Almere

Plaats
Stad en gemeente
Almere
Zuidelijk Flevoland
Flevoland

Almere (2).JPG

De Sieradenbuurt in Almere, gezien vanaf het Diadeempad bij de brug over de Aaktocht

De Sieradenbuurt in Almere, gezien vanaf het Diadeempad bij de brug over de Aaktocht

Almere.JPG

Zicht op de Bataviastraat en de Tolhuisstraat in Almere

Zicht op de Bataviastraat en de Tolhuisstraat in Almere

Almere (3).JPG

Even ten noorden van Almere, op de Kotterbosweg

Even ten noorden van Almere, op de Kotterbosweg

Almere

Terug naar boven

Status

- Almere is een stad en gemeente in de provincie Flevoland, in de streek Zuidelijk Flevoland. De gemeente is in 1984 ingesteld.

- Wapen van de gemeente Almere.

- Officieel, dat wil zeggen in het postcodeboek en in de in 2009 in werking getreden gemeentelijke Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), is er slechts sprake van een woonplaats/plaatsnaam: Almere. In de praktijk is de kern Almere-Stad het centrum, de hoofdplaats, met daaromheen de kernen Almere-Buiten in het NO, -Hout in het ZO, -Haven in het Z, -Poort in het ZW en -Pampus in het W. Ondanks dat officieel alleen sprake is van de woonplaats Almere, hebben al deze kernen officiële, blauwe plaatsnaamborden (komborden). De kern -De Vaart, die eind jaren negentig nog een eigen plaatsnaambord had, is tegenwoordig onderdeel van -Buiten.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Almere.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Water: 755-768 kopie begin 9e eeuw Aelmere, na 786 kopie 16e eeuw Almari, 10e eeuw kopie begin 11e eeuw Almere. Reeds in de Romeinse tijd de naam van een grote binnenzee, de voorloper van de latere Zuiderzee.

Naamsverklaring
Het tweede deel is het Oudnederlandse mere 'meer, waterplas', het eerste deel al- kan slaan op de palingsoort aal. Een andere verklaring gaat uit van het prefix (Germaans) ala-*, dat 'geheel en al' betekende en een betekenis 'zeer groot, reusachtig' zou hebben ontwikkeld, wat echter niet algemeen aanvaard is. De huidige plaats en gemeente zijn recente vernoemingen naar het water. Zie ook Aalburg#naam, Naamsverklaring en Alem#naam, idem.()
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De stad Almere ligt in het ZW van Flevoland, N van 't Gooi en O van de stad Amsterdam en het IJmeer.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Gemeente en stad Almere omvatten circa 95.000 huizen met circa 205.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In den beginne
"De plannen voor de nieuwe stad Almere werden concreet aangepakt in 1973. Voor het plannen van deze stad was in Lelystad een Projektburo (spelling van de jaren zeventig) opgericht met een groep jonge stedenbouwkundigen, planologen, sociologen en architecten. Toezicht op onder andere de bouwactiviteiten, de veiligheid op de dijk en het toezicht op flora en fauna werden toegewezen aan de Rijkspolitie. Vanaf 1973 vond de eerste opspuiting plaats voor de eerste woonkern Almere Haven. De eerste paalslag voor de bouw van de eerste woningen aldaar vond plaats op 30 september 1975 en werd verricht door minister van Verkeer en Waterstaat Tjerk Westerterp. Oplevering van de eerste woningen stond gepland voor het najaar van 1976." Bron en voor hoe dit allereerste begin verder ging zie Historiek.net.

Almere is opgezet als groeikern. De gemeente telt thans ruim 200.000 inwoners en zal de komende jaren nog fors doorgroeien. Steven van Schuppen en Jan Dirk Dorrepaal zetten in hun artikel "Kan Almere al minder?" (Word-document) vraagtekens bij de beoogde forse groei van de gemeente in het licht van hun langetermijnvisie op de mogelijk toekomstige ontwikkeling van Nederland in bredere zin.

Tweede Wereldoorlog
Bommenwerper Short Stirling BK716 verongelukte in de Tweede Wereldoorlog tijdens een missie om steden in Duitsland te bombarderen. Het vliegtuig is neergestort in het Markermeer. Aan boord waren 7 bemanningsleden, waar nooit meer iets van werd vernomen. Sinds september 2020 wordt er gewerkt aan de berging van het toestel. Er zijn veel vliegtuigonderdelen boven water gehaald. Ook zijn er stoffelijke resten van lichamen gevonden. Onderzoek moet nog uitwijzen of de resten van de bemanningsleden zijn. In september 2020 is er ook een kinderboek over verschenen. 'De nacht van de Stirling' is geschreven voor basisschoolleerlingen van groep 7/8. Archeoloog en schrijver Evert van Ginkel heeft het boek geschreven in opdracht van de gemeente Almere.

