Arensgenhout

Plaats
Buurtschap
Beekdaelen Valkenburg aan de Geul
Heuvelland Parkstad
Limburg

arensgenhout_fanfare_sint_clemens_kopie.jpg

Waar een kleine buurtschap groot in kan zijn: buurtschap Arensgenhout heeft een eigen muziekvereniging, met ca. 65 op hoog niveau musicerende leden: de in 1934 opgerichte fanfare Sint Clemens.

Waar een kleine buurtschap groot in kan zijn: buurtschap Arensgenhout heeft een eigen muziekvereniging, met ca. 65 op hoog niveau musicerende leden: de in 1934 opgerichte fanfare Sint Clemens.

DK_20120124_8776_Arensgenhout_plaatsnaambord.jpg

Arensgenhout heeft - in tegenstelling tot de meeste andere buurtschappen - blauwe plaatsnaamborden en heeft daarmee een eigen 'bebouwde kom', met 30 km-zone. En terecht natuurlijk. Door zo'n mooie buurtschap moet je ook niet harder wíllen rijden...

Arensgenhout heeft - in tegenstelling tot de meeste andere buurtschappen - blauwe plaatsnaamborden en heeft daarmee een eigen 'bebouwde kom', met 30 km-zone. En terecht natuurlijk. Door zo'n mooie buurtschap moet je ook niet harder wíllen rijden...

DK 20120124-7187 Arensgenhout - voormalig seminarie Ravensbos.JPG

Arensgenhout, voormalig klooster en seminarie Ravensbos

Arensgenhout, voormalig klooster en seminarie Ravensbos

Arensgenhout

Terug naar boven

Status

- Arensgenhout is een buurtschap in de provincie Limburg, in de regio's Heuvelland en Parkstad, in grotendeels gemeente Beekdaelen (t/m 1981 gemeente Hulsberg, in 1982 over naar gemeente Nuth, in 2019 over naar gemeente Beekdaelen), deels gemeente Valkenburg aan de Geul (een deel hiervan: t/m 30-9-1940 gemeente Houthem, per 1-10-1940 over naar gemeente Valkenburg-Houthem, in 1982 over naar gemeente Valkenburg aan de Geul). In 1982 is een klein gedeelte van de buurtschap, rond Hoeve De Heihof (zie verder hieronder, onder Bezienswaardigheden, 3e alinea), door middel van een grenscorrectie niet samen met de gemeente Hulsberg overgegaan naar de toen vergrote gemeente Nuth, maar werd dit gedeelte bij de dan nieuw opgerichte gemeente Valkenburg aan de Geul gevoegd.

- De buurtschap Arensgenhout valt, ook voor de postadressen, grotendeels onder het dorp Hulsberg, deels onder de stad Valkenburg.

- Het huizengroepje aan de Putweg werd vroeger als aparte buurtschap Kleingenhout beschouwd, maar maakt tegenwoordig deel uit van de buurtschap Arensgenhout. Vroeger stonden hier witte plaatsnaamborden Kleingenhout (daarna, vanaf een bepaald moment, blauwe plaatsnaamborden (komborden) Klein Genhout, en, weer daarna, witte plaatsnaamborden Klein-Genhout, heel klein, maar met op de bewegwijzering nog altijd "Klein Genhout"). Vermoedelijk staan er tegenwoordig geen plaatsnaamborden meer.

- De buurtschap Arensgenhout heeft blauwe plaatsnaamborden (komborden) en heeft dus een eigen 'bebouwde kom', met 30 km-zone.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Arensgenhout. Wordt ook wel kortweg Den Hout genoemd.

Oudere vermeldingen
Arensgenhoud, Arendsgenhoud, 1383 Gen Holt, 1840 Arendsgen-hout, 1842 Arens Genhout.

Naamsverklaring
In 1383 kwam Gen Holt aan Arnold, zoon van Francke Struver van Bunde. Het eerste lid van deze naam is de dialectvorm Aren van Arnold.(1)

Terug naar boven

Ligging

- De buurtschap Arensgenhout ligt rond de wegen Ravensboschstraat, Diepestraat, Kampstraat, Kleingenhoutersteeg, Burgemeester Kerckhoffsstraat, Achter de Smidse, Peter Mullensweg, Wethouder Daemenplein, Ravensbos, Putweg, Heihofweg, Kleingenhouterweg en Hoeve Heihofweg, en ligt direct W van het dorp Hulsberg, NO van het dorp Houthem, de Valkenburgse wijk Strabeek en het 'dorp in de stad' Broekhem, N van de A79 en de stad Valkenburg, ZO van het dorp Schimmert en ZW van de dorpen Wijnandsrade en Nuth.

- Bijzonder is dat de buurtschap op een 'driestrekenpunt' ligt met Parkstad in het O en N, Heuvelland in het Z en de Westelijke Mijnstreek in het W.

- Vanouds valt ook het Ravensbos ZW van Arensgenhout, tegenwoordig in de gemeente Valkenburg aan de Geul en het stadsgebied van Valkenburg en tot 1982 in de gemeente Valkenburg-Houthem gelegen, onder de buurtschap.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Arensgenhout 53 huizen met 287 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 180 huizen met ca. 450 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Arensgenhout heeft 10 rijksmonumenten, plus 3 rijksmonumenten in Kleingenhout.

- Voormalig klooster Ravensbosch (Ravensbos 1, in de gemeente Valkenburg aan de Geul, de grens met Arensgenhout / Hulsberg / gem. Nuth loopt door de O tak van deze weg - de "hoofdweg" Ravensbos) betreft het oorspronkelijke complex uit 1885, plus een recent modern complex uit 1993. Verder een voormalige kloosterkapel. - Site over het voormalige klein seminarie Ravensbos.

