Assen

Plaats
Stad en gemeente
Assen
Drenthe

gemeente_assen_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper.jpg

Gemeente Assen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Assen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

gemeente_assen_stad_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Stad Assen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie atlasenkaart.nl)

Stad Assen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie atlasenkaart.nl)

Assen

Terug naar boven

Status

- Assen is een stad en gemeente in de provincie Drenthe. Het is de hoofdstad van de provincie Drenthe.

- Wapen van de gemeente Assen.

- Onder de gemeente Assen van vóór 1998 vallen naast de gelijknamige stad ook het dorp Loon en de buurtschappen Anreep, Graswijk, 1 pand van de buurtschap Huis ter Heide, Schieven en Witten.

In 1998 is de gemeente Assen vergroot met het zuidelijk deel van de gemeente Vries. Het betreft de buurtschappen Rhee, Ter Aard, Ubbena, Zeijerveen en Zeijerveld.

De buurtschap Kloosterveen is de afgelopen jaren getransformeerd tot de gelijknamige nieuwbouwwijk met uiteindelijk 6.500 woningen. Slechts een klein deel van Kloosterveen is nog een buurtschap. De voormalige buurtschappen Marsdijk en Peelo zijn tegenwoordig wijken binnen de stad Assen. De voormalige buurtschap De Haar, direct ZW van de stad aan de Haarweg, is begin 21e eeuw afgebroken voor de herinrichting van het TT-circuit en het Verkeerspark.

Al met al zijn er in de gemeente Assen 1 stad, 1 dorp en 11 buurtschappen (Huis ter Heide en Kloosterveen meegerekend).

- Onder de stad Assen vallen, met Kloosterveen meegerekend, de buurtschappen Anreep, Graswijk, Huis ter Heide (deels, 1 pand), Kloosterveen, Schieven en Witten. Dit zijn in totaal 6 buurtschappen.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Assen.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Assen, Azzen.

Oudere vermeldingen
1267-1268 Ascen, 1276, 1341 en 1634 e.v. Assen, 1287 Ascen, 1294 Azcen, 1303 Adzen, Asdzen, Aszen, 1341 Asscen.

Naamsverklaring
Etymologie onbekend. Men heeft hierin de persoonsnamen Asso, Asko en Hasse gezien, hetgeen onwaarschijnlijk is. Men dacht verder aan het Oudsaksische asna, en het Oudfriese esna 'pacht, loon', door de kloosterlingen verschuldigd aan de bisschop van Utrecht. Deze verklaring houdt echter geen rekening met het feit dat de plaats al deze naam droeg voordat het klooster Mariënkamp hier werd gevestigd. De spelling met sc en zc wijst echter op ades-*, aþes* of misschien op ates-*. De voorgestelde relatie met het Oudsaksische aetsa, en het Oudengelse adesa 'bijl' in de betekenis 'houthakker' is slechts een gissing.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente en de stad Assen liggen N in de provincie Drenthe. Door de gemeente loopt de A28. De gemeente ligt verder Z van de stad Groningen, het tweelingdorp Eelde-Paterswolde en de dorpen Zeijen, Vries en Tynaarlo, ZW van de dorpen Zuidlaren en Taarlo, W van de dorpen Loon, Rolde, Anderen, Gieten en Ekehaar, NW van het dorp Grolloo, N van de dorpen Hooghalen, Hijken en Beilen, NO van de dorpen Smilde en Hoogersmilde, O van het dorp Bovensmilde en ZO van het dorp Norg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Assen 428 huizen met 3.613 inwoners, verdeeld in de gelijknamige stad 306/2.765 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Amelte 1/8, Anrijp of Anreep 6/42, De Haar 4/26, Kloosterveen 45/389, Loon 20/129, Peelo 7/39, Schieven 2/16, Steendijk 10/50, Vredeveld 19/63 en Witten 8/86. De gemeente omvat(te) verder de buurtschappen Baggelhuizen, Nieuw-Loon en Aardscheveld. Tegenwoordig heeft de gemeente ca. 30.000 huizen met ca. 68.000 inwoners, waarvan ca. 67.000 in de gelijknamige stad, en de overige kleine 1.000 in het dorp Loon en de onder Status vermelde buurtschappen gezamenlijk.

Terug naar boven

Geschiedenis

Toen in ca. 1259 het klooster Mariënkamp uit de buurt van Coevorden naar Assen werd verplaatst, omschreef men de nederzetting als volgt: "in parrochia Roldensi in solitudine que Hassen antea vocebatur", "in het kerspel Rolde in een verlaten streek die vroeger Assen genoemd werd". Zijn opkomst dankt de nederzetting aan het feit dat bij de ingrijpende bestuurlijke en kerkelijke hervorming die zich omstreeks 1600 in Drenthe heeft voltrokken, het geseculariseerde kloostercomplex de zetel is geworden van het nieuwe College van Gedeputeerden van de Landschap. Stadsrechten zijn pas verleend in 1809, door koning Lodewijk Napoleon (1778-1846).(2)

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Assen, kun je terecht bij de Asser Historische Vereniging. "De vereniging stelt zich ten doel de belangstelling voor de historie van de stad op te wekken en te versterken. Ongeveer 1.750 leden steunen dit doel van harte. Via het Asser Historisch Tijdschrift, dat vier keer per jaar verschijnt, en diverse activiteiten voor leden en niet-leden wordt de geschiedenis van de stad ruimschoots onder de aandacht gebracht. De vereniging heeft een eigen kantoor met een archief en een bibliotheek, verzorgt ledenavonden en excursies en legt de geschiedenis vast in verhalen, foto’s en films. Stadswandelingen, exposities, tijdschrift en andere uitgaven én bijzondere projecten maken de historie van de stad voor iedereen toegankelijk."

