Achtmaal

Plaats
Dorp
Zundert
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

achtmaal_plaatsnaambord_kopie.jpg

Achtmaal is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Zundert.

Achtmaal is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Zundert.

Achtmaal

Terug naar boven

Status

- Achtmaal is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Zundert.

- Onder het dorp Achtmaal vallen ook de buurtschappen De Buis (deels), Mariënville en Ostaayen en een pand van de buurtschap Hulsdonk.

Terug naar boven

Naam

In het Brabants
Achmaol.

Oudere vermeldingen
1294/1440 kopie 15e eeuw/1474 Achtmale.

Naamsverklaring
Samenstelling van het Middelnederlandse achte 'gereserveerd bos, hofhorig goed, rechtsdistrict' en maal 'gerechtsplaats'.(1)

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet het dorp De Gouwe Stad.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Achtmaal ligt ZO van de stad Roosendaal en ZW van het dorp Zundert.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Achtmaal 16 huizen met 100 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp circa 700 huizen met circa 1.700 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Parochie
“De inwoners van Achtmaal waren aanvankelijk voor het kerkbezoek en andere kerkelijke aangelegenheden aangewezen op Zundert. Dat had natuurlijk zijn bezwaren, als wij denken aan de afstanden, slechte wegen, geen vervoer zoals fiets en auto. Bovendien wilde de gemeenschap ook in hun eigen midden een kerk. Langzamerhand kwam er een dorpskom. Het verlangen om in de eigen plaats ter kerke te gaan werd daardoor sterker.

De bisschop van Breda, mgr. Van Hooijdonk, was ook voorstander van de oprichting van een zelfstandige parochie. Vanuit Zundert kwam echter nogal wat verzet. Door Achtmaal tot een zelfstandige parochie te maken, zou het aantal parochianen verminderen en daarmee de inkomsten. De bisschop wachtte met verdere actie totdat de pastoor van Zundert was overleden. Ook speelde hier, tegelijkertijd, dat binnen niet al te lange tijd een nieuwe openbare school zou worden gevestigd. De bisschop wees erop dat het goed zou zijn dat school en kerk zo dicht mogelijk bij elkaar zouden worden geplaatst.

Als grote stimulator moet kapelaan De Bakker uit Zundert worden genoemd die per 1 oktober 1862 tot eerste pastoor werd benoemd, zonder kerk en zonder pastorie weliswaar. Maar Achtmaal had zich al eerder van de goede kant laten zien. De 134 huisgezinnen hadden reeds tevoren voor de bouw van de kerk € 1.450 opgebracht. Op advies van de bisschop werd een patroonheilige gekozen die veel devotie in de kerk zou brengen, want dat zou vele mensen naar het dorp voeren die het offerblok zeker niet zonder meer zouden voorbijlopen. De verering van de H. Cornelius vindt tot op de dag van vandaag plaats.”(28)

Tweede Wereldoorlog
Het in 2002 geopende Militair Historisch Museum Achtmaal van de Stichting Vrienden van de Timberwolves is ondergebracht op een zolder in een bedrijfspand van Cees Jacobs. De Timberwolves, de soldaten van de 104e infanteriedivisie van het Amerikaanse leger, hebben de speciale aandacht van Jacobs en zijn medeverzamelaars omdat die destijds de streek rond Zundert hebben bevrijd. De collectie bestaat onder meer uit originele legeruniformen, wapens en een originele veldkeuken.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Achter 't Packhuis
"Ons dorp is een kleine kern in een landelijke omgeving. Kleine kernen kunnen vaker te maken hebben met leefbaarheidsproblemen. Om deze problemen voor te zijn, heeft de gemeente samen met de dorpsraad in 2008 een dorpsontwikkelingsplan (DOP) voor het dorp vastgesteld. Dit DOP is vertaald naar de structuurvisie 'Kern Achtmaal 2025'. In de structuurvisie is de ontwikkelingsrichting voor de kern aangegeven. De locatie ‘Achter ’t Packhuis’ is opgenomen als ontwikkellocatie voor wonen.

