Alteveer-Kerkenveld

Plaats
Dorp
De Wolden Hoogeveen
Drenthe

kerkenveld_hervormde_kerk_kopie.jpg

Kerkenveld, Hervormde Bethelkerk

Kerkenveld, Hervormde Bethelkerk

kerkenveld_basisschool_kopie.jpg

Kerkenveld, basisschool

Kerkenveld, basisschool

Alteveer-Kerkenveld

Terug naar boven

Status

- Alteveer-Kerkenveld is een tweelingdorp* in de provincie Drenthe, in grotendeels gemeente De Wolden (t/m 1997 gemeente Zuidwolde), en voor een klein deel (= een klein deel van Alteveer) gemeente Hoogeveen.

* De kleine dorpen Alteveer en Kerkenveld werken op veel gebieden intensief samen. Zo delen ze veel voorzieningen en hebben ze veel gemeenschappelijke verenigingen (die doorgaans ook de beide dorpen in de naam hebben verwerkt). De dorpen worden door de inwoners dan ook als (tweeling)dorp Alteveer-Kerkenveld beschouwd. Vandaar dat wij ook voor beide dorpen een gezamenlijke pagina hebben aangemaakt. Beide dorpen zijn formeel echter nog wel aparte woonplaatsen, dat wil zeggen: elk met een eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek, met vermelding als twee plaatsnamen in de gemeentelijke Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en met aparte blauwe plaatsnaamborden (komborden). Alteveer heeft zelfs twee postcodes om de respectievelijke gemeentelijke delen te kunnen onderscheiden, zijnde 7927 voor het deel in de gemeente De Wolden en 7915 voor het kleine deel in de gemeente Hoogeveen. Formeel, dat wil zeggen: voor postcodeboek en BAG, zijn dit daarom twee woonplaatsen. In de praktijk is het natuurlijk gewoon één dorp dat onder twee gemeenten valt.

Sterker nog, de inwoners zien Alteveer en Kerkenveld eigenlijk samen als één dorp, gezien de verwevenheid op allerlei gebieden. In de openbare vergadering van de CDA-fractie in oktober 2010 in Ansen hebben ze ervoor gepleit dat ook gemeente De Wolden dat zo gaat zien, omdat het nogal wat - positieve - gevolgen kan hebben, als je als één grotere kern wordt gezien in plaats van twee kleintjes: "Plaatselijk Belang vond dat hun tweelingdorp in de gemeenteijke Structuurvisie wordt ondergewaardeerd. Als het als één dorp wordt gezien, is het gezien de grootte en de vele voorzieningen duidelijk een kerndorp. Uiteindelijk draait het om twee hoofdpunten: de gemeente moet beleidsplannen maken voor de kleine kernen, en Alteveer-Kerkenveld moet als één dorp worden gezien."

- Onder het dorp Kerkenveld valt ook een deel van de buurtschap Braamberg.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Kerkenveld: Karkenveld.

Klemtoon
Kerkenvéld (dus niet Kérkenveld).

Oudere vermeldingen
De naam Alteveer wordt in 1656 voor het eerst vermeld. De op kaarten van rond 1850 vermelde 'Hoogten van Alteveer' hebben betrekking op een viertal heuveltjes, die inmiddels door verkaveling voor de landbouw zijn verdwenen.
De plaatsnaam Kerkenveld wordt rond 1850 voor het eerst op kaarten vermeld. Maar ook de plaatsnaam Kerkenbovenveen voor deze nederzetting is nog lang gangbaar geweest. Zo heeft het postkantoor tot 1950 stempels en dergelijke gebruikt met de plaatsnaam Kerkenbovenveen. Dat was eigenlijk/tevens de naam van het om de nederzetting heen gelegen gebied.

