Altena (Drenthe)

Plaats
Dorp
Noordenveld
Drenthe

altena_feestweekend.jpg

In mei is er altijd een heel weekend feest in Altena, met o.a. kermis, oriënteringsrit, hooivorkdarten, feestavond, oldtimerdag en lentefair.

In mei is er altijd een heel weekend feest in Altena, met o.a. kermis, oriënteringsrit, hooivorkdarten, feestavond, oldtimerdag en lentefair.

Altena, Fietstunnel.jpg

De inwoners van Altena zijn blij met de fietstunnel onder de zuidelijke ringweg om Peize, waardoor ze veilig als voorheen de kortste route naar Peize kunnen fietsen en lopen. En ook weer terug natuurlijk. :-)

De inwoners van Altena zijn blij met de fietstunnel onder de zuidelijke ringweg om Peize, waardoor ze veilig als voorheen de kortste route naar Peize kunnen fietsen en lopen. En ook weer terug natuurlijk. :-)

Altena, Dorpshuis.jpg

Altena, het huidige dorpshuis dateert uit 1972, nadat er eerst, in 1961, een houten voorganger was gerealiseerd.

Altena, het huidige dorpshuis dateert uit 1972, nadat er eerst, in 1961, een houten voorganger was gerealiseerd.

altena_opgeknapte_vijver_voorjaar_2010_kopie.jpg

De vijver in Altena - met op de achtergrond huizen aan de Vijverstraat - is in het voorjaar van 2010 opgeknapt en feestelijk 'heropend'.

De vijver in Altena - met op de achtergrond huizen aan de Vijverstraat - is in het voorjaar van 2010 opgeknapt en feestelijk 'heropend'.

altena_erwin_met_grootste_vis_kopie.jpg

Onderdeel van het opknappen van de vijver in Altena was het elders vangen van vissen om ze in de vijver weer uit te zetten. Erwin heeft daarbij de grootste vis gevangen, die hij op de foto trots toont.

Onderdeel van het opknappen van de vijver in Altena was het elders vangen van vissen om ze in de vijver weer uit te zetten. Erwin heeft daarbij de grootste vis gevangen, die hij op de foto trots toont.

altena_eierengooien_kopie.jpg

Met Pasen doen ze in Altena niet alleen aan eieren zóeken, maar ook aan eieren góóien! Waarbij het de uitdaging is om ze zo ver mogelijk te gooien en ook nog te vangen. Vermoedelijk is het daarbij de uitdaging om de eieren daarbij ook nog héél te houden.

Met Pasen doen ze in Altena niet alleen aan eieren zóeken, maar ook aan eieren góóien! Waarbij het de uitdaging is om ze zo ver mogelijk te gooien en ook nog te vangen. Vermoedelijk is het daarbij de uitdaging om de eieren daarbij ook nog héél te houden.

altena_glasvezel_kopie.jpg

Anno 2016 zetten de inwoners zich, onder het motto 'Altenatief', in om het dorp met 'breedband via de glasvezel' aan te sluiten op de 'internetsnelweg'. Welke voordelen dat heeft, kun je lezen onder het kopje 'Recente ontwikkelingen'.

Anno 2016 zetten de inwoners zich, onder het motto 'Altenatief', in om het dorp met 'breedband via de glasvezel' aan te sluiten op de 'internetsnelweg'. Welke voordelen dat heeft, kun je lezen onder het kopje 'Recente ontwikkelingen'.

Altena (Drenthe)

Terug naar boven

Status

- Altena is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Noordenveld. T/m 1997 gemeente Peize.

- Onder het dorp Altena valt ook de buurtschap Boerlaan.

- Het dorp Altena heeft - net als de kleine Peizer kern Peizerwold en het ook kleine, voor de postadressen onder Peize vallende dorp Peizermade - in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' Peize. Er werd in het telefoon- en postcodeboek tot 1998 niet eens naar verwezen. Ook stond het op geen enkele wegwijzer, terwijl er wel een bebouwde kom is met plaatsnaamborden. Na de gemeentelijke herindeling in 1998 komt het dorp pas goed 'op de kaart’ en krijgt het een verwijzing in het telefoonboek, wordt het vermeld in de gemeentegids en sinds de aanleg van de zuidelijke rondweg om Peize is er zelfs een afslag Altena vanaf de N386.

- Altena heeft bij de woonkern blauwe plaatsnaamborden (komborden), met sinds 2010 binnen de bebouwde kom een 30 km-zone en buiten de bebouwde kom een 60 km-zone.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Aanvankelijk is het hier vooral bekend als Lieverseweg. In 1936 wordt het aangeduid als "Altena, land ten Z.O. van het Klunder(s)veen".

Naamsverklaring
De naam is afgeleid van al-te-nabij, daar het vlakbij hoofdplaats Peize ligt.