Ook komt er nog een documentaire en komt er een kunstwerk ter nagedachtenis van de slachtoffers in het Almeerse Bos der Onverzettelijken. Wethouder Hilde van Garderen vindt het belangrijk om het verhaal van de Short Stirling, van het offer dat de bemanning heeft gebracht voor de vrijheid, te vertellen. "Op deze manier willen we dat eigenlijk toevoegen aan de identiteit van onze gemeente, die er tijdens de Tweede Wereldoorlog nog niet was. Maar het is wel onderdeel van onze geschiedenis." Elke Flevolandse bassischool heeft een aantal exemplaren van het boek ontvangen. (bron en voor nadere informatie, waaronder een videoreportage met betrokkenen, zie Omroep Flevoland, 1-10-2020)

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Almere kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- In Stadsarchief Almere kun je documenten, boeken en beeldmateriaal van gemeente, organisaties en particulieren opvragen. Van het beleidsarchief van het Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders (ZIJP) en de overhandiging van de sleutels van de eerste bewoners op 30 november 1976 tot de stukken van de huidige gemeente en foto's van recente gebeurtenissen. Het archief voegt regelmatig nieuw materiaal toe.

- "Almere en geschiedenis: het lijkt een tegenstelling. Maar als je je verdiept in de geschiedenis van deze stad, gebeurt er iets moois. Je gaat beseffen dat de stad niet zomaar uit de klei getrokken is, maar gebouwd is op basis van liefde, aandacht en idealisme. Er worden fouten gemaakt. Er worden successen geboekt. Maar wat je er ook van vindt: deze stad is niet zo maar een verzameling huizen lekker dicht bij Amsterdam. Almere bestaat. En hoe! Veel bouwers en pioniers van het eerste uur wonen nog in de stad en dat maakt het schrijven van de geschiedenis van de stad extra bijzonder. We hopen dat de Canon van Almere dat besef van het unieke van de stad overdraagt op de lezer. En zo bijdraagt aan de identiteit van onze stad. Het Raadspanel, een internetpanel bestaande uit ruim duizend Almeerders, is gevraagd welke onderwerpen zij in de Canon willen opnemen. Uit de antwoorden bleek dat er behoefte is aan meer kennis over de Almeerse geschiedenis."

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Beurs
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft in oktober 2021 besloten het pand De Beurs (Wisselweg 1) ) niet de status van gemeentelijk monument toe te kennen. Erfgoedvereniging Heemschut Flevoland en de gemeentelijke Commissie Welstand en Erfgoed hadden gevraagd om gebouw De Beurs als gemeentelijk monument aan te wijzen. "Het kantoorgebouw is architectonisch bijzonder en is alhier het startpunt van 'Post 65'. Post 65 is een unieke cultuurperiode voor architectuur, stedenbouw en landschap in de periode 1965 tot 2000. Deze stad heeft hierin een belangrijk aandeel", aldus Heemschut. Het is het eerste kantoorgebouw van Almere Stad, opvallend door de architectonische stijlcombinatie van Brutalisme en Hightech. Er is ook nog een petitie geweest die pleitte voor behoud van het pand. De Beurs staat anno 2021 al ruim tien jaar leeg met verpaupering van het gebied en (sociale) onveiligheid tot gevolg. In de belangenafweging tussen stedelijke ontwikkeling en behoud van cultureel erfgoed heeft het college besloten om te kiezen voor de stadsontwikkeling. De eigenaar, Van der Valk Investments, heeft onderzocht of gebouw De Beurs behouden kan blijven. Echter het gebouw kan zonder ingrijpende en kostbare maatregelen op het gebied van daglichttoetreding, ventilatie, geluid en koudebruggen niet meer voldoen aan de huidige eisen op het gebied van bouwregelgeving voor de beoogde kantoorfunctie, maar ook niet voor andere functies (bijvoorbeeld dienstverlening, sportvoorzieningen en wonen).

