Achthuizen

Plaats
Dorp
Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee
Zuid-Holland

Achthuizen

Terug naar boven

Status

- Achthuizen is een dorp in de provincie Zuid-Holland, op het schiereiland en in de streek en gemeente Goeree-Overflakkee. T/m 1965 viel het dorp deels onder de gemeente Den Bommel, deels onder de gemeente Ooltgensplaat*. In 1966 in zijn geheel over naar gemeente Oostflakkee, in 2013 over naar gemeente Goeree-Overflakkee.
* Vóór de gemeentelijke herindelingen van 1966 liep de gemeentegrens hier door de Achthuizensedijk. De bebouwing aan de W kant viel onder de gemeente Den Bommel, de bebouwing aan de O kant (met onder andere de kerk en de molen) viel onder de gemeente Ooltgensplaat.

- Onder het dorp vallen ook de buurtschappen Langstraat en Stoof (grotendeels). In de praktijk heeft ook buurtschap Zuidzijde, die formeel (= voor de postadressen) onder het dorp Den Bommel valt, veel (samenwerkingsver)banden met het dorp Achthuizen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Circa 1750 De Agthuisen.

Naamsverklaring
Betekent 'nederzetting bestaande uit acht woningen'.(1) De naam Achthuizen zou afkomstig zijn van een gebouw dat uit acht huizen bestond, bedoeld voor landarbeiders uit Noord-Brabant. Veel van die Brabantse seizoenarbeiders bleven op deze plek wonen. Dit verklaart ook waarom het dorp grotendeels katholiek was en nog altijd is.(2)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Achthuizen ligt O van het dorp Oude Tonge en W van het dorp Ooltgensplaat. Een bijzonder toeval is dat, omdat het dorp twee diagonaal tegenover elkaar gelegen kernen heeft, het er vanuit de lucht uitziet als een 8. De plaats is daar niet naar genoemd omdat het gros van de bebouwing hier pas sinds de jaren 1930 is ontstaan. Voorheen had de plaats, naast de kerk en de molen, niet meer dan enkele handenvol huizen, bovendien grotendeels ook alleen aan die (O) kant.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 heeft Achthuizen 11 huizen met 128 inwoners onder de gemeente Ooltgensplaat. Onder de gemeente Den Bommel wordt de plaats in dat jaar niet vermeld. Tegenwoordig heeft het dorp circa 400 huizen met circa 950 inwoners (exclusief buurtschap Langstraat).

Terug naar boven

Geschiedenis

Het dorp Achthuizen en de buurtschappen Zuidzijde en Langstraat zijn alle drie ontstaan op bijzondere plaatsen langs dijken in het dijkenstelsel van het landelijke gebied. In tegenstelling tot de havenstadjes ontwikkelden deze zich door een aaneenrijging van woningen langs de dijken, waarbij op de kruisingen verdichtingen ontstonden: de kernen. De ruimtelijke opbouw van de kernen bestaat hierdoor vrijwel helemaal uit 'randen', waarbij de dijken de 'ingangen' vormen van de kernen. De achterzijde van de woningen en kavels zijn veelal gekeerd naar het landschap. In een later stadium is met name in het dorp afgeweken van de oorspronkelijke structuur. In de oksel van de Bommelsedijk en Galathesedijk is hier de eerste geconcentreerde bebouwing gerealiseerd in de vorm van woningbouw. Het dorp is ontstaan door de bouw van een katholieke kerk op de kruising van de Bommelsedijk en de Galathesedijk. Verondersteld mag worden dat er voor die tijd al bebouwing (8 huizen) aanwezig was. Buurtschap Zuidzijde is ook op een kruising van twee dijken ontstaan; de Tilsedijk en de Bommelsedijk. Beide kernen waren vroeger door de laatstgenoemde dijken met elkaar verbonden. De aanleg van de provinciale weg N59 heeft ervoor gezorgd dat deze oorspronkelijke verbinding is doorbroken. Ook de aanwezigheid van kreken speelde waarschijnlijk een rol bij het ontstaan van nederzettingen. Zowel bij Zuidzijde als bij Langstraat is dit het geval. (bron: Bestemmingsplan)

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Eind 2018 heeft woningcorporatie Beter Wonen de bouwkundige problemen bij 10 woningen op de hoek van de Kerkstraat en de Polderstraat in Achthuizen laten onderzoeken. De conclusie was dat duurzame nieuwbouw op dezelfde plaats de beste optie is. De 10 woningen worden vervangen door 9 zogeheten Nul-op-de-Meter-woningen. De planning is dat de huidige bebouwing in de tweede helft van 2019 wordt gesloopt. De verwachting is dat de oplevering van de nieuwbouw nog voor het einde van 2020 plaatsvindt. Een Nul-op-de-Meter-woning is zeer goed geïsoleerd en wekt zelf energie op. Het wooncomfort in deze woningen is groot. In de winter blijft het binnen aangenaam warm en in de zomer juist lekker koel. De installaties voor ventilatie, verwarming en koeling dragen daar aan bij. De uitstekende isolatie houdt bovendien geluid van buitenaf tegen. Verder zijn de woningen uitgerust met installaties die zelf energie opwekken, zoals zonnepanelen en een warmtepomp.