Bij het verschijnen van het eerste nummer van het Asser Historisch Tijdschrift in 1991 schreef de vereniging: "Het tijdschrift wil leden van de Asser Historische Vereniging en andere geïnteresseerden in de geschiedenis van de gemeente Assen een platform bieden om de resultaten van hun historisch onderzoek te publiceren. De inhoud van dit eerste nummer weerspiegelt wat de redactie daarbij voor ogen staat: lezenswaardige artikelen over een breed spectrum van de Asser geschiedenis, van opgraven naar het prehistorische en middeleeuwse Peelo tot de opvoering van het openluchtspel Maria in Campis in 1959." Sindsdien is het aanzien van het Asser Historisch Tijdschrift behoorlijk veranderd. Het blad is groter, dikker en kleuriger geworden. Maar de inhoud staat nog altijd als een huis: lezenswaardige artikelen over een breed spectrum van de Asser geschiedenis. Hier vind je de inhoudsopgaven van alle verschenen tijdschriften van 1991-heden.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Assen heeft 131 rijksmonumenten.

- Assen heeft 190 gemeentelijke monumenten.

- Geschiedenis RK kerk Maria Tenhemelopneming (Dr. Nassaulaan 3c) en haar voogangers.

- De Protestantse (PKN) Gemeente Assen heeft een 5-tal kerken onder haar hoede, die je op haar site beschreven vindt.

- Joodse begraafplaats. - Noorderbegraafplaats. De 150 jaar oude gietijzeren grafmonumenten van de welgestelde families Brumsteede en Servatius-Van Bulderen zijn uniek in hun soort en staan beide op de rijksmonumentenlijst. Volgens Lukas Kwant van Stichting Noorderbegraafplaats is het grootste graf, dat van de familie Brumsteede, zelfs unieker en waardevoller dan de hunebedden in Drenthe. “Van dit graf, gemaakt door de Asser IJzergieterij, is er in heel Nederland nog maar één exemplaar. Hunebedden zijn er veel meer van.” Begin 2019 stonden de grafmonumenten op instorten. Ze waren zwaar aangevreten door ijzerrot, en steeds meer grafonderdelen raakten los. Restaurateur Ron Caspers uit Warffum heeft ze daarom in maart 2019 gedemonteerd en naar zijn atelier meegenomen. Na restauratie medio 2019 worden ze weer teruggeplaatst. De restauratie kost 55.000 euro en wordt betaald door de gemeente Assen.

- "Het Drents Museum in Assen is opgericht in 1854. Het begon met een simpele kast van voorwerpen en is uitgebreid naar een kast van een museum! Bijna duizend jaar geleden legden Cisterciënzer nonnen de eerste steen van het Drents Museum. In 1259 kregen zij namelijk toestemming van de bisschop van Utrecht om een nieuw klooster te bouwen op de plek waar nu het museum staat. De kapel van het klooster is later uitgebouwd tot ‘Abdijkerk’. In de anderhalve meter dikke muren van de Abdijkerk zijn de middeleeuwse kloostermoppen nog altijd goed zichtbaar.

‘Rijksbouwkundige’ Jacobus van Lokhorst was verantwoordelijk voor de bouw van het nieuwe provinciehuis van Drenthe vanaf 1882. Zelf hield hij zich vooral bezig met de voorgevel aan de Brink. Overdreven veel beeldhouwwerk vond hij niet zo passen bij het karakter van Drenthe. Wat er wel te zien is, valt daardoor extra op. Vooral de Germaan op de top van de gevel. De in een beestenvel gehulde ‘oer-Drent’ heeft in zijn linkerhand de speer van de oorlogsgod Wodan en in zijn rechterhand de hamer van Donar, de god van donder en bliksem. Deze heldhaftige figuur attendeert elke voorbijganger op de ouderdom van de provincie Drenthe. Het beeld is gemaakt in het atelier van Pierre Cuypers, de architect van onder meer het Rijksmuseum en het Centraal Station in Amsterdam en vele kerken.

De Statenzaal is zonder twijfel de mooiste zaal van het Drents Museum. De zaal is zeer uitbundig versierd. Wat het meeste opvalt, zijn de wandschilderingen van de Oostenrijkse schilder Georg Sturm. In vijf beelden krijgt de kijker een beeld van de Drentse geschiedenis: de bouw van een hunebed, Willehadus die het Christendom brengt, Karel de Grote die Drenthe verovert, Keizer Hendrik die Drenthe aan de bisschop van Utrecht schenkt en de voorbereiding van het landrecht in 1648. De vijf schilderingen laten zich bekijken als een stripverhaal avant-la-lettre.

