Alphen (Gelderland)

Plaats
Dorp
West Maas en Waal
Land van Maas en Waal
Gelderland

gemeente_alphen_kadastraal_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Kaart van de in 1818 opgeheven gemeente Alphen, situatie anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie atlasenkaart.nl)

Kaart van de in 1818 opgeheven gemeente Alphen, situatie anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie atlasenkaart.nl)

Alphen.jpg

Alphen in Gelderland bereikt

Alphen in Gelderland bereikt

Alphen (2).jpg

Op de dijk bij Alphen

Op de dijk bij Alphen

Alphen..jpg

De zeer oude Sint Lambertuskerk in Alphen

De zeer oude Sint Lambertuskerk in Alphen

alphen_gl_molen.jpg

De weg naast standerdmolen Tot Voordeel en Genoegen in Alphen leidt naar de imposante waterkrachtcentrale van de NUON in de Maas.

De weg naast standerdmolen Tot Voordeel en Genoegen in Alphen leidt naar de imposante waterkrachtcentrale van de NUON in de Maas.

alphen_gl_dijkmagazijn_kopie.jpg

Alphen, dijkmagazijn

Alphen, dijkmagazijn

Alphen (Gelderland)

Terug naar boven

Status

- Alphen is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Land van Maas en Waal, gemeente West Maas en Waal. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1817. In 1818 over naar gemeente Appeltern, in 1984 over naar gemeente West Maas en Waal.

- Wapen van de voormalige gemeente Alphen.

- Onder het dorp Alphen vallen ook de buurtschappen Greffeling, Moordhuizen en Nieuwe Schans. De vroegere Alphense buurtschappen Den Haag, Het Hoofd, Kerkeind en Moleneind komen niet meer in recente atlassen voor, dus óf bestaan niet meer, óf de namen zijn niet gangbaar meer.

Terug naar boven

Naam

Alternatieve naam
Het dorp wordt ook wel Alphen aan de Maas genoemd, om het te onderscheiden van de andere plaatsen met deze naam.

Oudere vermeldingen
1144 Alfene, 1179 kopie vervalsing circa 1231 kopie 1262 Hermannus de Alfen, 1203 Alfen, 1294-1295 en 1418 Alphen, 1381-1383 Alfem, 1665 Alfen.

Naamsverklaring
Misschien geen Germaans. Men denkt aan een oude waternaam Albhanô-* 'de witte'.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Alphen ligt Z van het dorp Wamel, ZO van het dorp Dreumel en W van het dorp Maasbommel en grenst in het Z aan de Maas en aan de provincie Noord-Brabant (Lith/Lithoijen).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Alphen 171 huizen met 913 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp circa 700 huizen met circa 1.700 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Romeinse tijd
Al jaren is het een groot raadsel waar ligt de Romeinse plaats Ad Duodecimum heeft gelegen. De naam komt voor op de beroemde Peutingerkaart. Dat is een reusachtige plattegrond die oorspronkelijk uit de Romeinse tijd stamt. Archeoloog Nils Kerkhoven uit Dreumel denkt anno 2020 dat Ad Duodecimum in de buurt van Alphen aan de Maas heeft gelegen. “We hebben hier zoveel Romeinse vondsten gedaan. Dit is een schot in de roos.” In Museum Het Valkhof is een kopie van de reusachtige Peutingerkaart te bewonderen. De plattegrond laat het Romeinse Rijk zien en zelfs nog een gebied dat oostelijker lag, tot India. In het midden staat de stad Rome en in het westen ligt de provincie Neder-Germanië met steden als Xanten en Nijmegen. Ook legerkampen aan de Rijn worden genoemd, zoals Castra Herculis, dat wellicht het castellum in Arnhem Meinerswijk was. En daaronder staat de naam Ad Duodecimum. Geleerden tasten al eeuwen in het duister over de locatie van deze Romeinse plaats.

Na de Tweede Wereldoorlog
Zoals veel dorpen was ook Alphen oorspronkelijk een lintbebouwing en is pas na de Tweede Wereldoorlog door nieuwbouw een dorpskern ontstaan. Zo zijn aan de Citadelstraat in 1971 6 nieuwe woningen gebouwd, waar 6 stellen zijn komen wonen die rond 1969 waren getrouwd. Zeer bijzonder is dat ze er 50 jaar later allemaal nog wonen (zij het dat twee van de mannen inmiddels overleden zijn).

