Avest

Plaats
Buurtschap
Berkelland Oost Gelre
Achterhoek
Gelderland

avest_plaatsnaambord_2013_kopie.jpg

Dit plaatsnaambordje stond in ieder geval in 2013 nog in buurtschap Avest (want uit dat jaar dateert deze foto). Anno 2019 is dit bordje verdwenen. Maar de buurtschap bestaat nog gewoon. Weet iemand wanneer en waarom dit bordje is verdwenen?

Dit plaatsnaambordje stond in ieder geval in 2013 nog in buurtschap Avest (want uit dat jaar dateert deze foto). Anno 2019 is dit bordje verdwenen. Maar de buurtschap bestaat nog gewoon. Weet iemand wanneer en waarom dit bordje is verdwenen?

avest_op_actuele_kaart_kopie.jpg

Buurtschap Avest valt deels onder het dorpsgebied van Beltrum, deels onder het stadsgebied van Groenlo (de geel/zwart geblokte lijn is de huidige grens), en grenst in het N aan buurtschap Hupsel en in het Z aan buurtschap Voor-Beltrum. (© Kadaster)

Buurtschap Avest valt deels onder het dorpsgebied van Beltrum, deels onder het stadsgebied van Groenlo (de geel/zwart geblokte lijn is de huidige grens), en grenst in het N aan buurtschap Hupsel en in het Z aan buurtschap Voor-Beltrum. (© Kadaster)

avest_boerderij_huurninkallee.jpg

Avest is een zeer landelijk gelegen buurtschap - aanbevelenswaard om eens doorheen te wandelen of te fietsen - met louter verspreid gelegen boerderijen, zoals dit fraaie exemplaar aan de Huurninkallee.

Avest is een zeer landelijk gelegen buurtschap - aanbevelenswaard om eens doorheen te wandelen of te fietsen - met louter verspreid gelegen boerderijen, zoals dit fraaie exemplaar aan de Huurninkallee.

Avest

Terug naar boven

Status

- Avest is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, in grotendeels gemeente Berkelland (t/m 12-4-1819 gemeente Beltrum. Per 13-4-1819 over naar gemeente Eibergen, in 2005 over naar gemeente Berkelland), deels gemeente Oost Gelre (t/m 2004 gemeente Groenlo).

- Bij de vorming van de gemeenten Berkelland en Oost Gelre, in 2005, gaat, door middel van een grenscorrectie, een deel van buurtschap Avest dat in de opgeheven gemeente Eibergen lag, niet met de rest van die gemeente over naar de gemeente Berkelland, maar over naar de gemeente Oost Gelre, en gaat aldus deel uitmaken van het stadsgebied van Groenlo, nadat rond 1998 al een (heel) klein gedeelte van de buurtschap, ook door middel van een grenscorrectie, was overgegaan van de gemeente Eibergen naar de gemeente (en het stadsgebied van) Groenlo, en werd toegevoegd aan het deel van de buurtschap dat van oudsher al in de gemeente en het stadsgebied van Groenlo lag.

- De buurtschap Avest valt, ook voor de postadressen, grotendeels onder het dorp Beltrum, deels onder de stad Groenlo. De buurtschap werkt op diverse gebieden samen met de grotere buur-buurtschap Voor-Beltrum. Zo is er een gezamenlijke belangenvereniging (waarvoor zie het hoofdstuk Links), en ook het buurthuis aldaar is er voor de beide buurtschappen.

- De buurtschap Avest ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom geen blauwe plaatsnaamborden maar had in dit geval een zwart of donkergroen plaatsnaambordje*. Buurtschappen buiten de bebouwde kom hebben in ons land doorgaans witte plaatsnaamborden, maar alleen borden voor een bebouwde kom, de zogeheten komborden, hebben een wettelijk voorgeschreven kleur (namelijk witte letters op blauwe borden). Plaatsnaamborden buiten een bebouwde kom mogen daarom iedere kleur hebben, zolang het maar geen blauw is, om geen verwarring te wekken met komborden. Wij vernamen van een van onze fotografen. die er in 2019 is geweest, dat hij het plaatsnaambordje niet meer heeft aangetroffen. Palen met plaatsnaamborden worden soms weleens omver gereden door een automobilist, of verwijderd omdat ze in de weg stonden i.v.m. wegwerkzaamheden. Wellicht is een van beide ook hier gebeurd? Maar waarom is er dan geen bordje teruggeplaatst?...
* Zoals ze bij meer buurtschappen in de voormalige gemeente Eibergen staan, namelijk Hupsel, Mallem/'t Loo en Olden Eibergen. Vermoedelijk zijn deze ooit in één actie geplaatst.