Bij- en spotnamen
Schimpnaam voor de inwoners is Lieversewegse melksikken.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Altena ligt ZW van het dorp Peize en NO van het dorp Lieveren, met een kern aan en rond de Lieverseweg en Altenaweg, temidden van omliggend agrarisch buitengebied.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Het dorp Altena heeft circa 120 huizen met circa 300 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Van 'in den beginne' tot aan de Tweede Wereldoorlog
Altena is - net als buurnederzetting Boerlaan - vanaf de tweede helft van de 19e eeuw ontstaan als randveenontginning aan de rand van Peize, als gevolg van een eerste, maar mislukte poging tot ontginning van het Bunnerveen. Aanvankelijk bestaat de nederzetting uit plaggenhutten. In de loop van de 20e eeuw zijn deze vervangen door stenen woningen. Zo bouwt de gemeente Peize in 1922 6 woningwetwoningen aan de Lieverseweg (thans heet dit deel Altenaweg, pas na de wegkruising in het dorp gaat het in Z richting over in de huidige Lieverseweg). In 1927 verrijst een schooltje voor alle gezinnen in dit deel van het buitengebied van de gemeente. Dit geeft de aanzet tot de feitelijke ontwikkeling van Altena rond de wegkruising, wat eind jaren dertig gevolgd wordt door de bouw van een rij karakteristieke vrijstaande en halfvrijstaande rode woninkjes met ruime (moes)tuin. Deze liggen aan de Vijverstraat, genoemd naar de vijver midden in het dorp aan het begin van de straat. Het buurtje is een soort klein tuindorp.

Ruilverkavelingen en ontginning van 'woeste' gronden vanaf 1958
De laatste en ingrijpendste ontginning in de omgeving vindt hier plaats in enkele jaren tijd vanaf 1958, waarmee het grootste deel van het oorspronkelijk circa 450 hectare grote Bunnerveen - gelegen Z van Altena en W van Bunne - verdwijnt. Na de Tweede Wereldoorlog heeft ons land behoefte aan meer landbouwgrond én aan efficiëntere landbouwproductie op de bestaande landbouwgronden. Daarom vinden in het hele land op grote schaal ruilverkavelingen van bestaande landbouwgronden en ontginningen van 'woeste' gronden - zoals men wat wij nu 'natuur' noemen dan vaak nog noemt - tot nieuwe landbouwgronden plaats.

Ook de gemeente Peize start een ruilverkavelingsproject, gecombineerd met de ontginning van het Bunnerveen en nog enkele andere kleinere projecten in de omgeving (volgens landschapsarchitrect Harry de Vroome heeft koningin Wilhelmina Drenthe destijds voor de keuze gesteld om óf het Bunnerveen óf het Dwingelderveld te ontginnen). In totaal is een gebied van 2.800 hectare bij de herinrichting betrokken. Het gebied gaat grootschalig op de schop: het betreft onder andere afgraven en omvormen van 'woeste' (onder andere heide)grond tot landbouwgrond, het aanleggen van nieuwe wegen en waterwegen (met dammen, stuwen en bruggen) en het aanleggen van nieuwe boerenbedrijven en verhuizing van oude, in de omliggende dorpen gelegen boerderijen. Zie verder de link.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Verdere groei, realisatie dorpshuis en sluiting school
Na de oorlog wordt Altena langs de wegen verder uitgebreid en in 1961 wordt een houten dorpshuis geopend, elf jaar later reeds vervangen door het huidige stenen dorpshuis. Vanaf eind jaren tachtig is het dorp uitgebreid met het buurtje Tichelwerk (wat 'tegelwerk' betekent, naar de productie van bakstenen) dat goed in het landschap is ingepast. Op deze manier kan het schooltje vooralsnog in stand blijven. Sinds de herindeling van 1998 gaan ook veel leerlingen uit het nabijgelegen Lieveren (voorheen gemeente Roden) in Altena naar school.

Helaas heeft OBS Altena na afloop van schooljaar 2013-2014 alsnog 'vrijwillig' de deuren moeten sluiten wegens te weinig leerlingen om nog verantwoord door te kunnen gaan. Dat wil zeggen: de school sluit niet omdat de opheffingsnorm van 23 leerlingen is bereikt (want dat is niet zo), maar omdat personeel en ouders samen tot de conclusie komen dat de school met bijna 30 leerlingen te klein wordt om nog verantwoord door te kunnen gaan. Er zouden namelijk na het vertrek van groep 8 nog maar twee combinatiegroepen met elk 4 leerjaren achterblijven. De leerlingen uit Altena gaan nu naar twee basisscholen in Peize.

Herbestemming school
De inwoners verzoeken de woningbouwvereniging of deze huurwoningen in het gebouw wil realiseren, maar die is daar niet voor te porren. Omdat Altena al een goed dorpshuis heeft - en die optie als herbestemming dus afvalt - maar de school als gebouw wel graag wil behouden, besluit de gemeente tot verkoop van het pand over te gaan. In 2015 is het gebouw verkocht aan iemand die er een woon- en werkruimte van wil maken, onder voorbehoud dat het bestemmingsplan daarop kan worden aangepast. Lukt dat niet, dan gaat de koop alsnog niet door.