Heemkunde
- Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas (WHAM). In de jaren 1970 kende iedereen in het dorp Cornelis van de Wert. Hij was de man van het postkantoor, bestuurde vele verenigingen en zat lange tijd voor het dorp in de gemeenteraad. Daarnaast had hij een bijzondere hobby: hij verzamelde alles over zijn woonplaats: foto's, krantenartikelen, bidprentjes. Later filmde hij ook bijzondere gebeurtenissen. Veel mensen wisten van zijn verzamelwoede, maar weinig mensen hebben ooit de gelegenheid gehad iets van deze verzameling te zien. Toen Cornelis in 1991 overleed, heeft zijn zus Lena zich over zijn spullen ontfermd.

In 2005 kwam Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas in de gelegenheid dit materiaal te ordenen en te beschrijven, zodat het toegankelijk kon worden voor de groeiende groep mensen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van dit dorp. Veel tijd is besteed aan het aanvullen en documenteren van foto's. Door verbeterde technieken zijn zij in staat met hulp van (oud-)dorpsgenoten de verzameling ook aanmerkelijk uit te breiden. Een deel van dit archief is terug te vinden op de site van WHAM. Er wordt continu gewerkt aan uitbreiding hiervan. Heb je aanvullingen in de vorm van verhalen, documenten of materialen dan zijn die zeer welkom. Het zijn vaak de reacties die de informatie compleet maken. Zoek je iets over dit dorp, neem dan ook gerust contact met hen op. Ze kijken dan wat ze voor je kunnen betekenen.

Boeken
Sinds december 2006 geeft de hierboven beschreven werkgroep tien keer per jaar een nieuwsbrief uit met korte informatieve stukjes over inwoners, straten, gebouwen, verenigingen, bedrijven en dergelijke uit de geschiedenis van het dorp. In de bundel 'Alphen in vroeger tijden deel 1, 2006-2011' zijn de eerste vijftig nieuwsbrieven samengevoegd en bewerkt. Er zijn veel nieuwe foto's toegevoegd en nieuwe informatie, die o.a. naar aanleiding van de nieuwsbrieven is verkregen, is in de teksten verwerkt. Een prachtige bundel verhalen met veel foto's, die bij (oud-)inwoners van dit dorp veel herinneringen zal oproepen. Het boek kost € 12,50 en is verkrijgbaar op donderdagavonden in de EDOhof, waar de werkgroep bijeenkomt.

"Al meer dan 12 jaar verzorgt Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas maandelijks een nieuwsbrief in het dorpsblad Union. Daarin zijn stukjes te lezen over dingen die in ons dorp in vroeger tijden zijn gebeurd. Veel mensen bewaren deze bladen, maar het is zoveel mooier als deze informatie gebundeld is in een boek met prachtige foto’s. In 2014 werd deel 1 met succes uitgegeven en nu (2019) is er eindelijk deel 2! Het boek telt 212 pagina’s en evenveel afbeeldingen en is voorzien van een namenindex. Het is bij de werkgroep verkrijgbaar voor € 17,50. Voor de echte liefhebbers is een beperkt aantal met harde kaft te koop voor € 22,50. Donateurs krijgen 1 keer € 2,50 korting."

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Brouwershof
- In 2018 heeft de gemeente de Brouwershof in Alphen heringericht. De woningen waren namelijk lastig te bereiken voor hulpdiensten en er waren te weinig parkeerplaatsen. Daarnaast was de inrichting van de hof toe aan vernieuwing. Aan het begin van het hofje is een keerlus aangelegd. Daarnaast heeft iedere woning een parkeerplaats gekregen en is het groen opnieuw ingericht.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Rijksmonumenten
- Alphen heeft 6 rijksmonumenten.

Gemeentelijke monumenten
- Alphen heeft 8 gemeentelijke monumenten.

