Ankum

Plaats
Buurtschap
Dalfsen
Salland
Overijssel

Ankum

Terug naar boven

Status

- Ankum is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Dalfsen.

- De buurtschap Ankum valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Dalfsen.

- De buurtschap Ankum heeft officiële blauwe plaatsnaamborden en heeft daarmee een bebouwde kom.

- In de atlassen staat NO van deze buurtschap de plaatsnaam en vermeende buurtschap Engelland (rond de Engellandweg). In de praktijk wordt dit gebied ook tot buurtschap Ankum gerekend. Zo stelt bijvoorbeeld basisschool Sjaloom aldaar dat zij ook in deze buurtschap gevestigd zijn, terwijl ze volgens de atlas onder Engelland vallen (wij hebben dat pas recentelijk geconstateerd, dus wij moeten de pagina van Engelland daar nog op aanpassen).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1381-1383 to Anken, ca. 1390 Ancken, 1457 Ankem, 1485 Ancum, 1583 Ancken, 1665 Anckum, 1803 Ankum, 1839 idem, ook Ancum.

Naamsverklaring
Etymologie onbekend. Is geen meervoudsvorm van ank*, dat men bovendien ten onrechte interpreteerde als een variant van eng 'bijeengelegen bouwland van een dorp'. De betekenis heem 'woonplaats, woning' van de persoon Anko' is op basis van de oudste vormen niet aannemelijk; de uitgangs-m is van later datum. Ank 'plas, kolk', secundair ontstaan uit hank 'doodlopende rivierarm, wiel, plas', zou in de oudste vormen een h- hebben vertoond en komt dus evenmin als verklaring in aanmerking. De plaatsnaam lijkt op het Germaanse woord ankwôn*, Oudhoogduits anko, Middelhoogduits anke 'zalf, vet, boter', maar enig verband is onzeker.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Ankum ligt rond de wegen Vossersteeg (het gedeelte van deze weg tussen de kruispunten met de weg Cubbinghesteeg en de Leemculeweg), Ankummer Es en Eshofweg (het gedeelte van deze weg rond het kruispunt met de weg Ankummer Es). De buurtschap ligt direct NW van het dorp Dalfsen, NNO van het dorp Hoonhorst, NO van het dorp Wijthmen, O van de stad Zwolle en WZW van het dorp Oudleusen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap Ankum 79 huizen met 501 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap (vermoedelijk zonder het gebied Engelland, waarvoor zie het hoofdstuk Status) ca. 70 huizen met ca. 175 inwoners.

Terug naar boven

Links / voorzieningen / verenigingsleven

- Nieuws: - Nieuws uit Ankum van Plaatselijk Belang op Facebook.

- Belangenorganisatie: - Plaatselijk Belang Ankum behartigt de belangen van de gemeenschap op het gebied van wonen, werken, verkeer en sociale omgang. Vergaderen met allerlei instanties, het organiseren van bijeenkomsten, lezingen en sociale evenementen zijn hun kerntaken.

- Buurthuis: - "Het gebouw van Verenigingsgebouw Ankum bestaat al sinds 1915 en was tot 1963 in gebruik als school. Omringd door een handjevol huizen was de school de kern van de buurtschap. Meer dan 100 leerlingen hebben hier hun schooltijd doorgebracht (wij vermoeden dat hier een nulletje te weinig staat, want als het er bijv. gemiddeld 20 per jaar waren kom je al aan de 1.000, red.). De school staat nu aan de overzijde van de Vossersteeg (op nr. 59, van voorheen OBS De Carrousel, sinds 2018 van CBS De Driesprong, red.). Een tijdje is het Verenigingsgebouw als gymlokaal gebruikt. Daarna zijn verenigingen en themafeesten de voornaamste activiteiten geworden. De zaal heeft een goede dansvloer, een gezellige bar en is ruim van oppervlakte. Het geeft toegang aan 80 personen. Voor een ieder kan de zaal naar wens worden ingedeeld met tafels en stoelen, statafels of juist zoveel mogelijk leeg. Verder is er nog een keuken en twee bergingen. Achter het gebouw is een ruim veld, waar een tent kan worden bijgezet, zodat meer mensen welkom kunnen worden geheten. Ook kan bij warm weer een waterspel worden neergezet."

- Onderwijs: - "Onze school is in 1923 opgericht door het 'Bestuur der vereniging tot stichting en instandhouding van Christelijke scholen te Dalfsen' en werd destijds aangeduid als 'Christelijke School Ankum'. In 1973, tijdens het 50-jarig jubileum, kreeg de school de naam Sjaloom. Deze naam is gekozen uit 80 namen, ingezonden door oud-leerlingen en oud-leerkrachten. Sjaloom was de inzending van de heer H.J. Bösecke uit Leiden, zoon van het eerste schoolhoofd. Hij gaf er de volgende uitleg bij: 'Een wens voor welstand, geluk, gaafheid, hechte verhoudingen, ontmoeting, gemeenschap, openheid en verwachting'.

