Abbekerk

Plaats
Dorp
Medemblik
West-Friesland
Noord-Holland

gemeente_abbekerk_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Abbekerk anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Abbekerk anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

abbekerk_collage.jpg

Abbekerk, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Abbekerk, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Abbekerk..jpg

De vruchtbomen in bloei in Abbekerk

De vruchtbomen in bloei in Abbekerk

Abbekerk.JPG

Dorpsgezicht Abbekerk

Dorpsgezicht Abbekerk

Abbekerk. (2).JPG

Abbekerk in het voorjaar

Abbekerk in het voorjaar

Abbekerk. (3).JPG

De Hervormde kerk van Abbekerk

De Hervormde kerk van Abbekerk

Abbekerk

Terug naar boven

Status

- Abbekerk is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek West-Friesland, gemeente Medemblik. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1978. In 1979 over naar gemeente Noorder-Koggenland, in 2007 over naar gemeente Medemblik.

- Wapen van de voormalige gemeente Abbekerk.

- De dorpen Abbekerk en Lambertschaag werken op veel gebieden samen, qua verenigingsleven, voorzieningen en dergelijke Ze worden dan ook als een tweelingdorp beschouwd.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Ca. 1312 Abbenkerke, ca. 1338 Abbenkerke, 1414 Abbenkerc, 1429 Abbekerck, 1665 Abbekerck.

Naamsverklaring
Samenstelling van kerk 'eigenkerk' en de persoonsnaam Abbe.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Abbekerk ligt ZW van de stad Medemblik en NO van het dorp Opmeer.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Abbekerk 124 huizen met 779 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 66/422 (= huizen/inwoners), het dorp Lambertschaag (de O helft) 34/206, en de buurtschappen De Weere (het Z deel) 20/128, Bennemeer (de W helft) 1/11 en Coppershorn 3/12. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 800 huizen met ca. 2.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In 1414 verleent graaf Willem de Zesde (de vader van Jacoba van Beieren) stadsrechten aan de dorpen Abbekerk, Twisk, Midwoud en Lambertschaag. Daartoe worden deze vier dorpen door hem samengevoegd onder de naam 'De Stede Abbekerk'. Dit stadsrecht eindigt met de Franse overheersing in de jaren 1795-1813. Een der privileges van het stadsrecht was het rechtspreken. Dat deed men in het Regthuys, met een 'regtbank' die ten dienste stond van de vier genoemde dorpen. Zie verder bij Bezienswaardigheden.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze voormalige gemeente, kun je terecht bij Stichting Historisch Abbekerk en Lambertschaag (SHAL). "Er liggen genoeg uitdagingen voor de komende tijd. Wij willen het imago van een stoffige club die alleen wat oude foto's laat zien en oude verhalen oprakelen van ons afschudden. Ons streven is met de tijd mee te gaan en ook de jongere generatie enthousiast te maken voor ons werk en de doelstellingen. Wij zijn al gestart met de modernisering. Wij hebben inmiddels zeer veel digitaal materiaal. Om al dat moois te delen met onze donateurs hebben wij een paar beeldschermen aangeschaft, mogelijk gemaakt door een onverwachte schenking. Ook verkregen wij een paar beeldschermen van donateurs. Deze beeldschermen gebruiken wij o.a. bij de donateuravonden. Wij werken hard aan het verstrekken van allerlei interessante informatie via de sociale media zoals e-mail, Facebook en Google. Het is je vast niet ontgaan. Deze ontwikkeling wordt doorgezet. Wij gaan er voor. Blijf ons ondersteunen door het aanleveren van foto’s en/of leuke verhalen voor onze jaarboeken. Ook een extra steuntje in de rug is altijd welkom. Els Horsten-Bijlsma, voorzitter."

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsplan Abbekerk en Lambertschaag (2011). - Eind 2017 is een nieuwe Kernvisie Abbekerk - Lambertschaag verschenen.

- De gemeente wil anno 2016 woningen bouwen in Abbekerk op het Nieuwe Veld en aan de Vekenweg/Reigersweg. De provincie heeft laten weten dat zij dat geen goed plan vindt omdat die gebieden in weidevogelleefgebieden liggen. De gemeente beraadt zich of zij hiertegen in beroep gaat of alternatieve locaties in het dorp gaat ontwikkelen. Waarbij wat de gemeente betreft de locaties Roskam, de voormalige gemeentewerf en de ijsbaan in aanmerking komen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Abbekerk heeft 14 rijksmonumenten.

