Achterwetering

Plaats
Buurtschap
De Bilt
Utrecht

Maartensdijk-Achterwetering-MSD-20110208-225945.jpg

Dat is nog eens een mooie entree; zo kom je buurtschap Achterwetering binnen bij Maartensdijk, vanuit buurtschap Achttienhoven bij Westbroek. Er ontbreekt echter nog één klein doch betrekkelijk cruciaal detail: een plaatsnaambordje...

Dat is nog eens een mooie entree; zo kom je buurtschap Achterwetering binnen bij Maartensdijk, vanuit buurtschap Achttienhoven bij Westbroek. Er ontbreekt echter nog één klein doch betrekkelijk cruciaal detail: een plaatsnaambordje...

Maartensdijk-Achterwetering-MSD-20110208-225946.jpg

Achterwetering, buurtschapsgezicht

Achterwetering, buurtschapsgezicht

Maartensdijk-Achterwetering-MSD-20110208-225953.jpg

Het indrukwekkendste pand in buurtschap Achterwetering is Huize Persijn. Over de bijzonderheden van dit pand en landgoed kun je alles lezen in het hoofdstuk Bezienswaardigheden.

Het indrukwekkendste pand in buurtschap Achterwetering is Huize Persijn. Over de bijzonderheden van dit pand en landgoed kun je alles lezen in het hoofdstuk Bezienswaardigheden.

Achterwetering

Terug naar boven

Status

- Achterwetering is een buurtschap in de provincie Utrecht, gemeente De Bilt. T/m 2000 gemeente Maartensdijk.

- De buurtschap Achterwetering valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Maartensdijk.

- De buurtschap Achterwetering heeft geen plaatsnaamborden (meer). Wij menen ons te herinneren dat er wel een richtingbord aan de N417 heeft gestaan.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1696 De Achter Weteringe, 1866 Achter Wetering.

Naamsverklaring
De buurtschap is genoemd naar de ligging aan het gelijknamige water, een dwars gelegen waterloop langs de achterkant van de polderpercelen. Het is een samenstelling van achter 'achterwaarts gelegen' en wetering 'waterloop voor de afwatering van een bepaald gebied'. In waterstaatkundige zin is achterwetering de aanduiding voor de benedenloop van een wetering naar een molen of gemaal, ter onderscheiding van de bovenloop, die voorwetering wordt genoemd. In deze betekenis is het een veel voorkomende waternaam in de Zuid-Hollands-Utrechtse poldergebieden.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Achterwetering ligt direct ZW van het dorp Maartensdijk, rond de Achterweteringseweg, en grenst in het O aan de spoorlijn Utrecht-Hilversum en de O daaraan parallel lopende A27.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Achterwetering 21 huizen met 121 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap circa 30 huizen met circa 80 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De kern Achterwetering is omstreeks de 16e eeuw ontstaan. Het maakte deel uit van het zogeheten Domproosten Gerecht. Dat bestond van zuid naar noord uit de polders Twaalf Hoeven (thans de Utrechtse wijk Tuindorp), Zes Hoeven (thans de Utrechtse wijk Overvecht), de Gelder Polder en de Achterweteringse Polder. De buurtschap heeft altijd tot de kern Maartensdijk behoord. Het is een langgerekt en smal gebied met boerderijen en voorheen enkele voorname huizen, waarvan Huize Persijn als enige is overgebleven. (bron: Historische Vereniging Maartensdijk)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het witgepleisterde Huize Persijn (Achterweteringseweg 10) is een markant element in buurtschap Achterwetering. Het landhuis dateert oorspronkelijk uit 1781, ontworpen in de vroege Engelse landschapsstijl. Het langwerpige perceel waarop de buitenplaats is aangelegd wordt in het O begrensd door de Koningin Wilhelminaweg en in het Z door de Achterweteringseweg. In 1878 is het landhuis vernieuwd. Ook het koetshuis is in dat jaar gebouwd. Hendrik Copijn heeft toen het park opnieuw ingericht in de late landschapsstijl, met twee bomenlanen en met gebruik van uitheemse beplanting. Het park ligt als een groene enclave in het open poldergebied van Westbroek. De portierswoning dateert uit circa 1849. Het pand is genoemd naar de oprichter van het landgoed: Adriaan van Persijn (1610-1655). Na diverse particuliere opvolgende eigenaren trekt in 1946 Stichting De Opbouw in het pand. Sinds 1982 had het Orthopedagogisch Project Leefeenheden (OPL) hier zijn hoofdkantoor en bood zij tevens plek aan drie leefeenheden voor moeilijk opvoedbare jongeren. Het landhuis, de tuinmanswoning en de tuin(aanleg) zijn drie aparte rijksmonumenten.

- Naast het hierboven beschreven Huize Persijn kent de buurtschap diverse fraaie monumentale boerderijen. Slechts een daarvan is een rijksmonument, en wel de 19e-eeuwse gepleisterde boerderij op Achterweteringseweg 70.

- Op de plaats van boerderij Noordheide (Achterweteringseweg 34), die dateert uit 1856, zou een kasteeltje genaamd Noord Heide hebben gestaan, dat na 1812 zou zijn afgebroken. De weg naar Achttienhoven, nu de Achterweteringseweg, waaraan de boerderij ligt, heette op het moment dat deze foto werd genomen (1925) Korte Steeg en was toen nog een zandpad. Aan het eind daarvan, richting Achttienhoven, stond een tolboom. (bron: Online Museum De Bilt)

Reacties

(2)

Hallo,
Mijn moeder heeft vroeger ook in Huize Persijn gezeten, ze leeft nu niet meer maar heeft ons veel verhalen hierover verteld. Ze is geboren op 29-05-1940, op haar 18e jaar geloof ik is ze uitgezwaaid. Zijn er nog archieven van toen die tijd? Mijn moeder heet Aaltje Geertje Ottens, we hebben geen foto's van haar van toen uit die tijd, heb ook nog nooit een foto van haar als klein meisje gezien. Als u me hier mee kan helpen graag. M.vr.gr. mvr. Mulder te Delfzijl

Dag mevr. Mulder,
Wij beschrijven hierboven o.a. Huize Persijn, maar wij hebben daar zelf geen archieven van. Ik denk dat een van de volgende instanties u mogelijk kan helpen:
- Wellicht heeft de Historische Vereniging Maartensdijk stukken in haar archief over Huize Persijn waar uw moeder op staat. Hierboven onder het kopje Geschiedenis heb ik een link naar hun site, daar vindt u een menu Contact, waarmee u hen een mail kan sturen.
- Ik zie dat in 1946 Huize Persijn van Stichting De Opbouw is geworden. Bij die instelling moet uw moeder dan gezeten hebben. Bij het verhaal over Huize Persijn hierboven heb ik nu een link opgenomen naar de site van De Opbouw. Geen idee of zij nog archieven hebben uit die tijd, met foto's. Maar u kunt het allicht proberen. Hun e-mailadres is info@opbouw.nl. Succes gewenst!

Reactie toevoegen