie.jpg

Aalten is een dorp en gemeente in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek.

Aalten is een dorp en gemeente in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek.

gemeente_aalten_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Aalten anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (© www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Aalten anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (© www.atlasenkaart.nl)

aalten_gemeente_op_kaart_openstreetmap.jpg

Actuele kaart van de gemeente Aalten (de oranje lijn is de grens). Het verschil met de kaart uit ca. 1870 is dat de gemeente in 2005 is vergroot met de gemeente Dinxperlo, met naast dat dorp verder nog het dorp De Heurne. (© www.openstreetmap.org)

Actuele kaart van de gemeente Aalten (de oranje lijn is de grens). Het verschil met de kaart uit ca. 1870 is dat de gemeente in 2005 is vergroot met de gemeente Dinxperlo, met naast dat dorp verder nog het dorp De Heurne. (© www.openstreetmap.org)

aalten_rk_sint_helenakerk.jpg

De huidige RK Sint Helenakerk in Aalten dateert uit 1952. Dit is al de 4e RK Sint Helenakerk in het dorp. Hoe dat zit, kun je lezen in het hoofdstuk Bezienswaardigheden.

De huidige RK Sint Helenakerk in Aalten dateert uit 1952. Dit is al de 4e RK Sint Helenakerk in het dorp. Hoe dat zit, kun je lezen in het hoofdstuk Bezienswaardigheden.

aalten_hervormde_pkn_oude_helenakerk.jpg

De 1e RK Sint Helenakerk in Aalten is na de Reformatie ingepikt door de protestanten, en heet sinds het gereedkomen van een nieuwe RK Sint Helenakerk in de 19e eeuw de Oude Helenakerk.

De 1e RK Sint Helenakerk in Aalten is na de Reformatie ingepikt door de protestanten, en heet sinds het gereedkomen van een nieuwe RK Sint Helenakerk in de 19e eeuw de Oude Helenakerk.

Aalten

Terug naar boven

Status

- Aalten is een dorp en gemeente in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek.

- Wapen van de gemeente Aalten.

- De gemeente is in eerste instantie in 1795 ontstaan uit de heerlijkheid Bredevoort (net als de gemeenten Bredevoort, Dinxperlo en Winterswijk). In 1798 worden deze gemeenten weer verenigd in het Ambt Bredevoort. In 1811 wordt dit Ambt Bredevoort weer opgedeeld in de mairieën Winterswijk en Aalten/Bredevoort. In 1813 worden de twee laatstgenoemde weer aparte zelfstandige gemeenten. In 1818 worden deze weer samengevoegd tot een gemeente.

- De gemeente is in 2005 vergroot met de gemeente Dinxperlo (met naast het gelijknamige dorp het dorp De Heurne en het grootste deel van de buurtschap Beggelder).

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Aalten.

- Onder het dorp Aalten vallen ook de buurtschappen Barlo, Dale, Haart, Heurne, Hollenberg, IJzerlo, 't Klooster en Lintelo. Bij elkaar zijn dit 8 buurtschappen. De topografische atlas Gelderland (1) vermeldt ook het complex Groot Deunk als buurtschap. In de praktijk valt dat echter onder Barlo. Ook 't Villeken dat zij als buurtschap vermelden is dat volgens ons niet, wij hebben de indruk dat dat buurtje onderdeel is van de buurtschap Dale. Onder de gemeente valt verder vanouds nog het dorp en vestingstadje Bredevoort. Bij elkaar zijn er in de gemeente dus 4 dorpen en 9 buurtschappen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
828 kopie 11e eeuw in Aladna, 1138-1139 in Alethnin, 1152 Aladon, 1230 Alethim, 1248 Alethen, 1381-1383 Aelten, 1840 Aalten.

Naamsverklaring
Moeilijk te verklaren. Onjuist is het verband met een boomnaam aal 'abeel'. Ook is gedacht aan het Oudengelse æled, en het Oudsaksische êld 'vuur, brand'. Eerder te vergelijken met Aalden, waarin een plant- of boomnaam wordt herkend die verwant is met het Oudnoorse alað, 'voeding, spijs', het Oudnoorse aldin 'eetbare boomvrucht' en het Oudzweedse alda 'vruchtdragende eik'. De verklaring die uitgaat van het Indo-Europese Alatanâ*, een nederzettingsnaam afgeleid van een waternaam, bij de wortel alat*- 'schitterend, uitbuigend', is vergezocht.(2)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Aalten ligt ZW van het dorp Winterswijk en grenst in het Z aan Duitsland.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Aalten 742 huizen met 6.368 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 251/2.136 (= huizen/inwoners), de stad Bredevoort 106/902 en de buurtschappen Barlo 74/619, Dale 54/547, Haart 46/390, Heurne 32/274, Lintelo 127/1.062 en IJzerlo 52/438. Tegenwoordig heeft de gemeente ca. 11.000 huizen met ca. 27.500 inwoners, waarvan ca. 7.000/17.000 in het gelijknamige dorp.