Achtmaal is niet in één richting gegroeid, maar rondom uitgebreid. Dit gegeven vormde voor de gemeente een belangrijk aandachtspunt om de uitbreidingsrichting voor de kern vast te leggen aan de zuidrand van het dorp. De uitbreiding 'Achter ’t Packhuis' is onderdeel van een goede afronding van de dorpskern, waarbij aangesloten wordt op de reeds gerealiseerde woningbouwontwikkeling aan de Timberwolfstraat - Tessevijverstraat. De stedenbouwkundige verkaveling is dusdanig ontworpen dat aansluiting is gezocht bij de bestaande infrastructuur. De Timberwolfstraat is doorgetrokken met hetzelfde wegprofiel (woonstraat), deze weg loopt door tot aan de Van Lanschotstraat. Aan de buitenzijde is de bestaande straat gehandhaafd, als woonpad, wat een passende afronding geeft naar het buitengebied. De straten zijn verbonden met een doorsteek, in de vorm van een woonpad. Richting de corsobouwplaats is een groene ruimte gecreëerd en is tevens een wadi voorzien om het regenwater op een natuurlijke wijze op te vangen. Op de locatie van het voormalig Witgele kruisgebouw is een groene entree naar het plan gevormd. Ter hoogte van de Van Lanschotstraat blijft een parkeervoorziening bestaan.

In totaal omvat het plan 40 woningen. De invulling van de verkaveling bestaat uit een een gevarieerd woonprogramma, waaronder rijwoningen, seniorenwoningen, twee-onder-eenkapwoningen, levensloopbestendige woningen, vrijstaande woningen en bouwkavels. Kortom, er is aanbod voor elke doelgroep. Binnen het plan is veel aandacht uitgegaan naar het accentueren van de landelijke sfeer. De woningen zijn omringd door veel groen en de architectuur van de woningen kenmerkt het landelijke karakter. Dit komt terug door het toepassen van veel variatie in de bebouwing en uitstraling. Verschillende erkers en grote raampartijen in de voorgevel zorgen voor een uitnodigend karakter en zicht op het groen en omgeving. Het plan is in 2021 gefaseerd in verkoop gegaan." (bron: dorpssite)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Rijksmonumenten
Achtmaal heeft 16 rijksmonumenten*, zijnde de Corneliuskerk, de atelierwoning uit 1919 op Roosendaalsebaan 15, boerderij Angorahoeve op Roosendaalsebaan 19, en 13 objecten die betrekking hebben op landgoed Wallstejin.
* In de lijst onder de link staat het getal 20, maar wij zien er maar 16 in de lijst staan.

Gemeentelijke monumenten
Achtmaal heeft 8 gemeentelijke monumenten.

RK Corneliuskerk
Na eerst een jaar in een noodkerkje te hebben gehuisd - in de schuur van Jan Tilborgs - is in 1863 de H. Corneliuskerk (Pastoor de Bakkerstraat 6) ingezegend, waarmee Achtmaal van buurtschap tot dorp 'promoveerde'. Voor de voorgeschiedenis van de parochie zie het hoofdstuk Geschiedenis. De kerk is ontworpen door architect P. Soffers. In 1923-1924 is de kerk uitgebreid. Het is een driebeukige kruiskerk. De kerk heeft een vierkante kerktoren met achtzijdige spits. Het koor heeft een driezijdig gesloten apsis. Tussen het midden- en zijschip staan zuilen, beschilderd als marmer. De vloer heeft zwarte marmeren tegels. Links in de kerk is een biechtstoel. Bij de ingang een houten Mariabeeld uit 1887 van F. de Vriendt en twee vierkante panelen met houtsnijwerk. In 2014 is de parochie gefuseerd met die van Klein Zundert en Wernhout tot de nieuwe Parochie Heilige Drie-eenheid.

