Aduarder Voorwerk

Plaats
Buurtschap
Westerkwartier
Westerkwartier Middag-Humsterland
Groningen

Aduarder Voorwerk

Terug naar boven

Status

- Aduarder Voorwerk is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streken Westerkwartier en Middag-Humsterland, gemeente Westerkwartier. T/m 1989 gemeente Aduard. In 1990 over naar gemeente Zuidhorn, in 2019 over naar gemeente Westerkwartier.

- De buurtschap Aduarder Voorwerk valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Den Ham.

- De buurtschap Aduarder Voorwerk ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1389 van den convente of van den vorwarken van Adewart, 1781 't Oude Voorwerk, 1840 Aduardervoorwerk, 1936 Adewardervoorwerk.

Naamsverklaring
Betekent voorwerk 'kloosteruithof', behorend bij het klooster Aduard. Met oude ter onderscheiding van het meer westelijk gelegen 1781 't Nye Voorwerk. Zie ook Fransumer Voorwerk. De oudste vorm is een algemene aanduiding van meerdere voorwerken van het klooster en betreft niet specifiek deze plaats.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Aduarder Voorwerk ligt rond de Evert Harm Woltersweg, rond het gedeelte van deze weg W van en nabij het water het Aduarderdiep. De buurtschap ligt aan de N oever van het Van Starkenborghkanaal, NO van het dorp Aduard, ZO van het dorp Den Ham, NW van het dorp Dorkwerd en de stad Groningen en WZW van het dorp Adorp.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap Aduarder Voorwerk 30 huizen met 185 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap 4 naast elkaar gelegen panden (op Evert Harm Woltersweg 7/9/11a/13), en zal derhalve ca. 10 inwoners hebben.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Inwoners van buurtschap Aduarder Voorwerk hebben op 2 oktober 2008 geprotesteerd tegen de plannen van de Provincie om pal naast het vroegere, 800 jaar oude klooster een brug te plaatsen. Zij vreesden dat Groninger cultuurhistorie wordt opgeofferd voor de realisatie van de nieuwe brug van Aduard over het Van Starkenborghkanaal. De actievoerders deelden onder meer zure appels uit, er waren protesterende monniken en er stond een protestbord langs het kanaal. Op deze manier hoopten de bewoners het provinciebestuur op andere gedachten te brengen. Aanpassing van de bruggen was nodig omdat het kanaal is uitgediept, zodat er grotere schepen kunnen varen. De nieuwe brug is in 2018 gereedgekomen (op dit kaartje kun je de ligging zien). Voor nadere informatie over deze brug en de gerelateerde wegwerkzaamheden in de omgeving, kun je terecht op de pagina van Aduard, hoofdstuk Recente ontwikkelingen.

Reactie toevoegen