Terug naar boven

Geschiedenis

In den beginne
Op de Aalter Es moet in de 6e eeuw al een nederzetting hebben gelegen, getuige de vondsten van een grafveld uit deze tijd aan de Damstraat. De oorsprong van het dorp ligt ergens in de tweede helft van de 8e eeuw, toen Karel de Grote de Saksische stammen in de regio onderwierp. Uit deze tijd stammen de archeologische opgravingen die zijn verricht op de Hoven, waar grondsporen van huizen zijn aangetroffen. De onderzochte woning had duidelijk geen functie als boerderij, waaruit geconcludeerd wordt dat Aalten in deze tijd al een dorp was waar handwerkslieden woonden. Iedere gemeenschap in de veroverde gebieden moest een 'hoofdhof' leveren voor de stichting van een kerk. Waarschijnlijk is toen de eerste kerk van het dorp gesticht op gronden die behoorden bij de voormalige Ahof, nu beter bekend als De Pol. De parochie Aladon of Alethnin, die toen tot stand is gekomen en voor het eerst vermeld werd in 1152, omvatte aanvankelijk ook Bredevoort en Dinxperlo. In de 10e en 12e eeuw maakte de parochie deel uit van het Graafschap Lohn. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog heeft het dorp veel te lijden gehad van de belegeringen van onder andere Bredevoort en Groenlo door langstrekkende legers, die ook wel hun kamp opsloegen in het dorp.

Gemeente en emigraties in de 19e eeuw
Bestuurlijk viel Aalten tot de Franse tijd onder de Heerlijkheid Bredevoort. In 1811 werd het een zelfstandige gemeente. Een woonhuis aan de markt werd in gebruik genomen als gemeentehuis, dat nog altijd in gebruik is. In de 19e eeuw emigreerden veel dorpelingen naar de Verenigde Staten. De emigratiegolf begon rond 1844. Onder de eerste groep landverhuizers bevonden zich veel Afgescheidenen die om geloofsredenen vertrokken. onder invloed van predikanten als Anthony Brummelkamp en Albertus Christiaan van Raalte. Onder invloed van mislukkende oogsten vertrokken ook veel anderen om economische redenen.

Industrie
Textielindustrie
Eind 19e eeuw en begin 20e eeuw kende Aalten net als andere plaatsen in de Achterhoek een bloeiende textielindustrie. Daarbij zijn de textielfabrieken van Heinrich Driessen en zijn neven Anton en Joseph van grote betekenis geweest voor de Aaltense bevolking. Naast de enorme groei aan werkgelegenheid voor velen heeft de textielfamilie Driessen ook sociaal en cultureel erg veel voor het dorp betekend. Zo ijverde de familie voor betere verbindingen, ondersteunde ze het Aaltense verenigingsleven en de katholieke kerk. Het bedrijf bood allerlei cursussen aan haar werknemers, waarmee zij zich verder konden ontwikkelen. Eind 1969 kwam met de sluiting van het bedrijf aan de Hofstraat een einde aan de textielindustrie.

Hoornindustrie
Halverwege de 19e eeuw ontwikkelde zich in Aalten de - in Nederland unieke - hoornindustrie. Hoorndraaiers maakten van buffelhoorn uit Azië en Zuid Amerika lange pijpenstelen, kammen, knopen, seinfluitjes, naaldenkokers en messenheften. Uitgegroeid tot vier industriële bedrijven heeft deze industrie aan vele honderden inwoners werk verschaft. De intrede van kunststof en massaproductie luidde het einde in van deze industrie. Met de sluiting van NV Dutch Button Works (DBW) in 1976 kwam een definitief einde aan 120 jaar hoornindustrie in het dorp.(3)

