Asten

Plaats
Dorp en gemeente
Asten
Zuidoost-Brabant Peelland
Noord-Brabant

NB gemeente Asten in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Asten in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Asten in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Asten

Terug naar boven

Status

- Asten is een dorp en gemeente in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Peelland.

- De gemeente Asten omvat naast de gelijknamige hoofdplaats verder nog de dorpen Heusden en Ommel, en de buurtschappen Achterbos, Behelp, Bussel, De Beek, De Berken, Diesdonk (Achterste en Voorste), Dijk, Heitrak (deels), Laarbroek, Leensel (deels), Oostappen, Rinkveld, Stegen, Voordeldonk, Vosselen en Willemsveen. In totaal dus 3 dorpen en 16 buurtschappen.

- Wapen van de gemeente Asten.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Asten.

- Onder het dorp Asten vallen ook de buurtschappen Achterbos, Bussel, De Beek (deels), Dijk, Heitrak (deels), Laarbroek, Leensel (deels), Rinkveld, Stegen, Voordeldonk en Vosselen. Bij elkaar zijn dat 11 buurtschappen.

Terug naar boven

Naam

In het dialect
Ááste.

Oudere vermeldingen
1202-1212 en 1212 kopie 13e eeuw Astene, 1221 Hastene, Hastenen, 1e kwart 13e eeuw, 1274, 1306 Asten.

Naamsverklaring
Etymologie onzeker. Men denkt aan het Germaanse astana* 'nederzetting bij de ovens'. Kiliaan (1599) duidt ast als 'oven van een smidse' en men heeft erop gewezen dat in Asten tot in recente tijd ijzeroer is gewonnen. Anderen gaan uit van een afleiding van asta-* 'tak', maar ook 'esdoorn', dat men wil terugvinden in Astnide*, de 9e-eeuwse naam van Essen (Dld), op te vatten als een afleiding van astan* met het verzamelsuffix -iþi* in de betekenis 'plaats waar esdoorns staan'. De gangbare verklaring voor de Duitse plaatsnaam knoopt echter aan bij het eerder genoemde ast 'oven'.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Asten ligt ZW van Deurne, NNO van Nederweert en Weert en OZO van Eindhoven en grenst in het N aan Helmond, in het NO aan Vlierden en Liessel, in het O aan Neerkant, in het ZO aan Meijel, in het Z aan de provincie Limburg en Ospel en in het W aan Someren-Eind, Someren en Lierop. De A67 loopt N door de gemeente, van W naar O. De gelijknamige hoofdplaats ligt ook N in de gemeente.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 heeft de gemeente Asten 482 huizen met 2.993 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 150/973 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Den Dijk 54/375, Diesdonk 28/156, Ommel 37/242, Stegen 35/200, Voordeldonk 72/435, Wolfsberg 46/269 en Heusden 60/343.

- De gemeente omvat(te) verder nog de buurtschappen Oostappen of Ostade, Desselaar, Ommelsche Bos, Achterbosch, Rinkveld, Leensel of Lensen, Kloostereind, Behelp, Riesdonk, Rijk, Nachtegaal, Laarbroek of Loodbroek en Busselen.

- Tegenwoordig heeft de gemeente Asten ca. 6.500 huizen met ca. 16.500 inwoners, waarvan ca. 13.000 in het gelijknamige dorp.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Asten, kun je terecht bij de volgende instantie en sites:

- "Heemkundekring De Vonder stelt zich ten doel de kennis van het cultuurhistorisch erfgoed van de gemeenten Asten en Someren te behouden, over te dragen en toegankelijk te maken voor alle geïnteresseerden. Waar dit erfgoed bedreigd wordt, zal De Vonder zich inspannen voor het behoud van het erfgoed. Onder cultuurhistorisch erfgoed verstaan wij alle verworvenheden die in heden en verleden een bijdrage hebben verleend aan onze leef-, woon- en werkomgeving."

In het licht van deze doelstellingen houdt de heemkundekring zich bezig met de volgende activiteiten: het organiseren van lezingen en excursies; het organiseren van dorpswandelingen; het initiëren van cursussen; een heemkundige bibliotheek; werk- en studiegroepen; het verzamelen van heemkundige foto's, films en documenten; het beheer van Heemhuis, Heemkamer en Archeologiehuis; rondleidingen van leerlingen van basisscholen door deze gebouwen; archeologisch en historisch onderzoek; periodiek De Vonder; inzet voor behoud en ontwikkeling van cultureel erfgoed en monumenten.

- Verhalen over de geschiedenis van Asten op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Asten als plaats heeft 15 rijksmonumenten.

- Asten heeft 59 gemeentelijke monumenten.

- Ruïne Kasteel Asten.

- Hoe oud Molen de Oostenwind precies is blijft gissen. Zeker is in ieder geval dat aan de huidige Molenweg al sinds 1506 een molen heeft gestaan. Van het minstens vijf eeuwen oude origineel is eigenlijk nog maar één balk over; de standerd. Dat is de lange rechtopstaande spil waarom het hele bovenhuis van de molen naar de wind gedraaid kan worden. Andere delen van de molen zijn jonger. De molen heeft in de loop der tijd het nodige moeten doorstaan. Twee keer werd hij zelfs grotendeels verwoest. In de 18e eeuw waaide hij om tijdens een zware storm en in 1970 brandde hij af, nadat hij enkele jaren daarvoor nog geheel gerestaureerd was.

De meeste molens in deze omgeving ca. 100 tot 150 jaar oud. Toen die molens gebouwd werden, was het vrij gebruikelijk om hen een naam te geven, maar aan het eind van de middeleeuwen deed men dat in deze omgeving nog niet. Molen de Oostenwind heeft daarom pas in 2006, bij het vieren van het 500-jarig bestaan, zijn huidige naam gekregen. De molen is in ieder geval op zaterdagmiddagen te bezichtigen. Voor andere dagen en tijden zie de link.

- Gevelstenen in Asten.

- Klok & Peel Museum.

- Beschrijving orgel Kerk van de H. Maria Presentatie.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Paasblues, bluesfestival in het paasweekend.

- Asten Klinkt Als Een Klok (weekend in juni).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Jan Paagman Sterrenwacht.

- Fietsroute Asten - Ommel - Oostappen - Diesdonk.

- Structuurvisie 'Kwaliteitsverbetering van het landschap' (2015).

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Asten (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Asten.

- Media / nieuws: - SIRIS is de lokale omroep voor de gemeenten Asten en Someren.

- Zorg: - Zorgboerderij De Peelwerker.

- Veiligheid: - Je kent de brandweer ongetwijfeld van de rode voertuigen en de brandweermannen en -vrouwen die bij tijd en wijle moeten uitrukken om branden te blussen. Maar weet je dat Brandweer Asten nog veel meer doet dan branden blussen? Hulpverlening bij (verkeers)ongevallen, rampenbestrijding, brandpreventie en de voorbereiding op de dagelijkse uitrukken behoren ook tot de werkzaamheden. Onder het kopje "over ons" onder de link vind je informatie over de brandweer en de jeugdbrandweer van Asten. Verder o.a. een pagina met voorlichting over hoe je branden het beste kunt blussen én kunt voorkomen en beperken.

Reactie toevoegen