CBS Sjaloom (Hoevenstraat 1) is gevestigd in de buurtschap Ankum ten noorden van Dalfsen. Op de school zitten zowel kinderen uit het buitengebied als kinderen uit het dorp. Door fietspaden en een fietstunnel is de school ook vanuit het dorp goed bereikbaar. De school heeft ca. 90 leerlingen. Sjaloom heeft de beschikking over ruime leslokalen, een speel-werkhal en een speellokaal. Daarnaast is het voormalig verenigingsgebouw dat verbonden is aan de school een prettige extra ruimte voor diverse schoolactiviteiten. Buiten is een prachtig ingericht schoolplein, dat kinderen veel uitdaging biedt. We proberen in de school een ontspannen en gemoedelijke sfeer te scheppen. Dit uit zich ook in de inrichting en aankleding van de klassen, bijvoorbeeld zithoeken met banken. Alle lokalen zijn voorzien van 1 of 2 digitale schoolborden met led-schermen. In de lokalen van groep 2-8 zijn voor alle kinderen voldoende pc's, laptops en tablets beschikbaar, waar de kinderen dagelijks gebruik van maken."

- Basisschool OBS De Carrousel in Ankum (Vossersteeg 59) moest na afloop van schooljaar 2016-2017 sluiten omdat het aantal leerlingen onder de minimumnorm bleef. Omdat eerdere fusiebesprekingen met De Bonte Stegge op niks waren uitgelopen en er steeds meer kinderen werden aangemeld bij andere scholen, besliste de overkoepelende stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio om De Carrousel te sluiten. Vijftien leerlingen maakten de overstap naar De Spiegel in Dalfsen. In de zomer van 2018 heeft de gemeente Basisschool CBS De Spiegel benaderd met het verzoek om de lessen deels in het Carrousel-gebouw te geven. Die waren daar maar wat blij mee, want zij hadden al een tijd last van chronisch ruimtegebrek. - In september 2018 is de school feestelijk heropend. De Spiegel geeft sinds schooljaar 2018-2019 les in drie lokalen van het gebouw, dat zij als variant op hun eigen naam en op het feit dat de school in het buitengebied ligt, De Buitenspiegel hebben genoemd. "Ook wij als gemeente zijn er blij mee. Het pand is tenslotte gebouwd voor kinderen, en dateert weliswaar uit 1964 maar is nog in prima staat. Leegstand leidt al snel tot verpaupering en dat hebben we nu voorkomen", stelde wethouder Jan Uitslag. De gemeente blijft wel op zoek naar gegadigden die ook de drie andere klassen in het gebouw willen betrekken voor 'maatschappelijke bestemmingen'.

- Dansen: - "Mijn naam is Henri ten Brinke. In 1998 ben ik begonnen met het volgen van lessen Country Line-Dance. Sinds 2002 geven wij zelf les in Ankum, en in 2008 zijn we ook begonnen met lessen in Witharen, bij Buurthuis Ommerkanaal. Dit doen we wekelijks van september tot en met mei. Bij ons clubje Country Dancers dansen kinderen en volwassenen, van jong tot oud. Het leuke aan Country Line-Dance is dat je niet afhankelijk bent van een partner, omdat je veel dansen alleen doet. Bij ons staan vooral plezier en gezelligheid hoog in het vaandel. Voor informatie over de lessen en demonstraties: stuur ons een mail (henritenbrinke204@gmail.com) of bel naar 0572-371644, b.g.g. 06-22221161."

- Glasvezel: - "Het is gelukt! Meer dan 63% van de inwoners van het buitengebied van het Vechtdal heeft zich aangemeld voor een glasvezelabonnement. Dat betekent dat de aanleg van glasvezel ook in buurtschap Ankum e.o. doorgaat. En daar zijn we heel blij mee. We willen alle ambassadeurs en andere vrijwilligers hartelijk danken voor al het werk dat ze hebben verzet om dit resultaat te kunnen bereiken. En natuurlijk willen we ook iedereen die zich heeft aangemeld bedanken én feliciteren met dit mooie resultaat." Aldus dit verheugende bericht op de site van Plaatselijk Belang.

- Veiligheid: - "De laatste jaren stijgt het aantal woninginbraken in onze woonplaats, wat voor veel onrust zorgt. Een goede manier om dit te bestrijden, is het vergroten van de sociale controle in de buurt. Hiermee kan het aantal inbraken tot 70% verminderd worden. Om de sociale controle heeft Plaatselijk Belang Ankum e.o. het initiatief genomen om een Buurt WhatsApp op te zetten."

Reactie toevoegen