Avest

Plaats
Buurtschap
Berkelland Oost Gelre
Achterhoek
Gelderland

Avest

Terug naar boven

Status

- Avest is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, in grotendeels gemeente Berkelland (t/m 12-4-1819 gemeente Beltrum, per 13-4-1819 over naar gemeente Eibergen, in 2005 over naar gemeente Berkelland), deels gemeente Oost Gelre (t/m 2004 gemeente Groenlo).

- Bij de vorming van de gemeenten Berkelland en Oost Gelre, in 2005, gaat, door middel van een grenscorrectie, een deel van buurtschap Avest dat in de opgeheven gemeente Eibergen lag, niet met de rest van die gemeente over naar de gemeente Berkelland, maar over naar de gemeente Oost Gelre, en gaat aldus deel uitmaken van het stadsgebied van Groenlo, nadat rond 1998 al een (heel) klein gedeelte van de buurtschap, ook door middel van een grenscorrectie, was overgegaan van de gemeente Eibergen naar de gemeente (en het stadsgebied van) Groenlo, en werd toegevoegd aan het deel van de buurtschap dat van oudsher al in de gemeente en het stadsgebied van Groenlo lag.

- De buurtschap Avest valt, ook voor de postadressen, grotendeels onder het dorp Beltrum, deels onder de stad Groenlo.

- De buurtschap Avest ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom geen blauwe maar in dit geval zwarte plaatsnaamborden. Buurtschappen buiten de bebouwde kom hebben in ons land doorgaans witte plaatsnaamborden, maar alleen borden voor een bebouwde kom hebben een wettelijk voorgeschreven kleur (namelijk witte letters op blauwe borden). Plaatsnaamborden buiten een bebouwde kom mogen daarom iedere kleur hebben, zolang het maar geen blauw is.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1252 in Oves, 1298-1304 Ter Oves, 1475 ter Ovest, 1495 Avest.

Naamsverklaring
Misschien verwant met het Gotische awistr*, het Oudengelse eowestre en het Oudhoogduitse ewist 'schaapskooi, schapenstal'.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Familienaam
Er zijn personen met de achternaam Ter Avest. Zij bevinden zich tegenwoordig vooral in Twente. Het ligt voor de hand dat de voorouders van deze personen uit de buurtschap Avest afkomstig zijn.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Avest ligt O en OZO van het dorp Beltrum en NW van de stad Groenlo, rond de wegen Huurninkallee, Bruinvisweg en Buitinksweg, rond het gedeelte van de Avesterweg ZO van de kruising met de Bosmansweg en Spilmansdijk, rond de wegen Spilmansdijk en Startmansweg, rond het gedeelte van de Deventer Kunstweg Z van het kruispunt met de wegen Spilmansdijk en Kiefteweg en rond de wegen Oude Borculoseweg, Ruiterpad, Holtkampsweg en Vrakkinkweg. De buurtschap ligt verder ZW van het dorp Eibergen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Avest 38 huizen met 250 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 85 huizen met ca. 210 inwoners.

Reactie toevoegen