RK kerk
Bij de bouw van de huidige RK Lambertuskerk in Alphen (Kerkstraat 3) in 1930*, door architect W. Valk, bleven van de middeleeuwse dorpskerk bewaard: de laatgotische koorsluiting en de noordelijke zijbeuk. Onder het schip zijn overgebleven en na het aanbrengen van een betonvloer zichtbaar gemaakt de overblijfselen van een wellicht 10e-eeuwse voorromaanse basiliek met crypt. De westgevel van de basiliek is bewaard tegen de latere toren. De kerk bezit een begin 18e-eeuws, rijkgesneden barokaltaar met zuilenstellingen en beelden. Voorts een Lodewijk XV-preekstoel, 18e-eeuwse houten beelden van Willibrordus en Lambertus, twee rococo-opzetstukken en biechtstoelen. Het orgel dateert uit 1969 en is gebouwd door Verschueren uit Heythuysen. De toren is een romaans tufstenen bouwwerk met gekoppelde galmgaten en latere bovenbouw in baksteen, gedekt met een korte, pyramidevormige spits. - De bouwgeschiedenis van de kerk, in tekst en beeld, kun je hier lezen.
* Hier vind je een foto van de vorige kerk.

Voormalige Hervormde kerk
Over de bouw van de thans voormalige, kleine Hervormde (PKN) kerk van Alphen (Schoolstraat 3) is vrijwel niets bekend. In het archief van de Hervormde gemeente bevindt zich een afschrift van het Koninklijk Besluit d.d. 1 mei 1818, waarbij door koning Willem I een subsidie wordt verleend, groot fl 2800, "ten einde de schulden door haar (de gemeente) gemaakt met het reeds daarstellen van een kerkgebouw voor zoverre zij de kosten daarvan uit hare eigene fondsen niet heeft kunnen vinden te voldoen, en om hetzelve gebouw wijders in orde te kunnen brengen, alsmede zich de nodige ameublementen van Predikstoel, zitplaatsen enzovoort te kunnen aanschaffen...". In 1855 moet, blijkens een gedateerde baksteen in de westelijke langsgevel, een herstelling zijn uitgevoerd. Het kerkgebouw is een zaaltje van drie traveeën lengte met een driezijdige sluiting. De ruimte heeft een inwendige lengte van 12,85 m en een breedte van 6,80 m; door de afscheiding van een portaal met nevenruimtes, waarboven het zangkoor met orgelbalkon is gelegen, blijft op vloerniveau een kerklengte van 8,75 m over.

Het gebouw is opgetrokken in baksteen, formaat 20 × 10 × 4,5 cm, 10 lagen 51 cm. In 1855 is een herstelling uitgevoerd met een steen van het formaat 20 × 10 × 5 cm, die grauwer is van kleur dan de vroeg-19e-eeuwse steen. Men vindt die herstellingen in de vorm van een beklamping onder de vensters in de linker langsgevel en in de bovenste lagen van de ingangsgevel. De kerk heeft uitwendig vrij brede, iets uitspringende muurdammen. De ingangsgevel is een afgetopte klokgevel. Het kerkgebouw wordt verlicht door spitsboogvormige vensters met een houten roedenverdeling. Op het met leien beklede dak, dat boven de ingangsgevel is afgewolfd, bevindt zich op de overgang van eerste naar tweede travee een zeshoekig eveneens met leien in Maasdekking bekleed klokketorentje. De spits wordt bekroond met een bol, gestileerd boommotief en windhaan. De kerk is in 2015 aan de eredienst onttrokken en verkocht.

Molen
- Windmolen Tot Voordeel en Genoegen in Alphen (Molendijk 15) is een 1798 gebouwde gesloten standerdmolen. Het is een voor een standerdmolen grote korenmolen, met drie maalkoppels (een voormolen en twee achtermolens). Daarom heeft de molen voor de aandrijving van de maalkoppels een koningsspil met rondsel die het spoorwiel aandrijft, dat op zijn beurt weer de twee achtermolens aandrijft. De andere standerdmolens in ons land - dit is nog de enige molen in ons land waarin drie maalstoelen bewaard zijn gebleven - hebben maar twee maalkoppels, die rechtstreeks door het bovenwiel worden aangedreven. Aan de achterzijde van het bovenwiel zit een tandkrans voor de aandrijving van de koningsspil. Het bovenwiel zelf heeft geen achtervelg. In 1963 is de molen 25 m verplaatst en geheel gerestaureerd.

