Achterdiep

Plaats
Buurtschap
Midden-Groningen
Veenkoloniën
Groningen

sappemeer-noord_hoogholtje_over_het_achterdiep.jpg

Dit soort bruggetjes heet in Groningen een 'hoogholtje', hier over het Achterdiep in de gelijknamige buurtschap bij Sappemeer. Ze worden zo hoog gemaakt opdat scheepvaartverkeer er makkelijker onderdoor kan. (https://groninganus.wordpress.com)

Dit soort bruggetjes heet in Groningen een 'hoogholtje', hier over het Achterdiep in de gelijknamige buurtschap bij Sappemeer. Ze worden zo hoog gemaakt opdat scheepvaartverkeer er makkelijker onderdoor kan. (https://groninganus.wordpress.com)

Achterdiep

Terug naar boven

Status

- Achterdiep is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek Veenkoloniën, gemeente Midden-Groningen. T/m 31-3-1949 gemeente Sappemeer. Per 1-4-1949 over naar gemeente Hoogezand-Sappemeer, in 2018 over naar gemeente Midden-Groningen.

- De buurtschap Achterdiep valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Sappemeer.

- De buurtschap Achterdiep ligt alleen voor de dichter bebouwde delen (rond Slochterstraat en Langewijk) binnnen de bebouwde kom van Sappemeer, en heeft geen plaatsnaamborden (anders dan de komborden van Sappemeer), zodat je alleen aan de bijna gelijknamige straatnaambordjes (namelijk met respectievelijk het achtervoegsel Noordzijde en Zuidzijde) kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1781 't Agter diep, 1840 Achterdiep.

Naamsverklaring
De buurtschap is genoemd naar de ligging aan de gelijknamige vaart. Naam voor een ontsluitingswijk in diverse veenkoloniën. Bij een kolonie van het achterdieptype liep dat diep evenwijdig aan de hoofdvaart oftewel het voordiep. Aan de hoofdvaart vestigden zich de neringdoenden en aan het achterdiep werden de boerderijen gebouwd, die vandaaruit in het veen opstrekten.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Achterdiep ligt rond de gelijknamige waterloop en de daaraan gelegen bijna gelijknamige wegen (namelijk met respectievelijk het achtervoegsel Noordzijde en Zuidzijde). De buurtschap wordt van het dorp Sappemeer gescheiden door het Winschoterdiep en de A7.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Achterdiep 36 huizen met 277 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 150 huizen met ca. 400 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het grootste bedrijf in buurtschap Achterdiep, zowel qua oppervlakte als qua aantal werknemers (ca. 200), is Smit Kwekerijen van Obed Smit, die hier rond 1985 vanuit Terschelling heen trekt om de kwekerij van zijn oom over te nemen. De kwekerij heeft destijds 3.500 m2 kassen. Nu is dat 150.000 m2 (circa 60 voetbalvelden), verspreid over zes locaties in Sappemeer en directe omgeving. Smit is een 'planthunter', wat wil zeggen dat hij een paar keer per jaar naar landen in Zuid-Amerika en Afrika trekt en zich daar met een kapmes een weg baant door een oerwoud op zoek naar stekjes van nieuwe planten. Het duurt vaak jaren voor er een voor de consument geschikte soort is gekweekt, en soms wordt het ook helemaal niks. Voordeel is dat zelfgekweekte soorten wereldwijd kweekrechtelijk voor 25 jaar beschermd kunnen worden. Smit kweekt ongeveer 60 soorten planten en 15 hiervan zijn beschermd. (bron en zie verder: RTV Noord, 2-12-2016) Zie ook de videoreportage met Obed Smit en directeur Kees Pingen van Smit Kwekerijen in Achterdiep.

- Eind vorige eeuw was het plan om van het glastuinbouwgebied in en rond buurtschap Achterdiep een speerpunt te maken en daar 'het Westland van het Noorden' van te maken. Van deze ambitie is weinig terechtgekomen; het is niet gelukt om nieuwe tuinders aan te trekken. Het gaat inmiddels zover dat het de intentie van de overheden is om het bestemmingsplan te ontdoen van het tuinbouwlabel. Een woordvoerder van de gemeente laat echter weten dat de tuinbouwbedrijven die hier nu gevestigd zijn, zich daarover geen zorgen hoeven maken; ze worden gekoesterd en uitbreidingsplannen worden niet gedwarsboomd.

Terug naar boven

Links

- Duurzaamheid: - Anno 2018 zijn er plannen om in het glastuinbouwgebied van buurtschap Achterdiep het grootste zonnepark van Europa aan te leggen. Het gaat om 400.000 zonnepanelen op een oppervlakte van 160 voetbalvelden (117 ha). Het zonnepark gaat energie opwekken voor circa 28.000 huishoudens. Aanwonenden ontvangen een compensatie voor de komst van het zonnepark. Deze compensatie bestaat uit een financiële vergoeding, verduurzaming van de woning of een participatie in het zonnepark. Omwonenden en Werkgroep Grauwe Kiekendief worden ook betrokken bij de inrichting van de groene omgeving rondom het zonnepark, ter versterking van de flora en fauna.

De gemeente Midden-Groningen ziet in juli 2018 ook in tweede instantie geen bezwaren voor de bouw van het zonnepark. De Raad van State droeg het college van burgemeester en wethouders na een beroepsprocedure van omwonenden op om een nadere onderbouwing te geven bij het besluit om een omgevingsvergunning te verlenen. Dat heeft het college gedaan. Volgens het gemeentebestuur zijn de ruimtelijke effecten van het tijdelijke zonnepark minimaal en niet onomkeerbaar. Het agrarisch karakter van de gronden blijft in principe behouden. De gemeente vergunt het zonnepark voor een periode van 30 jaar. De eigenaar van het park moet de zonnepanelen en opstallen daarna opruimen en de grond in de oorspronkelijke staat terugbrengen.

De Raad van State oordeelt in november 2018 dat het zonnepark geen onaanvaardbare ruimtelijke inbreuk op de omgeving oplevert zoals bezwaarmakers betogen. Weliswaar wordt het uitzicht van de omwonenden enigszins aangetast, maar dat wordt gecompenseerd met een zeven meter brede groenstrook. Verder komt er aan de zuidkant een bloemenveld van 200 meter breed. Het zonnepark veroorzaakt geen verkeers- en andere overlast. Eventuele hinderlijke schittering van de panelen moet meevallen omdat de panelen meestal schuin naar boven staan gericht. De vergunning is verleend aan het bedrijf Powerfield uit Dokkum. Zij heeft de vergunning verkocht aan de firma Astroenergy Solar Netherlands, waarvan het in het Chinese Hangzhou gevestigde Chint Solar de enige aandeelhouder is.

Reactie toevoegen