Achterbos (Asten)

Plaats
Buurtschap
Asten
Zuidoost-Brabant Peelland
Noord-Brabant

Achterbos (Asten)

Terug naar boven

Status

- Achterbos is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Peelland, gemeente Asten.

- De buurtschap Achterbos valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Asten.

- De buurtschap Achterbos heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1669 hoeve: het Achterbosch, 1840 Achterbosch. Onder deze verouderde spelling komt de plaatsnaam nog altijd ook in recente atlassen voor. Aangezien de straatnaam tegenwoordig echter zonder -ch is, stellen wij voor om ook de plaatsnaam vandaag zo te spellen. Dat lijkt ons wel zo ondubbelzinnig.

Naamsverklaring
Betekent het 'achterwaarts gelegen bos', gezien vanuit Asten. Vergelijk het Nieuwnederlandse achterbosch 'het achterste gedeelte van een bos, dat het verst van de ingang verwijderd en dus afgelegen is'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Achterbos ligt rond de gelijknamige weg en rond de Wezelstraat. De buurtschap ligt NO van het dorp Asten, ZO van het dorp Ommel, Z van de A67, W van het dorp Liessel, Z van de dorpen Deurne en Vlierden en N van het dorp Heusden.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1910 omvat de buurtschap Achterbos 50 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 10 huizen met ca. 25 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van de buurtschap Achterbos, op de site van Heemkundekring De Vonder. Op de gelinkte pagina vind je ook links naar pagina's van een aantal panden in de buurtschap waarvan de bewoningsgeschiedenis van de afgelopen eeuwen uitvoerig wordt beschreven, in tekst en beeld (met veel scans van oude archiefstukken). We citeren de inleidende alinea uit dit artikel: "Historische boerderijen vinden we in onze provincie zowel in de vorm van losstaande hoeven verspreid in het landschap als in dichte clusters bij elkaar in gehuchten, maar ook in allerlei groeperingen daartussen. De clusters van dicht bij elkaar gelegen boerderijen vallen het meest op. Een bijzonder voorbeeld daarvan is het gehucht Boomen in Lierop, een beschermd dorpsgezicht dat bij veel boerderijliefhebbers bekend zal zijn. Dat kluitje boerderijen is ontstaan uit één enkele hoeve, die in vroegere eeuwen eigendom was van de abdij Postel.

Een ander voorbeeld is een groepje boerderijen aan de Achterbos in Asten. Die boerderijen komen voort uit de gelijknamige hoeve, die eigendom was van de abdij van Binderen in Helmond. Zolang een bepaalde hoeve behoorde tot de eigendommen van een klooster, abdij of andere kerkelijke instelling, bleef de hoeve in het algemeen in zijn geheel als eenheid bestaan. Grotere hoeven die in particulier bezit waren vielen vaak uiteen in meerdere delen als gevolg van bijvoorbeeld erfdelingen tussen erfgenamen. In dit geval betreft het een oude hoeve waar beide ontwikkelingen voorkwamen. We beschrijven in dit artikel hoe uit die enkele oude hoeve van de abdij van Binderen een dicht op elkaar gelegen kluitje van boerderijen kon ontstaan." Hoe de buurtschap is ontstaan en zich in de eeuwen daarna heeft ontwikkeld kun je dus lezen én zien onder de link.

Reactie toevoegen