Anjum

Plaats
Dorp
Noardeast-Fryslân
Fryslân

anjum_collage.jpg

Anjum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Anjum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Anjum. (2).JPG

Op weg naar de Michaeltsjerke in Anjum

Op weg naar de Michaeltsjerke in Anjum

Anjum..JPG

In Anjum, bij Molen De Eendracht

In Anjum, bij Molen De Eendracht

Anjum. (3).JPG

Middenin Anjum

Middenin Anjum

Anjum

Terug naar boven

Status

- Anjum is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân. T/m 1983 gemeente Oostdongeradeel. In 1984 over naar gemeente Dongeradeel, in 2019 over naar gemeente Noardeast-Fryslân.

- Onder het dorp Anjum vallen ook de buurtschappen Ezumazijl, Jewier (alleen voor de postadressen, deze buurtschap valt in de praktijk onder het dorp Oostmahorn), Stiem (alleen voor de postadressen, ook deze buurtschap valt in de praktijk onder het dorp Oostmahorn) en Teard. Voor de postadressen ligt ook Oostmahorn 'in' Anjum, hoewel dat een dorp en dus aparte woonplaats is.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Eanjum.

Oudere vermeldingen
944 kopie 1150-1158 Anigheim, 13e eeuw Anengum, 1389 Aynghim, 1399 Anyghim, Aninge, Aninghen, 1401 Aenghum, 1492 Aenyom.

Naamsverklaring
Betekent het Oudfriese hem 'woonplaats' van de lieden van de persoon Ano.(1)

Terug naar boven

Ligging

Anjum ligt NO van Dokkum en grenst in het N aan de N361 (Dokkum-Lauwersoog) en in het O aan het Lauwersmeer.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Anjum 158 huizen met 976 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 450 huizen met ruim 1.100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Anjum.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Anjum heeft 18 rijksmonumenten.

- Historie Hervormde kerk Anjum (exterieur, interieur, orgels en klokken).

- Molen De Eendracht is tevens een Molenmuseum. De molen herbergt 6 zolders kijkgenot. Op de begane grond bevind zich het VVV-kantoor. Tevens vind je er een gerestaureerde Kromhout middeldruk motor uit 1920. Je vindt een wisselende expositie op de 1e zolder en een permanente schelpenexpositie in vitrines en een foto-expo van molens in Fryslán en Dongeradeel op de 2e zolder. De 3e zolder is de 'molen-modellenzolder' en op de 4e zolder vind je molenaarsattributen, boerenspul en timmergereedschap. De spoorwiel-rondsels-4 assen tref je op de 5e zolder aan. En vanaf de 6e zolder heb je een prachtig uitzicht op het Lauwersmeer.

- Gevelstenen in Anjum.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Op de 1e zaterdag van het jaar is er in Anjum de door de voetbalvereniging georganiseerde Crossloop (in 2019 voor de 46e keer). Toen een aantal jaren geleden de deelname aan de Crossloop stagneerde omdat wandelen populair werd, speelde de organisatie daar op in door op deze dag tevens een wandeltocht te organiseren, waardoor het nu een familiedag voor jong en ouder is en beide doelgroepen zich op deze dag kunnen 'uitleven'. Zoals de traditie voorschrijft blijft de route geheim tot net voor de start van de loop/wandeltocht.

- Oranjevereniging Anjum organiseert door het jaar heen diverse evenementen en activiteiten. Natuurlijk Koningsdag, op 4 mei dodenherdenking en op 5 mei bevrijdingsdag. Daarnaast de intocht van Sinterklaas, iedere 4 jaar het Dorpsfeest, en om de 2 jaar de Anjumdag.

Terug naar boven

Beeld

- Vele honderden oude foto's en ansichtkaarten van Anjum.

- Oude foto's van Anjum op Facebook.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Anjum (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Anjum.

