Ankum

Plaats
Buurtschap
Dalfsen
Salland
Overijssel

Ankum

Terug naar boven

Status

- Ankum is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Dalfsen.

- De buurtschap Ankum valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Dalfsen.

- De buurtschap Ankum heeft officiële blauwe plaatsnaamborden en heeft daarmee een bebouwde kom.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1381-1383 to Anken, ca. 1390 Ancken, 1457 Ankem, 1485 Ancum, 1583 Ancken, 1665 Anckum, 1803 Ankum, 1839 idem, ook Ancum.

Naamsverklaring
Etymologie onbekend. Is geen meervoudsvorm van ank*, dat men bovendien ten onrechte interpreteerde als een variant van eng 'bijeengelegen bouwland van een dorp'. De betekenis heem 'woonplaats, woning' van de persoon Anko' is op basis van de oudste vormen niet aannemelijk; de uitgangs-m is van later datum. Ank 'plas, kolk', secundair ontstaan uit hank 'doodlopende rivierarm, wiel, plas', zou in de oudste vormen een h- hebben vertoond en komt dus evenmin als verklaring in aanmerking. De plaatsnaam lijkt op het Germaanse woord ankwôn*, Oudhoogduits anko, Middelhoogduits anke 'zalf, vet, boter', maar enig verband is onzeker.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Ankum ligt rond de wegen Vossersteeg (het gedeelte van deze weg tussen de kruispunten met de weg Cubbinghesteeg en de Leemculeweg), Ankummer Es en Eshofweg (het gedeelte van deze weg rond het kruispunt met de weg Ankummer Es). De buurtschap ligt direct NW van het dorp Dalfsen, NNO van het dorp Hoonhorst, NO van het dorp Wijthmen, O van de stad Zwolle en WZW van het dorp Oudleusen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap Ankum 79 huizen met 501 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 70 huizen met ca. 175 inwoners.

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Plaatselijk Belang Ankum behartigt de belangen van de gemeenschap op het gebied van wonen, werken, verkeer en sociale omgang. Vergaderen met allerlei instanties, het organiseren van bijeenkomsten, lezingen en sociale evenementen zijn hun kerntaken.

Reactie toevoegen