Tweede Wereldoorlog
Het Nationaal Onderduikmuseum (Markt 12) verhaalt over het leven van een gemeenschap in ongewone tijden: de Tweede Wereldoorlog. Hier wordt een beeld gegeven van het dagelijks leven van burgers in de bezettingsjaren 1940-1945. In de gemeente Aalten is destijds een zeer hoog aantal onderduikers ondergebracht. In het museum zijn de verhalen van mensen in oorlogstijd interactief te ervaren. Beleef mee hoe het dagelijks leven voor hen totaal veranderde en voor welke keuzes mensen werden gesteld. Bemerk dat er bij ‘goed of fout’ veel nuances mogelijk zijn. Ervaar hoe moeilijk het is om stroom op te wekken en hoe benauwd het was in de onderduikruimte. Ga op zoek naar de verhalen van mensen die de oorlog zelf hebben beleefd en verbind deze met de actualiteit. Leerzaam en spannend voor alle leeftijden!

Heemkunde
De in 1962 opgerichte Oudheidkundige Werkgemeenschap Aalten - Dinxperlo - Wisch (ADW) is een vereniging die allerlei mogelijkheden biedt om op een actieve of passieve manier bezig te zijn met een of meerdere facetten van de lokale en regionale oudheidkunde. Activiteiten waarbij ook de gezelligheid niet uit het oog wordt verloren. ADW verschaft informatie door middel van: het Contactorgaan: drie keer per jaar komt er een boekje uit van 56 pagina's, waarin bijdragen van leden worden gepubliceerd; lezingen: elk winterseizoen (oktober-april) worden zes avonden met lezingen georganiseerd over diverse onderwerpen op oudheidkundig gebied; cursussen: aansluitend bij de doelstellingen worden cursussen gegeven in bijvoorbeeld het maken van midwinterhoorns en oudschrift voor beginners en gevorderden; excursies: twee keer per jaar is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een excursie naar oudheidkundige objecten. Verder oefent een groep van midwinterhoornblaozers ('de ADW-Blaozers') een gedeelte van het jaar om rond de kerstdagen de "Olde Roop" weer te laten klinken bij diverse manifestaties in de regio.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Aalten heeft 28 rijksmonumenten.

- Aalten heeft 77 gemeentelijke monumenten.

- De Hervormde (PKN) Oude Helenakerk (Landstraat 22) is een laatgotische pseudobasiliek met een laatromaanse toren.Toen Karel de Grote de Saksische stammen onderwierp, verordonneerde hij dat iedere gemeenschap een hoofdhof ter beschikking moest stellen ten behoeve van de stichting van een kerk. Waarschijnlijk is toen de eerste kerk gesticht op gronden van de latere havezate de Ahof. De toen ontstane parochie Aladon of Alethnin wordt voor het eerst vermeld in 1152. De Hervormde kerk van Aalten, die voor de reformatie tot het bisdom Münster behoorde, was oorspronkelijk gewijd aan de Heilige Helena. Helena was de moeder van de Romeinse keizer Constantijn de Grote die zich tot het Christendom had bekeerd. Het gebouw is geheel opgebouwd van tufsteen. De toren is in de 12e eeuw gebouwd, de rest van het gebouw in fasen tussen 1475 en 1550.

In de kerk bevinden zich laat 15e- en vroeg-16e-eeuwse muur- en gewelfschilderingen. Deze muurschilderingen zijn tijdens de reformatie met een laag witkalk afgedekt. Toen in 1973 het pleisterwerk opnieuw moest worden gewit, bleek dat onder de zes tot zeven lagen kalk bijzondere muurschilderingen schuil gingen. De schilderingen stellen de Twaalf Apostelen voor, een voorstelling van het Laatste Oordeel, een monumentale afbeelding van de kroning van Maria, een restant van een Anna te Drieën en een in West-Europa nauwelijks voorkomende afbeelding van keizer Constantijn de Grote samen met zijn moeder, de Heilige Helena, aan wie de kerk oorspronkelijk was gewijd was. De schilderingen zijn in fasen ontdekt (1974, 1989, 2000-2002) en in de jaren na 2002 behoudend gerestaureerd. Van juni tot en met september kan de kerk op woensdag van 13.30-16.30 uur en op donderdag van 10.30-16.30 uur worden bezichtigd. Ook is de kerk tijdens de landelijke Open Monumentendagen (begin september) opengesteld.