Bezoekers van het Drents Museum gaan tegenwoordig naar binnen via een koetshuis uit het eind van de 18e eeuw. Dat koetshuis is tijdens de aanleg van de nieuwe expositievleugel in zijn geheel opgetild en verplaatst. Toen de bouwvakkers klaar waren met hun werk is het koetshuis weer op zijn plek gezet. Daarbij is het gebouw op een glazen plint van 65 centimeter hoogte geplaatst, die ervoor zorgt dat er daglicht in de ondergrondse ruimte van het museum valt en voorbijgangers van buiten naar binnen kunnen kijken. Wie binnen goed rondkijkt, ziet de ruiven voor de paarden nog hangen. Architect Eric van Egeraat heeft bij de nieuwbouw heel bewust gekozen voor de kleur wit. Wit is neutraal, zodat de kleurrijke collectie van het museum optimaal tot zijn recht komt. Wit zorgt bovendien voor een spannend contrast met de historische gebouwen van het museum. Het contrast moet bezoekers vanuit het donkere koetshuis naar beneden trekken. ‘Je krijgt zelfs het gevoel dat beneden boven is’, zegt de architect.

De zwevende trappen in de nieuwbouw van het Drents Museum wegen 16.000 kilo per stuk en zitten alleen boven en onder vast aan de verdiepingsvloeren. De trappen zijn eerst in de fabriek in Dokkum getest, waar er flink wat bouwvakkers tegelijk op hebben staan springen. Toen bleek dat de trappen sterk genoeg waren, zijn ze in drie delen naar het Drents Museum vervoerd waar de delen weer netjes aan elkaar zijn gelast. Om het historische centrum van Assen optimaal tot zijn recht te laten komen, is de nieuwe vleugel van het Drents Museum tussen 2009 en 2011 helemaal onder de grond gebouwd. Bovenop de grote expositiezaal is een dwaaltuin aangelegd. Een tuin waarin je niet precies ziet wat wel en geen doorgaande paden zijn. De 12.000 planten zijn zo uitgekozen dat er het hele jaar iets in bloei staat.

Het Drents Museum heeft naast de tijdelijke tentoonstellingen een uitgebreide vaste collectie. Archeologie: Te zien zijn indrukwekkende mammoetbotten, unieke Neanderthalervondsten, objecten uit hunebedden en grafheuvels, de oudste boot ter wereld en natuurlijk de veenlijken. Kijk en luister naar de achtergrond van het drama van het meisje van Yde in het Yde theater. Hedendaagse Realisme: Het museum heeft ruim 1.500 werken van kunstenaars als Henk Helmantel, Matthijs Röling, Wout Muller, Pieter Pander, Sam Drukker, Douwe Elias, Barend Blankert en Berend Groen. Klik hier om te zien welke tentoonstellingen er op dit moment te zien zijn. Kunst 1885-1935: In deze afdeling is Nederlandse beeldende kunst en kunstnijverheid te zien uit het tijdperk 1885-1935. Deze periode wordt gekenmerkt door stormachtige ontwikkelingen in de ‘vrije’ en toegepaste kunst. De afdeling start in de zogeheten Balzaal, waar je alvast in de juiste sferen van de periode rond 1900 komt. De zalen daarna tonen voorwerpen uit de periode 1885-1915 en 1915-1935. In het prentenkabinet kunt u prachtige boekomslagen en printen zien. Drentse geschiedenis: Het Drents Museum gunt Drenthe niet alleen een blik op de wereld, maar de wereld ook een blik op Drenthe. Daarom zijn in onze collectie objecten opgenomen die de Drentse geschiedenis weerspiegelen."

- Het Museum Regiment Stoottroepen Prins Bernhard, ook wel Stoottroepenmuseum genoemd, is gevestigd in een monumentaal gebouw in de Johan Willem Frisokazerne in Assen. De stoottroepen zijn ontstaan uit het verzet in de oorlogsperiode 1940-1945. Bij de bevrijding van Nederland zijn zij ingezet langs de rivieren Waal en Maas, en later in Duitsland. Na de oorlog zijn ze onder meer ingezet in Nederlands-Indië, Nieuw Guinea en voormalig Joegoslavië. Momenteel is dit regiment een onderdeel van de Luchtmobiele Brigade.

- De Asser watertoren uit 1961 is in 2019 te koop gezet. De watertoren is 34 meter hoog en heeft een waterreservoir met een inhoud van 550 m3. De toren heeft een zeshoekige schacht en een hierboven breed uitkragend, cilindervormig reservoirgedeelte met een plat dak. Waterleidingmaarschappij Drenthe (WMD) wil het monument op een maatschappelijk verantwoorde wijze nieuw leven geven en zoekt een nieuwe eigenaar. Aangezien de hoge watertorens enorm opvielen in het vlakke landschap, is veel aandacht besteed aan het uiterlijk van de torens. Dat heeft een unieke verzameling torens opgeleverd waardoor geen twee Nederlandse watertorens helemaal hetzelfde zijn. De watertoren is een markante herinnering aan een bepaalde periode uit onze drinkwatergeschiedenis. Met zijn ruim 34 meter hoogte zorgde hij er voor dat het leidingwater overal kon komen. De toren heeft de status van provinciaal monument. Het gebouw staat op de hoek Kamerlingh Onneslaan/Troelstralaan en is hier gebouwd vanwege de destijds redelijk centrale plek in Assen. Het is een unieke plek, die vanaf 34 meter hoogte een prachtig uitzicht biedt over de omgeving. De watertoren speelt na bijna 60 jaar geen rol meer in de watervoorziening maar blijft een fraai voorbeeld van industrieel erfgoed. De watertoren is in 2021 verkocht aan investeerder Riemer van den Berg, die het object verbouwt tot luxe overnachtingsgelegenheid.

- Op Dierendag 2018 (4 oktober) is de 6 meter hoge houten hond Mannes onthuld voor het station van Assen. Het kunstwerk is een ontwerp van QS Sefarijn en Maurice Nio, en is vervaardigd door Arie Doornekamp van Doornekamp Woodspecials.

