Achterbroek (Lierop)

Plaats
Buurtschap
Someren
Zuidoost-Brabant Peelland
Noord-Brabant

Achterbroek (Lierop)

Terug naar boven

Status

- Achterbroek is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Peelland, gemeente Someren. T/m 30-4-1935 gemeente Lierop.

- De buurtschap Achterbroek valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Lierop.

- De buurtschap Achterbroek heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1395/1838-1857/1839 Achterbroek, 1554 't goet 't Achterbroeck, 1559 aent Achterbroeck, 1650 ter stede geheten aen Gheen Achterbroeck.

Naamsverklaring
Samenstelling van achter 'achterwaarts gelegen' en broek 'moerassig, drassig land'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Achterbroek ligt rond de gelijknamige weg en rond de wegen Oude Goorenweg (de Z helft van deze weg), Schouwenweg, Verhagenstraat, Vleutlaan, Steemertseweg (het gedeelte van deze weg tussen het kruispunt met de wegen Kerkenhuis/Achterbroek en de A67), Groenebeemdweg (het gedeelte O van de weg Kerkenhuis) en Kerkenhuis (de tak van deze weg NO van de driesprong Kerkenhuis). De buurtschap ligt N van het dorp Lierop, NNW van het dorp Someren, WNW van het dorp Ommel, NW van het dorp Asten, ZW van de dorpen Vlierden en Deurne en ZZO van de stad Helmond.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap Achterbroek 29 huizen met 137 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 35 huizen met ca. 90 inwoners.

Terug naar boven

Links

- Duurzaamheid: - Green Specialties Holland (GSH) Adrie van den Einden in de Lieropse buurtschap Achterbroek heeft een 'Groen-blauwe handdruk' van Waterschap Aa en Maas toegekend gekregen. De Groen-blauwe handdruk is de aanmoedigingsprijs van waterschap Aa en Maas voor projecten en initiatieven van inwoners, (agrarische) bedrijven of samenwerkingsverbanden op het gebied van duurzaamheid. De regionale commissies van het waterschap reiken deze prijs uit aan initiatieven die bijdragen aan het verbinden van thema’s als klimaat, water, duurzaamheid, natuur en beleving met de samenleving.

Voor Green Specialties is duurzaam ondernemen een vanzelfsprekendheid. Het bedrijf is Milieukeur gecertificeerd. Ze gebruiken anti-insectennetten en zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen. Daarnaast gaat Green Specialties zuinig om met natuurlijke bronnen, zoals water en zon. Zo wordt water op eigen terrein gezuiverd, zodat het kan worden hergebruikt. Bij de productie (het wassen en verpakken van groenten) wordt gebruikgemaakt van zonne-energie en warmtewisselaars. Ook met de irrigatie van gewassen gaat Green Specialties bewust om. Door gebruik te maken van grondwater wordt het milieu door het bedrijf minimaal belast.

“We zijn erg onder de indruk van de duurzame werkwijze van Green Specialties”, aldus Ernest de Groot van het waterschap. “De duurzaamheidshandelingen die Green Specialties uitvoert, dragen direct bij aan de kerntaken van het waterschap. Door weinig gebruik te maken van bestrijdingsmiddelen, komen er bijvoorbeeld minder bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht en dat is gunstig voor de waterkwaliteit.” Duurzaamheid is meer dan ‘groen’ zijn. Het zegt ook iets over de respectvolle manier waarop je met medewerkers om gaat. Ook dat is hier een vanzelfsprekendheid. Dus krijgen bijvoorbeeld de Poolse medewerkers vanuit het bedrijf taallessen aangeboden en worden werk- en rusttijden binnen het bedrijf altijd gerespecteerd. ‘Groeien’ is de core business van elk teeltbedrijf. Green Specialties laat ook haar mensen groeien en biedt ze daarvoor alle kansen. (bron: Green Specialties Holland)

Reactie toevoegen