Aan de Zuwe

Plaats
Buurtschap
De Ronde Venen
Utrecht

aan_de_zuwe_recreatieterrein_veen-vliet_wilnisse_zuwe_58.jpg

ZW van de kern van buurtschap Aan de Zuwe ligt op Wilnisse Zuwe 58 het langerrekte recreatieterrein Veen-Vliet, een particulier terrein met ca. 40 koop-recreatiewoningen (met Vereniging van Eigenaren).

ZW van de kern van buurtschap Aan de Zuwe ligt op Wilnisse Zuwe 58 het langerrekte recreatieterrein Veen-Vliet, een particulier terrein met ca. 40 koop-recreatiewoningen (met Vereniging van Eigenaren).

aan_de_zuwe_3.jpg

Waar is het mooier dan in buurtschap Aan de Zuwe...

Waar is het mooier dan in buurtschap Aan de Zuwe...

aan_de_zuwe_2.jpg

Aan de Zuwe

Aan de Zuwe

aan_de_zuwe.jpg

 Aan de Zuwe

Aan de Zuwe

aan_dezuwe.jpg

Buurtschap Aan de Zuwe. Wie zou daar nu niet willen wonen? Zo in the middle of nowhere en toch vlakbij de dorpen met hun voorzieningen. Maar er staat maar een handvol huizen, dus daar zijn vast wachtlijsten voor...

Buurtschap Aan de Zuwe. Wie zou daar nu niet willen wonen? Zo in the middle of nowhere en toch vlakbij de dorpen met hun voorzieningen. Maar er staat maar een handvol huizen, dus daar zijn vast wachtlijsten voor...

aande_zuwe.jpg

Als je vanaf de Lange Meentweg over de brug op de weg Wilnisse Zuwe komt, kom je vanuit de gemeente Woerden de gemeente De Ronde Venen binnen. Netjes dat de gemeente dat met een bordje aangeeft. Dat zouden meer gemeenten in hun buitengebieden moeten doen.

Als je vanaf de Lange Meentweg over de brug op de weg Wilnisse Zuwe komt, kom je vanuit de gemeente Woerden de gemeente De Ronde Venen binnen. Netjes dat de gemeente dat met een bordje aangeeft. Dat zouden meer gemeenten in hun buitengebieden moeten doen.

Aan de Zuwe

Terug naar boven

Status

- Aan de Zuwe is een buurtschap in de provincie Utrecht, gemeente De Ronde Venen. T/m 1988 gemeente Wilnis. In 1989 over naar gemeente De Ronde Venen.

- Buurtschap Aan de Zuwe valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Wilnis.

- Buurtschap Aan de Zuwe heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1936 Aan de Zuwe.

Naamsverklaring
Het woord zuwe is een samentrekking van zijdewende (Middelnederlands zytwint, sidewende) 'zijwaarts lopende dijk, dwarsdijk', zie ook Zittend, Zijderveld, Zijdewind. In een oorkonde van 1283 betreffende de verkoop van een landstuk bij Heusden wordt gesproken van een dwarsdijk (agger transversalis) in de volksmond genaamd Sideweinde. Een met Aan de Zuwe vergelijkbare plaatsaanduiding komt al in 1156 voor: (ab) annen siduwinde.(1)

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap Aan de Zuwe ligt in ieder geval rond het gedeelte van de weg Wilnisse Zuwe ter hoogte van de Kievitsweg, de Kievitsweg en het water de Veldwetering. De buurtschap ligt Z van het dorp Wilnis, ZW van het dorp Nieuwer Ter Aa, NW van het dorp Kockengen, NNO van de dorpen Kanis en Kamerik, NO van het dorp Woerdense Verlaat, NNO van de Nieuwkoopse Plassen en het dorp Noorden en ZO van het dorp Mijdrecht.

De handvol panden in het Z van de weg Wilnisse Zuwe hebben korte tijd (in de jaren 1950 en 1960) als buurtschap Oudendam in de atlassen gestaan, genoemd naar de Oudendamse Brug ter plekke (een ophaalbrug). Nadien is deze naam in de atlassen weer 'uitgegumd'. In hoeverre dat bewust en weloverwogen is gebeurd is altijd de vraag. Als dit hoekje ook nog tot buurtschap Aan de Zuwe valt te rekenen, komt er dus nog een handvol panden bij. W daarvan, helemaal aan het eind van de - doodlopende - Wilnisse Zuwe, ligt ook nog een recreatiepark met circa 40 recreatiewoningen, plus, daarachter, in het uiterste einde, de Oudhuizersluis.