- MFA: - Na jarenlange voorbereidingen is in 2018 in Anjum de nieuwe multifunctionele accommodatie MFA De Dobbe gerealiseerd, in combinatie met een nieuw kantoor van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Vanuit het NAM-kantoor (met 50 werkplekken) wordt de gaswinning voor de kleine velden in de noordelijke regio gecoördineerd. NAM wil met deze unieke samenwerking de verbondenheid met de omgeving bevorderen. De regio Noordoost Fryslân speelt een belangrijke rol in de energievoorziening van Nederland. Met dit nieuwe regiokantoor wil NAM de toegankelijkheid en de zichtbaarheid vergroten en de regionale werkgelegenheid bevorderen. Tevens is een permanente interactieve expositie ingericht over aardgaswinning in Noordoost Fryslân. In die zaal kunnen tevens kerkdiensten plaatsvinden.

Dankzij de samenwerking kan er optimaal gebruik worden gemaakt van elkaars faciliteiten, zoals keuken, toiletten, foyer en vergaderzalen. Verder wordt de gelegenheid aangegrepen om gelijk de hele dorpskern van Anjum te revitaliseren, zoals woningvernieuwing in de Tsjerkestrjitte, herinrichting van de Mounebuorren, en woningverbetering van Thus Wonen aan de Holdingastrjitte. Het MFA gaat een centrumfunctie voor de regio vervullen. Naast de dorpshuisfunctie zijn in het gebouw verder nog een huisartsenpraktijk, kinderopvang, fysiotherapie, thuiszorgkantoor en een kapper gehuisvest. Het gebouw is een ontwerp van Adema Architecten uit Dokkum. Het is duurzaam gebouwd en energiezuinig. De bouw is uitgevoerd door BAM Bouw en Techniek, die ook Friese bedrijven bij de werkzaamheden hebben betrokken.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool De Eker. - Thuishuis Zeeparel biedt kleinschalige kinderopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar.

- Jongeren: - Jeugdhonk De Knuppel.

- Muziek: - Muziekvereniging Halleluja repeteert iedere donderdag in de Dobbe te Anjum. Door het jaar heen spelen zij bij verscheidene dorpsactiviteiten en organiseren zij (koffie)concerten.. - Dorpskoor De Kolkensjongers. De weidse landerijen om het dorp heten de Kolken. Hieraan hebben zij de naam van het koor ontleend. Het koor is in 2002 opgericht en heeft ca. 30 leden, afkomstig uit Anjum en verre omstreken. Een keer in de vier weken wordt er geoefend. Het koor staat onder leiding van dirigente Rianna Wilckens en wordt muzikaal begeleid door Anne Martin Koree (piano) en Anja Dijkstra (saxofoon).  Ook diverse solisten dragen hun steentje bij voor het welslagen van gezellige oefenavonden en optredens. Ze zingen voornamelijk Fries-, Nederlands- en Engelstalige muziek. Het repertoire bestaat uit populaire moderne en vroegere pop- en folkmuziek. De Kolkensjongers zijn door hun regelmatige optredens een bekende verschijning in de regio geworden.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Anjum is opgericht in 1948. - KV Klaas Thomas is de lokale kaatsvereniging. Jaarlijks worden hier in het kaatsseizoen op verschillende niveau’s wedstrijden verkaatst. Naast de partijen die Klaas Thomas organiseert, wordt er door haar leden ook volop op ‘KNKB-niveau’ gekaatst. Ieder seizoen worden weer veel prijzen bemachtigd tijdens bijvoorbeeld KNKB-partijen. De jeugd wordt aangemoedigd om mee te doen op KNKB-niveau. De vereniging is namelijk van mening dat de jeugd hierdoor net het spreekwoordelijke schepje er bovenop kan doen. Dit mag natuurlijk niet ten koste gaan van de sfeer, want Klaas Thomas streeft er ook naar dat iedereen met plezier het spel kan spelen, ongeacht het niveau waarop het gespeeld wordt.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Anjum en - idem kerk.

Reactie toevoegen