Naamsverklaring
Alteveer betekent 'al te ver' en wijst enerzijds op de slechte verbindingen in vroeger tijd, anderzijds op de geïsoleerde ligging.
'Kerken' in de plaatsnaam Kerkenbosch, waar de kerk van Zuidwolde stond*, gaat terug op 1599 Kerkenghe 'behorend bij de kerk', in 1634 Suijtwolder kerkecluft. Kerkenveld betekent dus veld 'open vlakte, heide' dat hoort bij de kerk. Het gebied ten noorden van Kerkenveld heet Weeme Slag, waarin het Nieuwnederlandse weem, en het Middelnederlandse wedeme 'grond of gebouw geschonken aan de kerk'.(1)
* En wat tot de jaren veertig van de 20e eeuw op kaarten een gangbare naam voor die dorpskern was, red.

Terug naar boven

Ligging

Het tweelingdorp Alteveer-Kerkenveld ligt Z van de A37 en de stad Hoogeveen, ZW van de dorpen Hollandscheveld en Noordscheschut, WZW van het dorp Elim, NW van het dorp Slagharen, NNO van het dorp Dedemsvaart, NO van de dorpen Linde en Balkbrug, ONO van het dorp Fort en O van het dorp Zuidwolde.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Alteveer 40 huizen met 220 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp circa 330 huizen met ruim 800 inwoners, waarvan circa 750 in de gemeente De Wolden en circa 70 in de gemeente Hoogeveen. Het dorp Kerkenveld omvat circa 350 huizen met circa 900 inwoners. Gezamenlijk heeft het (tweelingdorp) Alteveer-Kerkenveld dus circa 700 huizen met circa 1.700 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Op de lokale dorpssite vind je vele artikelen over de geschiedenis van Alteveer-Kerkenveld.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De oudere kerk van Kerkenveld is in 1912 verbouwd tot de huidige Bethelkerk (Jan Haarstraat 36).

- De Gereformeerde (PKN) kerk van Alteveer (huisnummer 21) dateert uit 1916. - Beide kerken vallen onder de Protestantse Gemeente Alteveer-Kerkenveld.

- Als gevolg van de activiteitenweek in november 2015 ter ere van het 100-jarig bestaan van het kerkgebouw van de Protestantse gemeente Alteveer-Kerkenveld, groeide het besef dat het niet vanzelfsprekend is dat we hier al zo lang in vrijheid leven, zonder het geweld van oorlog. Uiteindelijk ontstond bij de commissie het idee om geld in te zamelen voor een monument. Een plek waar de herinneringen aan het oorlogsverleden levend gehouden kunnen worden. Het vrijheidsmonument 'Venster van de Vrijheid' is in april 2017 onthuld.

Jaarlijks adopteren de basisscholen van Alteveer-Kerkenveld het monument 'Venster van de Vrijheid' in het dorp. Dit was reden voor het lokale 4 mei Comité om in 2019 een tekstplaatje met de namen van de beide basisscholen op een paal bij het monument te plaatsen. "We zijn erg blij dat zowel CBS De Wegwijzer als OBS De Bosrand het belangrijk vinden om de kinderen jaarlijks te betrekken bij de oorlogsgeschiedenis. Doordat ze het monument adopteren ontvangen ze van het Nationaal 4 mei comité ieder jaar lesmateriaal en een bloemenbon die gebruikt wordt voor het leggen van bloemen op 4 mei. Onze dank voor de adoptie willen we tot uiting brengen door de namen van de basisscholen te vermelden bij het monument", aldus een woordvoerder van het comité in april 2019.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Op een zaterdag begin juni is er jaarlijks een grote rommelmarkt bij de kerk in Alteveer (van 9.00-12.00 uur). Op het kerkplein worden diverse goederen aangeboden en in de Eendracht gesorteerde goederen, zoals speelgoed, galanterie en elektrische apparaten. Ook voor de inwendige mens wordt gezorgd: er zijn heerlijke pannenkoeken te koop, broodjes hamburger en koffie/thee met koek of cake.