De molen is sinds 1978 - na het vertrek van de laatste beroepsmolenaar - eigendom van de gemeente West Maas en Waal en wordt beheerd door de heer Jeng Li, zoon van een Chinese vader en Nederlandse moeder. In 1974 kwam hij met zijn echtgenote naar Alphen, waar hij een cafetaria overnam. In de daarop volgende jaren is dit uitgebouwd tot het huidige café-restaurant en cafetaria De Alph. In 1994 heeft de heer Li zijn zaak verkocht en zich gevestigd in het vroegere molenaarshuis. Sinds 1999 is hij gediplomeerd vrijwillig molenaar. De molen is regelmatig in bedrijf en de heer Li verzorgt dan deskundige en boeiende rondleidingen. Je kunt er zien hoe onze voorouders op een buitengewoon ingenieuze én milieuvriendelijke wijze windenergie gebruikten om graan te malen.

Bijna alles is van hout uit de streek. Voor smering wordt gebruik gemaakt van varkensreuzel. Het onderste gedeelte van de molen is van bakstenen, het bovenste draaibare gedeelte moest lichter zijn en is daarom van hout. Het gewicht ervan is overigens nog altijd rond de 40.000 kg. Touwen zijn van vlas, een gewas dat vroeger met dit doel in de streek werd verbouwd. Met houten tandwielen wordt de draaiende beweging van de wieken overgebracht op de molenstenen. Alleen als het echt nodig was werd, zo spaarzaam mogelijk, het duurdere ijzer gebruikt. Kortom, de molen laat zien hoe onze voorouders, zonder het woord milieu te kennen, toch uiterst milieuvriendelijk bouwden. Een bezoek aan de molen is eigenlijk verplichte kost voor iedereen die bewust en verantwoord met techniek bezig wil zijn. Informatie over de mogelijkheden vind je op de site van Molen Tot Voordeel en Genoegen.

Waterkrachtcentrale
Nabij de molen van Alphen staat in de Maas de waterkrachtcentrale van Vattenfall, voorheen NUON. De centrale heeft een vermogen van 14 megawatt en voorziet circa 15.000 huishoudens van elektriciteit. Nadere informatie over waterkracht.

Gemaal
Gemaal Quarles van Ufford staat in buurtschap Moordhuizen en wordt daarom aldaar beschreven.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

Pleinpop
Het is zo'n mooi verhaal over hoe het zo gekomen is met dit festival, dat wij dat graag citeren (van de site van het festival): "Voor de meesten is Pleinpop.nl (weekend in april) de afgelopen jaren een bekend begrip geworden. Door velen ook ervaren als een groot feest, een festijn voor jong en oud waar “ouderwetse” gezelligheid nog hoog in het vaandel staat en waar men kan genieten van een goed en leuk stuk muziek. Maar hoe is Pleinpop.nl tot stand gekomen? Al sinds jaar en dag organiseerde Stichting Evenementen Alphen de Jaarmarkt in het dorp, of zoals ze zelf zeggen “d’n Alfse Braderie”. Een jaarmarkt die zich onderscheidde van alle andere markten door haar grote aanbod van verschillende koopwaar, maar ook in het aanbod van muziek.

Diverse Nederlandse artiesten hebben tijdens deze Jaarmarkt al op het podium gestaan. Zo zou dit ook gaan gebeuren op 28 mei 2000, al weer voor de 13e keer op rij zou de markt gaan plaats vinden op de zondag na Hemelvaart. Of het nu aan de 13e jaarmarkt lag of niet, één ding staat vast: het werd een ongeluksdag. Door een hevige storm, zoals we die in jaren niet meer hadden gehad, moest de markt al kort na haar begin worden gestaakt. De organisatie vond het onverantwoord om onder zulke barre omstandigheden verder te gaan. De beslissing was nog maar net genomen of de eerste marktkramen vlogen al de lucht in... een tragisch einde van een dorpsfeest wat al 12 jaar had plaats gevonden, althans dat leek het te worden...

Gelukkig zagen vele Alphenaren de ernst van de situatie in; dit mocht gewoon niet de laatste keer zijn. Diezelfde middag nog werd er door de Alphse jeugd in het dorpscafé met de pet rondgegaan. Een zeer aardig bedrag werd er opgehaald, alleen helaas nog niet voldoende om het volgende jaar een doorstart te kunnen maken. In de week daarna werd er door verschillende mensen een actie op touw gezet. Er zou een collecte gehouden worden in Alphen. Dit bleek een goude ingeving te zijn. Er werd voldoende geld binnen gehaald en overhandigd aan de organisatie, ook volgden er verschillende donaties uit het bedrijfsleven… de jaarmarkt was gered!