- De stalen hekken van de Gouverneurstuin in het centrum van Assen zijn in juli 2020 verwijderd om te worden gerenoveerd door smederij De Rode Smid in Vlagtwedde (zie de reportage en de video onder de link). Zij hadden een flinke klus aan het ontroesten en vervangen van delen van de 35 hekken van ca. twee meter per stuk. De hekken zijn niet monumentaal, wat het werk van de smid iets gemakkelijker maakte: "De onderdelen waarmee monumentale hekken gemaakt zijn, kun je niet altijd meer krijgen. Deze hekken zijn nog niet zo oud, waardoor ik de standaardmaten nog gewoon kan krijgen. Het is evengoed een leuke klus, want het hekwerk is erg kundig in elkaar gezet", aldus Wessel Kwint van De Rode Smid. Medio oktober 2020 zijn de hekken weer teruggeplaatst.

- Gevelstenen in Assen.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Jazz Club Assen behoort met haar ruim 300 leden tot de grotere jazzclubs in ons land. Jaarlijks organiseert de club een 10-tal bijeenkomsten, beginnend met het jaarlijkse evenement: Jazz by Bike op drie locaties, in januari de Nieuwjaarsontmoeting in Restaurant De Hertenkamp en het jaarlijkse koffieconcert op een wisselende locatie in de regio. Dit alles naast de reguliere jazzmatinee’s op zondagen in De Hertenkamp. Verder zijn er ook maandelijks jamsessies in Jazzcafé Lodewijk Napoleon 1809."

- Indoor Tractorpulling (weekend eind maart).

- Een van de elementen waar de stad landelijk bekend van is, is natuurlijk de Dutch TT (laatste weekend van juni, in 2021 voor de 90e keer). Maar op TT Circuit Assen worden door het jaar heen ook nog tientallen andere evenementen georganiseerd. Hier vind je de agenda voor de komende maanden.

- "Zin in vier dagen fietsen langs mooie routes en genieten van gastvrije ontvangsten en activiteiten onderweg? Dan is de Drentse Fiets4Daagse (juli), naar eigen zeggen het gezelligste fietsevenement van Nederland, echt iets voor jou! Vier dagen lang ontdek je wat de fietsprovincie van Nederland je allemaal voor moois te bieden heeft: bossen, heidevelden, zandverstuivingen, schaapskuddes, prehistorische hunebedden, prachtige brinkdorpen met terrasjes en leuke winkeltjes, (dag)attracties en bezienswaardigheden. Plaatselijke verenigingen organiseren voor de deelnemers van de Fiets4Daagse verrassende optredens langs de fietsroutes. De routes, variërend van 30, 40 tot 100 km per dag, vertrekken vanaf vaste startlocaties in Assen, Emmen, Meppel, Diever, Norg, Dalen en Westerbork. Vier dagen op pad vanuit één uitvalsbasis én elke dag een andere route fietsen! Een ideale manier om de omgeving van een startplaats te verkennen en contacten te leggen met medefietsers. Onderweg is er natuurlijk volop gelegenheid om van alles te ondernemen en te bekijken. Eén dagje meefietsen kan ook. Schrijf je dan in als dagdeelnemer aan de start, in de startplaats en voor de route van jouw keuze."

- Naast de TT is ook het jaarlijkse Truckstar Festival (weekend eind juli) een groot(s) en spectaculair waar mensen uit het hele land voor naar Assen komen. "Met ruim 2.000 vrachtwagens en ca. 60.000 bezoekers is het Truckstar Festival het allergrootste maar vooral het leukste transportfeest van Europa. Tijdens het Truckstar Festival is het ieder jaar simpelweg genieten van meer dan 2.000 trucks. Het Truckstar Festival is er niet alleen voor chauffeurs. Ook als je niets met vrachtwagens hebt, moet je dit feest een keer van dichtbij gezien hebben. Het gevarieerde en spannende programma voor de hoofdtribune, de prachtig showtrucks en klassiekers op het binnenterrein en de gezellige Hollandse Avond maken dit festijn een ideaal uitje voor het hele gezin.

Eigenlijk begint het Truckstar Festival op vrijdag al. ’s Morgens start het binnenrijden. Het binnenrijden is een spektakel op zich, wat ieder jaar door vele mensen langs de kant van de weg wordt aanschouwd. Na het inparkeren staan alle 2.000 trucks mooi opgesteld op de paddock en langs de baan, samen met de bijbehorende bankstellen, barbecues, biertap en zwembaden. Voor de chauffeurs en aanhang is het feest dan al begonnen. Het vier kilometer lange lintdorp van de baan is zeker de moeite waard om langs te slenteren. De chauffeurs die er met hun truck staan, nemen ieder jaar de meest opvallende dingen mee zoals zwembaden in containers, hele varkens aan het spit, speciaal gemaakte barretjes, gezellige muziek.

Op zaterdag en zondag hebben we op het rechte eind van het TT Circuit de hele dag show en spektakel. De vaste onderdelen zijn de caravanraces, racetrucks en de chauffeursspelen. Het kloppend hart van het binnenterrein, de paddock, is het beursplein. Hier zijn al jaren de grote truckmerken vertegenwoordigd. Daarnaast zijn er ook altijd een tal van andere stands waar men bijvoorbeeld truckaccessoires en schaalmodellen aanbiedt, maar ook andere bedrijven actief in de transportsector zijn aanwezig. Naast het beursplein hebben we ook een uitgebreide en gezellige chauffeursbraderie. Op de paddock staan altijd de mooiste vrachtwagens uit onze zogeheten speciale categorieën. Denk daarbij aan Special Paint-trucks en Showtrucks. Het is zeer de moeite waard om een rondje door de showstraat te lopen (ook in het donker is dit opnieuw erg spectaculair). Er staan zo’n 250 opgebouwde auto’s uit binnen- en buitenland.