Oosterwold
In 2015 is de ontwikkeling gestart van de nieuwe woonwijk Oosterwold in Almere. Bijzonder is dat de toekomstige bewoners niet alleen zelf hun huis bouwen, maar ook verantwoordelijk zijn voor de inrichting van het gebied en het creëren van hun eigen voorzieningen, zoals water, energie, riolering en infrastructuur. Op een oppervlakte van 4.300 ha komen uiteindelijk 15.000 woningen, wat een extreem lage dichtheid oplevert van 3,5 woningen per hectare. Het moet dan ook een overwegend groen gebied blijven met een agrarische uitstraling.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Almere heeft 15 rijksmonumenten.

- Na jarenlange voorbereidingen (de eerste 'bouwnotitie' dateert uit 2008, alle documenten m.b.t. de voorbereidingen vind je hier) is in maart 2021 de nieuwe RK Bonifatiuskerk in Almere ingezegend. - Hier vind je een reportage met bouwer Ubink m.b.t. de bouwkundige aspecten van de kerk. - Hier kun je een video bekijken waarin pastoor Sandor Koppers je rondleidt door de anno eind 2020 bijna gereed zijnde kerk. Een uniek element in de kerk is de 72 meter lange wandschildering van Théodore Stravinsky, die zich voorheen in de Sint Willibrorduskerk in Almelo bevond. Na de sloop van die kerk in ca. 2005 verdwenen de 25 beeltenissen uit het leven van Christus naar de opslag, in afwachting van een zinvolle herbestemming. Gelukkis is die hiermee dus gevonden.

- Het voormalige politiebureau in Almere Haven is in april 2019 op initiatief van erfgoedvereniging Heemschut benoemd tot eerste gemeentelijke monument van de gemeente. Het politiebureau uit 1985 is het eerste gerealiseerde ontwerp van het nu wereldberoemde architectenbureau OMA, dat door architect Rem Koolhaas is opgericht. Het modern ogende gebouw met de opvallende blauwe gevel week sterk af van de omgeving, waarvan de architectuur vooral aan een oud Zuiderzeestadje deed denken. In de vormgeving kwam de toen nieuwe werkwijze van de politie met twee teams van wijkagenten duidelijk tot uitdrukking. Koolhaas ontwierp later ook het Stadshart Almere. Het publieksvriendelijke karakter werd benadrukt door de toepassing van veel glas en een patio. Deze ontwerpbenadering zou typerend worden voor het latere, bekendere werk van OMA in onder meer Rotterdam, New York, Los Angeles en Sjanghai.

- "Veiligheidsmuseum PIT in Almere is het nationaal veiligheidsmuseum van Nederland, vernoemd naar het blauwe zwaailicht van de politie, brandweer en ambulance. Ontdek de wereld van de politie, brandweer en ambulance aan de hand van een historische collectie en interactieve games. Het museum neemt je mee op een tour door de geschiedenis van veiligheid en hulpverlening. Beginnend bij het verleden, via het heden en eindigend met de toekomst, krijg je een volledig beeld van de manier waarop veiligheid in Nederland geregeld wordt. Je ontdekt hier wat hulpdiensten doen voor onze veiligheid, maar ook wat jij zelf kunt doen om bij te dragen aan een veilige samenleving.

De bijzondere collectie van PIT bestaat uit ca. 750 collectiestukken die samen het verhaal over veiligheid te vertellen. De collectie is een samenvoeging van de collecties van het Nationaal Brandweermuseum en het voormalige Nederlands Politiemuseum in Zaandam. De vaste collectie. De vaste collectie is opgedeeld in verschillende tentoonstellingen: meldkamer, bij de brandweer, geneeskundige hulp, crisiscentrum, verkeersongeval, zware jongens, veilig verkeer, bij de politie, crime scene, wapenkluis, huiselijk geweld en veiligheid in de toekomst. De vaste collectie van PIT is maar 1% van de volledige collectie. De rest wordt zorgvuldig bewaard in de depots. Herkomst van de collectie. De collectie is tot stand gekomen door schenkingen van overheidsinstellingen en -instituten, de veiligheidsregio’s, voormalige en bestaande brandweer- en politiekorpsen, opgeheven en huidige musea, individuele medewerkers van politie, brandweer en hulpverleningsdiensten, gepensioneerden en nabestaanden. Sporadisch zijn ook collectiestukken door aankoop verworven. De verwerving van de Collectie Kalf is mogelijk gemaakt door een subsidie van het Vfonds."