- De rooms-katholieken kerkten tot de reformatie in de hierboven beschreven Oude Helenakerk, die na de reformatie dus door de protestanten is overgenomen. De bisschop van Münster, Bernhard von Galen, waar Aalten onder viel, liet hierop net buiten de republiek enkele kapellen bouwen, waaronder de Kreuzkapelle.De katholieken kerkten hier tot 1800. In de Franse tijd werd het weer mogelijk om een eigen kerk te bouwen. In 1859 werd een eerste kerk gebouwd, die aan het einde van de eeuw door brand werd verwoest. Deze kerk werd gevolgd door een kerk uit 1895, ontworpen door Alfred Tepe. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog sloegen twee bommen in nabij de kerk, waardoor de kerk op de toren na is verwoest. In 1952 komt de huidige RK Sint Helenakerk (Dijkstraat 11) gereed, naar ontwerp van Jan van Dongen, waarbij de oude toren is ingepast. Het schip is opgezet als een pseudobasiliek met in de zijgevels rondboogvensters met glas-in-loodramen. Rechts naast de kerktoren is een kleinere traptoren aangebracht. De kerk is een gemeentelijk monument. De kerk is in 2018 aan de eredienst onttrokken en is, evenals de pastorie, verkocht.

- De thans voormalige protestantse PKN (voorheen Gereformeerde) Oosterkerk in Aalten (Oosterkerkstraat 1) is gebouwd in 1913 en verving de oudere Oosterkerk, die op dezelfde locatie stond en te klein was geworden. De kerk werd ook wel Kerk A genoemd, waar de Westerkerk Kerk B werd genoemd. De kerk is gebouwd naar ontwerp van architect Ane Nauta. In 1931 is de kerk verder uitgebreid, aangezien het aantal zitplaatsen nog steeds te klein bleek. Nauta gebruikte voor het ontwerp elementen uit de neorenaissance, maar was ook beïnvloed door Hendrik Petrus Berlage. De kerk is oorspronkelijk gebouwd op een T-plattegrond. Voor de voorgevel, die is voorzien van een tuitgevel, is een entree aangebracht die een eigen tuitgevel heeft. Boven de ingang is een raamwerk aangebracht. In de voorgevel diverse rondboogvensters met in het midden een trifora met gebrandschilderd glas. Het gedenkraam is ontworpen door Marius Richters en heeft een tekst verwijzend naar de dankbaarheid voor hulp in de Tweede Wereldoorlog. De architectuur van de kerk is in alle gevels doorgezet, waarbij glas-in-loodramen zijn toegepast. Aan beide zijden van de voorgevel is een toren aangebracht, waarbij de linker beduidend groter is. Beide torens worden bekroond met een naaldspits. Sinds 2001 is de kerk een rijksmonument.

- De Christelijk-gereformeerde kerk dateert uit 1924.

- "In het centrum van Aalten bevindt zich een kleine, goed gerestaureerde en mooi ingerichte synagoge, die bijna een eeuw het centrum van Joods leven in deze gemeente vormde. Het gebouw is thans eigendom van Stichting Vrienden van de Aaltense Synagoge. Op onze website kunt u uitvoerige documentatie vinden over de geschiedenis van de sjoel en de lokale Joodse gemeenschap, aan de hand van boeken en brochures. Ook wordt u geïnformeerd over de activiteiten van de stichting, over de tijden van openstelling van het gebouw, en met name over de mogelijkheid van groepsbezoeken."

- In zijn huidige verschijningsvorm dateert Algemene begraafplaats Berkenhove (Romienendiek 2a) uit verschillende periodes. In 1922 is het terrein aangelegd. Als locatie was gekozen voor de oude Aaltense es, aan een van de oude uitvalswegen van Aalten. Voor de poort met de tekst 'Rustplaats Berkenhove' ligt een veldkei met de tekst: 'Want de mensch gaat naar zijn eeuwig huis, Prediker 12:5'. In de loop der tijden zijn diverse meer of minder bekende personen op Berkenhove begraven. Verschillende graven vormen een verwijzing naar de Tweede Wereldoorlog en in het bijzonder naar het verzetswerk. Hoewel Berkenhove van oorsprong een algemene begraafplaats was, is er later een rooms-katholiek gedeelte aan toegevoegd. Dit westelijke terreingedeelte is omstreeks 1960 aangelegd. Nadere informatie vind je ter plekke op het informatiepaneel dat in juni 2016 is onthuld.