Rondwegperikelen en eind goed, al goed
Na de aanleg van de zuidelijke rondweg om Peize ontstaat enige ophef over het feit dat Altena afgesneden wordt van de oude route naar Peize en alleen nog via een (kleine) omweg bereikbaar is. En de oversteek voor fietsers vindt men te gevaarlijk. Na de nodige acties wordt uiteindelijk een fietstunnel in de oude weg (Oude Velddijk) onder de N386 door gerealiseerd, zodat fietsers en voetgangers vanuit Altena naar Peize veilig de oude korte route kunnen blijven volgen.

Aansluiting op de 'internetsnelweg'
In 2015 en 2016 hebben inwoners zich onder het motto Altenatief ingezet om het dorp te voorzien van 'breedband via de glasvezel' (= snelle internetverbinding). "We hebben in ons dorp agrarische en andere bedrijven die - zeker in de toekomst - niet zonder snel en bedrijfszeker internet kunnen. Er wonen relatief veel senioren die met breedband langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. De veiligheid van onze huizen kan worden verbeterd, contact met onze familie en vrienden op afstand is met breedband alsof ze bij je thuis op de bank zitten en er zijn en komen nog veel meer mogelijkheden. Breedband kan in ons dorp, maar dan moeten we er wel met z’n allen aan meedoen. Want alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat Altena in de toekomst een vitaal dorp blijft", aldus een nieuwsbrief met betrekking tot dit initiatief. In augustus 2016 hebben ze samen met een aantal andere kernen in de regio hun krachten gebundeld in het nieuwe initatief Glasvezel Coöperatie Noord. Het is de intentie dat Altena in 2019 op glasvezel wordt aangesloten, mits voldoende inwoners zich aanmelden.

Terug naar boven

Evenementen

- Toneelvereniging Altena brengt jaarlijks in februari een nieuw stuk op de planken (in het dorpshuis).

- Bijzonder is dat ze in Altena met Pasen niet alleen eieren zóeken, maar ook eieren góóien... Na lezing op de site van de belangenvereniging om uit te zoeken wat dit inhoudt, bleek ons dat het de bedoeling is de eieren zo ver mogelijk te gooien, waarbij anderen die eieren weer moeten opvangen (het had immers ook gekund dat men er alleen zo ver mogelijk mee had moeten gooien of dat men dit deed om een bepaald doel te raken). Waarbij het ongetwijfeld de uitdaging zal zijn om de eieren ook nog heel te houden... Om je een indruk te geven van hoe zoiets eraan toegaat kun je hier een filmpje zien van het jaarlijkse eierengooien/-vangen in Apeldoorn (2011).

- Feestweekend Altena (mei) met onder andere kermis, oriënteringsrit, hooivorkdarten, feestavond, oldtimerdag en lentefair.

- De familie Vijfschaft organiseert op verzoek een horrorgriezeltocht, geschikt voor als je als bedrijf of groep een leuke, spannende en vooral gezellige avond wilt hebben. De tocht zal je nog lang bijblijven. Verschillende deelnemers hebben aangegeven dat ze een geweldige avond hebben gehad, waarbij de zenuwen het zwaar te verduren hebben gekregen.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Knapzakroute Altena-Peize (18 km, desgewenst in te korten tot 13 km) is een deel uit de serie knapzakroutes (wandelroutes) door Drenthe.

- Wandelen is onder andere ook mogelijk in het kleine Tolnerbos aan de zuidkant van het dorp. Tot 1920 is er van een woonkern in Altena nog geen sprake en treft men hier nog de uitgestrekte Altenase Bossen aan, op de Franse kaart (1811-13) vermeld als Peiser Bosch, in de GHAN (1851-55) als Altenasche Boschen. Het Tolnersbos is hier nog een restant van.

- Vanuit Altena zijn er goede fietsverbindingen in alle richtingen: fraaie fietspaden door de landerijen en bossen richting het Bunnerveen, Peize, Lieveren en Roden.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Altena.

- Nieuws: - Nieuws uit Altena van de Belangenvereniging op Facebook.

- Belangenvereniging: - Belangenvereniging Buurtschap Altena organiseert al sinds 1979 door het jaar heen allerlei activiteiten voor de inwoners en zet zich in voor de belangen van het dorp en zijn inwoners. In dat kader onderhouden zij contacten met Stichting Dorpshuis, gemeente en gemeenteraad Noordenveld, Brede Overleggroep Kleine Dorpen (BOKD), Overleggroep Plaatselijk Belang Noordenveld, Woonborg, Provincie Drenthe en Waterschap Noorderzijlvest.

- Dorpshuis: - Het dorpshuis is het middelpunt van Altena. Men organiseert er verschillende activiteiten om de samenhang van en het samenzijn in het dorp te vergroten. Daarnaast biedt het onderdak aan verschillende verenigingen die zelf activiteiten organiseren. Zo maken de belangenvereniging, de sjoelclub, de toneelclub en de kaartjes(knutsel)club allemaal gebruik van het dorpshuis.

Reactie toevoegen