- De bouw van Kasteel Almere (Oude Waterlandseweg) is in 2000 gestart, maar de bouw is in 2002 stilgelegd, waarna het bouwwerk is verworden tot een hedendaagse ruïne. Het pand is zichtbaar vanaf de A6. Diverse latere herbestemmingsplannen van projectontwikkelaars - waaronder het plan voor attractiepark WitchWorld van Ton Theunis - zijn niet tot uitvoering gekomen.

Terug naar boven

Evenementen

- Het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de ontwikkeling van het Floriadeterrein gegund aan Amvest Vastgoed, die bij dit project nauw samenwerkt met Design Erick van Egeraat en Witteveen+Bos. De bieding van Amvest werd als beste van drie biedingen beoordeeld door een speciale beoordelingscommissie. Amvest heeft op een aantal punten hogere ambities laten zien dan de gemeente gevraagd had, vooral op het vlak van innovaties. Ook met betrekking tot het realiseren van vastgoed voorafgaand aan het evenement in 2022, het mensen duurzaam aan het werk zetten en het versterken van de Initiatieventafel, toont Amvest veel ambitie en lef. De onderneming garandeert bovendien resultaat, doet forse investeringen in energiemaatregelen en gaat actief meewerken aan vernieuwende woonvormen en vervoersmodaliteiten. Amvest investeert in totaal 300 miljoen euro in het gebied.

Amvest biedt ook aan om mee te denken over de organisatie van de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo in Almere in 2022. Door de inbreng van Amvest smelten de organisatie van evenement en de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk nog meer samen. Samen met Amvest stelt de gemeente een definitief Ontwikkelingsplan en een Ontwikkelingsovereenkomst op. (bron: gemeente, 24-5-2018) De Ontwikkelingsovereenkomst Floriade is in december 2018 vastgesteld.

"De gebiedsontwikkeling voor de Floriade in Almere is bijzonder, omdat normaal gesproken een terrein helemaal plat gaat, daarna huizen worden gebouwd en tenslotte groen wordt aangeplant. Op het Floriadeterrein is echter uitgegaan van alle bomen die er al staan, zijn inmiddels 700 bomen extra geplant en wordt hierna pas gebouwd. Amvest werkt samen met Dura Vermeer om het Floriadeterrein en de latere stadswijk te ontwikkelen. Begin 2019 zijn de partijen gestart met de eerste werkzaamheden, gebaseerd op het definitieve Ontwikkelingsplan, dat in december 2018 door de gemeenteraad is vastgesteld. Dit plan geeft de handvatten voor de realisatie van het arboretum, het vastgoed, verkeerswegen alsook de innovaties die in het gebied een plek moeten krijgen.

Al tijdens de wereldtuinbouwtentoonstelling zal het Floriadeterrein een beeld geven van de Groene Stad van de Toekomst. Talloze innovaties op het gebied van duurzame energie, gezonde voeding, groen en gezondheid krijgen een plaats. Dit zal met name in de voorziene iStreets het geval zijn, waarin ook het Rijk actief participeert. De bomen- en plantenbibliotheek (het arboretum) wordt het visitekaartje van de autoluwe wijk. Mogelijk komt de wijk ook in aanmerking voor het predicaat botanische tuin. Een brug aan de noordzijde van het terrein zal het Floriadeterrein en de toekomstige stadswijk verbinden met de Filmwijk. (bron: gemeente 21-12-2018)

- "De gemeenteraad heeft op 18 juni 2020 besloten dat de Floriade Expo 2022 definitief doorgaat. De wereldtuinbouwtentoonstelling is van 14 april tot en met 9 oktober 2022. Anno juni 2020 hebben 210 bedrijven zich gecommitteerd aan Floriade en hebben al 33 landen hun deelname bevestigd. Wethouder Jan Hoek: “Met heel veel verschillende partijen werken we al geruime tijd aan de wereldexpo en aan de nieuwe groene stadswijk die daaraan verbonden is. Ik ben blij dat we deze samenwerking kunnen voortzetten. De Floriade, het programma met de stad op weg daarnaartoe, en de nieuwe wijk Hortus, dat alles bij elkaar helpt ons verder in de ontwikkeling van Almere naar een groene en gezonde stad. Bewoners, instellingen en ondernemers gaan hiervan profiteren.” Het thema van de Floriade Expo 2022 is ‘Growing Green Cities’. De Nederlandse tuinbouw presenteert, samen met nationale organisaties en internationale deelnemers, innovaties en oplossingen voor duurzame en leefbare steden. Naar verwachting zullen twee miljoen gasten uit binnen- en buitenland de wereldtuinbouwtentoonstelling bezoeken.