Beeld
Aan het Neijsenpad het beeld De Smokkelaar, van bronsgietwerk, in 1983 vervaardigd door Henk Groenhuis.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

Trekkertrek
Trekkertrek (weekend in april of mei). De klassen zijn: Landbouw 2,5 ton / 3,5 ton / 4,5 ton / 5,5 ton / 6,5 ton / 7,5 ton / 9 ton / 11 ton / Vrije Klasse / Jeeps / Schudmes 3,5 ton / 4,5 ton / 5,5 ton / 6,5 ton.

Groot Wandelevenement
Bij het Groot Wandelevenement van Achtmaal (3e zondag in mei, in 2022 voor de 35e keer) kun je kiezen uit afstanden 7, 12, 18, 25 en 40 kilometer. De routes gaan afwisselend over verharde en onverharde wegen en door natuurgebieden. Het evenement trekt circa 500 deelnemers. Bij de langere afstanden zijn veel deelnemers die het als een goede oefening zien voor de Vierdaagse van Nijmegen.

DorpsBBQ
Coop van Bedaf organiseert jaarlijks op 1e Pinksterdag de DorpsBBQ, in samenwerking met Buurtschap Achtmaal. Voor een indruk van dit evenement "waar een klein dorp groot in is" aldus de organisatie, geven wij hier de aankondiging van editie 2019 weer: "We gaan er weer een geweldige DorpsBBQ van maken. Maar liefst 750 mensen gaan aan tafel! Alles staat klaar: 3300 stukken vlees, 100 zakken rauwkost, 150 zakken sla, 150 bakken huzarensalade, 35 vaten bier, etc. etc. Van 14 tot 16 uur is de receptie voor onze burgemeester, daarna gaan we lekker op ons gemak bbq’en, eten, drinken en luisteren we ondertussen naar dorpsmuziek. Vanaf 20 uur staat de band ‘Qwark’ klaar om een mooi feestje met ons te bouwen. Wij hebben er samen met alle 45 crew-leden zin in! PS: heb je geen kaart voor de bbq, iedereen is 's avonds na de bbq welkom om het feest mee te vieren."

GTC Rally
In een weekend half juli trekt jaarlijks de GTC Rally door West-Brabant. Vrijdagavond start de rally traditioneel in Achtmaal. Het hele dorp wordt dan voor 1 avond hermetisch afgesloten om deze rally in en om het dorp te kunnen laten rijden. Het spectactulairst is de proef op de Helstraat, waar de proef in volledige duisternis wordt afgelegd. Bij de publiekspunten staat het dan de hele avond vol met liefhebbers van de rallysport. Sinds 1987 wordt deze 'Nacht van Achtmaal' al verreden in de gemeente Zundert. Later is dit uitgegroeid tot een rally door heel West-Brabant met deelnemers uit binnen- en buitenland. Op de zaterdag gaat de rally verder op Breda International Airport (Seppe) in Bosschenhoofd. Tevens vinden er nog klassementsproeven plaats rondom Rijsbergen en Bosschenhoofd. De finish is zaterdagavond op Breda International Airport.

Avondwandelvierdaagse
Bij de Avondwandelvierdaagse (in de eerste volle week in augustus) kun je kiezen uit de afstanden 5 en 10 km. Er zijn vijf avonden, waarvan je er minstens vier moet lopen. - Verslag Vierdaagse Achtmaal 2019.

Dorpsfeest
"In 1978 werd door de provincie een wedstrijd uitgeschreven, onder het motto “een kern waar pit in zit”. Achtmaal deed mee. Door de plaatselijke horeca, middenstanders en verenigingen werden allerlei activiteiten ontplooid. Een kundige jury beoordeelde de presentaties van de Gilden, kruisboogschietverenigingen, de fanfare en de ponyclub. Tevens bekeek men de ambachten manden breien, wagenwielen, bijenkorven en kaarsen maken, alsmede het beslaan van paarden en het dorsen met de vlegel. Een veemarkt complementeerde het geheel. Het leverde het dorp een door ZKH Prins Claus ondertekende oorkonde op en een jaarlijks terugkerend Dorpsfeest (2e zondag in september) onder aanvoering van een Dorpsfeestcomité.