De Wilnisse Zuwe is een binnendijk die vanuit Wilnis omloopt naar Woerdense Verlaat.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Buurtschap Aan de Zuwe omvat vermoedelijk (zie hiervóór onder Ligging) een tiental huizen met ca. 25 inwoners, plus nog een handvol recreatiewoningen in de kern van de buurtschap, en recreatieterrein Veen-Vliet met ca. 40 recreatiewoningen ZW daarvan.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Buurtschap Aan de Zuwe heeft twee gemeentelijke monumenten: de langhuisboerderijen op Wilnisse Zuwe 34 en 35 (Lucie Hoeve). Langhuisboerderij Lucie Hoeve bestaat uit de voormalige boerenwoning aan de voorzijde en daaraanvast de voormalige grupstal. De boerderij en bijbehorende bijgebouwen hebben sinds geruime tijd de agrarische functie verloren en de oorspronkelijk bij de boerderij behorende weilanden maken grotendeels geen onderdeel meer uit van de boerderij. De boerderij is tegenwoordig in gebruik als woning.

- De Oudhuizersluis, gelegen aan het uiterste, W uiteinde van de Wilnisse Zuwe (huisnr. 60, ZW van buurtschap Aan de Zuwe), is een schutsluis in de Heinoomsvaart, en is nog altijd in functie. Rond 2010 is de sluis voorzien van een vispassage, wat inhoudt dat vissen de sluis kunnen passeren zonder, zoals voorheen wél het geval was, te worden onthoofd of anderszins te worden verminkt.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "De otter is na ruim veertig jaar terug in de provincie Utrecht en heeft zich hier gevestigd. Vrijwilligers hebben sporen gevonden langs de Veldwetering bij buurtschap Aan de Zuwe Z van Wilnis en Vinkeveen, en weten na een DNA-analyse zeker dat het om een otter gaat. Het zorgt voor een jubelstemming bij natuurkenners Hans Blom en Gerard Korthals. “Ik zie de otter als ambassadeur van een goed ecosysteem. Als deze dieren ergens kunnen leven, is het ecosysteem vaak van goede kwaliteit”, zegt Korthals tevreden. Korthals en Blom speuren in hun vrije tijd naar sporen van de otter. Blom is vrijwilliger bij Zoogdiervereniging Nederland. Hij typeert de vondst bij Wilnis als uniek. “Niet eerder is in de provincie Utrecht een DNA-profiel van een otter veiliggesteld. Eerdere vondsten waren te oud om te analyseren. Uit de analyse blijkt dat het om een ottervrouwtje gaat dat in de Nieuwkoopse Plassen is geboren”, weet Blom. Korthals is als voorzitter verbonden aan Natuur- en milieuvereniging De Groene Venen. “Wij zijn in 2019 met onze vrijwilligers begonnen met intensief speuren naar ottersporen. We weten eigenlijk nog heel weinig over hoe otters zich verspreiden en daarom zijn de nieuwe vondsten erg belangrijk”, stelt Korthals.

Terugkeer. In de jaren zeventig verdween de otter uit de provincie Utrecht. Dat lag onder meer aan de slechte waterkwaliteit en de teruggang in het aantal geschikte leefgebieden. De terugkeer van de otter zegt dus iets over de verbeterde kwaliteit van de Utrechtse natuur, stellen de heren Korthals en Blom. “Er zijn mooie nieuwe natuurgebieden ontwikkeld”, legt Korthals uit. Blom vult aan: “De ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland draagt bij aan de verdere verspreiding van otters. De provincie Utrecht heeft ook belangrijke knelpunten in het verkeer voorzien van faunapassages, zodat de otters en andere dieren veilig onder de weg door kunnen oversteken.” De gevonden sporen langs de Veldwetering bij buurtschap Aan de Zuwe bij Wilnis worden in vaktermen ook wel ‘spraints’ genoemd. Het zijn uitwerpselen van de otter. Blom legt uit: “Otters leven solitair en het belangrijkste middel voor onderlinge communicatie zijn spraints. Ze vormen geurmarkeringen. Hiermee markeert een otter zijn eigen leefgebied en kan het dier de voortplantingsstatus van een soortgenoot vaststellen.”

Gevaren. De zoektocht naar ottersporen gaat onverminderd door. Het doel is steeds beter inzichtelijk maken waar het dier leeft en waar het behoefte aan heeft. “In onze omgeving is de otter nog zeldzaam en zijn er nog genoeg gevaren, waaronder vervuiling in de natuur en het verkeer. Wij zijn heel enthousiast over al het vrijwilligerswerk dat in Nederland voor otters wordt uitgevoerd. Het bekostigen van analyses van sporen is wel erg duur en dat kunnen wij als vrijwilligers niet alleen dragen. We zoeken nog naar alternatieven om dit te bekostigen”, legt Korthals uit. Als het aan Blom ligt komen er nog veel meer otters naar onze regio: “De otter is een prachtig en mysterieus dier. Het leeft 's-nachts en je zal het niet snel met eigen ogen zien. Met een beetje hulp van de mens is er een goede kans dat de otter zich opnieuw vestigt in bijvoorbeeld de Botshol, waar de otter vroeger ook voorkwam. De natuurontwikkeling in de polder Groot-Wilnis-Vinkeveen, Wilnisse Bovenlanden en Marickenland maken het gebied ook aantrekkelijker voor de otter.”" (bron: Provincie Utrecht, december 2020)

Reactie toevoegen