Ane

Plaats
Buurtschap
Hardenberg
Salland
Overijssel

ane_plaatsnaambord_wit_kopie.jpg

Ane is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Hardenberg. T/m 2000 gemeente Gramsbergen.

Ane is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Hardenberg. T/m 2000 gemeente Gramsbergen.

Ane

Terug naar boven

Status

- Ane is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Hardenberg. T/m 2000 gemeente Gramsbergen.

- Onder de buurtschap vallen voor de postadressen ook de buurtschappen De Schans en Engeland. De buur-buurtschappen Anerveen en Anevelde zijn dochternederzettingen van Ane, maar omdat deze beide een eigen postcode en plaatsnaam hebben in het postcodeboek, zijn dat formeel aparte woonplaatsen.

- Buurtschap Ane heeft zowel blauwe plaatsnaamborden (komborden) voor het deel binnen de bebouwde kom, als witte plaatsnaamborden voor het deel buiten de bebouwde kom. De buurtschap heeft een eigen postcode (7784) en plaatsnaam in het postcodeboek en is daarmee een formele woonplaats voor o.a. het postcodeboek.

Terug naar boven

Naam

In het lokale dialect
Oane, Aone.

Oudere vermeldingen
1232-1233 Anen, 1292 Ane, 1487 Aen, 1830-1855 Aane.

Naamsverklaring
Etymologie onbekend. In 1259 komt Anewede voor, in de omgeving van Ane, dat misschien Anevelde is. Samenhang met een persoonsnaam Ano moet sterk worden betwijfeld. Dat geldt ook voor de verklaring uit het Gallische anam 'moeras', dat zo noordelijk onwaarschijnlijk is.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Ane ligt direct W van Gramsbergen, rond de weg Gramsbergen-Dedemsvaart en grenst in het O aan de rivier de Vecht, het Afwateringskanaal en de provincialeweg N34 (Ommen-Emmen).

Terug naar boven

Statistische gegevens

- Volkstelling 1748 m.b.t. Ane. In 1840 omvat de buurtschap 65 huizen met 358 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 200 huizen met ca. 500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De Slag
De buurtschap is landelijk bekend vanwege de Slag bij Ane in 1227. Dit was een veldslag tussen een ridderleger van de bisschop van Utrecht, Otto van Lippe, en de troepen van de burggraaf van Coevorden, Rudolf II van Coevorden. Laatstgenoemde werd gesteund door Drentse boeren. De Drenten wisten het leger van de bisschop te verslaan, waarbij de bisschop zelf sneuvelde. De Slag had als gevolg dat het gezag van de bisschop van Utrecht over Drenthe en de stad Groningen sterk verminderde. Vanaf dat moment gedroegen beide gebieden zich min of meer autonoom. Dit eindigde pas na de toetreding tot de Republiek. In het Nationaal Tinnen Figuren Museum in Ommen zijn 4 diorama's van deze Slag te vinden. - Nog een verslag van de Slag. - Videoreportage over de Slag (18 min.), met onder meer enkele nazaten van toenmalige betrokkenen, door Het Oversticht.

"Vereniging Herdenking Slag bij Ane stelt zich ten doel de herinnering aan de Slag, gestreden op 27 juli 1227 tussen het ridderleger van bisschop Otto de Tweede van Utrecht, het modernste leger uit die tijd, en de Drentse boeren, onder aanvoering van Rudolf II van Coevorden, levend te houden. Het was voor het eerst dat “gewone mensen” met succes in opstand kwamen tegen hun landsheer, om te vechten voor hun vrijheid en hun toekomst. Deze veldslag is van grote invloed en zeker ook bepalend geweest voor de verdere ontwikkeling op het gebied van cultuur en economie van Drenthe en grote delen van Noord- en Oost Nederland. De loop van de Drentse geschiedenis is zelfs eeuwenlang sterk beïnvloed door deze historische gebeurtenis. Onze vereniging houdt zich tevens bezig met historisch en regionaal gericht oudheidkundig (bodem)onderzoek.

Wij zijn een vereniging met veel leden en de jaarlijkse ledenvergadering wordt gehouden in maart of april. Om de historische herinnering levend te houden organiseert het bestuur jaarlijks een sobere herdenking bij het monument in Ane. Voorafgaand aan een bloemlegging bij het monument wordt er een lezing gehouden over een vooraf bepaald historisch onderwerp dat betrekking heeft op de geschiedenis van deze buurtschap en/of omstreken. Het bestuur nodigt jaarlijks een historicus of archeoloog uit die de Slag in historisch perspectief tot andere gebeurtenissen kan plaatsen."