Relevant en urgent. Het Floriade thema ‘Growing Green Cities’ is relevant en urgenter dan ooit. Verstedelijking neemt sterk toe en de leefbaarheid van steden staat onder druk. Creatieve, innovatieve en duurzame oplossingen zijn nodig om stedelijke omgevingen aantrekkelijk te houden. De tuinbouw in al haar geledingen biedt bij uitstek mogelijkheden om gezonder, groener en aangenamer te leven. ‘Greening the City’, ‘Feeding the City’, ‘Healthying the City’ en ‘Energising the City’ zijn de subthema’s van Floriade Expo 2022. Bomen en planten houden steden koel. Nederland is in de tuinbouwsector een van de belangrijke spelers op het wereldtoneel. De sector is in staat te anticiperen op actuele mondiale ontwikkelingen en werkt continu aan innovatieve concepten die bijdragen aan de kwaliteit van leven, zowel op grote als op kleine schaal. In het Arboretum staan straks bomen die zijn geselecteerd omdat ze de temperatuur in de stad verlagen. Samen met de Nederlandse Tuinbouwraad vraagt Floriade partijen uit de hele wereld om hun best practices met een rol voor de tuinbouwsector aan consumenten en vakgenoten te presenteren. Met vereende kracht is Floriade Expo 2022 samen met gemeente Almere, Nederlandse Tuinbouwraad, provincie Flevoland, rijksoverheid, Amvest, Dura Vermeer, het lokaal/provinciaal bedrijfsleven en de toeristische sector op weg naar een succesvolle Expo." (bron: gemeente, juni 2020)

- Op een zondag in februari is er in Almere 'Gluren bij de Buren', hét woonkamerfestival, waarbij woonkamers in verschillende steden worden omgetoverd tot een tijdelijk podium met een wel zeer intiem karakter. Iedereen kan genieten van diverse optredens van lokale talenten, van singer-songwriters met een gouden keel tot theatermakers die je verrassen en koren die je omverblazen! Elke artiest speelt drie keer een optreden van 30 minuten. Door de speciale looproutes kun je hierdoor als bezoeker maximaal 7 optredens bijwonen. Gluren bij de Buren maakt de wijken gezelliger en geeft lokale acts een podium. Alle voorstellingen zijn gratis te bezoeken (een vrijwillige bijdrage is welkom, en draagt bij aan het budget om de volgende editie mogelijk te maken). Beleef het karakter van jouw stad, de gastvrijheid van de bewoners en ontmoet talentvolle lokale muzikanten als bezoeker van 'Gluren bij de Buren'. Wil je Gluren bij de Buren ook in jóúw stad organiseren? Wil je jouw huiskamer beschikbaar stellen voor een optreden? Of wil je zelf spelen in een van de huiskamers? Neem dan contact op met de organisatie.

- Bevrijdingsfestival Flevoland (5 mei).

- Historisch Festival (Hemelvaartweekend).

- Free Festival (dance) (weekend eind juni).

- Challenge Almere-Amsterdam (naar eigen zeggen "Europa's oudste long distance triathlon", september).

- Almere Haven Festival (genieten van cultuur, livemuziek, botters en lekker eten; 1e weekend van september).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Speelbos Zuiderzee.

- Amorgos is specialist in zeilcursussen en verhuur van zeiljachten (vanuit Almere).

- Flyboarden valt onder de categorie “extreme sports”, maar de basis is veilig en makkelijk te leren door jong en oud. Waar de ene persoon al binnen enkele minuten de balans heeft gevonden op het flyboard, kost dit bij de ander iets meer tijd. Voor wie de basis onder de knie heeft zijn er talloze stunts en capriolen met het flyboard uit te halen. Van salto’s en schroeven tot hoge duiken in het water. Flyboarden kun je onder andere in Almere (online te boeken).

- Imker Vereniging Zuid Flevoland is opgericht in 1983 en telt inmiddels zo'n 50 actieve imkers. De honingbij heeft het moeilijk, wereldwijd, maar zeker ook in Nederland. Naast het feit dat de imkers zorgen voor het welzijn van honingbijen, denken ze ook graag mee over het gemeentelijk groenbeleid en de 10-jaarlijkse Floriade die in 2022 in Almere gaat plaatsvinden, en verzorgen ze educatie over de honingbij.

