Attelaken

Plaats
Buurtschap
Etten-Leur
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

Attelaken

Terug naar boven

Status

- Attelaken is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Etten-Leur.

- De buurtschap Attelaken valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Etten-Leur.

- De buurtschap Attelaken ligt voor een klein deel binnen de bebouwde kom van Etten-Leur, maar heeft zelf geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
“Laak zou in het westen van Noord-Brabant een waterloop zijn, ‘al dan niet dichtgeslibd, op de klei- of gorsgronden, of op de laaggelegen overgangsgronden tussen zand en klei’. Laak hangt samen met lekken; het is een kustwoord. In de Baronie liggen de laken ook wel in alluviale gebieden: het zijn soms oude rivierlopen (Laak = Oude Mark te Teteringen), dichtgegroeid met allerlei planten. In de omgeving van Diest lopen laken door broeken die het hele jaar door moerassig zijn. Laken liggen ook vaak op een grens. Eén laak-naam heeft het tot nederzetting gebracht: Attelaken onder Etten. De gelijknamige waterloop vormt voor een deel de grens tussen Etten en Princenhage. Atte zal te maken hebben met Etten. Het gehucht wordt ook wel aangeduid met Pattelaken en Plattelaken, tegenwoordig is de uitspraak Ettelik.”(89)

Straatnaamgeving
Het vanaf 2000 aangelegde bedrijventerrein Attelaken, waar aan huis gebonden bedrijven zijn gevestigd, heeft toepasselijke straatnamen gekregen die naar ambachten zijn genoemd, zoals Ambachtslaan, Pottenbakkerstraat, Leerlooierstraat, Sigarenmakerstraat en Klompenmakerstraat.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Attelaken ligt direct O van (de noordkant van) het dorp Etten-Leur, rond de Attelakenseweg, rond de kruising van deze weg en de Liesbosweg en rond de overgang van de wegen Attelakenseweg en Lange Brugstraat. De gelijknamige woon-/werklocatie Attelaken ligt direct ZW hiervan. De buurtschap ligt verder ZW van het dorp Prinsenbeek, W van de stad Breda, WNW van het Knooppunt Princeville (A16/A58) en het 'dorp in de stad' Princenhage, NW van het dorp Effen, N van het dorp Rijsbergen, ZO van de stad Zevenbergen en Z van het dorp Langeweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Attelaken 45 huizen met 314 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 35 huizen met ca. 85 inwoners. De netto-oppervlakte van het gelijknamige bedrijventerrein is 15 hectare.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Een gedeelte van de buurtschap (gelegen tussen de Lange Brugstraat en de spoorlijn) is vanaf 2000 getransformeerd in een multifunctioneel terrein van 21 hectare. De locatie is vooral bestemd voor kleine bedrijven en ondernemers die op één plek wonen en werken willen combineren. De gemeente speelde hiermee in op de stijgende vraag naar gevarieerde bedrijfskavels. De kavels, verdeeld in stukken van 500 tot 5.000 m2, zijn verdeeld in 17 woningbouwkavels, 12 kavels voor atelierwoningen, 24 kavels voor bedrijven met woningen en 31 kavels voor bedrijven zonder woning. - Pagina over bedrijventerrein Attelaken op de site van de gemeente Etten-Leur.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Begin jaren dertig woont op de Leur de kunstzinnige en enigszins excentrieke familie Raaijmakers. Zoon Pierre is kunstenaar en dochter Mimi treedt toe tot de Catechisten in Breda, een religieuze rooms-katholieke groepering, werkzaam in buurten en wijken waar hulp nodig is en actief in de meisjesbescherming. De Catechisten, die destijds in Etten een dependance hebben naast de Lambertuskerk, kennen een sterke devotie tot Maria. Mimi Raaijmakers is eigenlijk zo’n beetje initiatiefneemster tot de oprichting van het kapelletje dat namens de jonge boerinnen op Attelaken een plaatsje krijgt. Het is in 1934 gebouwd bij het Dorenstraatje op grond van grootvader Vermunt. Het hardstenen reliëf, voorstellende Maria met kind, is een creatie van Pierre Raaijmakers, gemaakt in opdracht van een onbekend gebleven weldoener. Door de aanleg van het fietspad raakt het kapelletje in de verdrukking. Na een opknapbeurt waarbij de van oorsprong betonnen voetplaat, de omlijsting en het zadeldakje zijn vervangen door natuursteen, is het op 19 november 1988 naar de huidige locatie verplaatst (Attelakenseweg 5), waarvoor de familie Vermunt een stukje van haar tuin heeft afgestaan. Dit is gebeurd op initiatief van het Sint-Hubertusgilde die het kèske heeft geadopteerd, in samenwerking met buurtschap Patteluk. (bron: Langs ’s Heren Wegen)

- Van het in 2013 geplaatste 300 meter lange hekwerk in de Pottenbakkerstraat is gelijktijdig een kunstwerk gemaakt. Het ontwerp van kunstenaar Tijmen Smit slaat op arbeid en recreatie. Het hekwerk is zo geconstrueerd dat het golvend water uitbeeldt. Het begin en einde van het hekwerk is gemarkeerd door abstracte fietsers, gegoten uit aluminium, die zowel het fietspad aangeven als het thema recreatie uitbeelden. De onderbrekingen van de abstracte waterstroom bij de uitritten van de bedrijven staan voor het thema werk. Op de hoeken van de Klompenmakerstraat zijn abstracte fonteinen geplaatst om zo het belang van het water uit te beelden.

Reactie toevoegen