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In mei 2019 is bekend geworden dat de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschapij) tot minstens 2033 wil doorgaan met het winnen van gas onder De Krim, Holthone en Ane. De provincie Overijssel en Drenthe, de verschillende gemeenten en het waterschap zien geen bezwaren om de termijn die de NAM nu heeft te verlengen. Mits er om de vijf jaar een grootscheepse evaluatie wordt gehouden, en vooraf wordt bepaald dat eventuele schade en vergoedingen in zijn geheel voor rekening van het gaswinningsbedrijf komen. De provincie heeft geen bezwaren tegen verlenging van de gaswinning, ook omdat dit niet op nieuwe mijnbouwlocaties gebeurt en er ook geen extra putten hoeven te worden geslagen.

- In een verbouwde woonboerderij in Ane organiseerden de zussen Giny en Evelyn Meilink van 2014 t/m 2019 onder de naam Deel 2 besloten huiskamerconcerten en huiskamerrestaurants, in een huiselijke en ongedwongen omgeving. Een unieke plek met persoonlijke aandacht en oog voor detail. Helaas zijn ze er in 2020 mee gestopt, maar op hun Facebookpagina onder de link kun je nog een aantal fragmenten van de virtuoze artiesten die er hebben opgetreden terugkijken. Voor degenen die er geweest zijn om er nog een keer van te genieten, en voor degenen die er niet geweest zijn om nog een fragment te kunnen genieten van wat ze gemist hebben.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het enige rijksmonument in buurtschap Ane is de Anermolen (Anerveenseweg 26), een in 1864 gebouwde korenmolen, die een eerdere, uit 1858 daterende molen op dezelfde plaats verving. Het is een beltmolen, waarvan de bovenbouw bestaat uit een achtkante, met riet gedekte, houten molen met stenen veldmuren. In het midden van de 20e eeuw raakte de molen in verval. In 1978 kocht de gemeente Gramsbergen de molen, die op dat moment niet veel meer was dan een romp met kap. In 1981 is de molen gerestaureerd. Dit jaartal is aan de zuidkant van de molen in het riet aangebracht. In de molen bevinden zich twee koppels maalstenen, waarvan de steenspil is versierd met prinsjeswerk. De molen heeft een voeghoutenkruiwerk, dat zo zwaar loopt dat een elektromotor is geïnstalleerd om te kunnen kruien.

Tegenwoordig wordt in de molen, die eigendom is van Stichting De Aner Molen, op vrijwillige basis graan gemalen. Het malen wordt mogelijk gemaakt door een enthousiaste kippenfarmer die het graan levert en het meel afneemt. De molen ontvangt jaarlijks ongeveer 6.000 bezoekers. De molen is gedurende het hele jaar geopend op variabele tijden op zaterdagen en maalt regelmatig. Gedurende de zomer is de molen vaak ook op woensdagmiddag geopend. De molen is daarnaast te bezichten op speciale feestdagen en op afspraak. Voor afspraken kun je telefonisch contact opnemen met Freddy Bril, tel. 0524-562518. - Site van de Anermolen.

- Ane heeft 3 gemeentelijke monumenten.

- De voormalige Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (De Vaart 8) dateert uit ca. 1950, is in 1979 buiten gebruik gesteld - nadat de Vrijgemaakt Gereformeerden een nieuwe kerk in Gramsbergen in gebruik namen - en is tegenwoordig in gebruik als garage.

- Het Monument van de Slag bij Ane (waarvoor zie het hoofdstuk Geschiedenis) dateert uit 1967.

- In deze buurtschap vinden we nog enkele hallenboerderijen. Dit boerderijtype, bestaande uit een middenbeuk met zijbeuken, is van architectonisch, cultuurhistorisch en landschappelijk belang.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Het Powerspektakel (1e zaterdag van juli) omvat een Trekker Trek en andere activiteiten zoals een oldtimershow met tractoren, auto's en motoren.

- De Vereniging Herdenking Slag bij Ane - die beschreven wordt in het hoofdstuk Geschiedenis - organiseert jaarlijks op een zaterdag eind juli een herdenking van deze Slag (waarvoor zie eveneens het hoofdstuk Geschiedenis).

- Jaarlijks wordt op een zaterdag in oktober de Marathon van Ane (in 2020 voor de 27e keer) verreden op en rondom het terrein van de Familie Hekman aan de Keukenweg. Voor dit mooie menevenement wordt geen entreegeld gevraagd en iedereen is welkom. De Marathon is in 1993 ontstaan op initiatief van de menners uit de buurtschap. De Marathon wordt inmiddels verreden onder de vlag van de Sallandruiters uit Hardenberg en is sinds 2016 een officiële samengestelde menwedstrijd. Er wordt gestart met de dressuur; hierin is het van belang het paard of de pony zo harmonieus mogelijk door de ring te sturen en zo netjes mogelijk de gevraagde figuren te rijden. Daarna volgt de vaardigheid; er wordt een parcours uitgezet met kegels en balletjes erop. Hierin speelt snelheid en behendigheid een grote rol. Daarna komt het wegtraject door het mooie landschap van de buurtschap en door het Engelandse Bos. Het wegtraject moet binnen een bepaalde tijd worden afgelegd.