In 1983 werd duidelijk dat de financiering van het Dorpsfeest anders geregeld moest worden. Met de pet rondgaan was niet meer voldoende. Men zocht naar nieuwe bronnen van inkomsten en hieruit is de jaarlijkse bloemenverkoop ontstaan. Samen met de kinderen van Basisschool De Wegwijzer werden op een avond in juni huis aan huis chrysanten verkocht, wat de kas lekker spekte. Daarnaast is in 1985 besloten om een Avondwandelvierdaagse te gaan organiseren, ook om extra geld in het laatje te krijgen. Dit beviel zo goed, dat er naast de vierdaagse ook een wandelevenement op de 3e zondag in mei kwam. Inmiddels is de organisatie hiervan in handen van Wandelcomité Achtmaal. Deze activiteiten vinden nog steeds plaats en leveren nog altijd een leuke financiële bijdrage op. In 2008 is het Dorpsfeestcomité omgezet in een stichting. Wij hopen jou ook een keertje te mogen begroeten in ons gezellige dorp, een kern waar nog altijd pit in zit. Zeker op de 2e zondag in september!"

Corso
Corsobuurtschap Achtmaal maakt jaarlijks een wagen ten behoeve van het Bloemencorso Zundert in september.

Halloween
"Elk jaar organiseren wij op 2 achtereenvolgende vrijdagen eind oktober en/of begin november een Halloweentocht: 1 voor kinderen tot 12 jaar en 1 voor volwassenen." In de eerste jaren hebben ze de tochten nog gecombineerd, maar organisatorisch werd er toch te veel gevergd van de vrijwilligers. Ze hebben de tochten uit elkaar getrokken om zo beter de focus te kunnen leggen op de 2 verschillende leeftijdsgroepen. Een kind van 8 jaar is nu eenmaal anders bezig met gegriezel dan volwassenen, en ze willen tóch voor beide partijen een zo hoog mogelijk niveau. Daarnaast is het voor de vrijwilligers ook veel prettiger werken. Het comité kan rekenen op een jaarlijks groeiende club vrijwilligers. “Het is fantastisch om te zien dat mensen enthousiast zijn geworden door de opzet van onze tocht. Er zijn steeds meer mensen die zich vrijwillig aanmelden om iets te betekenen in onze tocht. Een groter compliment kun je eigenlijk niet krijgen als organisatie”, aldus Anita van Nispen van het organisatiecomité. “Daarbij is de behulpzaamheid hier in Achtmaal gelukkig groot, dus bij een lukrake vraag naar hand- en spandiensten of toestemming om over privéterreinen te lopen vangen we hier ook nooit bot en krijgen we lachend medewerking. Dat is natuurlijk erg prettig.”

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Fietsen
Fietsen in het buitengebied bij Achtmaal is sinds 2021 een stuk veiliger. Er zijn namelijk drempels en plateaus aangelegd en er is ca. 15 km aan nieuwe, rode fietsstroken aangelegd. Die stroken, die door hun kleur goed opvallen, zijn aangelegd op de Roosendaalseweg, de Buntweg en de Nieuwmoerseweg. Op die wegen, en op de Achtmaalseweg, zijn bovendien drempels en plateaus op de kruispuntenaangelegd, die ervoor moeten zorgen dat de snelheid van het verkeer wordt afgeremd. De maatregelen hebben in totaal ca. een miljoen euro gekost. Een bedrag dat voor de helft door het Rijk en voor een kwart door de provincie Noord-Brabant is betaald. Zij stelden hun bijdragen beschikbaar op voorwaarde dat de gemeente Zundert het investeert in het veiliger maken van enkele van de wegen buiten de bebouwde kom, waar maximaal 60 km/uur mag worden gereden. De gemeente was blij dat ze er twee vliegen in één klap mee konden slaan. Ze hebben deze veiligheidsmaatregelen namelijk kunnen combineren met het geplande onderhoud aan deze wegen. De maatregelen zelf maken bovendien dat fietsers en wandelaars meer ruimte krijgen in het buitengebied. Dat zorgt voor een flinke verbetering van de verkeersveiligheid, aldus de gemeente Zundert.