Curieus dat er soms zo laks met plaatsnaamborden van buurtschappen wordt omgegaan. Buurtschappen zijn, net als dorpen en steden, óók woonplaatsen. Gemakshalve zijn ze dat doorgaans niet voor de postadressen - zo ook hier - maar cultuurhistorisch, geografisch en maatschappelijk.gezien zijn het wel degelijk woonplaatsen, met een eigen identeit. En daar horen dús net zo goed als bij een dorp of stad plaatsnaamborden te staan. Het is alleen niet wettelijk verplicht als de locatie buiten de bebouwde kom ligt. Maar het is wel gewénst. Een plaatsnaam die in de atlas staat, zou toch ook ter plekke middels bebording expliciet zichtbaar moeten zijn. Voor inwoners, bezoekers, leveranciers, hulpdiensten en toeristen. Dat lijkt óns althans 1+1=2...

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1252 in Oves, 1298-1304 Ter Oves, 1475 ter Ovest, 1495 Avest.

Naamsverklaring
Misschien verwant met het Gotische awistr*, het Oudengelse eowestre en het Oudhoogduitse ewist 'schaapskooi, schapenstal'.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Familienaam
Er zijn personen met de achternaam Ter Avest. Vandaag de dag zijn dat er ruim 500. Zij bevinden zich tegenwoordig vooral in Twente. Het ligt voor de hand dat de voorouders van deze personen uit deze buurtschap afkomstig zijn.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Avest ligt O en OZO van het dorp Beltrum en NW van de stad Groenlo, rond de wegen Huurninkallee, Bruinvisweg en Buitinksweg, rond het gedeelte van de Avesterweg ZO van de kruising met de Bosmansweg en Spilmansdijk, rond de wegen Spilmansdijk en Startmansweg, rond het gedeelte van de Deventer Kunstweg Z van het kruispunt met de wegen Spilmansdijk en Kiefteweg en rond de wegen Oude Borculoseweg, Ruiterpad, Holtkampsweg en Vrakkinkweg. De buurtschap ligt verder ZW van het dorp Eibergen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Avest 38 huizen met 250 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 80 huizen met ca. 200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- De Molen van Luttikholt of Holthorstmölle in buurtschap Avest is ergens na 1880 gebouwd (en had een voorganger die waarschijnlijk rond 1853 in gebruik is genomen en rond 1870 is afgebrand). Het was een stenen beltmolen - de molen stond op een natuurlijke verhoging - met als functie korenmolen, ook gebruikt als zaagmolen. Tegen de molen was een loods gebouwd met daarin een houtzagerij. In 1924 is er nog een nieuwe kap op de molen geplaatst. Helaas was dit achteraf gezien geen goede investering, want op 1 juni 1927 trok er een cycloon door de Achterhoek*, die de molen als een ruïne heeft achtergelaten (zoals te zien is op de foto onder de link). Daarna is er nog een motormaalderij geplaatst. De molen is niet herbouwd. Het was de laatste molen in het dorpsgebied van Beltrum.
* De Stormramp van 1927, ook bekend als de Cycloon van Neede of de Vergeten Cycloon.

- Beschrijving van de eeuwenoude boerderij Het Koppel in buurtschap Avest (Spilmansdijk 3).

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisatie: - "Belangenvereniging Voor-Beltrum is opgericht in 2006, met als belangrijkste doelen het behartigen van de belangen van de inwoners van deze buurtschap en buur-buurtschap Avest, alsmede het stimuleren van initiatieven die de leefbaarheid ten goede komen. De belangenvereniging heeft een actieve rol inzake het informeren en bewust worden van de inwoners. De belangenvereniging stelt zich onder meer als doelen: kennisdeling (bijv, m.b.t. nieuwe regelgeving, kansen en bedreigingen, enz.); vragen beantwoorden m.b.t. maatschappelijk belang voor de buurtschap: organiseren van werkgroepen voor het uitvoeren van de onderwerpen die meer aandacht vragen. Hoe doen wij dat?: ca. 5-koppig aanspreekpunt (afspiegeling van inwoners) dat per onderwerp werkgroepen samenstelt/organiseert om de verschillende onderwerpen op te pakken; communicatie naar inwoners geschiedt via halfwegni-js en inwoners appgroep; onderlinge communicatie geschied zo veel mogelijk via de belangvereniging whatsapp groep. De belangenvereniging staat naast stichting Halfweg maar verschilt op de inhoud; de stichting faciliteert accommodatie voor de aangesloten verenigingen."

Reactie toevoegen