De Marathon van Ane is niet meer weg te denken uit de buurtgemeenschap. Het evenement is een begrip geworden en heeft een vaste plek gekregen op de men-agenda. Veel menners kijken er naar uit om mee te doen. Vanuit heel Nederland en zelfs vanuit het buitenland weten de menners de buurtschap te vinden om mee te doen aan de Marathon. Veel boeren en grondeigenaren stellen belangeloos hun land ter beschikking. Dat is een mooi gebaar waar de commissie ze dankbaar voor is. Hierdoor ontstaat er een uniek evenement, want zo is er de mogelijkheid dat alles op een aaneengesloten terrein verreden kan worden.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Ane, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Ane op Twitter.

- Buurtvereniging: - Buurtvereniging Ane.

- Buurthuis: - De voormalige Anerschool aan De Steeghe is tegenwoordig in gebruik als buurthuis. Het is een ontmoetingscentrum voor jong en ouder en diverse verenigingen uit de omgeving hebben er hun thuisbasis. In 2006 is het buurthuis gerenoveerd. Dat was onder meer nodig omdat het dak vervangen moest worden, het er tochtig was, niet voldeed aan de Arbo-eisen en te klein was voor de activiteiten die er plaatsvinden. Maar na deze renovatie kan het pand er dus weer even tegen.

- Onderwijs en kinderopvang: - "CBS De Spreng-El is een christelijke basisschool in de buurtschap Ane, onderdeel van de groeiende stad Hardenberg. De Spreng-El betekent vrij vertaald 'De Bron van God'. Onze pas gerenoveerde school heeft een landelijk karakter. De kinderen komen uit de ruime omgeving. Op dit moment gaan er ongeveer 65 leerlingen bij ons naar school. Omdat wij een kleine school zijn kunnen wij veel persoonlijke aandacht geven aan onze leerlingen. Het contact tussen ouders, school en leerlingen is warm en de lijntjes zijn kort. Dat is onze kracht, en hier zijn wij trots op! Onze onderwijskundige kernwaarden zijn gericht op het ontwikkelen van talenten. Deze kernwaarden zie je terug in het logo. Onze slogan: Samen leren, groeien en wereldwijs worden! vertelt in het kort hoe wij, elke dag weer, het onderwijs op de Spreng-El invullen. Wij nodigen je van harte uit om eens een kijkje te komen nemen. Er is bij ons een wereld te ontdekken!"

- "Achter het gebouw van Kinderdagverblijf / BSO De Dassenburcht in Ane liggen twee kleine overzichtelijke pleinen heerlijk tegen de weilanden aan. Hier kunnen de kinderen veilig spelen met divers speelmateriaal. We hebben fietsjes, loopauto's en natuurlijk de trekkers. Ook is er een glijbaan, speelhuis en een dubbele schommel. Natuurlijk ontbreekt de zandbak niet voor de diverse overheerlijke zandtaarten. Voor de allerkleinsten die net lopen zijn er twee grote buitenboxen met zachte ondergrond. Hierdoor kunnen ze veilig mee naar buiten en worden ze niet "omgereden" door de ouderen. De Dassenburcht heeft royale en veilige speelruimtes op de locatie zelf, maar door de landelijke ligging gaan we ook regelmatig een "weilandje om" en bezoeken we de koeien, paarden en schapen. Een overstekende kip behoort ook tot de mogelijkheden. Ook even in de stal kijken bij de buren is een gewild uitje."

- Muziek: - "Muziekvereniging SDG (Soli Deo Gloria) uit Ane is een actieve en sociale muziekvereniging en is opgericht in 1929. De vereniging omvat een Opleidingsorkest, Malletband, Fanfareorkest en een Dweilorkest en telt ruim 80 leden. De diverse onderdelen treden veel op binnen de gemeente Hardenberg. Onder andere bij diverse evenementen (zoals de Wandel4daagse, Kindercarnaval, Taptoe Hardenberg etc.) maar natuurlijk worden ook kerkdiensten begeleid en doet SDG mee aan concoursen en de Gemeentevlag. Het Opleidingorkest staat onder leiding van Luuk Mink, de Malletband onder leiding van Marcel van Nieuwland en het Fanfareorkest onder leiding van Egbert Stroeve.

Nieuwe muzikanten zijn bij SDG in principe altijd van harte welkom, maar het kan zijn dat bepaalde secties reeds voldoende bemand zijn. Mocht je muzikant/lid willen worden van onze vereniging, neem dan vooral contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken! Natuurlijk is het geen probleem om (vrijblijvend) eens een repetitie bij te wonen: de Malletband repeteert op de woensdagavond van 19.45-21.25 uur; het Opleidingsorkest repeteert op de vrijdagavond van 19.00-19.45 uur; de Fanfare repeteert op de vrijdagavond van 20.00-22.00 uur. Locatie: de voormalige Anerschool in Ane."

Reactie toevoegen