Alvershool

Plaats
Buurtschap
Nuenen, Gerwen en Nederwetten
Zuidoost-Brabant Kempen
Noord-Brabant

Alvershool

Terug naar boven

Status

- Alvershool is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Kempen, gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

- De buurtschap Alvershool valt onder het dorp Gerwen, maar omdat dat dorp geen eigen postcode en postale plaatsnaam heeft, liggen beide plaatsen voor de postadressen 'in' Nuenen.

- De buurtschap Alvershool heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1455 Alvenshoel, ten Alvensoele, 15e eeuw Dalvenshoele, 1522 Dalvershoef, 1785 in 't Alvershool.

Naamsverklaring
Samenstelling van hool 'laaggelegen, moerassige plaats' en alver 'vorentje'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Alvershool ligt rond de gelijknamige weg, direct Z van de dorpskern van Gerwen, NO van Nuenen, ZO van Nederwetten en W van Stiphout.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Alvershool omvat ca. 30 huizen met ca. 75 inwoners.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Landgoed
"Antea Group mag zich sinds oktober 2021 eigenaar noemen van Landgoed Alvershool bij Nuenen. De aankoop van het 9 hectare grote gebied past bij de duurzame ambities van het ingenieurs- en adviesbureau. Het bos moet een rol gaan spelen bij natuureducatie en onderzoek naar duurzaam natuurbeheer, biodiversiteit en klimaatadaptatie. De aankoop van een bos stond al langer op het wensenlijstje van Antea Group. Tanja Lendzion, CEO Antea Group Nederland: “Wij willen een positieve impact voor de generaties na ons creëren door zelf bewust om te gaan met hulpbronnen en door onze klanten te voorzien van duurzame oplossingen. Hierin nemen we graag zelf het voortouw. Als bosbezitters geven wij nu invulling aan een van de Sustainable Development Goals die wij hebben geadopteerd: ‘Leven op het land’, waarbij het gaat om het beschermen, herstellen en duurzaam beheren van ecosystemen, in het bijzonder van bossen.”

Educatie en natuurbeleving. Het bureau, dat in 2021 zijn 70-jarig jubileum heeft gevierd, heeft hiervoor allerlei ideeën. Uitgangspunt is dat Landgoed Alvershool vrij toegankelijk blijft voor publiek. Marijke Frielink, change manager Duurzaamheid: “Wij gaan belevingsroutes en educatieve activiteiten ontwikkelen om de natuurbeleving te vergroten en aandacht te vragen voor thema’s als biodiversiteit. Uiteraard binnen de richtlijnen van het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Ook kan het bos als locatie dienen voor kleinschalige activiteiten voor onze werknemers en klanten. Bijvoorbeeld in het kader van de Nationale Boomfeestdag of natuurwerkdagen.”

Ecologisch onderzoek en innovatie. Daarnaast biedt het bos alle ruimte voor ecologisch onderzoek. Frielink: “Zo willen wij in ons bos zelf en samen met kennisinstituten en klanten onderzoek doen naar klimaatadaptatie, natuurbeheer en het vergroten van biodiversiteit. Ook biedt het gebied ons de mogelijkheid om de innovatieve technieken en ecologische diensten die wij ontwikkelen te toetsen. Denk aan slimme vleermuiskasten die werken op sensoren of automatische beeldherkenning van diersoorten.”

Over het landgoed. Landgoed Alvershool bij Nuenen laat zich het best omschrijven als een divers bos- en natuurgebied met een eigenzinnig karakter. Het bos is ontstaan in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Met heidevelden, een ven en gedeeltelijk aangeplant bos, biedt het landgoed volop groene diversiteit. Voor Antea Group was dit een van de redenen om dit bos aan te kopen. De grote variatie aan biotopen en vegetatie biedt interessante aanknopingspunten voor onderzoek, educatie en demonstratie." (bron: Antea Group, oktober 2021)

De makelaar (Bakker Rentmeesters) omschreef het bos als volgt: "Dit bijzondere stukje divers bos- en natuurgebied is ontstaan omstreeks 1950. Een van oorsprong heidegebied met enkele bijzondere vrijstaande bomen is gedeeltelijk aangeplant met bos. Ontsloten via de Mikboomweg, gelegen in de gemeente Nuenen heeft dit landgoed een eigenzinnig karakter. Omschrijving. De goede bereikbaarheid en een grote diversiteit onderscheidt Landgoed Alvershool van vele andere objecten. Prachtige dominante (toekomst)bomen, een heideveld, een waterpartij in de vorm van een hoefijzer en dit doormengd met vele houtopstanden. De leeftijd van de diverse houtopstanden staat garant voor duurzaamheid en behoud van het bos.

