Ambt Ommen

Voormalige gemeente
Ommen
Salland
Overijssel

gemeente_ambt_ommen_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Ambt Ommen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Ambt Ommen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Ambt Ommen

Terug naar boven

Status

- Ambt Ommen is een voormalige gemeente in de provincie Overijssel, in de streek Salland. Voor 1811 sprak men van het Schoutambt Ommen, voor het rond de stad Ommen gelegen platteland. Dat schoutambt omvatte destijds ook Avereest en Den Ham. Dat Den Ham tot een belangrijke kern in het schoutambt groeide blijkt uit het feit dat er na 1685 ook wel van het 'schoutambt Ommen en Den Ham' wordt gesproken. Bij de introductie van de Franse bestuursorganisatie in 1811 werd Den Ham van het schoutambt Ommen gescheiden en een afzonderlijke gemeente. Het restant van het schoutambt Ommen werd met het stadgericht Ommen verenigd tot de gemeente Ommen. Per 1-7-1818 is - in de hele provincie - een decentralisatietendens ingezet, waardoor de gemeente Ommen werd opgesplitst in 3 gemeenten, namelijk Avereest, Stad Ommen en Ambt Ommen. Laatstgenoemde twee gemeenten zijn vervolgens per 1 mei 1923 samengevoegd tot de 'nieuwe' gemeente Ommen.*

* In 1913 diende een aantal inwoners van beide gemeenten een verzoekschrift in bij Gedeputeerde Staten van Overijssel waarin werd gevraagd om samenvoeging. GS zagen echter geen reden om de bestaande toestand te veranderen. Toen in 1921 opnieuw een aantal burgers om hereniging vroeg, raadpleegde zij beide gemeentebesturen. Stad Ommen was een voorstander van samenvoeging maar Ambt Ommen was vanuit financiële motieven tegen (haar financiële positie was een betere). Ook emotionele gronden - de wens om zelfstandig te blijven - speelden een rol. Tenslotte was er de vrees dat het stemgedrag werd ingegeven door het motief van enkele raadsleden om hun zetel te verliezen. Tenslotte benaderde in 1922 het aantal inwoners van Ambt het aantal van 5000. Volgens de gemeentewet mocht een burgemeester-secretaris dan niet tegelijk in dienst zijn van een andere gemeente. Samenvoeging was rijksbelang en daarom diende de regering een wetsvoorstel in tot samenvoeging. Op 28 april 1923 werd de wet tot samenvoeging aangenomen. Op 1 mei 1923 was de nieuwe gemeente Ommen een feit.

De gemeente Ambt Ommen omvatte geen dorpen of steden, louter buurtschappen van bescheiden omvang en met verspreide bebouwing (waarvoor zie bij Statistische gegevens).

- Wapen van de voormalige gemeente Ambt Ommen.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Ambt Ommen omvatte het huidige buitengebied van de gemeente Ommen, het grote buitengebied om de stad Ommen heen dus. Voor een kaart van dat gebied: zie de plattegrond elders op deze pagina.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Ambt Ommen 319 huizen met 2.066 inwoners, verdeeld in de - toen nog, en deels nog altijd - buurtschappen Archem 41/208 (= huizen/inwoners), Arriën 34/211, Beerze 21/154, Besthmen 20/135, Eerde 14/86, Giethmen 26/149, Junne 25/146, Lemele 43/258, Stegeren 20/140, Varsen 31/279, Vilsteren 22/146 en Zeegse 22/154. Bij de opheffing van de gemeente per 1-5-1923 heeft zij 5.044 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van de gemeente Ambt Ommen.

Reactie toevoegen