Naast de showauto’s staan er nog eens honderden andere speciale vrachtwagens op de paddock. Als truckliefhebber kun je hier je hart ophalen, want je ziet nergens zoveel prachtige klassiekers, glimmende Amerikanen, zware bergers, kranen en opvallende zwaar transport-voertuigen bij elkaar. In acht categorieën zijn er verkiezingen voor de Mooiste Truck van Nederland. Het Truckstar Festival heeft een indrukwekkend eind. Want zo lang als het duurt om de meer dan 2.000 trucks in te parkeren, zo snel zijn ze het terrein weer af. Op zondag om 16.30 uur begint het grote uitrijden. En vooral het grote uitzwaaien. Tienduizenden mensen langs de kant van de snelweg zwaaien de chauffeurs uit. Van Assen tot aan Amersfoort staan ze op de viaducten en bij benzinepompen in de bermen. Kippenvel!"

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Stadswandeling Assen (5,5 km) leidt je langs de mooiste plekken en gebouwen in deze groene en kleinschalige stad. De wandeling is evt. in te korten door het stuk door het Asser Bos over te slaan.

- "In 2012 opende De Nieuwe Kolk (DNK) haar deuren. Een bijzonder, onder architectuur ontworpen, cultureel complex in het hart van Assen en dé plek voor podiumkunsten, film, boeken, beeldende kunst, lekker eten en drinken en zakelijke event mogelijkheden. Het aanbod van DNK kent grote belangstelling. Gemiddeld start er elke dag op ieder uur een activiteit en daarmee trekt DNK jaarlijks ca. 500.000 bezoekers naar het complex. Daarmee is DNK een van de grootste spelers op het gebied van kunst- en cultuur en vrije tijd in Drenthe. Het theater wordt geroemd om zijn akoestiek, bereikbaarheid en gastvrijheid, de bibliotheek werd al in het eerste jaar genomineerd tot beste bibliotheek van Nederland en de bioscoop kent moderne, luxueuze faciliteiten. Voor de zakelijke markt zijn er optimale mogelijkheden voor congressen en events.

Samenwerking/fusie. Sinds de start in 2012 is ingezet op samenwerking tussen de verschillende publiekspartijen die zich hebben gehuisvest in De Nieuwe Kolk. Bibliotheek Assen en Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk zijn in 2017 bestuurlijk en organisatorisch gefuseerd in de nieuwe organisatie DNK. Uitgangspunten van de fusie zijn: één geïntegreerde organisatie, onder leiding van één directeur-bestuurder, die opereert op basis van een gezamenlijk businessplan. De nieuwe organisatie levert een grote inhoudelijke meerwaarde door unieke combinaties en mogelijkheden. In de benadering van de markt bundelt DNK het beste wat podiumkunsten, film en de educatieve en informatieve waarde van de bibliotheek te bieden hebben en daarmee is Drenthe in haar hoofdstad een relevante speler van grote maatschappelijke waarde rijker."

- De gemeente Assen heeft in 2010 het oude beekdal van de Messchen hersteld. Het is een wandelgebied geworden voor inwoners van de noordoostelijke wijk Marsdijk en natuurliefhebbers. Het 30 hectare grote gebied ten noorden van Marsdijk was in gebruik als akker- en grasland en herbergt een oorspronkelijk loopje van de Drentse Aa. Het beekje was rechtgetrokken. Dankzij het project mag de waterloop weer meanderen. Ook zijn er wandelpaden aangelegd.

- "Het doel van het in 2018 gerealiseerde project Bosbeek / Nijlandsloop was om een ecologische en recreatieve verbinding te maken tussen de stad en het Drentsche Aa-gebied, waarbij tevens extra waterberging is gerealiseerd. Het resultaat zijn twee prachtige nieuwe beken middenin de stad, beide met een recreatief voet-fietspad. De aanleg van de Bosbeek / Nijlandsloop is onderdeel van het project Assen-aan-de-Aa, de groene kant van de FlorijnAs. Bij het vormen van het FlorijnAs-programma in 2011/2012 was het de wens van de Raad om naast de grote ontwikkelprojecten (zoals de vernieuwing stationsgebied en de aanleg van de Stadsboulevard) ook de groene kant van de stad te versterken.

Vervolgens is budget vrijgemaakt voor een aantal groenprojecten, zoals de aanleg van het familiepad Amelte, het fietspad de oude trambaan, toegangspoort Deurze, hermeanderen Deurzerdiep en Anreeperdiep (onder regie van Waterschap Hunze en Aa’s) en de herinrichting van Bosbeek / Nijlandsloop." (bron: Regio Groningen-Assen) De wortels van de planten die de oevers van de Nijlandsloop stevigheid moeten geven, waren door de kurkdroge zomer van 2019 in 2020 nog niet diep genoeg in de aarde doorgedrongen. Daardoor waren de oevers nog niet sterk genoeg. Door stevige regenval ging het daarna verder mis en brokkelden de oevers af. In september 2020 zijn de oevers hersteld. Ter verdere versteviging is ook houten beschoeiing aangelegd.