- Hoeve De Heihof, Hoeve Heihofweg 1, was een grootleen van Valkenburg, in 1486 in het bezit van de familie van der Sarghe, waarnaar het ook Sarghenleen werd genoemd. De grote uit baksteen opgetrokken zijvleugels dateren uit begin 19e eeuw, het iets jongere bakstenen woonhuis aan de straat en de oudere achtervleugel van mergel, ten dele vernieuwd in vaksteen, liggen om een vrijwel gesloten binnenplaats. De hoeve ligt sinds de gemeentelijke herindeling van 1982 op grondgebied van de gemeente Valkenburg aan de Geul, (want) ten zuiden van de A79 (in tegenstelling tot de rest van de buurtschap, die ten noorden van de A79 ligt), maar het wordt nog steeds beschouwd als behorend tot de buurtschap Arensgenhout (vandaar dat wij het hier beschrijven en niet onder Valkenburg).

- In 1978 is de vermoedelijk uit 1890 daterende wegkapel op het kruispunt Ravensboschstraat / Sittarderweg / Ravensbos / Bosstraat afgebroken en herbouwd.

- Wegkruis aan de Stoepertweg.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - CV De Naksjebatse.

- Zomerfeest De Tent Sjteit (1e weekend van augustus) is een tentfeest met onder meer Limburgse bands en zangers, poppentheater, dorpsbrunch, Spätschoppen en bingo. Het feest heeft een lange traditie: in 2014 is het 50-jarig jubileum gevierd.

- Concours Hippique (paardensport: dressuur en springen, weekend in mei).

- Eventing Arensgenhout (paardensport: springen en cross, weekend in september).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De buurtschap ligt in een prachtige omgeving om te wandelen. Dat blijkt ook uit het feit dat de buurtschap maar liefst ca. 20 wandeltochten rond Arensgenhout heeft uitgezet.

- N van Valkenburg, N van Broekhem, ligt het Ravensbos met gelijknamig klooster. Het Ravensbos behoort tot de 63 ‘A-locatie bossen’, volgens provinciale onderzoekers, geselecteerd op o.m. ouderdom, botanische samenstelling, bodem- en waterhuishouding, ligging en ontstaanswijze. Dit hellingbos lijkt wel wat op het Bunderbos. Ook hier zijn vijvers, beekjes en watervalletjes. De afwisselende bossen op de steile hellingen zijn een uitdaging voor de wandelaar. Midden in het bos lijkt het drukke leven ver weg, terwijl Valkenburg slechts op loopafstand ligt. Het Ravensbos valt tegenwoordig onder het grondgebied van Valkenburg, maar viel vanouds onder de gemeente Hulsberg en daarbinnen onder de buurtschap Arensgenhout, waar het in de praktijk nog altijd toe wordt gerekend.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Arensgenhout, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Reportage over Arensgenhout, waarin o.a. een inwoner vertelt over de buurtschap in vroeger tijden en een aantal bezienswaardigheden laat zien en deze toelicht (Omroep Nuth, 2013).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Arensgenhout.

- Buurtvereniging: - Buurtvereniging De Vriendenkring is opgericht in 1955 en kan worden beschouwd als de opvolger van de lokale Jonkheid, die in 1887 is opgericht en in de Tweede Wereldoorlog in de praktijk is opgeheven. Onder de link vind je nadere informatie over de geschiedenis van beide clubs.

- Buurthuis: - Na de oprichting van fanfare Sint Clemens in 1934 vindt zij ruim 75 jaar gastvrijheid in café/zaal Packbiers. Na het overlijden van mevr. Heijnen-Packbiers in 2010 sluit het café en gaat niet alleen de oefenruimte, maar ook een ontmoetingsplaats in bredere in voor Arensgenhout verloren. De inwoners zetten in 2012 de schouders eronder en ontwerpen samen met een architectenbureau een verbouwing van het café tot een gemeenschapshuis dat aan de eisen des tijds voldoet. Dankzij subsidies en een forse financiële bijdrage van de fanfare zelf, kan zij het pand aankopen.

Mede door de grote inzet van veel vrijwilligers bij verbouw en renovatie, kan het project gerealiseerd worden. "Het project is een schitterend voorbeeld van gemeenschapszin, saamhorigheid en burgerkracht. Het zijn deze kernmerken van een kleine buurtschap die er voor zorgen dat het project met meer dan normale belangstelling wordt gevolgd", aldus de site van de fanfare. In november 2014 is de Hoeskamer, zoals het nieuwe gemeenschapshuis is gedoopt, feestelijk ingewijd.

- Muziek: - De buurtschap heeft een eigen muziekvereniging, met ca. 65 musicerende leden: de in 1934 opgerichte Fanfare Sint Clemens. De fanfare is ontstaan als afscheiding van de fanfare van Hulsberg, uit onenigheid over de te volgen processieroute.

- Sport: - Ruitervereniging Ravensbosch.

- Zorg: - Zorgboerderij Ravensbosch biedt op haar biologische melkgeitenhouderij zinvolle dagactiviteiten voor ouderen, waarbij zij onder begeleiding en met professionele zorg uitgenodigd worden actief deel te nemen aan het leven van alledag op de boerderij, zonder tijdsdruk en prestatiedruk. Hierdoor wordt de thuissituatie ontlast. Bovendien kan hierdoor opname in een zorgcentrum wellicht worden uitgesteld.

Reactie toevoegen