- Bestemmingsplan Achthuizen/Langstraat/Zuidzijde.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Achthuizen heeft 2 rijksmonumenten, zijnde de RK kerk en de molen.

- De RK kerk Maria ten Hemelopneming is een eenvoudige waterstaatskerk uit 1846, vergroot in 1936. Bakstenen voorgevel met risalerende middenpartij, waarboven een houten klokkentoren, bekleed met leien, en zijvleugels met hoekdammen en ingezwenkte gevelbeëindigingen. De inwoners van Achthuizen waren tot 1845 aangewezen op de parochiekerk van Oude Tonge. Dat betekende voor sommigen wel anderhalf uur heen en anderhalf uur terug lopen. In 1845 werd toestemming verleend tot de bouw van een eigen kerk. De kerk is in 2003 gerestaureerd. - Site RK kerk Maria ten Hemelopneming.

- Molen Windlust, uit 1852, is een korenmolen van het type stellingmolen.

- Ter ere van hun tantes Cor en Wil Ras hebben Wilma Verburg en Gerda Pulleman een Tentoonstelling Huisvlijt ingericht in hun voormalige boerderij De Ouwe Stee aan de Schaapsweg 25 in Achthuizen. Ervaar de sfeer van weleer. "Wij, twee nichtjes van de desbetreffende tantes, willen graag de mensen laten zien en ervaren welk werk onze tantes gedaan hebben in hun leven. Zij woonden samen met elkaar op de boerderij. Zij hebben beiden op de boerderij gewoond tot de oudste 100 werd, en waren zelfvoorzienend in al hun levensbehoeften. Wij zijn trots op onze tantes en dat willen wij graag delen met anderen. Daarom hebben wij de boerderij ingericht als een soort museum, voor ons een historisch erfgoed ter ere van onze tantes. Dit alles op een boerderij uit de 18e eeuw met historische elementen."

Op de laatste twee zaterdagen van juni, alle zaterdagen in de maanden juli en augustus en de eerste twee zaterdagen van september is de boerderij geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Er kan heerlijk wat gedronken worden met iets lekkers erbij. De boerderij kan vrij bezocht worden, maar een afspraak maken kan natuurlijk ook door te bellen met 06-37164048, of stuur een e-mail naar info@ouwestee.nl. De entree is € 1,50, wat ten goede komt aan het onderhoud van het museum en de boerderij. Zie ook de reportage over de Ouwe Stee onder de link en deze beschrijving in een lokale krant d.d. mei 2018.

- Wist je dat we in Nederland pas als een van de laatste landen in Europa radio hadden? Ja, zelfs als een van de laatsten van de wereld! Philips bracht haar eerste radio pas in 1927 op de markt, terwijl de radio begin 20e eeuw al werd gebruikt in Amerika en grote Europese landen. Breng een bezoek aan het kleine en knusse Radiomuseum De Stove en er gaat een wereld voor je open! Jan Dekkers kreeg van een collega een oude buizenradio uit de jaren zestig en een nieuwe hobby was geboren. Nu houdt Jan exposities van oude radio’s in zijn kleine maar knusse museum in Achthuizen. De toegang is gratis.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Van oudsher liepen de belangrijkste routes door het landelijke gebied van Oostflakkee over de dijken. Dit en het feit dat de dijken als relatief hoge plek in het landschap veilig waren bij mogelijke overstromingen, verklaart dat juist deze elementen in het landschap een ruimtelijk verdichtende werking hebben. De bebouwing, erfbeplanting, wegbeplantingen en de boomgaarden in Oostflakkee liggen voornamelijk langs de dijken gesitueerd. De woningen op of tegen de dijken zijn voornamelijk kleinere woningen, de voormalige arbeiderswoningen. Het agrarisch bodemgebruik op de dijken in Achthuizen en omgeving is extensief; er vindt enige beweiding plaats (schapen, jongvee, paarden) en hier en daar liggen moestuinen. De boerderijbebouwing ligt hoofdzakelijk op enige afstand van de voet van de dijk, in het landelijke gebied.

Naast de landschappelijke en functionele betekenis, hebben grote delen van het dijkenstelsel ook een natuurwetenschappelijke waarde. De oost-, west- en zuidzijde van de dijken hebben een zodanig warmteabsorberend vermogen dat op de taluds de Midden-Europese 'stroomdalflora' voorkomt. Een aantal hiervan vormen zeldzame soorten in Nederland. Dit geeft de dijken een potentieel grote botanische waarde. Karakteristiek voor de dijken is dat deze eenzijdig zijn beplant met bloemen, terwijl op de andere zijde afwisselend moestuinen, siertuinen en verspreide bomen te vinden zijn. (bron: Bestemmingsplan)

Terug naar boven

Overnachten

Boek hier je B&B e.d. in omgeving Achthuizen, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage van Achthuizen door Kees Wittenbols uit Breda.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Achthuizen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links/voorzieningen

- Algemeen: - Site van en over Achthuizen.