Oude Buisse Heide
Landgoed Oude Buisse Heide, NW van Achtmaal, genoemd naar de O hiervan gelegen buurtschap De Buis, is 200 ha groot. In het noorden bestaat het gebied uit typisch Brabantse heide, waarin ook enkele vennen liggen, en weide met hakhout. In het midden uitgestrekte dennen- en loofbossen. Rondom het landhuis Angorahoeve staan prachtige eiken en beuken. Gagel omzoomt de vennen, samen met andere karakteristieke soorten als snavelbies, zonnedauw en veenmossen.

De bossen zijn destijds voor houtproductie aangelegd. Toch doet dit bos vrij natuurlijk aan. Deels komt dat door de ouderdom: de dikke grove dennen zijn zo’n tweehonderd jaar oud. Bovendien voert Natuurnonumenten hier sinds 1945 (het jaar waarin zij het landgoed in eigendom verkreeg) een natuurgericht beheer. Loofbomen, varens en kruiden hebben de kans gekregen om uit te groeien, terwijl het dode hout gewoon blijft liggen. Allerlei paddenstoelen, planten en dieren hebben van deze ontwikkelingen geprofiteerd. De bossen zijn met name rijk aan spechten. Bijna altijd is hun geroffel op de bomen te horen.

De Matjens
De Matjens is een grensoverschrijdend natuurreservaat ZW van Achtmaal in gedeeltelijk gemeente Zundert, gedeeltelijk gelegen op Belgisch grondgebied, waar het De Maatjes heet en waar ook een buurtschap De Maatjes ligt. Het is het enige uitgestrekte rietmoeras in dit deel van Brabant. Dankzij beheerafspraken met de boeren wordt een deel van het lage, drassige broekland rond De Matjens alleen nog maar extensief beweid. Het gevolg is dat de weilandjes verwilderen en daardoor steeds meer een broedplaats voor weidevogels worden, met name voor grutto's. Verder komen er scholeksters, kieviten en torenvalken voor.

In 2012 is het gebied heringericht om de verdrogingsproblematiek die hier voorheen speelde structureel op te lossen. De Kleine Beek is verlegd naar de buitenkant van het natuurgebied. Dit is een voormalige turfvaart die nu aan de zuidkant langs het natuurgebied loopt. Het oorspronkelijke tracé is ondieper gemaakt en het waterpeil is hoger gezet. Met stuwen kan nu het waterpeil worden geregeld. En er zijn gronden door ruilverkaveling aan het natuurgebied toegevoegd. Met deze maatregelen is een robuuster en aaneengesloten natuurgebied ontstaan, van in totaal 120 hectare.

De Reten
Vroeger vormden de landgoederen Oude Buisse Heide en De Moeren samen een groot heideveld. Later is dat steeds meer versnipperd geraakt. De afgelopen jaren heeft Natuurmonumenten van de landbouwgronden in het gebied De Reten weer heide, bloemrijke graslanden en vennen gemaakt. Door de herinrichting van De Reten, N van Achtmaal, zijn de Oude Buisse Heide en De Moeren weer met elkaar verbonden. Vanuit de nieuwe theekoepel is dit gebied prachtig te overzien.

