Alinghuizen

Plaats
Buurtschap
Het Hogeland
Groningen

alinghuizen_plaatsnaambord_kopie.jpg

Alinghuizen is een buurtschap in de provincie Groningen, gemeente Het Hogeland. T/m 2018 gemeente Winsum. De buurtschap valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Winsum.

Alinghuizen is een buurtschap in de provincie Groningen, gemeente Het Hogeland. T/m 2018 gemeente Winsum. De buurtschap valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Winsum.

Alinghuizen

Terug naar boven

Status

- Alinghuizen is een buurtschap in de provincie Groningen, gemeente Het Hogeland. T/m 2018 gemeente Winsum.

- De buurtschap Alinghuizen valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Winsum.

- De buurtschap Alinghuizen ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden. De plaatsnaam staat ook op de schuur van de boerderij op huisnr. 3. De vraag is dan altijd of de boerderij naar de buurtschap is genoemd of dat het omgekeerde het geval is. Welke variant hier van toepassing is, is ons niet bekend.

Terug naar boven

Naam

In het Gronings
Oalnhoezn (1), Allenhoezen (2).

Oudere vermeldingen
Alingahuizen, Alingahuisen, Allingahuisen, Aldingahuisen, 1595 Alingehuys, Aelingehuyzzen, 1781 Alinge huisen, 1839 Alingahuizen, Allingahuizen, 1840 (3) Alinghuizen.

Naamsverklaring
Betekent: bij de huizen 'nederzetting' van de lieden van de persoon Ale.(4)

Terug naar boven

Ligging

- De buurtschap Alinghuizen ligt ZW van het dorp Winsum, NO van het dorp Garnwerd en N van de buurtschap Klein-Garnwerd, rond de 'kronkelbocht' in het middelste deel van de weg Klein-Garnwerd. Het betreft de huisnummers 3/4/5/7.

- Geografische bijzonderheid is dat de buurtschap oorspronkelijk ten westen van het Reitdiep lag, maar door de kanalisering van dat water, in 1638, is het ten oosten daarvan komen te liggen. Het oude, meanderende gedeelte van het Reitdiep bestaat nog steeds en heet sindsdien het Oude Diepje (vroeger ook De Raken of Oude Reitdiep genoemd). Een bijkomstigheid van de toenmalige kanalisering is dat Alinghuizen buiten de streek het Westerkwartier is komen te liggen: die ligt namelijk W (en Z) van het Reitdiep.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Alinghuizen 4 huizen met 25 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap nog altijd 4 boerderijen, en zal zij derhalve ca. 10 inwoners hebben. Dat is overigens maar liefst 2x zo groot als het onder Geschiedenis gelinkte rapport meldt. Dat stelt dat de buurtschap slechts 2 panden zou omvatten (zijnde de huisnrs. 3 en 4, aan de W kant van de weg). Blijkens de plaatsnaamborden ter plekke vallen echter ook de - aan de O kant en verder van de weg gelegen - boerderijen op huisnrs. 5 en 7 nog onder de buurtschap.

Terug naar boven

Geschiedenis

In 2016 heeft Libau acheologisch onderzoek gedaan in deze omgeving, in verband met de voorgenomen uitbreiding van een loods bij de manege op huisnr. 4. Een citaat hieruit: "Onder de wierde Alinghuizen zijn resten aangetroffen van een vlaknederzetting uit de Romeinse tijd. In de late middeleeuwen is hier een kloostervoorwerk van het klooster Aduard gevestigd. De dobbe die ten zuiden van de buurtschap aan de weg ligt, dateert volgens de archeologische database Archis eveneens uit de middeleeuwen. In de 19e eeuw is de vondst van graven gemeld; het is niet bekend waar deze precies zijn gevonden. Dit duidt er echter op dat binnen het terrein een middeleeuws kerkhof en mogelijk ook resten van een kapel aanwezig zijn. In het noordelijk deel van het AMK-terrein, ten noorden van het plangebied, zijn bij graafwerkzaamheden muurresten van een vroegmiddeleeuws zodenhuis gevonden.

In de jaren zeventig heeft de buurtschap deel uitgemaakt van een groot onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis van deze omgeving. Ook in dit onderzoek is alleen het noordelijk deel (huisnr. 3) benoemd als huiswierde. Klein-Garnwerd 4 is benoemd als boerderijplaats. Op de archeologische verwachtingskaart en beleidsadvieskaart van de gemeente Winsum is aangegeven dat de buurtschap een AMK-terrein betreft en dat de twee erven historische boerderijplaatsen betreffen. Voor de directe omgeving is een hoge verwachting op het aantreffen van archeologische resten aan de orde. Alinghuizen en grote delen van de omgeving waren in de late middeleeuwen eigendom van het klooster te Aduard. Na de Reductie van Groningen zijn de kloostergoederen geconfisqueerd door de Stad en Provincie Groningen. In de 18e eeuw lieten zij hun eigendommen in kaart brengen. Deze buurtschap en omgeving ontbreken daarin echter."

Reactie toevoegen