- Het schip van de Hervormde (PKN) kerk van Abbekerk (Dorpsstraat 42) is een beuk breed, het koor daarentegen is twee traveeën breed. Het dak van het schip is in de 17e of 18e eeuw vernieuwd, het dak van het koor is nog origineel. Het tongewelf is in 1756 vernieuwd. De muren van het schip zijn opgetrokken uit hergebruikte bakstenen. In het interieur vinden we o.a. een herenbank uit 1728, een tochtportaal uit 1838 met renaissancistische ornamenten, drie koperen kroonluchters, en een kerkorgel van Knipscheer.

- Het Regthuys (Dorpsstraat 48), met kerker, dateert uit 1584. Uit oude geschriften is op te maken dat het gebouw ooit veel groter is geweest. Het pand is in 1981 gerestaureerd en van mei t/m september te bezichtigen.

- Voormalig stationsgebouw van de spoorlijn Hoorn-Medemblik, in gebruik geweest van 1887 tot 1941. Dit station, genaamd Abbekerk-Lambertschaag, bedoeld voor deze beide dorpen dus, lag Z van het dorp aan de weg Stationsbuurt (nr. 1-3), die voor de postadressen onder het Z hiervan gelegen dorp Benningbroek valt. Benningbroek zelf had Z hiervan een eigen station, genaamd Benningbroek-Sijbekarspel. Anno 2014 zijn er plannen voor restauratie van het stationsgebouw, gecombineerd met herbouw van molen De Haen, die voorheen in Sijbekarspel stond, op de grens met Benningbroek. De bedoeling is dat er een molenschuur komt met restaurant en/of museum, met daarop de molen, en dat het geheel tevens een functie krijgt in relatie tot de toeristische stoomtramlijn Hoorn-Medemblik.

- Gevelstenen in Abbekerk.

- "Nederland wordt overspoeld door toeristen. Ze worden aangevoerd met vliegtuigen, cruiseschepen en touringcars. De grote steden en favoriete toeristenplaatsjes kunnen de stroom bijna niet meer aan. Tijd dus om West-Friesland te verkennen. Lopend of op de fiets. En dan kom je natuurlijk ook door het mooie Abbekerk en Lambertschaag. Maar zijn daar wel interessante en historische attracties te zien? Ja, die zijn er zeker. Ze zijn beschreven in dit historisch/toeristisch gidsje van onze dorpen, een initiatief van de lokale heemkundekring."

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Jaarlijks komen zo'n 275 basisschoolkinderen uit Abbekerk, Lambertschaag, Hauwert, Midwoud, Oostwoud, Twisk en Opperdoes naar de ijsbaan in het dorp om tijdens het huttenbouwproject Kinder Spel en Bouw (hemelvaartsweekend) hun mooiste hutten te bouwen. Het weekend, dat door ca. 80 vrijwilligers wordt voorbereid en begeleid, wordt feestelijk afgesloten met een fakkeloptocht en slapen doen de kinderen in de zelfgemaakte hutten.

- De Triatlon Abbekerk (op een zondag begin september) is een van de langstlopende triatlons in Nederland. In 1984 gestart als kwarttriatlon, zijn daar inmiddels de achtste en de sprintafstand bij gekomen en wordt door sporters individueel en als team op de estafette gestart. Het evenement trekt circa 300 deelnemers.

- De Abbekerker en Lambertschager IJsvereniging verzorgt niet alleen de lokale ijspret in de winter, maar organiseert ook een veldloop op een zondag eind oktober, met een mooi en gevarieerd parcours over wegen, fruittuinen, weilanden, parken et cetera. Deze veldloop is voor veel atleten een mooie training, zo vlak voor het begin van het crossloopseizoen. Je kunt kiezen uit de afstanden 5 en 10 kilometer.