Wallsteijn
Het 109 ha grote landgoed Wallsteijn (soms ook gespeld als Wallsteyn), ook N van Achtmaal, is genoemd naar de eerste bewoners, de protestantse familie Van der Wall. Landgoed met loof- en naaldbos, hakhout, door houtwallen omgeven landbouwgronden en boerderijen. In het afwisselende landschap komt een grote verscheidenheid aan planten en dieren voor, waaronder veel nachtegalen. Landhuis met onder andere jachtkoepel. Voor jong en oud is bij het Pannehûske (Roosendaalsebaan 4) een doolhof aangelegd, een wirwar van beukenhagen waarin je heerlijk kunt ronddwalen.

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage over het dorp, door Kees Wittenbols uit Breda.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Achtmaal.

- Nieuws: - Nieuws uit het dorp van de Dorpsraad op Facebook.

- Belangenorganisatie: - Dorpsraad Achtmaal behartigt de belangen van het dorp en zijn inwoners en zet zich in voor behoud en, waar mogelijk, verbetering van de leefbaarheid in het dorp.

- MFA / dorpshuis: - Multifunctionele accommodatie MFA 't Gouwe Hart biedt onderdak aan onder meer de basisschool, de peuterspeelzaal, de prikpost, een bibliotheek, een sportzaal en Dorpshuis De Nachtegaal. Het dorpshuis wordt bestuurd door een stichting. De Nachtegaal heeft 2 betaalde medewerkers in dienst en draait verder volledig op vrijwilligers. Natuurlijk zijn extra vrijwilligers altijd welkom. Vind je het ook belangrijk dat het dorpshuis blijft bestaan? Heb je wel eens tijd over en vind je het leuk om actief en sociaal bezig te zijn? Kijk dan bij Vrijwilligers gezocht. - Vele verenigingen hebben in het dorpshuis hun thuisbasis. Er is de afgelopen jaren veel gebeurd in De Nachtegaal. Een van de bestuursleden heeft dit mooi verwoord in zijn artikel 'Nachtegaal Positief'. Ruimtes in De Nachtegaal zijn te huur voor diverse activiteiten.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool De Wegwijzer in Achtmaal is in juni 2013 op feestelijke wijze verhuisd naar de nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA). Het team van Basisschool De Wegwijzer is trots op de school en op het onderwijs dat zij geven aan de kinderen. Ze werken vanuit de overtuiging dat ze er alles aan doen om het kind het onderwijs te geven dat passend is bij zijn of haar situatie. In overleg met de ouders willen ze alle leerlingen acht jaar onderwijs geven waar ze samen met genoegen op terug kunnen kijken en dat elk kind brengt naar een vorm van voortgezet onderwijs die bij zijn of haar leersituatie past.

- "Is je peuter toe aan wat meer uitdaging? Voor een paar dagdelen per week ben je bij Peuteropvang de Blokkendoos (2-4 jaar) in Achtmaal aan het juiste adres. Spelenderwijs leren de peuters heel veel, ze wennen aan een nieuwe omgeving en leren omgaan met andere peuters. Bij de bouw van de MFA is gekeken naar een verregaande vorm van “samenwonen”. Dat betekent dat ruimtes dubbel gebruikt worden. Zo gebruikt de peuteropvang onder andere het podium op de kop van de gymzaal als groepsruimte. Een deel van de gymzaal kan ook worden afgescheiden en gebruikt worden als speellokaal. Peuters krijgen letterlijk de ruimte bij De Blokkendoos! En er is nu ook Buitenschoolse opvang (BSO) de Blokkendoos (4-13 jaar). Na een lange schooldag vangen we de kinderen op. We kletsen, eten en drinken wat en daarna zijn de kinderen vrij om te doen wat ze willen. De BSO is immers hun vrije tijd! Van buiten voetballen tot knutselen of lekker met vriendjes en vriendinnetjes chillen: alles kan!"

