Angeren

Plaats
Dorp
Lingewaard
Betuwe
Gelderland

gemeente_angeren_kadastraal_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Kaart van de begin 19e eeuw opgeheven gemeenten Angeren en Doornenburg, situatie anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Kaart van de begin 19e eeuw opgeheven gemeenten Angeren en Doornenburg, situatie anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Angeren

Terug naar boven

Status

- Angeren is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe, gemeente Lingewaard. T/m 2000 gemeente Bemmel.

Gezien de kaart op deze pagina, is Angeren begin 19e eeuw kennelijk heel even een zelfstandige gemeente geweest. Van wanneer tot wanneer dit het geval is geweest, is ons nog niet bekend.

- Onder het dorp Angeren valt ook de buurtschap Boerenhoek.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Begin 9e eeuw kopie 1170-1175 Angrina, eind 11e eeuw Angram, 1128-1139 Angerhem, 1290, 1331 Angheren, 1294-1295 Angere, Angeroy, 1301 Angerem, 1665 Angeren.

Naamsverklaring
Het Oudnederlandse angar betekent 'grasland, weide'. Vergelijk Angerlo. De verklaring uit Indo-Europees Anghrinâ*, bij het Oudnoorse angr (in plaatsnamen) 'enge bocht', is formeel correct maar vergezocht.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet het dorp Keujesgat.

Terug naar boven

Ligging

Angeren ligt W van de rivier de Nederrijn, NW van het dorp Doornenburg, N van de rivier de Linge, NNW van het dorp Gendt, NO van de dorpen Haalderen en Bemmel, ZO van het 'dorp in de stad' Het Zand, de stad Huissen en het 'dorp in de stad' Elden, Z van de stad Arnhem, ZZW van het dorp Westervoort, ZW van de dorpen Loo en Duiven en WZW van het dorp Groessen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Angeren 104 huizen met 773 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.200 huizen met ca. 2.900 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Historische Kring Angeren is in 2010 opgericht. Het aantal deelnemers groeide sindsdien van 15 tot ruim 380. Naast de publicatie van het halfjaarlijks tijdschrift Angers Verleden, houden ze zich bezig met het verzamelen en inventariseren van het fotoarchief, historische documenten, archeologische voorwerpen enz., betrekking hebbend op het cultureel erfgoed en de geschiedenis van het dorp, dat reeds in 814 of 815 als Angrina wordt genoemd in de Codex Laureshamensis van het Klooster Lorsch bij Mainz. Tweemaal per maand is hun kamer in het Dorpshuis geopend van 20-22 uur en is eenieder welkom die vragen heeft over het Angerens verleden. Voorts kan men tussentijds ook telefonisch of schriftelijk terecht met vragen die met de Angerense geschiedenis van doen hebben. De kring heeft secties Beeld en Geluid, Genealogie en Bewonersgeschiedenis, ‘Dialek’, Archeologie en Ondersteuning en Inventarisatie.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsplan Angeren (2009).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Angeren heeft 12 gemeentelijke monumenten.

- Mariakapel Onze Lieve Vrouw van Banneux op de RK begraafplaats.

- In juni 2012 is bij de 2 zitbankjes op de dijk tussen de 2 kerken door burgemeester De Vries het Exodusmonument onthuld. Vele evacuees uit o.a. Angeren, Elden en Huissen zijn over de dijken getrokken om bij Huissen en Doornenburg via de ponten naar het noorden te trekken, waarbij men regelmatig werd beschoten. Nabij het Exodusmonument ligt op de begraafplaats een massagraf uit de Tweede Wereldoorlog waar 22 burgers liggen begraven uit Angeren en Elden.

- Het inlaatwerk aan de Scherpekamp tussen Angeren en Doornenburg is een sluis uit 1912, die in de jaren vijftig is omgebouwd tot een onderdeel van de Rijn-IJssellinie, die was bedoeld om Nederland te beschermen tegen een eventuele invasie van de Russen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Angerens Karnaval Gezelschap AKG De Narrenpoel is opgericht in 1968. - Carnavalsgroep De Clusenarren heeft ca. 20 leden en loopt jaarlijks mee in de optochten van Herwen en Angeren.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het Nijmeegse grondstoffenbedrijf K3Delta wil samen met Caprice uit Angeren de Angerense en Doornenburgse Buitenpolder - gelegen O van het dorp - afgraven voor het winnen van keramische klei en zand. Daardoor komen er meer recreatiemogelijkheden in de uiterwaard en wordt de oude Rijnmeander gedeeltelijk hersteld. Het plan wordt gecombineerd met circa 70 hectare natuurontwikkeling. Het is een nieuw plan voor verlaging van de waterstand en natuurontwikkeling in het uiterwaardengebied tussen Angeren en Huissen.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Angeren (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Angeren op Facebook. - Dorpsblad De Bazuin, dat 1x in de 3 weken verschijnt, is via de homepage van het Dorpshuis ook online te lezen (in de rechterkolom op die pagina vind je een link naar het laatst verschenen nummer).

