Armhoede

Plaats
Buurtschap
Lochem
Achterhoek
Gelderland

armhoede_kaart_ca._1870_kopie.jpg

Buurtschap Armhoede was oorspronkelijk een 'gemeenschappelijke weide voor minvermogenden', zoals op deze kaart uit ca. 1870 nog goed te zien is. De buurtschap wordt doorsneden door de Goorseweg, voorheen Grintweg (= de 'geblokte' weg). (© Kadaster)

Buurtschap Armhoede was oorspronkelijk een 'gemeenschappelijke weide voor minvermogenden', zoals op deze kaart uit ca. 1870 nog goed te zien is. De buurtschap wordt doorsneden door de Goorseweg, voorheen Grintweg (= de 'geblokte' weg). (© Kadaster)

armhoede_actuele_kaart_kopie.jpg

Actuele kaart van buurtschap Armhoede, waarop te zien is dat deze tegenwoordig ook nog wordt doorsneden door de spoorlijn en het naastgelegen Twentekanaal. (© Kadaster)

Actuele kaart van buurtschap Armhoede, waarop te zien is dat deze tegenwoordig ook nog wordt doorsneden door de spoorlijn en het naastgelegen Twentekanaal. (© Kadaster)

Armhoede

Terug naar boven

Status

- Armhoede is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Lochem.

- De buurtschap Armhoede valt voor de postadressen onder de stad Lochem. In de praktijk valt de buurtschap grotendeels onder het dorp Exel (zie buurtindeling Exel) (= het deel N van het Twentekanaal), deels onder de stad Lochem (= het deel Z van het Twentekanaal).

- De buurtschap Armhoede heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1839 Armoede, Armhoede.

Naamsverklaring
Zou oorspronkelijk de naam van een weide zijn, die diende als algemene weide voor de minvermogende veehoeders.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Armhoede voor zover vallend onder het dorpsgebied van Exel - zoals afgebeeld op het kaartje, gelinkt in het hoofdstuk Status - ligt rond de Grote Drijfweg, de wegen Hagendijk, Middenweg en de Z helft van de Papenslagweg, tussen rond de Tenkhorsterbeek in het W en het Twentekanaal in het O en Z, NO van de stad Lochem, O van de buurtschap Ampsen en wordt van Lochem gescheiden door het Twentekanaal. Verder valt onder de buurtschap nog een strook tussen het Twentekanaal en de N346 (Goorseweg), plus nog een klein stukje Z daarvan. De buurtschap grenst in het O aan de provincie Overijssel, gemeente Hof van Twente (t/m 2000 gemeente Markelo), kern Stokkum. De buurtschap ligt verder ZO van het dorp Exel, OZO van het dorp Laren, ZW van het dorp Markelo, WZW van de stad Diepenheim, W van het dorp Gelselaar en N van het dorp Barchem.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Armhoede 29 huizen met 145 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap voor zover vallend onder het dorpsgebied van Exel, zoals omschreven onder Ligging, ca. 35 huizen met ca. 90 inwoners. De oorspronkelijke buurtschap Armhoede, vóór deze werd doorsneden door spoorlijn en Twentekanaal, dus inclusief de strook tussen spoorlijn/Twentekanaal en de O parallel daaraan lopende N346 (Goorseweg), plus nog een klein stukje Z daarvan (zie de elders op deze pagina afgebeelde kaart), heeft ca. 60 huizen met ca. 150 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Stortplaats Armhoede is van 1975 t/m 2004 in gebruik geweest voor de verwerking van het afval door de firma Attero, uit de Stedendriehoek Apeldoorn - Deventer -Zutphen. De stortplaats is circa 12 hectare groot. Er is ruim 1.000.000 m3 afval gestort. Conform wet- en regelgeving is het afval water- en gasdicht afgedicht. De firma TPSolar heeft anno 2017 plannen voor de aanleg van een zonnepark op de voormalige stortplaats. Een landschapsarchitect gaat e.e.a. zodanig ontwerpen dat het zonnepark zo goed mogelijk wordt ingepast in het landschap en zo veel mogelijk aan het zicht wordt onttrokken. Ook wordt rekening gehouden met wensen, bezwaren en zorgen van omwonenden. Zie ook dit interview met TPSolar.

- In 2010 is Belangenvereniging Armhoede / Ampsen opgericht. De vereniging heeft ten doel om namens de bewoners in dit gebied onderzoek te doen naar en het realiseren van het klimaatneutraal maken van dit gebied, waarbij het begrip 'klimaatneutraal' zo ruim mogelijk wordt uitgelegd. Duurzaamheid, landschapsontwikkeling, een bloeiende landbouw en een goede leefbaarheid gaan daarbij hand in hand. De onderzoeken en ontwikkelingen op dit gebied vinden plaats onder de noemer ADEL: Armhoede Duurzaam Energie Landschap.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De bermen van de Grote Drijfweg zijn in 2014 ingezaaid met bermbloemen. Het is een initiatief van de hierboven beschreven projectgroep ADEL.

Terug naar boven

Links

- Buurtvereniging: - De website van Buurtvereniging Armhoede is kennelijk opgeheven. Of de buurtvereniging zelf ook is opgeheven, is ons vooralsnog niet bekend; op het internet kunnen wij verder niets over deze vereniging vinden.

Reactie toevoegen