- Al meer dan 30 jaar is er natuur- en milieueducatie voor het Almeerse onderwijs. Sinds 2009 wordt dat verzorgd door Stichting Stad & Natuur Almere. Daarvóór waren deze werkzaamheden ondergebracht bij de gemeentelijke NME-afdeling. De afgelopen jaren heeft Stad & Natuur ook een uitgebreid recreatief natuurbelevingprogramma ontwikkeld en uitgevoerd voor het Almeerse publiek. Een groot deel van hun recreatieve en educatieve programma vindt plaats op een van hun locaties. De stad en de natuur met elkaar verbinden, dat is wat zij, samen met verschillende partners, op al hun locaties* willen bevorderen. Elk met een eigen karakter en eigen functies en activiteiten, waar educatie, recreatie en ontmoeting centraal staan. Zodat iedereen de unieke natuur van Almere dicht bij huis zelf kan ontdekken en beleven.
* Stadslandgoed De Kemphaan, natuurbelevingcentrum De Oostvaarders, schaapskooi Vroege Vogelbos, kinderboerderijen Den Uylpark en De Beestenbende, Het Klokhuis, De Ruimtepoort en de Stad en Natuur Bus.

- Stadslandgoed De Kemphaan in Almere (Kemphaanlaan 4) is de plek waar je middenin de natuur kunt genieten van een avontuurlijk dagje uit. Het ligt niet ver buiten de stad, dus je bent er zo. Met pannenkoeken of frietjes, aapjes kijken, een klimbos en heerlijk luxe overnachtingen. Met natuurproducten, een stadsboerderij en een avontuurlijke natuurcamping. Hier kun je er echt even tussenuit. Er valt van alles te beleven. Kinderen kunnen ravotten in het Zuiderzeespeelbos, klimmen in boomtoppen en smullen van heerlijke pannenkoeken van Dubbel-Op. Je kunt ook op pad met de boswachter. Of ontdek de jungletuin, struin over de biologische boerenmarkt en ga aapjes kijken bij stichting AAP. Het motto van De Kemphaan is: "Vervelen is geen optie, vies worden wel!"

Zorginstelling Kwintes en Staatsbosbeheer hebben in 2018 met financiële steun van Almeerse partners een mobiele houtzaag aangeschaft. Het apparaat helpt acht mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk. Bovendien zorgt de zaag ervoor dat de werkplaats van Stadslandgoed De Kemphaan professioneel aan de slag kan met het verwerken van lokaal hout tot planken en tafels. Het gaat om een Woodmizer LT20, een zaag die boomstammen tot bijna tien meter tot planken kan zagen. In Flevoland zijn in de jaren 1970 en 1980 veel essen aangeplant. Veel essen lijden aan essentaksterfte en moeten uit veiligheidsoverwegingen massaal worden gekapt. Waar het hout voorheen de stad uitging om elders te worden verwerkt, kunnen dankzij de mobiele zaag belangstellenden uit de stad of regio Almere nu lokaal hout laten verwerken tot bijvoorbeeld een tafel of bank. Staatsbosbeheer vervult als grootste natuurbeheerder van Nederland ook een maatschappelijke rol. Zo werkt de organisatie op diverse locaties met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Werken in en met het groen is voor hen een uitgelezen omgeving om in een prikkelarme omgeving in hun eigen tempo werkervaring op te doen. (bron: Staatsbosbeheer, 1-3-2018)

- Vlakbij De Kemphaan ligt Stadsboerderij Almere (Kemphaanpad 14), een biologisch-dynamisch bedrijf met koeien, akkerbouw en groenteteelt. Op en om het erf vinden uiteenlopende educatieve activiteiten plaats die in verband staan met landbouw en voeding. Door hun activiteiten op het gebied van educatie, zorg en onderzoek willen ze stadsbewoners betrekken bij het boerenwerk, hen bewust maken van de waarde van de aarde en zinvol werk bieden. Ze organiseren lessen, kookworkshops, excursies en andere publieksactiviteiten voor uiteenlopende doelgroepen. Elke zaterdagochtend (van 9.30-13.00 uur) vindt de Almeerse Boerenmarkt plaats in de schuur op hun erf.

- Natuurbelevingcentrum De Oostvaarders in Almere-Buiten is een perfecte plek om een ontdekkingstocht naar de Oostvaardersplassen te beginnen. In dit markante gebouw kom je alles te weten over dit unieke natuurgebied en de bijzondere diersoorten. Er zijn beelden uit de film over de Oostvaardersplassen ‘De Nieuwe Wildernis’ te zien, en in het weekend is er geregeld een wisselend programma van natuuractiviteiten voor jong en ouder, lezingen van bijzondere gasten, muzikale optredens en workshops. Ook voor scholen zijn er voldoende mogelijkheden.

