Alting

Plaats
Buurtschap
Midden-Drenthe
Drenthe

alting_plaatsnaambord_kopie.jpg

Alting is een buurtschap van het dorp Beilen en valt sinds 1998 onder de gemeente Midden-Drenthe

Alting is een buurtschap van het dorp Beilen en valt sinds 1998 onder de gemeente Midden-Drenthe

Alting

Terug naar boven

Status

- Alting is een buurtschap in de provincie Drenthe, gemeente Midden-Drenthe. T/m 1997 gemeente Beilen.

- De buurtschap Alting valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Beilen.

- De buurtschap Alting ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Altinge, 1284 Altinghen, 1372 tot Altynghe, 1377 tot Altinghe, 1781 Alting.

Naamsverklaring
Afleiding met het suffix -ingi van de persoonsnaam Alte, betekent 'bij de lieden van Alte'.(1)

Familienaam
Er zijn ook personen met de achternaam Alting. Of hun voorouders uit de gelijknamige buurtschap afkomstig zijn, is ons niet bekend, maar dat lijkt wel voor de hand liggend. Inmiddels wonen mensen met deze achternaam door het hele land, maar er wonen ook nog altijd mensen met deze achternaam in Beilen.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Alting ligt rond de gelijknamige weg, direct O van het dorp Beilen en de spoorweg. De buurtschap ligt verder WNW van het dorp Westerbork, N van het dorp Wijster, ZO van de A28 en het dorp Hijken, Z van het dorp Hooghalen en WZW van het dorp Zwiggelte.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1742 woonden in deze buurtschap de families Hendrik Nijsing, Lucas Nijsing (tussen de beide families is geen directe relatie aangetoond), Roelof Lamberts (alle drie vierpaards boeren), Jan Popping en Willem Bults. In Alting woonden 'volle boeren' en geen keuters en/of arbeiders. In 1840 omvat de buurtschap 6 huizen met 40 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Es
Ten noorden van Alting ligt een kleine es. Hierdoor was er nauwelijks mogelijkheid tot uitbreiding van het aantal boerderijen. De Altinger boeren hadden akkers op de Klateringer Es, ten noorden van buurtschap Klatering, waar ook de Klateringer boeren hun bouwgrond hadden.

Waterschappen
In 1866 is waterschap Alting opgericht. Dit bevloeiingswaterschap was slechts 40 hectare groot en zou lange tijd het kleinste waterschap in Drenthe blijven. Het wekt verwondering dat gelijktijdig met betrekking tot de ernaast gelegen gronden eveneens een waterschap van zulke kleine afmetingen werd opgericht, namelijk waterschap Altinger- en Klateringerweiden. De verklaring hiervoor zal moeten worden gezocht in de omstandigheid dat het laatste waterschap geen bevloeiingswaterschap was.

Zie verder de pagina Geschiedenis van de buurtschap Alting op de site van Historische Vereniging Gemeente Beilen.

Reactie toevoegen