- Belangenvereniging: - Stg. Strijdbaar Angeren.

- Dorpshuis: - "Via onze site wil ik je graag kennis laten maken met ons prachtige gebouw en de vele mogelijkheden die wij in de 11 zalen van ons multifunctioneel sport- & cultuurcentrum Dorpshuis / Kulturhus Angeren kunnen bieden. Nagenoeg alle verenigingen en groeperingen uit het dorp zijn bij ons te gast voor hun activiteiten en als veelzijdige culturele en sportieve ontmoetingsplaats. Letterlijk en figuurlijk midden in de Angerense gemeenschap is het Dorpshuis niet meer weg te denken. Loop eens binnen om te zien wat er zich zoal afspeelt binnen onze muren of neem een kijkje op de diverse pagina's van de website om je (vooraf) te informeren. Wellicht wordt je interesse gewekt en ontdek je nieuwe vormen van in- en ontspanning. Wij streven ernaar om een culturele, sportieve, sociale en vooral ook gezellige ontmoetingsplek te zijn voor alle inwoners van Angeren en de verenigingen en bezoekers die gebruik maken van onze ruimtes binnen het Kulturhus. Mede namens mijn team graag tot ziens! Antoon Schraven."

- Onderwijs: - Basisschool Marang biedt de kinderen uit Angeren en omliggende dorpen een veilige, hechte schoolgemeenschap. Een plaats waar kinderen en ouders zich thuis voelen en snel opgenomen worden. Ze worden begeleid door een kundig team van onderwijsgevenden. Marang is een katholieke school die openstaat voor andere geloofsovertuigingen. De school staat midden in het dorp en is de enige basisschool in het dorp. Het gebouw bevat 11 lokalen waar onderwijs wordt gegeven aan ca. 230 kinderen. Sinds 2010 is de school geïntegreerd in het Kulturhus. Hierin zijn ook de peuterspeelzaal, kinderopvang, buitenschoolse opvang, ouderopvang en het dorpshuis gesitueerd. De gymzaal ligt ook in het Kulturhus. Dit alles is onder één dak. Er is een ruime, gevarieerde speelgelegenheid rondom de school. Deze buitenruimte is er voor alle inwoners van Angeren.

- Jeugd: - Scouting Angeren is er voor kinderen en jeugd van 4 tot 18 jaar. Ze hebben verschillende leeftijdsgroepen: 4 tot 7 zijn de Bevers, 7 tot 11 jaar de Welpen, en 11 tot 15 jaar de Scouts. Ze hopen in de toekomst ook weer een groep te kunnen opzetten voor de Explorers (15 tot 18 jaar).

- Muziek: - Muziekvereniging St. Bavo. - Harmonie Angeren. - Dweilorkest De Deurdweilers.

- Sport: - Voetbalvereniging s.v. Angeren. - Handbalvereniging. - Tennisvereniging. - Schaatsvereniging De IJsvogels is heropgericht in 1997, en bestaat uit een club enthousiaste schaatsers en skeeleraars uit Angeren en omgeving, die samen de schaats- en skeelersport beoefenen.

- Overige verenigingen: - Balletgroep Flow.

- Zorg: - Zorgboerderij De Amethyst.

- "Bij dagbesteding ‘De Boerderij in Angeren’ werk je onder begeleiding op een boerderij waar dieren worden gehouden en waar fruit wordt geteeld. De dieren die je op de boerderij tegenkomt zijn kippen, cavia’s, alpaca’s, pony’s, geiten en nog veel meer. Het fruit wordt geteeld in de boomgaard. Samen met de begeleiders van De Boerderij verzorg je de fruitboomgaard en de oogst van het fruit. In de zomer verkopen we het fruit aan de weg. Naast dierenverzorging en fruitteelt kun je bij ons nog veel meer leren. En we vinden het een uitdaging om samen met de deelnemers nieuwe klussen te bedenken. Kortom, handen uit de mouwen!"

Reactie toevoegen