- In 2019 en 2020 zijn 150 historische interieurs in de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk 'ontdekt', beschreven en gefotografeerd, door medewerkers van het Gelders Genootschap, die voor de drie gemeenten het project 'Historische interieurs' hebben uitgevoerd. In 2019 zijn bewonersavonden georganiseerd, waar het doel van het project is uitgelegd en waar mensen die dachten te beschikken over een bijzonder interieur zich konden melden. “Hierdoor gingen vele deuren open. Erfgoed is een belangrijk onderdeel van onze identiteit. Historische interieurs onderstrepen dat. Ze vertellen hoe we vroeger gewoond, geleefd en gewerkt hebben. Wat begon in de Brinkheurne in de Oost-Achterhoek gaat nu de hele provincie door, want overal in Gelderland worden nu de oude interieurs nader bekeken", aldus wethouder Ted Kok van de eerstgenoemde gemeente tijdens de presentatie van het boek 'Jaarboek Achterhoek & Liemers 44 - Het historische interieur in Oost-Gelderland' (februari 2021), waarin de resultaten van het onderzoek worden weergegeven.

Wat wordt met historische interieurs bedoeld? Architectuurhistoricus Marlieke Damstra vertelde tijdens de boekpresentatie dat hierbij niet de inrichting met oude meubels en tapijten wordt bedoeld. Het gaat om “aard- en nagelvaste” onderdelen van het binnenhuis. “Denk daarbij aan schouwen, ingebouwde kasten, tegelvloeren, wand- en plafondafwerkingen en bijzondere ramen.” Hierover was nog niet veel bekend. “We kennen bijvoorbeeld het Keunenhuis en het Vriezenhuis, beide in de Winterswijkse buurtschap Woold, maar veel historische interieurs waren nog niet eerder geïnventariseerd.” Vooral de interieurs van gebouwen in de bebouwde kom waren betrekkelijk onbekend. Na de bewonersavonden in de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk konden de onderzoekers van het Gelders Genootschap vele gebouwen bezoeken. “We werden overal gastvrij ontvangen.”

Doel van het project was ook om de eigenaren bewust te maken van hun historische interieur, al waren ze dat in vele gevallen al. Daarnaast waren er handreikingen over hoe de interieurs het beste in stand gehouden kunnen worden. Dat krijgt nog een vervolg; er komen diverse webinairs over stucwerk, wand- en vloertegels en glas. Daarbij worden instructies gegeven voor het onderhoud. De webinars zijn via deze link terug te kijken. Het zijn niet alleen interieurs van boerderijen en woonhuizen van oudere datum die aandacht krijgen in het boek. Ook de muurschilderingen in de kerk van Beltrum komen aan bod, en het wederopbouwhuis in Lievelde, ontworpen door architect Gerard Schouten. Tot slot bevat het jaarboek een 'kroegentocht': een rondgang langs diverse authentieke café-interieurs in de Achterhoek.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Evenementenkalender. - Nieuws over evenementen in Aalten op Facebook.

- "LSAmusic (Lazy Sunday Afternoon Music) Aalten, opgericht in 2013, organiseert jaarlijks gemiddeld 7 concerten voor mensen die serieus geïnteresseerd zijn in goede muziek, zoals: pop, blues, rock, country, roots, etc. Uitgangspunten: minimaal zes gratis concerten per jaar: drie in het voorjaar, drie in het najaar; afwisselend programma met nationale en internationale topmuzikanten; zondagmiddag van 15.00-17.30 uur in de benedenzaal van Café Schiller; donateursbedrag 4,50 euro per persoon per maand; bedrijven kunnen 'Bedrijfssponsor' worden; Stichting LSAmusic wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de medewerking van Oerkroeg Schiller; zonder sponsoren kan Stichting LSAmusic niet bestaan! Als blijk van waardering wordt er voor de sponsoren en donateurs elk jaar een extra middag georganiseerd."

- "Elk jaar op Hemelvaartsdag staat het centrum op z'n kop met Oldtimers, Lentebieren, een Vrijmarkt en activiteiten voor kinderen. Bij verschillende horecagelegenheden is er een proeverij van lentebieren met verschillende frisse zomerse bieren. En de winkels in het centrum zijn geopend vanaf 11:00 uur! Vanaf 15:00 uur is er in Café Schiller: Open Podium waar diverse bands en artiesten hun kunnen vertonen. Van 11:00-17:00 uur is er in het centrum een leuke Vrijmarkt. Volwassenen zijn ook welkom, zolang de verkoop maar vanaf een kleedje gebeurt. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Je hoeft je niet op te geven en je mag opbouwen vanaf 10:00 uur. We hopen op je deelname! En heb je vragen? Mail dan naar info@sap-aalten.nl. Daarnaast zijn er kinderactiviteiten en klinkt er passende muziek over de Markt."