- "De familie Van Lier Lels heeft in september 2019 Landgoed Overcingel aan Stichting Het Drentse Landschap geschonken. Henk van Lier Lels was tot zijn overlijden in februari 2019 de bewoner van het landgoed. Van Lier Lels was een markante man die zich altijd enorm heeft ingezet voor het behoud van het unieke landgoed dat in het centrum van Assen ligt. Met Het Drentse Landschap sprak hij tijdens zijn leven al over de toekomst van zijn landgoed. Zijn dochter en kleinzoons zijn er van overtuigd dat met de overdracht aan Het Drentse Landschap, Landgoed Overcingel voor de toekomst en voor de stad behouden blijft. De stichting is bijzonder vereerd en trots dat de familie ervoor heeft gekozen het beheer aan haar over te dragen.

Huize Overcingel is in 1777-1778 gebouwd in opdracht van Johannes van Lier, die op dat moment ontvanger-generaal van Drenthe was. Het huis is ontworpen (en gebouwd) door Abraham Martinus Sorg, die ook het Drostenhuis in Assen en de koepelkerk in Smilde heeft gebouwd. Nazaten wisten het landgoed in familiebezit te houden. De omvang van het landgoed is in de loop der jaren aanzienlijk kleiner geworden. Het strekte zich aanvankelijk uit tot aan de Rolderstraat, maar begin 20e eeuw is het stuk grond verkocht waar nu de Prins Hendrikstraat, Julianastraat en een deel van de Oranjestraat zijn gelegen. Ook de aanleg van het spoor en later het NTM-tramstation eisten een deel op, net als de aanleg van het Stationsplein en de Overcingellaan. Nog weer later pleegden de bouwactiviteiten van het Wilhelmina Ziekenhuis (nu Zuidhaege) en de bouw van het kantoor van de GAK (nu UWV) een aanslag op de omvang van het landgoed.

Rondom het statige woonhuis ligt een wandelpark van vijf hectare en een tuin. De tuin was oorspronkelijk geometrisch van aanleg. Uit die tijd stamt ook de langwerpige waterpartij, het zogeheten Grand Canal. In de jaren twintig van de 19e eeuw is de tuin opnieuw ingericht volgens de Engelse landschapsstijl. De tuinen vormden samen met weides en bospercelen Landgoed Overcingel. Vanaf het moment dat Henk van Lier Lels op zijn vijftigste op Overcingel kwam wonen beschouwde hij het als zijn levenswerk om het landgoed te behouden. Zo bereikte hij dat het landgoed onder de Natuurschoonwet kwam te vallen en lukte het hem in 1991 om voor Overcingel de status ‘beschermd natuurmonument’ binnen te halen (wat in 2019 onder huidige wetgeving is omgezet naar 'Bijzonder provinciaal natuurgebied'). In het voorjaar, als de tuin van het landgoed vol met krokussen staat, is het landgoed gratis voor alle Assenaren te bezoeken is. Met de overdracht naar de stichting is vastgelegd dat dit zo blijft. Voor het huis wordt naar een passende bestemming gezocht. Tot die tijd zal het huis middels tijdelijk beheer bewoond worden." (bron: Het Drentse Landschap) De tuin van het landgoed wordt door vrijwilligers onderhouden.

- "Landgoed Valkenstijn is een groene oase van bijna 10 hectare in het centrum van Assen-Oost met oude bomen, lanen, houtwallen en grote weides. Het is de kern van een ooit groter landgoed, Vredeveld geheten, dat rond 1650 werd gesticht. De oorspronkelijke barokstructuur, met rechte lanen en grachten en een huisplaats eveneens omgeven door een vierkant van grachten, is later deels gewijzigd in de Vroege Engelse Landschapsstijl. Het landgoed is sinds ongeveer 40 jaar eigendom van de gemeente en opengesteld voor publiek. Het landgoed heeft door de eeuwen heen verschillende markante bewoners gekend. Het landgoed kreeg de huidige naam Valkenstijn toen het in 1842 in bezit kwam van Augustinus van Valkenstijn. De nu nog aanwezige graftombe van Augustinus en zijn vrouw Louise Aubry d’Arancey is de enige particuliere begraafplaats in de gemeente. Augustinus vermaakte zijn bezit aan het Roomsch Katholieke armbestuur waarna het langzaam maar zeker in verval raakte. De resten van het monumentale huis, dat het middelpunt vormde van het landgoed, zijn in 1966 afgebroken.

Stichting Landgoed Valkenstijn is een bewonersinitiatief in Assen-Oost met als doelstelling de cultuurhistorische, ecologische en recreatieve waarden van het landgoed te renoveren, te versterken en te behouden. Hiervoor is een beheerplan gemaakt en sinds 2011 werkt een enthousiaste groep vrijwilligers in samenwerking met de gemeente aan de uitvoering van dit plan. Landgoed Valkenstijn is een uniek gebied waar het goed toeven is en waar voor en door bewoners hard wordt gewerkt. Met recht een prachtig burgerinitiatief dat aandacht verdient. Er is de afgelopen jaren veel gerealiseerd. Ook de contouren van het oude landhuis zijn weer zichtbaar geworden." (bron: Stichting Landgoed Valkenstijn)

