Achterin

Plaats
Buurtschap
Hardenberg
Salland
Overijssel

achterin_radewijk_richtingbord_anwb_kopie.jpg

De buurtschap Achterin, O van Radewijk, heeft geen plaatsnaambordjes, maar vanuit Radewijk staat tenminste nog wél aangegeven hoe je er komen moet. (© Google)

De buurtschap Achterin, O van Radewijk, heeft geen plaatsnaambordjes, maar vanuit Radewijk staat tenminste nog wél aangegeven hoe je er komen moet. (© Google)

achterin_radewijk_wit_richtingbordje_kopie.jpg

En als je er al bijna bent, staat er nog een richtingbordje, dus het kan weliswaar niet missen, maar naast een wit richtingbordje zouden wij twee witte plaatsnaambordjes (aan de Radewijkerweg en aan de Noord-Oosterweg) toch ook nog wel zo netjes vinden.

En als je er al bijna bent, staat er nog een richtingbordje, dus het kan weliswaar niet missen, maar naast een wit richtingbordje zouden wij twee witte plaatsnaambordjes (aan de Radewijkerweg en aan de Noord-Oosterweg) toch ook nog wel zo netjes vinden.

achterin_radewijk_osm_kaart.jpg

Buurtschap Achterin ligt, vanuit Hardenberg gezien, achterin het dorpsgebied van Radewijk. Vandaar deze plaatsnaam. De buurtschap begint vanaf de Roelofsdijk en van daar 'naar achteren', dus naar het ZO, langs de Noord-Oosterweg en de Radewijkerweg.

Buurtschap Achterin ligt, vanuit Hardenberg gezien, achterin het dorpsgebied van Radewijk. Vandaar deze plaatsnaam. De buurtschap begint vanaf de Roelofsdijk en van daar 'naar achteren', dus naar het ZO, langs de Noord-Oosterweg en de Radewijkerweg.

Achterin

Terug naar boven

Status

- Achterin is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Hardenberg (van 1-7-1818 t/m 30-4-1941 gemeente Ambt Hardenberg).

- De buurtschap Achterin valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Radewijk.

- De buurtschap Achterin heeft geen plaatsnaamborden en ook geen gelijknamige straatnaam. Vanuit het centrum van Radewijk staat wel een (blauw ANWB-)richtingbord. Vlakbij, als je er al bijna bent, staat ook nog een wit richtingbordje. De plaatsnaam staat ook niet meer in de atlassen, dat wil zeggen het staat er alleen nog als 'veldnaam'. Op Google Maps staat het nog wel als plaatsnaam vermeld. Wat ons betreft ligt het buurtje nog altijd afgelegen van de dorpskern en is het daarmee nog altijd als buurtschap en dus plaatsnaam te kwalificeren.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
De buurtschap is genoemd naar het feit dat deze, vanuit Hardenberg gezien, helemaal achterin ligt. Het huidige centrum van het dorp Radewijk was vanouds buurtschap Middenin, en het voorste gedeelte vanuit Hardenberg was de buurtschap Voorin.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Achterin ligt OZO van het centrum van het dorp Radewijk, in het uiterste O van het dorpsgebied, en grenst in het O en Z aan en in het N bijna aan Duitsland (in het N namelijk grenzend aan een scherpe, ZO uithoek van het buurtschapsgebied van de formele woonplaats Den Velde, en daarmee net niet grenzend aan Duitsland). De Radewijkerbeek vormt hier in het Z de grens met Duitsland. De buurtschap begint vanaf de Roelofsdijk en ligt vandaar 'naar achteren', dus naar het ZO, langs oonder andere de Noord-Oosterweg en de Radewijkerweg. De buurtschap ligt verder ZO van de buurtschap Den Velde en de stad Gramsbergen, Z van de plaats Laar in Duitsland, ZW van de plaats Emlichheim in Duitsland, NO van de plaats Wielen in Duitsland en de dorpen Bruchterveld en Bergentheim en O van de stad Hardenberg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Achterin omvat circa 40 huizen met circa 100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In het tijdschrift 'Rondom den Herdenbergh' van Historische Vereniging Hardenberg e.o. (jaargang 2017, het nummer is ons niet bekend), is een artikel verschenen van Johan Smit over de levensloop van zijn vader Willem Smit, geboren (1918) en getogen in buurtschap Achterin, in het pand op Noord-Oosterweg 35. Na een arbeidzaam leven in het westen des lands, is hij na zijn pensionering met zijn vrouw naar de buurtschap teruggekeerd, waar zij nog een aantal jaren hebben gewoond in het pand op Noord-Oosterweg 18. Het verhaal is niet alleen interessant voor wie hen nog gekend hebben, maar ook voor wie in bredere zin in het leven in vroeger tijden geïnteresseerd is. Zo komt onder andere aan de orde dat de kinderen, naast het naar school gaan, al vroeg op de boerderij moesten meewerken met het zware werk om de hectares nog onontgonnen land met kruiwagen en schop te egaliseren en te ontginnen, en dat doorleren er in die tijd in die omstandigheden nog niet bij was.

Terug naar boven

Links

- Luc en Dineke Schrotenboer hebben een melkveehouderij met onder andere koeien, paarden, schapen, geiten, hangbuikzwijntjes, kippen, ezels, konijnen en poezen. Op hun Zorgboerderij Grenszicht - een logische naam, omdat je hier vandaan, helemaal achterin de buurtschap Achterin, de Duitse grens inderdaad kunt zien liggen - bieden ze dagbesteding en logeeropvang met een diversiteit aan activiteiten, zoals ponyrijden, dieren verzorgen, koeien voeren met de tractor, koken en bakken, meehelpen op de boerderij, buiten spelen, hokjes schoonmaken, knutselen, hutten bouwen, kalfjes de fles geven, spelen in het stro en in de speeltuin, sporten, skelteren over het ruime erf, tuinieren en knutselen met spullen die bij het seizoen horen, zoals in de winter bijvoorbeeld vetbollen maken voor de vogels of pinda's aan een lang koord rijgen.

Reactie toevoegen