- Musicalvereniging Abbekerk is al meer dan 60 jaar op een enthousiaste en semiprofessionele wijze met muziek bezig. De professionele kwaliteit van de uitvoeringen doet menigeen verbazen. Niet alleen de prestaties op het gebied van zang, dans en acteren zijn van hoog niveau, dat geldt ook voor de kostuums, decors en geluids- en lichttechniek. Elk jaar wordt eind oktober, begin november een musical opgevoerd. Alle leden staan in de schijnwerpers en worden daarbij ondersteund door vrijwilligers achter de schermen. Voorop staat dat iedereen daar plezier in heeft. Plezier op het podium straalt af op het publiek.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Zwembad De Spetter is een verwarmd buitenzwembad. Het is geopend van eind april tot begin september. Er is een 25-meterbad dat zeer geschikt is voor zwemlessen en banen zwemmen. Tevens is er een lage en een 3,5 meter hoge duikplank. Recreatiebad met twee glijbanen en een spuitelement. Verder is er een verwarmd peuterbad voor de allerkleinste gasten met hun ouders/verzorgers.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Abbekerk (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Abbekerk en Lambertschaag van de Dorpsraad op Facebook.

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Abbekerk-Lambertschaag.

- Dorpshuis: - Dorpshuis De Nieuwe Haven is het sociale en culturele hart van Abbekerk waar iedereen elkaar ontmoet en waar van alles plaatsvindt. Een sfeervol gebouw, met gezellige bar en foyer. Compleet met alle voorzieningen, zoals verhuur van zalen van verschillende afmetingen voor diverse doeleinden. In de meeste zalen is WiFi beschikbaar. Voor jong en ouder, particulieren en bedrijven. Anno 2017 wordt er nagedacht over verschillende scenario's met betrekking tot verbouw dan wel nieuwbouw van het dorpshuis. Wordt vervolgd dus...

- Onderwijs en kinderopvang: - "Openbare basisschool De Plaats is een actieve school, centraal gelegen in Abbekerk. Het team betrekt de kinderen en hun verzorgers bij het leerproces om zelfstandig, gemotiveerd en samen te leren werken in een rijke leeromgeving. De werkelijke leefwereld speelt een grote rol. We werken met moderne methoden en een breed aanbod van gevarieerde thema's. Samen proberen we er uit te halen wat erin zit!"

"Op de in het dorpshuis gevestigde Peuterspeelgroep 't Tweide Woidje doet je kind nieuwe ontdekkingen. Een peuterspeelgroep van Berend Botje is vergelijkbaar met een peuterspeelzaal. Je kind speelt met spelmateriaal speciaal voor zijn of haar leeftijd en doet zo op speelse wijze veel vaardigheden op. Door samen te zingen, luisteren, dansen, spelen en knutselen, maken de kinderen contact met andere peuters en de medewerkers. Zo raken ze eraan gewend om in een groep te spelen en door andere volwassenen begeleid te worden. Het maakt de stap naar de basisschool vaak makkelijker."

- Jongeren: - Jongerencentrum De Bunker.

- Sport: - Voetbalvereniging VV ALC.

- "Tennisvereniging TV Abbekerk is een bloeiende vereniging, opgericht in 1978. De vereniging heeft circa 100 seniorleden en 25 juniorleden. De accommodatie is centraal in het dorp gelegen, midden in een prachtige groene omgeving. De vereniging beschikt over drie kunstgrasbanen en een oefenkooi en een zeer gezellige kantine. De vereniging wordt gedragen en in stand gehouden door vrijwilligers. Mocht je nog geen lid zijn van onze mooie vereniging dan ben je uiteraard van harte welkom."

- Bridgeclub BC Abbekerk is opgericht in 1995 en heeft ruim 50 leden.

- De ALIJV (Abbekerker en Lambertschager IJsvereniging) zorgt voor veel plezier bij jong en ouder, organiseert het jeugdschaatsen en de veldloop, en bij vorst kan er geschaatst worden op de natuurijsbaan.

- Bij Sportgymclub SVW (= Steeds Voorwaarts) worden wekelijks lessen gegeven onder gediplomeerde en enthousiaste leiding. De mogelijkheden zijn: Gym voor alle leeftijden, Aerobics, Total body workout, en Bewegen voor senioren.

- Zorg: - Verpleeghuis De Watermolen in Abbekerk beschikt over vijf woongroepen voor mensen met dementie. In de woongroepen woont men in een huiselijke omgeving. Samen met de verzorgende en 5 à 7 medebewoners deelt men de eigen dag in. Uitgangspunt is dat iedereen die in De Watermolen woont, zelf de regie voert over het leven. In De Watermolen kan men ook zelfstandig wonen in een huurwoning. Deze woningen zijn geschikt voor mensen zonder zorgindicatie. Indien gewenst kan men gebruik maken van de (thuis)zorg van Omring.

Reactie toevoegen