- Jaarlijks is er in augustus een Feestweek in Alteveer-Kerkenveld. Voor een indruk van wat er dan zoal te doen is zie het Programma Feestweek 2019. Op de woensdag is er onder meer de Alkeloop (in 2020 voor de 50e keer), in diverse afstanden: 1000 meter JongensMeisjes t/m 10 jaar; 2000 meter Jongens/Meisjes 11 t/m 14 jaar; 5500 meter Dames/Heren vanaf 15 jaar; 10000 meter Dames/Heren vanaf 15 jaar en masters 1 + 2.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- 't Raspaard* van het Jaar 2017 in gemeente De Wolden is toegekend aan Plaatselijk Belang Alteveer-Kerkenveld, voor het project speel-, doe- en wandelbos. Plaatselijk Belang heeft zich de afgelopen jaren ingespannen om het Belevingsbos in Kerkenveld te realiseren. Het nieuwe bos is bestemd voor iedereen: om te spelen, om te wandelen en om te leren over de natuur. Ook scholen kunnen van dit bos gebruikmaken voor natuurprojecten. Het bos is in mei 2017 officieel en feestelijk geopend.
* Dit is een jaarlijkse wisseltrofee om succesvolle burgerinitiatieven in de gemeente in het zonnetje te zetten.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Alteveer-Kerkenveld, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Alteveer-Kerkenveld.

- Belangenvereniging: - Plaatselijk Belang Alteveer-Kerkenveld is opgericht in 1930 en behartigt de belangen van de inwoners door deze kenbaar te maken bij relevante instanties en daarmee waar nodig in overleg te treden. Enkele acties die zijn gevoerd in het (recente) verleden: diverse acties ten behoeve van het realiseren van een fietspad langs de Oosterweg; acties tegen zandtransportroutes door of langs de dorpen; actie voor het tot stand komen van de bibliotheek in de Alke; actie tegen sluiting van de bibliotheek in de Alke; activiteiten ter verbetering van de openbare verlichting langs de wegen en fietspaden; inspraak bij inrichting dorpen in 30-km-zones; inspraak bij de ruilverkaveling (onder andere hierin opnemen van een fietspad langs het Gedempte Hoofddiep) en bij de gemeente blijven aandringen om nieuwbouwplannen in de dorpen te ontwikkelen.

- Dorpshuis: - "De naam van Dorpshuis De Alke is ontstaan uit een samenvoeging van de eerste twee letters van het tweelingdorp ALteveer-KErkenveld. D'Alke, zoals ons dorpshuis in de volksmond wordt genoemd, staat letterlijk en figuurlijk in het middelpunt van de samenleving. Vele inwoners hebben de weg naar het dorpshuis gevonden. Diverse verenigingen maken wekelijks gebruik van het dorpshuis. Allerlei activiteiten op het gebied van welzijn, cultuur en spel (zoals jeu de boules, koersbal en sjoelen) vinden plaats in het dorpshuis en maken gebruik van een van de vijf zalen en terras.

De zalen hebben een capaciteit van 10 tot 300 personen. Bovendien beschikt het dorpshuis over een groot buitenterras met pergola en sfeerverlichting, waardoor er tot in de kleine uurtjes gebruik van kan worden gemaakt. De zalen zijn voorzien van een eigen bar, geluidsinstallatie, podium. Ook beschikken wij over de nodige hulpmiddelen voor het beleggen van vergaderingen en dergelijke, zoals flipover, spreekgestoelte, beamer met scherm, laptop en wifi. Ook feestjes die net te groot zijn voor de woonkamer thuis kunnen in het dorpshuis georganiseerd worden. Het dorpshuis beschikt onder meer over Oudhollandse spelletjes, jeu de boules, Black Jack tafels, een groot Mens Erger je Niet spel en een barbecue. Voor iedere gelegenheid verzorgen wij een invulling op maat."