Uit dit gebaar kon de Stichting maar één ding concluderen: wat zij organiseerden werd gewaardeerd door zeer veel mensen binnen en buiten Alphen. Het jaar erop, 2001 wilde zij dan ook iets terug doen. Besloten werd om de zaterdagavond voor de Jaarmarkt iets kleinschaligs te organiseren als blijk van waardering. Er zou een gratis festivalletje opgezet worden onder de veelzeggende naam: All-fun Festival. Gewoon een gezellige avond op het plein met wat kleine bands. “Als we een kleine 300 man op het plein krijgen zijn we dik tevreden” zo werd er gezegd. De verbazing was dan ook groot toen bleek dat er op die avond geen 300 maar al gauw 800-900 mensen op afgekomen waren, niet alleen mensen vanuit Alphen maar ook van daar buiten. Kortom: het werd een top-avond!

Hieruit viel maar één ding op te maken: er was behoefte aan iets dergelijks in heel Maas en Waal. De koppen werden dan ook bij elkaar gestoken en al snel was Pleinpop.nl geboren. Over één ding waren ze het met zijn allen snel eens: het kerkplein zou overdekt moeten worden. Want hetzelfde risico zoals in mei 2000 zou men niet nog een keer willen lopen. Besloten werd om het gehele plein te overdekken met een immense feesttent, die plaats zou bieden aan ruim 2500 bezoekers. De rest is geschiedenis. De Alphse Jaarmarkt is helaas per 2005 opgehouden te bestaan, maar daar staat tegenover dat Pleinpop.nl is uitgegroeid tot een 3-daags muziekspektakel voor jong en oud. In 2022 dus voor de 20e keer Pleinpop.nl, drie dagen lang plezier met volop muziek!" De inspanningen van het bestuur voor dit evenement door de jaren heen worden zodanig gewaardeerd dat Willie Appeldoorn, Ellen Jagtenberg-Poulussen, Johan de Jong en Geert van Sommeren er in september 2020 een koninklijke onderscheiding voor hehben gekregen!

Terug naar boven

Natuur en recreatie

Wandelen
"Sinds 2021 is er in Alphen een heus Klompenpad. Dit pad trekt door de omgeving heen langs de wetering en door de polders tot langs de Maas door natuurgebieden. Tevens is er de mogelijkheid om de overstap te maken naar het Dreumelse Klompenpad als je een grotere ronde wilt maken."

Fietsen
"In de omgeving Land van Maas en Waal is het heerlijk fietsen. Rustige dijken, vredige rivieren, vlakke polders. Na een rondje fietsen kun je bij dorpshuis De Hucht even bijkomen of een pitstop maken. Het is mogelijk om een plaspauze te houden, een broodje te eten of een drankje te nuttigen met uitzicht op de Maas. Ook is het voor wielrenners mogelijk om met de auto naar Alphen te komen en na afloop even een douche te nemen bij De Hucht." Wat een service! Waar vind je dat nog vandaag de dag?, red.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Alphen, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit het dorp op Facebook.

- Belangenorganisatie: - "Stichting Leefbaar Alphen Gelderland (SLAG) zet zich onder het motto "Van, Met en Voor elkaar" samen met de inwoners in voor diverse projecten in het kader van leefbaarheid voor het dorp. Zien we een onderwerp dat voor het dorp van belang is, dan pakken we dat op. We hebben regelmatig overleg met de gemeente en ontplooien verschillende initiatieven. De afgelopen jaren hebben we al diverse projecten gerealiseerd, zoals 'busje komt zo... in Alphen', de 'klushanger' en de 'dorpsbarbecue'.

- Dorpshuis / MFA: - "Dorpshuis De Hucht in het Gelderse Alphen was bedompt, sfeerloos en onpraktisch. Dankzij een complete metamorfose is het saaie onderkomen getransformeerd tot een modern en licht gebouw. Opvallend zijn de buitenbekleding van accoya en binnen het hergebruik van hout. Het project is een voorbeeld van inclusieve social architecture op een dorp aan een rivier. Vanuit het verleden waren er in het dorp twee separate dorpshuizen, niet vanuit geloofsredenen maar met leeftijd als onderscheid. Middels een traject van gesprekken met besturen van de twee verschillende dorpshuizen (beide gevestigd in de Schoolstraat) werden de gebruikers en bewoners van Alphen gevraagd aan welke eisen een gebouw als multi-functionele-accomodatie (MFA) zou moeten voldoen. Daarbij moesten ze ook aan de toekomst denken. Over de eigen wensen en eisen waren de vele verschillende gebruikersgroepen snel duidelijk. De voordelen van samenvoegen heeft nog wel toelichting, presentatie aan en gesprek met gebruikers en besturen verreist. Hier komt jong en oud sport, muziek, zang, spel, dans, yoga, vergadering doen of een praatje maken. Dus dat moest ook in het vernieuwde gebouw allemaal mogelijk zijn.