Op de begane grond zit Gasterij De Oostvaarders waar je terecht kunt voor een hapje en een drankje en ondertussen geniet van het steeds veranderende uitzicht. In de panoramaruimte op de eerste verdieping zijn telescopen en verrekijkers aanwezig om de dieren te observeren. In het weekend zijn er ook vaak hulpboswachters van Staatsbosbeheer aanwezig om uitleg te geven over alles wat er te zien is. Helemaal bovenin het natuurbelevingcentrum is het Kraaiennest van waaruit je de uitgestrektheid van het natuurgebied kunt bewonderen. De Oostvaarders is ook een prachtige plek voor vergaderingen en (familie)bijeenkomsten.

- Eden Holland wil een educatief botanisch park van wereldniveau met een spectaculaire kas in Almere realiseren. Het icoon van Eden is een kas omgeven door belevingstuinen en een ontdekkingsbos. In deze kas worden bezoekers zich bewust van het belang van duurzaam handelen. Zo komt er in de kas een regenwoud met als thema biodiversiteit. Andere thema’s zijn onder meer voeding en gezondheid, klimaatverandering, energietransitie en circulariteit. Tijdens hun ontdekkingsreis door het park en de kas beleven bezoekers wat de natuur te bieden heeft. Eden Holland wil bezoekers zo op een positieve manier betrekken bij de duurzaamheidsvraagstukken en inspireren om in actie te komen. Het concept is gebaseerd op het succesvolle Edenproject in Cornwall (Groot-Brittannië) dat jaarlijks 1 miljoen bezoekers trekt en sinds 2001 meer dan 2 miljard euro aan waarde heeft gegenereerd voor de lokale economie.

Met het project, waarbij Eden Holland zich vooralsnog richt op 400.000 bezoekers per jaar, zullen 75 arbeidsplaatsen, 200 stageplaatsen voor het beroepsonderwijs en 50 leerwerkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden gerealiseerd. In 2018 worden de plannen - waar gemeente en provincie positief tegenover staan - verder uitgewerkt en de nodige procedures in gang gezet. Medio 2019 wordt definitief duidelijk of Eden Holland doorgaat. (bron: gemeente,19-7-2018)

- Binnen het project Nieuwe Natuur Gouden Randen Pampushout in Almere is in 2020 de loop van de Hoge Wetering aangepast. Langs deze waterloop is een natuurstrook van 70 meter breed aangelegd. De strook met nieuwe natuur verbindt het Kromslootpark via het Pampushout met de Lepelaarplassen. De natuurstrook beoogt een leefgebied te worden voor bevers, otters, ringslangen en vleermuizen. Daarnaast zijn er wilde bloemen gezaaid voor de insecten en vogels in het gebied. Aan de oostkant is een ondiepe oever gerealiseerd. Ook zijn er kleine eilandjes aangelegd.

Terug naar boven

Eten en drinken

- De groei van het aantal stadslandbouwinitiatieven in Almere is sinds 2010 explosief verlopen, aldus onderzoekers. Eind 2017 telde de stad 140 initiatieven op dit gebied, zo blijkt uit een inventarisatie door Wageningen University & Research. Het is een update van een eerder rapport uit 2015. Het gaat vooral om kleinschalige initiatieven in de bestaande stad en in veel mindere mate om initiatieven op meso- of macroniveau. De meeste initiatieven zijn niet commercieel.

Stadslandbouw kent veel vormen. Je kunt denken aan buurtmoestuinen, voedselbossen, schooltuinen, stadsboeren, horecaondernemingen of voedselcoöperaties. De opstellers van het rapport 'Stadslandbouw in Almere. De stand van zaken op 1 november 2017' verstaan onder stadslandbouw alles wat deel uitmaakt van het lokaal voedselweb. Het gaat daarbij om de productie, verwerking of distributie van voedsel. De term voedselweb houdt in dat het om veel onderlinge netwerken gaat, en dat is wat de opstellers van het rapport in Almere ook tegenkomen. Dat hier zoveel ruimte is voor stadslandbouwinitiatieven heeft te maken met de meerkernige opzet van de stad. De eerste initiatieven zag je al in het begin van de jaren 1980. De meeste initiatieven zijn vrij kleinschalig en vind je in de bestaande stadskernen. Er zijn enkele grootschalige stadslandbouwinitiatieven. Daarnaast is er een flink aantal middelgrote initiatieven.

