Aasterberg

Plaats
Buurtschap
Echt-Susteren
Midden-Limburg
Limburg

aasterberg_plaatsnaambord_kopie.jpg

Buurtschap Aasterberg omvat slechts ca. 20 huizen, maar is door gemeente Echt-Susteren toch groot/dichtbebouwd genoeg bevonden voor een bebouwde kom, en heeft daarom blauwe plaatsnaamborden, met 30 km-zone.

Buurtschap Aasterberg omvat slechts ca. 20 huizen, maar is door gemeente Echt-Susteren toch groot/dichtbebouwd genoeg bevonden voor een bebouwde kom, en heeft daarom blauwe plaatsnaamborden, met 30 km-zone.

aasterberg_kaart_osm_kopie.jpg

Buurtschap Aasterberg ligt zeer geïsoleerd ten opzichte van de buurkernen. In het N wordt de buurtschap van buurdorp Ohé en Laak gescheiden door de Geleenbeek, en in het ZO en O wordt zij gescheiden van Ophoven en Echt door het Julianakanaal.

Buurtschap Aasterberg ligt zeer geïsoleerd ten opzichte van de buurkernen. In het N wordt de buurtschap van buurdorp Ohé en Laak gescheiden door de Geleenbeek, en in het ZO en O wordt zij gescheiden van Ophoven en Echt door het Julianakanaal.

Aasterberg

Terug naar boven

Status

- Aasterberg is een buurtschap in de provincie Limburg, in de streek Midden-Limburg, gemeente Echt-Susteren. T/m 2000 gemeente Echt.

- De buurtschap valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Echt.

- De buurtschap Aasterberg heeft een bebouwde kom en heeft daarom blauwe plaatsnaamborden, met een 30 km-zone.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
D'n Aosterberg.

Oudere vermeldingen
Esterberg, 1395 Aeserberch, 1803-1820 Asterberg, 1826 Aasterberg, Asterberg, Aatserberg, 1839 Asterberg of Aatserberg, 1867 Aesterberg.

Naamsverklaring
De oudere vormen wijzen niet op een betekenis 'oostelijk gelegen berg', maar eerder op berg 'terreinverheffing, heuvel' bij een locatie Aast*, waarin mogelijk het Limburgs aost 'tak, kwast', ook 'esdoorn'. Men ziet verband met een naburige veldnaam, plaatselijk Aosder geheten.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Aasterberg ligt ingeklemd op het 'eiland' tussen het Julianakanaal en de Grensmaas, die de grens met België vormt, tegenover de jachthaven van Maaseik, W van het dorp Echt en Z van het dorp Ohé en Laak, rond de Aasterbergerweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Aasterberg 5 huizen met 95 (!) inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De buurtschap Aasterberg is tegenwoordig geheel omdijkt en is ontstaan bij het veerhuis aan de Oude Maas. De buurtschap is door de aanleg van het Julianakanaal (start 1923, gereedgekomen 1934) gescheiden van de tegenover gelegen buurtschap Ophoven, alsook van het centrum van Echt. Vroeger was er een verbinding met het N gelegen buurdorp Ohé en Laak door middel van een kleine brug over de Oude Maas (wellicht bedoelt men daar de huidige Geleenbeek mee?, want die ligt tussen de beide kernen in, red.). In vroeger tijden had de buurtschap minstens driemaal per jaar last van hoog water en stonden aIle kelders onder water. In 1926 was er een grote watersnood, waarbij de bevolking en ook het vee, mede met hulp van mariniers, moest worden geëvacueerd. Het gebied was door de regelmatige overstromingen slechts beperkt bewoonbaar en heeft zich daardoor nooit kunnen uitbreiden.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Het Julianakanaal ter hoogte van Aasterberg en buurdorp Roosteren is een populaire visstek. Een pad naar het kanaal is verboden voor motorvoertuigen, uitgezonderd vispashouders, die zo met hun benodigdheden dicht bij het water kunnen komen.

Reactie toevoegen