"Het historische centrum van Aalten is jaarlijks op Hemelvaartsdag het toneel van het Oldtimertreffen en de Oldtimershow tijdens het Meifeest. Overal in de straten staan dan klassieke oldtimers. Deelnemen met je Oldtimer? Van harte uitgenodigd voor deelname! Door het hele centrum staan de Oldtimers opgesteld voor het talrijke publiek. Tijdens deze dag is het mogelijk om deel te nemen aan een rit door de prachtige omgeving. De voertuigen kunnen worden gepresenteerd op de Markt. Meld je aan via het aanmeldformulier. Deelnemers die zich bijtijds aanmelden ontvangen een mooi rallybord als aandenken. Deelnemers ontvangen bij aankomst een infopakket. Aan deelname zijn geen kosten verbonden."

- Jaarlijks is er op Vaderdag de Triathlon Aalten. Voor een indruk van dit evenement, zie de aftermovie van de Triathlon editie 2018.

- Beleef de fijne sfeer bij de jaarlijkse Farm & Country Fair in Aalten (weekend in de tweede helft van juni). De enige countryfair gebaseerd op de grote Engelse plattelandsshows, georganiseerd door een enthousiast boerengezin. Het terrein is opgedeeld in handige themapleinen die elk diep op hun specifieke onderwerp ingaan, zoals het enorme wolplein, het vintageplein en alle dierendorpen. Kenmerkend zijn de honderden shows en een gastvrije, bloemrijke aankleding over het hele terrein. Ga shoppen bij 400 zeer gevarieerde winkels met prachtige producten, lekker eten, deelnemen aan workshops, genieten van exposities, akoestische muziek en een bos vol gekkigheden. Duizenden dieren, moderne landbouw, een doorlopend showprogramma: volop verrassing en actie, maar ook heerlijk rustige plekken. Een belevenisfestival waar iedereen die van het buitenleven houdt een hele dag aan zijn trekken komt. Voor een indruk van dit evenement, zie de aftermovie Farm & Country Fair editie 2018.

- Het jaarlijkse Volksfeest Aalten (half september) is vier dagen lang feest, met onder andere: diverse livebands, allegorische optocht, koning(in) schieten en schieten voor de jeugd.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Gezellig met vrienden, vriendinnen of familie naar zwembad 't Walfort in Aalten. Ga samen ravotten en spelen in het water, of gewoon lekker ontspannen aan de kant. Voor extra speelplezier kun je gebruik maken van de speelmaterialen in het water. Kinderen zonder zwemdiploma dienen zwemvleugels of een zwemvestje te dragen en onder begeleiding te zijn van minimaal een volwassene. Er is altijd professioneel toezicht aanwezig. Zin in een spetterend feest? Kom met je vriendjes, vriendinnetjes of klasgenootjes naar de Zwemdisco (op sommige vrijdagen, 18.00-20.00 uur). Deze avond gaat het licht uit en de discolampen aan en kun je helemaal losgaan op de nieuwste hits. Ze maken er een groot feest van!

- In 2013 zijn tientallen vrijwilligers maandenlang druk aan het werk geweest om het pand waar Volvo-Winkelhorst (voorheen DAF-garage) gevestigd was op te knappen en in te richten tot kringloopwinkel Dorcas Aalten. Hier is van alles te koop: serviesgoed, boeken, meubelen, speelgoed, sieraden, schilderijen, kleding en nog veel meer. De goederen zijn in goede staat en schoon. De Dorcas-winkel wordt gerund door vrijwilligers. De opbrengst van de verkoop gaat, na aftrek van kosten, naar projecten in Afrika en Oost-Europa. Initiatiefnemer voor de Aaltense vestiging zijn Benny en Karin Tuenter en Henk Luimes. Tijdens de openingstijden zijn telkens zo’n 25 vrijwilligers aanwezig om klanten te helpen. Goede, bruikbare spullen die schoon en in goede staat zijn, zijn altijd welkom om in te leveren.