Toekomstbestendigheid is geborgd door de ruimten van verschillende (en aanpasbare) afmeting en divers genoeg te maken, zodat op nieuwe onverwachte gebruiksverzoeken kan worden ingespeeld. Maar ook de maatschappelijk verantwoorde eisen vanuit de hedendaagse ontwerp – en bouwpraktijk zijn leidend geweest voor het ontwerp. Vanuit de hergebruikte en nieuwe architectuur in dit multifunctionele gebouw is het bio-based, gasloos en circulair uitgevoerd. Door, naast zeer goede isolatie, de bestaande zonnepanelen op het dak van de sportzaal uit te breiden met een nieuwe zonnepanelen op het andere dak (dorpszaal) is het gebouw qua energie zelfvoorzienend. Naast huisvesting van activiteiten van de mens, is met voorzieningen in dak en gevel voor vogel, zoogdier en insect, natuurinclusieve architectuur ontstaan.

Natuurinclusieve details maken dorpshuis De Hucht extra mooi. Dorpshuis De Hucht heeft een complete metamorfose ondergaan. Zo is er ook een aanbouw gerealiseerd, de Maaszaal genaamd. Deze multifunctionele ruimte wordt gebruikt voor onder meer yoga, feestjes, gymzaal en als podiumruimte. In de vorm van een halve cirkel is de aanbouw aan het bestaande gebouw toegevoegd. Dit pronkstuk, met uitzicht op de Maasdijk, bestaat uit houtskeletbouw tussen stalen vakwerkspanten en heeft een kegeldak van hout. De houten hoed die zo ontstaat, sluit aan op de gevel van baksteen. Ook de vogelhuisjes boven de ramen van de gymzaal en de vleermuiskasten boven de verdiepingsramen van de Maaszaal zijn van hout en daarmee mooi opgenomen in de geveldelen. Omdat dit hout onbehandeld is, zal het langzaamaan vergrijzen. Volgens een van de bestuursleden heeft Alphen nu het mooiste dorpshuis van de regio. Zowel voor de mensen als voor de natuur uit het dorp en omstreken!" (bron: Marcus Architecten. Onder de link vind je nog veel meer informatie over dit project in tekst en beeld) Zie ook deze video van Marcus Architecten over Dorpshuis De Hucht.

"Vele uren zweten en zwoegen hebben ervoor gezorgd dat er nu een prachtig nieuw dorpshuis staat. Vanaf vandaag, 1 september 2020, kunnen de verenigingen die gebruik maken van De Hucht hun activiteiten weer oppakken, veel plezier! Benieuwd wie dit berichtje schrijft? Ik ben Eric Witzel, vanaf vandaag beheerder van De Hucht. Een uitdagende taak die ik graag op me neem. Voor degene die mij nog niet kent zal ik me even kort introduceren. Mijn naam is dus Eric, 32 jaar, geboren en getogen in Alphen, praat graag, ben zeker te porren voor een feestje en heb me de laatste jaren voornamelijk ingezet voor AVIOS. Ik hoop met mijn inzet het dorpshuis een middelpunt van het dorp te maken waar iedereen, zowel jong en oud, zich thuis zal voelen. Zoals gezegd, als je benieuwd bent om het nieuwe dorpshuis van binnen te zien, je bent meer dan welkom. Kom een kijkje nemen en een praatje maken. De vrijwilligers en het bestuur staan te popelen om iedereen te laten zien hoe mooi het geworden is."