- Onderwijs: - Basisschool De Bosrand staat in Kerkenveld. De geschiedenis van de school staat beschreven in het boek "Van Kerkenbovenveen tot De Bosrand". Dit boek is uitgegeven in 2006 ter ere van het 125-jarig bestaan van de school in dat jaar. Het boek is nog altijd te bestellen bij de school en kost € 12,50. In het boek staan ook heel veel groepsfoto's, van het begin van de vorige eeuw tot groepsfoto's uit de huidige tijd. Die hebben ze ook op de site gezet. Via het menu Geschiedenis op de site van de school (onder het menu 'De school') kun je ze bekijken. Heb je nog toevoegingen, zie je foutjes of heb je nog verdere informatie? Dan kun je hen mailen. Klik hier om het boek te bestellen en om nadere informatie over groepsfoto's door te geven.

"De Bosrand is een openbare school. Daar zijn wij trots op! Voor ons wil openbaar onderwijs zeggen dat we toegankelijk zijn voor iedereen, ongeacht ras, geloof, levensbeschouwing, sekse of maatschappelijke kansen. Op onze openbare school is ruimte voor verscheidenheid. Kinderen leren hier omgaan met elkaars verschillen en overeenkomsten. Daarbij gaan wij uit van wat ons bindt in plaats van wat ons scheidt. Er wordt gekeken naar wat ieder kind waardevol maakt. Voor ons betekent openbaar onderwijs dat we leerlingen leren hun mogelijkheden zo goed mogelijk te benutten. Zaken die daarbij, naast het overdragen van de noodzakelijke schoolse kennis, van wezenlijk belang zijn: leren moreel te denken, leren eerlijk en betrouwbaar te handelen, leren te reflecteren, leren hoe je je eigen mening vormt, leren hoe je elkaars verschillen als meerwaarde kunt zien, leren hoe je zelfstandig moet handelen, leren hoe je behulpzaam kunt zijn en hoe je effectief en coöperatief samenwerkt." Aldus de school op haar site.

Ook Alteveer heeft een eigen basisschool: Basisschool De Wegwijzer. "Wij zijn een gezellige basisschool van zo'n 120 kinderen, een gemotiveerd team en betrokken ouders. Veiligheid en aandacht voor elkaar staan hoog in ons vaandel. Van daaruit werken we samen aan de ontwikkeling van de kinderen om op school te leren wat kinderen thuis niet leren."

- Sport: - VVAK (Voetbal Vereniging Alteveer-Kerkenveld) heeft ruim 300 leden en neemt met vier seniorenelftallen en een dameselftal deel aan de KNVB-competitie. Zowel het 1e seniorenelftal als het dameselftal spelen in de 4e klasse. De jeugd is vertegenwoordigd in alle categorieën van de KNVB-competitie. Het streven daarbij is de jeugd zo veel als mogelijk op het eigen niveau en met leeftijdsgenoten te laten spelen. Dat betekent dat er niet meer dan 2 jaar leeftijdsverschil zou mogen zijn. Dat heeft wat de A- en B-junioren betreft geleid tot een samenwerkingsverband met de verenigingen Zuidwolde en ZZVV, die als JVZ (Jeugd Voetbal Zuidwolde) meedoen aan de competitie. Er kan bij deze vereniging al vanaf 6 jaar worden gevoetbald. VVAK speelt op sportpark ‘t Zandmeer aan de Jan Haarstraat in Kerkenveld. Daar liggen drie speelvelden met een tweetal goed verlichte trainingsvelden. Het hoofdveld heeft verlichting, zodat er ook geregeld in de avonduren oefenwedstrijden worden gespeeld. Verder heeft het hoofdveld een kleine tribune.

- Volleybalvereniging Alteveer-Kerkenveld traint op donderdagavond in sportzaal 't Zandmeer te Kerkenveld. Ze hebben twee damesteams die doordeweeks in de Knappercompetitie op jaarbasis zo'n 16 wedstrijden spelen in de 1e en 3e klasse.