- Muziek: - "Muziekvereniging St. Martinus is opgericht in 1937 en omvat een Fanfare en een Percussie Ensemble. De vereniging heeft circa 80 leden en heeft een eigen muziekopleiding voor nieuwe leden. Op dit moment leidt St. Martinus “Martinus naar school”, een project om de leerlingen van Basisschool De Wegwijzer muziek te leren spelen met muziekinstrumenten. St. Martinus is een vereniging met leden die individueel, maar vooral in groepsverband grote prestaties kunnen neerzetten met bijvoorbeeld serenades, concerten, optochten en andere evenementen. Jaarlijks organiseren wij onze perkplantenactie. De perkplantenactie is voor de 1e keer gehouden in 1997. Deze was opgezet door het actiecomité ten bate van het 60-jarig bestaan van de vereniging. Omdat het een groot succes bleek en de mensen uit Achtmaal hier enorm over te spreken waren, zijn we de jaren daarna gewoon doorgegaan met deze actie. We verkopen een tiental verschillende soorten perkplanten in diverse kleuren, hangpotten divers opgemaakt en zakken potgrond van 40 ltr. De kleuren die we niet bij ons hebben, kunnen we desgewenst nabestellen en naleveren. We halen ons assortiment al die jaren al bij handelskwekerij Nouws in Zundert."

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Achtmaal is opgericht in 1962. Ben je wel benieuwd, maar weet je nog niet zeker of je wel lid wilt worden? Dan is het mogelijk om eerst gratis 4 proeftrainingen te volgen. De vereniging heeft een Clublied. Onder de link kun je het niet alleen lezen, maar ook beluisteren, zodat je desgewenst uit volle borst kunt meezingen. ;-)

- Kruisboogvereniging Nooit Gedacht is opgericht in 1896 en heeft dus in 2021 het 125-jarig bestaan gevierd. De vereniging heeft ca. 35 leden en is bijzonder succesvol. Zo leveren ze met grote regelmaat afgevaardigden naar de interland tussen Nederland en België. Ook de lokale interland waarbij de kring kruisboogvereniging Zundert haar Kempense evenknie ontvangt, wordt vaker gewonnen dan verloren. En: “We zijn eigenlijk altijd wel als favoriet benoemd bij het NK, ook als we het uiteindelijk niet haalden”, aldus lid en kringvoorzitter Jos Willemsen. Het echte hoogtepunt was er toen de vereniging 100 jaar bestond. “Toen mochten we zelf het NK organiseren. Daar komt best wel iets bij kijken, maar dat is gelukkig allemaal goed gegaan.” Bijzonder trots is de vereniging op het in eigendom verworven clubgebouw, gelegen naast het Pannehûske op landgoed Wallsteijn. Tussen de familie Van der Wal, eigenaren van het landgoed, en Nooit Gedacht heeft altijd een warme band bestaan. Zo hebben ze de beker gesponsord die via Nooit Gedacht geschonken is als wisseltrofee binnen kruisboogkring Zundert.

- Zorg en welzijn: - "Zorgboerderij Ons Boerderijke is gelegen in het buitengebied van Achtmaal. Onze bewoners worden gehaald en gebracht met ons eigen vervoer. De zorgboerderij bestaat uit paarden, ezels, geiten, konijnen, kippen en kleine dieren. Vier dagen in de week is er dagbesteding t.w. maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd onder leiding van deskundige begeleiding. Op woensdag zijn de activiteiten ter beoordeling van de begeleiding, zoals eigen kamer doen en/of klusjes in en rondom het huis. Deze activiteiten bestaan uit: - werken in de groenvoorziening; - werken met de dieren; - werken in de moestuin; - rijden met paard en wagen; - rijden op de paarden. Net als bij wonen zijn de communicatielijnen kort, zodat er een goede communicatie is tussen wonen en werken. Ook wordt er op de dagbesteding gewerkt aan doelen. Het is mooi om te zien hoe mensen groeien, zich ontwikkelen en zich verantwoordelijk voelen. Kortom, een gezellige en zinvolle daginvulling/dagbesteding!"

Reactie toevoegen