- Nieuws: - Nieuws uit Achthuizen op Facebook.

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Achthuizen is recentelijk opgericht. In de Dorpsraad zit vanuit iedere vereniging en andere organisatie in het dorp een vertegenwoordiger, aangevuld met andere betrokken inwoners.

- Dorpshuis: - Buurthuus Achthuizen is de thuisbasis van een flinke reeks lokale verenigingen (zie daarvoor de link). Het Buurthuus is ook te huur voor feesten en partijen tegen scherpe prijzen en met optimale service.

- Onderwijs: - Voor Basisschool De Achtsprong in Achthuizen zijn de volgende 8 aspecten van groot belang - dat zijn de 8 sprongen vooruit - die bij hen op school centraal staan en waar ze met z’n allen inhoud aan geven: waarden en normen, sociaal-emotionele ontwikkeling, kwaliteit, zorg, communicatie, brede en smalle identiteit, beleid en bepaalde randvoorwaarden. In de Schoolgids staat uitgebreid beschreven wat ze hier onder verstaan. Enkele opmerkingen van ouders uit de oudertevredenheidspeiling: “Fijne dorpsschool, waar ik heel tevreden over ben.” ”We zijn erg tevreden over het onderwijs, het pedagogisch klimaat dat de school schept en de intensieve betrokkenheid van de leerkrachten, IB’er en directie.” “De sfeer is prima, heel ‘thuis’.”

Enkele opmerkingen van de onderwijsinspectie (juni 2015): “Een gezamenlijke visie, elkaar raadplegen en het centraal stellen van de zorg zijn nu zichtbaar ingebed in de schoolpraktijk van Basisschool De Achtsprong in Achthuizen.” “De leraren staan met enthousiasme voor de klas en verstaan hun vak. Zij zorgen voor structuur in de onderwijsactiviteiten en voor doelmatig klassenmanagement en maken daarbij de gewenste leerhouding duidelijk aan hun leerlingen.” “Met de zogenoemde gerichte inloop elke ochtend heeft De Achtsprong de leertijd op een positieve manier weten te verhogen én te beïnvloeden. De start van de schooldag wordt daardoor effectief en efficiënt benut.”

Al enkele jaren doet De Achtsprong vol enthousiasme mee met het ECO-schoolsproject. Het Eco-team, bestaande uit leerlingen uit diverse groepen, hulp-opa’s, enkele juffen en de directeur, hebben de uitdaging aangenomen om met iedereen de afvalberg te verkleinen en afval te scheiden in de eigen milieustraat van de school (waar ook de tassenbol en de batterijinzamelbak deel van uitmaken). Daarnaast zijn er jaarlijks meerdere kleinere en grotere projecten in het kader van natuur en mileu. De omgeving van de school maken ze met z’n allen schoon en met de Nationale Opschoondag maken ze zelfs heel Achthuizen schoon. De verwarming staat niet onnodig aan en jaarlijks doen ze mee met de Warme Truiendag. En ze hebben hun eigen schooltuintjes waar ze hun eigen groente en fruit verbouwen. Zo werken ze met z’n allen aan een gezonde aarde die ze door kunnen geven aan de volgende generatie.

- Sport: - Voetbalvereniging RKVV FIOS (dat betekent: "Rooms Katholieke Voetbalvereniging Fier is Ons Streven") is opgericht in 1938. Voorheen was er in Achthuizen al voetbalvereniging SNA (Sport na Arbeid), die in FIOS is opgegaan. Het eerste veld van FIOS heette de Schapenwei, maar in werkelijkheid was het een koeienwei, want voor FIOS er een wedstrijd kon spelen, moesten ze eerst de koeienvlaaien eraf scheppen...

- De gymzaal in Achthuizen is eigendom van de gemeente, maar de exploitatie is in handen van Stichting Buurthuus. Naast de gymzaal is er een bestuurskamer en kantine die verhuurd worden aan verschillende verenigingen maar ook te huur zijn voor bijvoorbeeld feestjes en partijen. De gymzaal wordt onder andere gebruikt door Voetbalvereniging FIOS, de SWO, de Badmintonvereniging, The Islanders Honkbal, de dartvereniging en biljartclub en voor EHBO-cursussen en vergaderingen van de Vrouwenbond. Verder gebruikt Basisschool De Achtsprong de Buurthuus gymzaal voor schoolgymnastiek.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Achthuizen, met foto's van de grafzerken.

Reactie toevoegen