- Zorg: - "Zorgboerderij de Berkenhoeve in Alteveer-Kerkenveld biedt dagbesteding aan gasten vanaf 50 jaar met een lichamelijke en/of geestelijke beperking. Door gebruik van dagbesteding is het mogelijk dat mensen langer thuis zelfstandig kunnen wonen. Door mantelzorgers te ontlasten ontstaat ruimte om het langer vol te houden. Een indicatie van WMO of CIZ is nodig. Wij bieden onze deelnemers: een plek waar ze welkom zijn; een plek waar ze zichzelf kunnen zijn; een plek waar niet wordt gekeken naar beperkingen, maar naar mogelijkheden; een plek waar ze dicht bij de natuur zijn; een gezamenlijk bereide warme maaltijd; begeleiding en zorg op maat. Ook biedt onze zorgboerderij de mogelijkheid om gebruik te maken van onze koffieochtend. Hiervoor kun je contact opnemen met Gea, tel. 0528-361252."

"Stichting Vrienden van de Berkenhoeve is ontstaan uit maatschappelijk oogpunt. De stichting heeft oog voor de kwetsbare ouderen in onze maatschappij en omarmt de cliënten van Zorgboerderij de Berkenhoeve in Alteveer-Kerkenveld. Het belangrijkste doel van de stichting is geld inzamelen voor zaken die niet uit zorggelden betaald kunnen worden, zoals diverse hulpmiddelen en ook materialen voor recreatieve en ontspanningsdoeleinden. Tevens draagt de stichting bij aan het organiseren van bijvoorbeeld familiedagen en uitstapjes voor de cliënten. De stichting zamelt geld in door middel van het werven van donateurs, verkoop van door de cliënten gemaakte producten en het beheren van de reclame-uitingen in de stoeterij van de Berkenhoeve. De stichting wordt bestuurd door onbetaalde vrijwilligers met bestuurservaring. De stichting wil de cliënten net dat extraatje geven wat ze verdienen."

- "Kleinschalig Woonzorgcentrum de Berkenhof in Alteveer-Kerkenveld heeft als pand een lange geschiedenis. Zo is het begonnen met een café-restaurant genaamd “de Berken” (vandaar onze gekozen naam de Berkenhof). Later heeft het ook nog gediend als hotel. Vele mensen uit de buurt hebben er hun bruiloft gehouden toen de Markies van Karabas er gevestigd was. Later is er een pannenkoekenboerderij in gekomen, weer een café en nu als woonzorg voor ouderen de Berkenhof. Aan de linkerzijde bevindt zich een speeltuin en achter het pand bevindt zich een bos met een degelijk aangelegd pad zodat je hier een wandeling kunt maken. Rondom het pand zijn verschillende terrassen aangelegd waar je gebruik van kunt maken. Het activiteitenprogramma wordt in overleg met de deelnemers ingevuld. Het aanbod is heel wisselend. Het kan een creatieve activiteit zijn in groepsverband maar ook individueel. Bewoners uit de wijde omgeving kunnen ook gebruik maken van de activiteiten van de Berkenhof."

"Naar aanleiding van vragen over de mogelijkheid een gift te doen heeft de Berkenhof in Alteveer-Kerkenveld in 2017 besloten een steunstichting op te richten. Het is voor gevers niet aantrekkelijk een bedrag te schenken dat in de reguliere exploitatie van de organisatie ‘verdwijnt’. Daarom is “Stichting Vrienden van de Bewoners van de Berkenhof” opgericht. De doelstelling van de stichting is: het mogelijk maken van activiteiten ten behoeve van de bewoners van alle locaties van de Berkenhof teneinde een positieve bijdrage te leveren aan het welbevinden van deze bewoners. In de praktijk betekent dit dat de stichting haar middelen besteedt aan doelen die de cliënten/bewoners van de Berkenhof direct ten goede komen en die niet als vanzelfsprekend uit de exploitatie worden bekostigd. Het kan daarbij gaan om het (doen) organiseren van uitstapjes of andere activiteiten of om het aanschaffen van zaken die uitnodigen tot activiteiten. Suggesties/wensen vanuit de bewoners en/of medewerkers van de Berkenhof zijn natuurlijk welkom. Zo zijn er inmiddels nestkastjes met camera’s aangeschaft waardoor bewoners het broedproces van vogels in de tuin kunnen volgen."

Reactie toevoegen