Terug naar boven

Eten en drinken

- "200 huishoudens, samen 500 mensen en 1 boer: samen zijn ze straks Herenboeren Assen. Al deze mensen hebben hetzelfde doel: zelf weer de regie hebben over de productie van hun eten. Dat doen ze door een coöperatie op te richten die een professionele boerderij gaat exploiteren. De professionele boer in loondienst voert de dagelijkse werkzaamheden uit en alle huishoudens zijn 1/200ste eigenaar van de boerderij. Herenboeren is het bewijs dat zelf verantwoordelijk zijn voor je eigen eten, helemaal niet moeilijk en duur hoeft te zijn. Herenboeren is een initiatief van een groep inwoners uit de regio. Wij willen grip op ons eten, gezond eten, weten waar het vandaan komt en hoe het geproduceerd wordt. We willen erop kunnen vertrouwen dat ons eten eerlijk is geproduceerd, met respect voor de boer, de dieren en de natuur. Samen zetten we de schouders eronder om de Herenboerderij te realiseren. Wil jij ook lekker, gezond en duurzaam eten van je eigen boerderij? Sluit je dan bij ons aan!"

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Assen, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Diaserie oude ansichtkaarten van Assen, en nog een serie van dezelfde maakster.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Assen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Assen. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Media / nieuws: - "Omroep Assen is de lokale omroep voor deze gemeente en maakt deel uit van het publieke omroepbestel. Hoofdtaak is dan ook nieuws- en informatievoorziening, gericht op de stad en directe omgeving. De omroep is te ontvangen in de ether op 107.8 MHz en via de (Ziggo) kabel op 105.5 MHz."

- Wijkcentra: - De Schulp is het huis van de buurt in de wijk Assen-Oost. Het wijkcentrum is een onmisbare schakel in het contact tussen mensen in deze wijk en biedt tal van activiteiten aan. "Jannie Joling is hier de beheerder. En vooral de mannen van het Asser Mannenkoor lopen weg met haar. Jannie haar visie? Om iedereen een beetje minder eenzaam te laten voelen. En dat lukt duidelijk!" Aldus een begeleidende tekst bij de nominatie van De Schulp voor Drents Dorpshuis van het Jaar 2020.

- Muziek: - De Want2Swing Bigband uit Assen is de enige bigband in Nederland die in een unieke bezetting van trompetten, trombones, saxofoons, ritme én drie vocalisten de bühne betreedt. De muziek is te typeren als vocale souljazz met hier en daar een swingende toets latin en funk. Lekker om naar te luisteren, heerlijk om naar te kijken en perfect om op te bewegen.

- De Biggle Baggle big band uit Assen is in 2013 opgericht door een vriendengroep met als voornaamste uitgangspunt plezier te beleven aan het gezamenlijk muziek maken. De band bestaat uit muzikanten uit Groningen, Friesland en Drenthe en heeft in korte tijd een veelzijdig repertoire opgebouwd. De oorsprong van het repertoire ligt in de echte big band- en jazzmuziek vanaf de jaren vijftig. Voorbeelden hiervan zijn nummers van Count Basie, Herbie Hanckock, Sammy Nestico en Gordon Goodwin. Ook hedendaagse muziek is onderdeel van het repertoire, zoals nummers van Adele, Michael Bublé en Caro Emerald. De Biggle Baggle big band staat onder leiding van Jack Westra.

- Modelspoorclub: - Bij Modelspoorclub MSC Assen kun je alleen of in groepsverband werken aan een clubbaan in zowel schaal H0 (1:87) als schaal N (1:160). En er kan natuurlijk gezellig met een kopje koffie met gelijkgezinden over de hobby worden gepraat. 2x per jaar (februari en november) organiseert de club een modelspoorbeurs, waarbij er volop gelegenheid is voor inkoop, verkoop of ruil van allerhande zaken op modelspoorgebied. De aanwezige handelaren zorgen voor een ruim en gevarieerd aanbod. Tijdens elke beurs is er minimaal één modelbaan te bewonderen en natuurlijk kun je met je vragen op modelspoorgebied terecht bij de aanwezige clubleden.

- Welzijn: - "Met onze financiële bijdragen stimuleren wij (STILA) bewoners in de gemeente bij het verbeteren van de eigen buurt en leefomgeving. Inwoners met een initiatief dat bijdraagt aan een betere leefomgeving in de eigen wijk of buurt, kunnen bij het STILA Wijkfonds terecht voor kennis en een financiële bijdrage. Dankzij ons uitgebreide netwerk aan professionals helpen we je bovendien meteen aan de juiste connecties. Doe mee! STILA Preventiefonds ondersteunt initiatieven en activiteiten in de stad gericht op kwetsbare doelgroepen. Daarmee bevorderen we de zelfredzaamheid van medestadbewoners en voorkomen we dat mensen in een isolement raken. Wil je ook meehelpen om dat doel te bereiken en heb je een goed idee maar krijg je de plannen niet rond of heb je hulp nodig? Neem dan contact op met het panel van ons Preventiefonds. Zo bouwen we samen aan een sterk en sociaal Assen."

- Duurzaamheid: - "In het Duurzaamheidscentrum Assen werken de gemeente en Stichting Het Drentse Landschap samen aan een programma vol educatie, informatie en activiteiten. PrO Assen, school voor praktijkonderwijs, verzorgt er een horeca- en groenopleiding met werk-leertrajecten. Laagdrempelig, actief, speels, verrassend, uitdagend, leerzaam, gratis en vooral leuk: dát is een bezoek aan het Duurzaamheidscentrum. Voor jong en ouder, voor schoolklassen en als uitje in je vrije tijd (bijvoorbeeld een familiedag), voor bezoekers uit de regio of van ver, elke dag van 09.00 tot 17.00 uur. Er is altijd iets te doen. Zo zijn er wisselende exposities en allerlei activiteiten. Sommige activiteiten zijn begeleid, maar er zijn ook activiteiten die je als bezoeker zelfstandig kunt doen.