- Sinds 2018 is er ook Kringloop Aalten, als afdeling van Aalbers Milieu (Broekstraat 31). "Ons doel is om goedkoop te zijn, we willen weer terug naar echte kringloopprijzen. Dat je een tweedehands kast of bankstel voor een paar tientjes kunt aanschaffen", aldus Frank Aalbers. Bijkomend voordeel is dat niet-verkoopbare, overtollige spullen meteen kunnen worden afgevoerd via de afvalstraat. "Elektrische apparaten en witgoed hier brengen is gratis. Voor andere niet-verkoopbare spullen moeten we een bijdrage vragen. We sorteren de ingebrachte goederen meteen, het is erg handig dat mensen meteen het grofvuil hier kunnen brengen. We hopen dat op deze manier het dumpen van afval in onze gemeente aanmerkelijk minder wordt. En we zijn tevreden als we uit de kosten komen. Als er geld overblijft willen we dat terug laten vloeien naar Aaltense goede doelen of het Aaltense verenigingsleven. Wellicht kunnen we ook Wajong-jongeren hier laten werken."

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's van Aalten op Facebook.

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Aalten. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Voortgezet onderwijs: - "Scholengemeenschap Schaersvoorde heeft 2 locaties in Aalten. Alle leerlingen starten aan de Slingelaan. Mentoren, conciërges en docenten zorgen er voor dat je je snel thuis voelt op onze school. Op deze locatie bieden we vmbo, havo en vwo aan. Voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben zijn er kleinere klassen met leerwegondersteuning (lwoo-klassen). Als vmbo-gt-leerling ga je na 1 jaar naar het Stationsplein, vmbo-bk-leerlingen blijven een jaar langer en gaan in het 3e jaar naar het Stationsplein. Havo-en vwo-leerlingen kunnen hun hele opleiding op deze locatie blijven, al volg je wel bewegingsonderwijs aan het Stationsplein. Binnen het havo en vwo kun je in de onderbouw kiezen voor GO (gepersonaliseerd onderwijs). Op de locatie is veel aandacht voor techniek, technologie en projectmatig werken. Leerlingen in het vmbo krijgen het vak techniek en werken geregeld in projecten. Leerlingen havo en vwo doen mee aan het Technasium waarbij ze het vak ‘onderzoek en ontwerpen krijgen’."

- Lezen / educatie: - "Bibliotheek Achterhoekse Poort heeft zes vestigingen: in Aalten, Dinxperlo, Gendringen, Terborg, Ulft en Varsseveld. De Bibliotheek is een bron van informatie en de plek waar je terecht kunt voor het lenen van een boek en deskundig advies van de medewerkers. Het is de plek voor ontmoeting en het delen van kennis en ervaringen bij o.a. diverse studie- en leeskringen en bijeenkomsten voor ouders met jonge kinderen. Het is ook de plek waar je je digitale vaardigheden en je Nederlands kunt verbeteren en workshops, cursussen en lezingen met uiteenlopende onderwerpen kunt bijwonen. Én het is de plek waar je onder het genot van een kop koffie de krant of je favoriete tijdschrift kunt lezen of in alle rust kunt studeren."

- Jeugd en jongeren: - In de huidige vorm bestaat Scouting Aalten ca. 70 jaar. Natuurlijk is er in de tijd veel veranderd, in de maatschappij en dus ook bij de scouting. Soms spreken mensen nog over padvinderij, terwijl deze padvinderij toch al decennia lang "scouting" heet. Ook op andere punten is de scouting met zijn tijd meegegaan: scoutingorganisaties zijn losser geworden en worden op dit moment veelal geleid door jonge en enthousiaste vrijwilligers. Ook zijn de traditionele uniformen steeds meer gemoderniseerd en natuurlijk de programma's aangepast aan de moderne tijd. Zo maken kinderen bij de scouting ook kennis met het computertijdperk. De jaarlijkse JOTI (Jamboree On The Internet), waarbij Scouts wereldwijd een weekend lang met elkaar chatten en spellen doen via de computer, is daarvan misschien wel het sprekendste voorbeeld.

- Muziek: - "De Vrolijke Noot is een muziekgroep voor mensen met een verstandelijke beperking. Vrijwilligers (mannen en vrouwen, jong en wat ouder) begeleiden de muzikanten bij het samen muziek maken. Ons doel is mensen met een verstandelijke beperking de gelegenheid geven samen muziek te maken, omdat dit in een regulier orkest vaak niet mogelijk is. Om deze muziek te maken bespelen de muzikanten diverse instrumenten, zoals keyboards, blokfluiten, sambaballen, tamboerijnen, triangels, trommels, saxofoon en een gitaar. Hierbij hebben we een uitgebreid maar eenvoudig repertoire, dat bestaat uit geestelijke en oud-Hollandse liederen, maar ook meezingversjes en natuurlijk sinterklaas- en kerstliedjes. We oefenen een keer per 14 dagen op de maandagavond van 19.30-20.30 uur in Aalten."