Heide. Het heidelandschap verdient onderhoud, middels het weghalen van jonge boompjes die zich daar spontaan vestigen. Op deze wijze blijft het open karakter gehandhaafd. Ven. Deze door de mens gerealiseerde waterpartij draagt bij een de gevarieerdheid van dit mooie object. Vrijhouden van de oeverzijdes is gewenst om voldoende lichtinval te behouden. Bossen. Oude markante bomen met veel spontane natuurlijke verjonging. Er zijn ook middeloude dennenbossen aanwezig, welke recentelijk zijn gedund. Dit bos is nu in ontwikkeling om uit te groeien tot een volwassen bos met veel ondergroei. Op het complex is ook een groep fijnsparren aanwezig. Deze bomen hebben het moeilijk gezien de toenemende droogte. Dit verschijnsel kom je (bij spar) in heel Europa tegen."

Terug naar boven

Links

- Kinderopvang: - Alvershool 1 is de locatie van de voormalige manege Van Heijst. Op deze locatie wilde de huidige eigenaar een agrarische kinderdagopvang beginnen, en de manege omvormen tot een paardenfokkerij. Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken, was een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. In het vigerende 'Bestemmingsplan Buitengebied 2e herziening' had de locatie de bestemming 'recreatie', waarmee de nieuwvestiging van een agrarische kinderdagopvang was uitgesloten. Om de gewenste ontwikkeling toch mogelijk te maken, is voor deze locatie in 2019 een nieuw bestemmingsplan vastgesteld.

Vervolgens is in september 2019 in buurtschap Alvershool, op de hiervoor vermelde locatie, Agrarische Kinderopvang 't Heikantje van start gegaan (een tweede vestiging naast de vestiging die 't Heikantje al had in Aarle-Rixtel). ’t Heikantje is een agrarische kinderopvang voor kinderen van 0 t/m 13 jaar. "Ieder kind krijgt de kans om in zijn/haar tempo nieuwe dingen te leren en te ontdekken. Hier in het boerenbuitenleven staan respect voor mens, dier en natuur centraal. Kinderdagverblijf ’t Heikantje beschikt over een speelweide, een dierenweide, een moestuin en een fruittuin. We gaan minimaal 1 keer per dag naar buiten om de dieren te voeren. De kinderen worden aangekleed met een overall of skipak en laarzen. Uitzondering zijn extreme weersomstandigheden zoals ijzige wind of te hoge zonkracht. In de speelweide kunnen de kinderen vrij spelen en bewegen. Voor iedere leeftijd is er genoeg ruimte om zich te ontwikkelen en zijn eigen spel te spelen. De kinderen kunnen spelen met onder meer de trampoline, de rekstokken, de zandbak, de speelbuizen en de klimboomstam. Ook is er nog voldoende ruimte om activiteiten uit te voeren, rond te rijden met fietsjes en te rennen. In de speelweide is een kiosk aanwezig waar bij plotselinge extreme weersomstandigheden kan worden geschuild.

In de dierenweide hebben we verschillende huisjes en klimtoestellen staan voor de dieren. We hebben ezels, hangbuikzwijntjes, geiten en schapen. In de weide staat een ren met kippen, cavia’s en konijnen. Rond de dierenweide en speelweide hebben we een grote weide voor de twee paarden. De moestuin ligt bij de speelweide en de dierenweide. Zodra het lekker weer wordt gaan we samen met de kinderen plantjes, groenten en zaden planten. De kinderen helpen dagelijks met het water geven, het schoonmaken van de moestuin en het plukken van de gerijpte vruchten. Aan de voorzijde van de boerderij is de fruittuin, met een appel- en perenboom. De kinderen mogen meehelpen met het plukken van het fruit om deze vervolgens te proeven of er iets lekkers van te maken, bijvoorbeeld jam."

Reactie toevoegen