Reuze handig voor inwoners die geen optimale omstandigheden hebben om thuis te werken, is dat je in het dorpshuis ook een Flexwerkplek kunt regelen: "Moet of wil je meer thuiswerken, maar werkt het thuis niet zo goed? Vanwege je luidruchtige huisgenoten of juist de stilte, waardoor zelfs die volle wasmand begint te lonken. Je bent welkom in De Hucht. Er zijn verschillende ruimtes waar je zelf kunt zitten, maar ook aan de tafeltjes bij het bargedeelte kun je heerlijk werken. De kosten hiervoor zijn € 8,- per dagdeel, maar daar krijg je dan wel 4 kopjes koffie/thee/cappuccino tijdens je verblijf voor. Geef even aan wanneer je hier gebruik van wil maken, dan zorgen we dat de deur op tijd open is. App of bel 06-42849400."

- Onderwijs: - De Mariënhof in Alphen is een katholieke school. Tweewekelijks worden lessen sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschap gegeven. Hiervoor gebruiken ze onder andere de methode ‘Leefstijl’, waarin aandacht wordt besteed aan de wereldgodsdiensten. Daarnaast besteden ze aandacht aan de kerkelijke feesten Kerstmis en Pasen. Ook kinderen van andere geloofsovertuigingen of kinderen zonder geloof zijn van harte welkom. Ze staan open voor mensen uit andere culturen en met andere inzichten.

"We willen dat ieder kind zich op onze school thuis en veilig voelt. Het is belangrijk dat zij weten en ervaren dat ze met hun eigen identiteit erbij horen en gewaardeerd worden. We benaderen de kinderen vanuit een positieve houding met duidelijke regels en afspraken. We vinden het belangrijk de kinderen waarden en normen, respect voor elkaar, elkaars eigendommen en de leefomgeving bij te brengen. We willen niet dat er op onze school gepest of gediscrimineerd wordt. Plagen kan een keer, maar pesten niet!

Werken aan een veilige school betekent ook het zorgen voor toezicht en controle. Voor schooltijd en in de pauze wordt er op het plein door leerkrachten gesurveilleerd. Dit gebeurt tussen de middag ook door medewerkers van de Tussen Schoolse Opvang (TSO). Het geeft kinderen een veilig gevoel. Als er toch iets gebeurt, willen we dat kinderen dit in eerste instantie zelf proberen op te lossen. Lukt dit niet dan zorgt de leerkracht voor de oplossing. We belonen goed gedrag, omdat dit kinderen stimuleert om dit gedrag een volgende keer weer te ‘laten zien’, maar straffen ook als dit noodzakelijk is. Een goede sfeer, een fijne school en een verdraagzame samenleving ontstaan niet vanzelf. Hier willen wij actief aan werken. De volwassenen in de school, leerkrachten en ouders hebben hierbij een belangrijke voorbeeldfunctie."

- Muziek: - De fanfares van Muziekvereniging St. Lambertus uit Alphen en Muziekvereniging St. Barbara uit Dreumel hebben sinds 1994 een samenwerkingsverband. Dit betekent samen repeteren en optredens verzorgen. De fanfares tellen samen 45 leden. Het fanfareorkest bestaat uit koperblazers en slagwerk. De bezetting bestaat onder andere uit bugels, trompetten, hoorns, trombones, baritons en saxofoons. Daarnaast wordt het ondersteund door het slagwerk door middel van drums, pauken en percussie. De fanfare presenteert zich op straat bij jaarlijkse evenementen als de intocht van Sinterklaas en met Koninginnedag. Jaarlijks is er in het dorp een tweedaags nieuwjaarsconcert en ook in Dreumel wordt er jaarlijks een spetterend optreden neergezet. Er worden veelal moderne nummers gespeeld met een hoog entertainmentgehalte, ontleend aan films, musicals en top 100.

- Zorg: - De Wettering is een kleinschalige zorgonderneming met een leerwerkboerderij in Alphen en een woonzorgboerderij en creatieve werkwinkel in Dreumel. Eigenaren zijn Jan en Erika Pijnenburg, die met hun gezin en negen huisgenoten op de woonzorgboerderij wonen. Gezinsouders Sikko en Lidwien wonen samen met drie huisgenoten op de leerwerkboerderij. De Wettering biedt mensen met een beperking professionele zorg op maat op alle leefgebieden: leren, werken, wonen en vrije tijd, met veel persoonlijke aandacht onder deskundige begeleiding in een ruime, natuurlijke en rustige omgeving. Het welzijn en de persoonlijke ontwikkeling van ieder mens staat centraal. Samen met een vast team gediplomeerde begeleiders dragen ze elke dag zorg voor elkaar.

Reactie toevoegen