Je kunt het prachtig vormgegeven gebouw met diverse duurzame oplossingen bekijken. Daarnaast kun je een van de vele routes in het Asserbos lopen of spelenderwijs leren over de duurzame toepassingen in het gebouw met de wist-je-dat-route. Bij de balie liggen gratis wandelroutes klaar, voor jonge kinderen is er een kaboutertocht. Duurzaamheidscentrum Assen doet haar naam met recht eer aan. Het is opgebouwd uit natuurlijke materialen en er zijn allerlei duurzame technieken toegepast. Denk bijvoorbeeld aan verwarming op basis van houtsnippers, de toepassing van zonnepanelen en warmte-koude opslag. Het is daarmee niet alleen een duurzaam gebouw, maar ook een praktijkvoorbeeld voor bezoekers die hun eigen woning of omgeving willen verduurzamen. Een rondleiding is de ideale manier om een kijkje achter de schermen te nemen, en te ontdekken welke duurzame toepassingen het gebouw rijk is."

- Assen-Zuid is na Montfoort (Utrecht) en Wijhe (Overijssel) de derde (beoogde) locatie in Nederland waar een Energietuin gerealiseerd gaat worden. De Natuur en Milieufederatie Drenthe (NMFD) heeft deze locatie anno 2019 op het oog om er samen met Bronnen VanOns en ENGIE een Energietuin aan te leggen, waarin duurzame energie wordt gecombineerd met openbare natuur, recreatie en educatie. Het park van 20 hectare kan straks ruim 6.000 huishoudens voorzien van duurzame stroom. Eerder al is door de betrokken partijen een intentieverklaring getekend voor de aanleg van een zonnepark op dit bedrijventerrein. Met de plannen voor een Energietuin krijgt het terrein nu een duurzame én gevarieerde functie. Naast ruimte voor zonnepanelen komt er een verscheidenheid aan vegetatie. Dit gaat een ecologische impuls geven voor de flora en fauna. Daarnaast is er met de aanleg van een wandelroute met uitzichtpunten en picknickplekken een aantrekkelijk aanbod voor omwonenden en andere bezoekers om te komen recreëren. Ook wordt er gedacht aan een fysieke plek waar voorlichting gegeven kan worden, want educatie is een ander belangrijk onderdeel van de Energietuin, die een voorbeeldfunctie zal vervullen in de regio en voor heel Nederland.

De multifunctionele Energietuin wordt in co-creatie met bewoners uit de omgeving en belanghebbende partijen, zoals Energiecoöperatie Duurzaam Assen, Bronnen VanOns, ENGIE en de gemeente ontworpen en uitgevoerd. Bronnen VanOns en ENGIE, die gezamenlijk de ontwikkeling en de bouw van het zonnepark op zich nemen, zijn enthousiast om van het zonnepark een Energietuin te maken. Klaas Dolsma, Bronnen VanOns: “Onze Coöperatie wil een duurzame energietransitie bewerkstelligen die in balans is met de belangen van landschap en natuur en de bewoners van het gebied. Daarom ontwikkelt de coöperatie zelf grootschalige energieprojecten via Bronnen VanOns. Educatie en behoud dan wel verbetering van natuurwaarden en biodiversiteit zijn mede cruciaal voor de realisatie van ons streven. Daarom zijn we dan ook zeer blij en vereerd dat het Energietuinen-concept bij zonnepark Assen-Zuid in praktijk wordt gebracht.” Kristiaan Blokzijl, ENGIE: “Bij de ontwikkeling van de Energietuin wordt duurzame opwek gecombineerd met burgerparticipatie en de ontwikkeling van natuur en recreatie. Het verbindt de noodzakelijke stappen in de energietransitie met een impuls voor de ecologische waarden en educatieve kansen van het gebied. Wij zijn trots dat we dit samen met Bronnen VanOns en de Natuur en Milieufederatie Drenthe mogen realiseren.” (bron: de Natuur en Milieufederaties, mei 2019)

- Veiligheid: - Nieuws van de Politie Noord-Drenthe (= gemeenten Assen, Aa en Hunze, Noordenveld en Tynaarlo) op Facebook.

- "De afdeling Assen van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken (EHBO) is opgericht in 1927 en bestaat dus inmiddels al ruim 90 jaar. De vereniging heeft als doel het verlenen van eerste hulp bij ongelukken te bevorderen. Om dit doel te kunnen bereiken worden eerste hulp cursussen georganiseerd. Door het verzorgen van vervolglessen wordt beoogd de verkregen kennis op peil te houden. De vereniging telt ruim 200 leden. Verder is de vereniging actief op het gebied van daadwerkelijke eerste hulp verlening. Soms is het wenselijk (of zelfs verplicht) dat bij een evenement eerste hulp verleners aanwezig zijn. Evenementen waarbij de vereniging betrokken is, zijn o.a. evenementen op en rond het TT Circuit Assen, mountainbike- en wielerwedstrijden, popconcerten, wandeltochten, atletiekwedstrijden, sporttoernooien, beurzen, jaarmarkten, etc."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Assen Boskamp, - idem Noorderbegraafplaats en - idem Zuiderbegraafplaats.

Reactie toevoegen