- Sport: - Voetbalvereniging AZSV (Aalten Zaterdag Sportvereniging) is opgericht in 1948. De geschiedenis van de vereniging kun je hier lezen.

- Paardensportvereniging Aalten biedt alle paardenliefhebbers de mogelijkheid om op een plezierige en verantwoorde wijze de paardensport te beoefenen, passend bij hun ambitie. De vereniging hecht aan een laagdrempelige, positieve uitstraling, een goede sfeer, sportiviteit, saamhorigheid en wederzijds respect. Ieder lid moet zich binnen de vereniging thuis kunnen voelen. Het welzijn van het paard en de paardensporter staan hierbij centraal. De disciplines die aan bod komen zijn: springsport, dressuursport en eventingsport. Door te investeren in sport en beweging investeren ze niet alleen in gezondheid, maar ook in het bevorderen van participatie en sociale samenhang, daarom is het belangrijk dat het laagdrempelig is en voor iedereen toegankelijk.

- Wil jij wielrennen in de lente en zomer, mountainbiken of cyclocrossen in de herfst en winter? Word dan lid van Toer-, Wielren- en Skeelervereniging De Peddelaars Aalten! Je kunt bij deze vereniging jeugdwielrenner worden in het jaar waarin je 8 wordt. Tijdens de trainingen van TWV de Peddelaars worden de renners ingedeeld op niveau en is de leeftijd minder belangrijk. Dit doen ze om renners van hetzelfde niveau met elkaar te laten trainen, dat komt de ontwikkeling van de jeugdrenners ten goede. Ze streven ernaar om zoveel mogelijk van de renners wedstrijden te laten rijden onder de vlag van de KNWU, uiteraard pas op het moment dat zij daar klaar voor zijn. Dat doen ze geleidelijk en met een gedegen voorbereiding, zodat de kinderen het mentaal en fysiek goed aankunnen.

- Athos is een gymnastiekvereniging met ca. 400 leden die actief zijn in de diverse gymnastiekdisciplines. Ze willen een breed publiek bedienen met recreatieve lessen, maar ook in wedstrijdverband meedoen aan turnwedstrijden. De thuisbasis van de vereniging is de Aladnahal in Aalten, waar een deel als turnhal is ingericht. Daarnaast is er ook een danszaal waarin de danslessen worden gegeven.

- Volleybalvereniging BOVO is opgericht in 1959. De geschiedenis van de vereniging kun je hier lezen.

- Zwemsportvereniging Natare is opgericht in 1973. De thuisbasis van de club is zwembad 't Walfort. De jongste zwemmers kunnen beginnen bij zwemmen als jonge jeugd of bij waterpolo met de minipolo. Daarnaast hebben ze ook nog een groep met "oudere" leden die aan masterzwemmen of aan recreatiezwemmen doen. Ertussenin zitten de wedstrijdsporters die aan waterpoloën en zwemmen doen. Dus voor iedereen is er wel een geschikte groep waar hij of zij bij kan aansluiten.

- Vrouwen: - Vrouwen van Nu afd. Aalten.

- Genealogie: - "Het doel van de website 'Boerderijen in Aalten' is om zoveel mogelijke historische informatie bijeen te brengen over de boerderijen in de buurtschappen van deze gemeente. Het idee voor deze website is niet origineel, die credits gaan naar onze Winterswijkse buren van Buurtschap.info. Daar vind je een enorme schat aan informatie over Winterswijkse boerderijen en hun bewoners, waardoor het een waardevolle bron is voor genealogen. Het zou mooi zijn als we dit ook voor onze gemeente kunnen realiseren, al is dat wel een grote uitdaging en zal dat nog vele uren / jaren monnikenwerk vergen! Het ultieme doel is om uiteindelijk per buurtschap iedere (voormalige) boerderij in de gemeente een pagina te geven met de locatie, foto’s, (bewoners)historie, etc. Zover is het nog lang niet. Dit is nog slechts een mager begin! De lijsten met boerderijen (het zijn er nu al ca. 1.000!) zijn nog incompleet en de beperkte hoeveelheid informatie die er nu staat bevat ongetwijfeld nog fouten. Kortom, er moet nog héél veel gebeuren om het doel te bereiken. Informatie, correcties, tips en iedere andere vorm van hulp is daarom van harte welkom! Neem gerust contact met ons op." Aldus de oprichter en beheerder van de site, Remco Neerhof.

Reactie toevoegen