Motieven waarom mensen beginnen met stadslandbouw zijn heel divers. Het kan variëren van samenwerken met buren in een buurtmoestuin tot het realiseren van een commerciële stadslandbouwonderneming. Naast voedselproductie is recreatie een belangrijke functie die stadslandbouw in Almere vervult. Andere functies van stadslandbouw kunnen het beheer van de openbare ruimte, sociale cohesie en educatie zijn. Juist stadslandbouw leent zich bij uitstek voor educatie rondom landbouw, voeding en gezondheid. (bron en voor nadere informatie: zie het gelinkte rapport)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Almere, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Fotoserie van Almere van fotograaf Martin Stevens.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Almere (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Almere.

- Zorg: - "Stichting Weet hoe je leeft! in Almere is het leer-/werkbedrijf van Jolanda en Peet van Adrichem voor mensen met een verstandelijke en/of aanverwante beperking. Ze bieden een grote keuze aan activiteiten: Je leert alles wat met biologische groenten kweken te maken heeft, zoals planten, poten, wieden en oogsten. Je leert alles wat met het huishouden te maken heeft, zoals boodschappen doen, koken, schoonmaken, koffie/thee zetten, stofzuigen en strijken. Je leert alles over hoe je klussen als timmeren, boren en schilderen aanpakt. Je leert alles over hoe je meubels kan maken en kan opknappen. In het theehuis kan je oefenen in het bedienen van klanten, het koken en bakken van gerechten voor het theehuis, klantvriendelijk zijn en er verzorgd uit zien. In de fietsenwerkplaats leer je alles over fietsen repareren, van oude fietsen nieuwe fietsen maken en fietsen verkopen. Je leert alles over de verzorging van ezels, geiten, kippen en konijnen. In de opleidingswinkel leer je hoe het is om in een winkel te werken. Je kan er bijvoorbeeld leren rekenen, afwegen, verpakken en klanten helpen. En je leert ook alles over de producten, en hun bereiding. Misschien zit er wel een verborgen talent in je, en kom je daarachter door aan van alles te snuffelen!"

- Openbaar vervoer: - ProRail start begin 2020 met de verbouwing van Station Almere Centrum. Het uit 1987 daterende gebouw is aan een grondige renovatie toe. Daarnaast moet het station worden klaargestoomd om in 2022 te fungeren als de toegangspoort tot de Floriade die dan in de stad plaatsvindt. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het vergroten van de hal onder het spoorviaduct en het vervangen van de dichte liften door nieuwe transparante liften. Verder wordt er een nieuwe bewaakte stalling ten oosten van de stationshal gebouwd en ondergaat de huidige fietsenstalling ten westen van het busstation een verbouwing. Daarnaast willen NS en ProRail de perrons vergroten door de vides boven het busstation dicht te leggen en de perrongebouwtjes te verwijderen. Het nieuwe station maakt deel uit van het programma Almere 2.0, waarin de gemeente, de Provincie en het Rijk samen 45 miljoen euro investeren in verbeteringen aan het station en de omgeving van het station. Actuele ontwikkelingen rond de verbouwing vind je hier.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Almere-Haven en - idem -Stad.

Reacties

(2)

Mijn vraag hoort hier eigenlijk niet thuis maar ik doe 'm toch omdat ik niet weet waar ik 'm dan moet stellen. Ik mis de plaatsen op het Caribische deel van Nederland. Denk aan Kralendijk, The Bottom en Oranjestad. Die liggen sinds 2010 in Nederland maar worden hier niet genoemd. Dat vind ik een gemis. Worden die nog toegevoegd?

U hebt volkomen gelijk dat u deze plaatsen mist. Ik heb destijds in 2010 wel pagina's voor de drie eilanden aangemaakt, maar dacht met betrekking tot de plaatsen op die eilanden "dat komt wel een keer", en dat wordt nu onderhand inderdaad hoog tijd, dus dank voor uw opmerkzaamheid die mij er aan herinnert dat dit nog altijd moest gebeuren. Ik heb nu voor de volgende plaatsen pagina's aangemaakt: Kralendijk en Rincon op Bonaire, Oranjestad op Sint Eustatius en The Bottom, Windwardside, Zions Hill en St. Johns op Saba.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen