Axel

Plaats
Stad
Terneuzen
Zeeuws-Vlaanderen
Zeeland

gemeente_axel_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Axel anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Axel anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Axel

Terug naar boven

Status

- Axel is een stad in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Terneuzen. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2002.

- De gemeente Axel is per 1-4-1970 vergroot met de gemeenten Overslag, Koewacht en Zuiddorpe.

- De gemeente bestond sinds de herindelingen van 1970 uit de stad Axel, de dorpen Koewacht, Overslag en Zuiddorpe en de buurtschappen Magrette, Nieuwe Molen, Schapenbout en Spui (deels).

- Wapen van de voormalige gemeente Axel.

- Onder de stad Axel vallen ook de buurtschappen De Sluis (deels), Drieschouwen, Het Fort, Kijkuit, Steenovens (grotendeels) en Vaartwijk. Dit zijn 6 buurtschappen in totaal. Formeel d.w.z. voor de postadressen vallen ook de buurtschappen Magrette en Schapenbout en een deel van de buurtschap Spui onder de stad, maar deze worden door de gemeente als apart kernengroepje beschouwd met als hoofdplaats Spui (die grotendeels, voor het sinds 1970 reeds Terneuzense deel, een formele woonplaats is). Onder de stad viel ook een deel van de recent verdwenen buurtschap Axelse Sassing.

Terug naar boven

Naam

Uitspraak
Aksel.

Oudere vermeldingen
987-994 kopie 11e eeuw Axla, 1085 vernieuwd midden 12e eeuw de villa Axala, 1108 kopie 14e eeuw Axele, 1218 Acsla, 1220 Acselle, 1318 Axellen, 1396 Axel, 1573 Axele.

Naamsverklaring
Etymologie onzeker. Is wel verklaard als een samenstelling van lo 'licht, open bos' en het Germaanse agaza* 'ekster' (vergelijk het Oudengelse agu, en het Friese akka 'ekster'). Deze duiding wordt niet langer aanvaard. Andere verklaringen, evenmin overtuigend, zijn ask-lo* 'essenbos' en lo 'licht, open bos' van de persoon Akko. Misschien het Germaanse aks(a)la* 'verheffing in het terrein', bij de woordgroep van het Oudnoorse öxull, het Oudhoogduitse ahsala 'schouder', naar de ligging op een oude zandrug. In 1177 is reeds sprake van een oppidum de Axla en in 1213 krijgt Axel stadsrechten.(1)

Bijnaam
De inwoners van Axel worden schertsend 'èrpelkappers' genoemd. Die bijnaam danken ze aan het feit dat ze vroeger na de aardappeloogst met hun 'kapper' (schoffel) naar het veld trokken, in de hoop nog wat 'èrpels' (aardappelen) te vinden. Elders lezen wij dat het woord 'aardappelloofsnijder' zou betekenen. Ter herinnering hieraan is in de Oosterstraat het beeld De Erpelkapper geplaatst.

Terug naar boven

Ligging

Axel ligt ZO van de stad Terneuzen, Z van het dorp Zaamslag, ZW van het dorp Vogelwaarde, W van de stad Hulst en het dorp Sint Jansteen, NW van het dorp Heikant, N van de dorpen Koewacht, Zuiddorpe en Overslag, NO van het dorp Westdorpe en de stad Sas van Gent en O van het dorp Sluiskil.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Axel 407 huizen met 2.416 inwoners, verdeeld in de gelijknamige stad 225/1.226 (= huizen/inwoners), ‘buiten de stad’ 170/1.190 en buurtschap Zouterspuije (= het huidige Spui) (deels) 12 huizen. Vóór de herindeling van 2003 had de gemeente 5.600 huizen met 12.000 inwoners, op een oppervlakte van 7.236 hectare land en binnenwater. Tegenwoordig heeft de stad ca. 3.000 huizen met ca. 7.500 inwoners (dit is exclusief de ca. 300 inwoners voor het hierboven onder Status, 5e alinea vermelde kernengroepje: de buurtschappen Magrette en Schapenbout en het onder de stad vallende deel van de buurtschap Spui).

Terug naar boven

Geschiedenis

Axel bloeide reeds aan het begin van de 9e eeuw, heeft rond 1213 stadsrechten verkregen en was tot eind 18e eeuw een vesting met acht bolwerken en een diepe gracht. Deze werken zijn door de Fransen in 1805 en 1806 verkocht, door de kopers geslecht en tot bouwland, wegen en tuinen aangelegd.

Axel was vroeger een eiland, door twee takken van de Schelde gevormd, dat in 1789 met het vasteland is verenigd. Van de vestingwerken is weinig bewaard gebleven.

De karakteristieke klederdracht van het Land van Axel wordt tegenwoordig niet meer gedragen. Uiteraard kan deze nog wel in het lokale museum worden bewonderd.

In de 20e eeuw heeft Axel zich ontwikkeld tot een koopcentrum met een regionaal karakter.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Axel, kun je terecht bij de volgende instanties:

- "Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten is in 1928 opgericht. Decennialang is een deel van de collectie tentoongesteld in de Oudheidkamer in het stadhuis van Hulst. Sinds 1979 gebeurt dat in het voormalige refugium Ten Duinen in de Steenstraat. De kring stelt zich tot doel het bevorderen en verspreiden van de geschiedenis en haar hulpwetenschappen van de vroegere Vier Ambachten en het Land van Saeftinghe. Ook wil de kring zoveel mogelijk bijdragen tot het bewaren en herstellen van de nog aanwezige natuur- en cultuurmonumenten. Zonder verleden is er geen toekomst.

Primair probeert de kring de bewoners van de streek bewust te maken van hun eigen leefomgeving. Maar we profileren de streek ook naar buiten toe. Welke historische en landschappelijke waarden zijn kenmerkend voor dit meest noordelijke deel van Vlaanderen? Wat zit er nog onder de grond verborgen? Wat is er nu zo typerend in materiële en immateriële zin? Wat maakt het tot ‘een landje apart’? Wat is het verhaal er achter? Hoe moeten we met ons erfgoed omgaan? Wat is het behouden waard?

Activiteiten: het jaarlijks beleggen van een zestal bijeenkomsten, over het werkgebied verspreid, waarop voordrachten worden gehouden door eigen leden of door deskundigen van elders over de geschiedenis van onze streek; het minimaal om de twee jaar uitgeven van een jaarboek e.d.; het vier maal per jaar uitgeven van een bulletin; het uitwisselen van publicaties met gelijkgerichte verenigingen en instellingen; het samenwerken met gelijkgerichte verenigingen en instellingen bij evenementen en projecten; het jaarlijks organiseren van drie tot vier excursies. Het werkgebied van de Kring omvat de historische landstreek "De Vier Ambachten"* inclusief de heerlijkheid Saeftinghe, thans gelegen in de Nederlandse gemeenten Hulst en Terneuzen en de Vlaamse gemeenten Moerbeke, Wachtebeke, Zelzate en Assenede."
* Dit betrof het Boekhouter Ambacht (met onder meer Oosteeklo, Bassevelde, Boekhoute en Biervliet), het Asseneder Ambacht (met onder meer Ertvelde, Assenede, Sas van Gent en Wachtebeke), het Axeler Ambacht (met onder meer Axel, Terneuzen, Zaamslag, Westdorpe en Zuiddorpe) en het Hulster Ambacht (met onder meer Hulst, Hengstdijk, Ossenisse, Graauw, Sint Jansteen en het huidige Verdronken Land van Saeftinghe).

- Streekmuseum Het Warenhuis, Museum Land van Axel. De collectie omvat onder meer: het interieur van een boerenkamer en boerenkeuken anno 1880, een compleet overzicht van de Axelse klederdracht met bijpassende sieraden, landbouwwerktuigen uit het verleden en modellen daarvan op schaal. Een origineel ingerichte bedstede, een collectie oude schoolboekjes, huishoudelijke artikelen, gereedschap, speelgoed e.a. voornamelijk uit de 19e en het begin van de 20e eeuw, een maquette van de vroegere vesting, archeologische vondsten, munten, penningen en andere kleine verzamelingen.

"Een bezoek aan Museum Het Warenhuis is een unieke ervaring voor het hele gezin. De geschiedenis van de streek, met als een van de hoogtepunten de collectie streekdracht, wordt op een bijzondere en interactieve wijze tentoongesteld. Het museum laat jong en ouder vroegere tijden beleven. Durf jij het barcodespel te spelen? De bijzondere architectuur en de gerestaureerde unieke muur- en plafondschilderingen geven een extra dimensie aan het museum en zijn collectie." Het museum wordt gevormd door 3 panden: het woonhuis uit 1909 op Markt 2a, het winkelpand uit 1920 op Markt 2, en een nieuwe aanbouw (2014). Het woonhuis en het winkelpand zijn rijksmonumenten.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Actuele wegwerkzaamheden in Axel.

- "Woongoed Zeeuws-Vlaanderen sloopt in vier fasen woningen in de Oranjebuurt van Axel. Het gaat om woningen in de Beatrixstraat, Wilhelminastraat, Margrietstraat, Marijkestraat en Pironstraat. Het project richt zich op de sloop van 52 verouderde woningen die niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Hiervoor komen 44 levensloopbestendige, energiezuinige woningen terug. De sloop en nieuwbouw wordt in vier fasen uitgevoerd. De woningen van de eerste en tweede fase liggen aan de Beatrixstraat en de Wilhelminastraat. De woningen van de derde en vierde fase liggen aan de Marijkestraat, Margrietstraat, Wilhelminastraat en Pironstraat. We verwachten het project in 2020 af te ronden."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Axel heeft 15 rijksmonumenten.

- Axel heeft 14 gemeentelijke monumenten.

- De RK kerk Gregorius de Grote (Walstraat 31) is in 1861 ontworpen door architect P. Soffers. Het is een neogotische kerk met toren. De kerk is in 1928 grondig verbouwd, onder leiding van architect Wolter te Riele. Er zijn toen zijbeuken aan de kerk gebouwd. Met de renovatie van de kerk in 1999, grotendeels uitgevoerd door vrijwilligers, zijn er nieuwe glas-in-loodramen geplaatst en is de kerk in de huidige moderne kleuren geschilderd. Het aantal zitplaatsen was ongeveer 400. In 2009 liet de fusieparochie St. Elisabeth weten dat zij enkele kerken zou gaan afstoten, waarbij deze kerk door een kleinere, nieuwe kerk zou worden vervangen. In 2013 is de kerk buiten gebruik gesteld, maar er is geen nieuwe kerk voor in de plaats gekomen. De kerkgangers zijn sindsdien aangewezen op de RK kerk in Zuiddorpe. Na de ingrijpende werkzaamheden in het centrum van Axel in 2016 kwam de voormalige RK kerk volop in het zicht te liggen. In 2019 is de kerk verbouwd en herbestemd tot restaurant.

- De Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV) (Kerkdreef 21) is in 1899 ontworpen door architect Tjeerd Kuipers, en staat onder de architectuurkenners bekend als een 'karakteristieke Tjeerd Kuiperskerk'. Oorspronkelijk was het een Gereformeerde kerk, sinds 1945 GKV. De kerk is in 1948 verbouwd. Rond 1998 is de kerk van binnen verbouwd. Bij deze verbouwing is de speeltafel van het orgel omhoog gekomen. Daardoor ontstond er extra ruimte onder de kerkzaal (de kerk ligt op een wal, waardoor er tussen voor- en achterzijde van de kerkzaal een fors hoogteverschil is), waar extra vergaderruimte gerealiseerd is. Het orgel is in 1918 gebouwd door de firma A. Standaart (Rotterdam). In 2002 is het gerestaureerd door de firma H.B. Scheuerman & Zoon (Rotterdam), waarbij het pijpwerk van het tweede manuaal geheel vernieuwd is. In 2008 is in de toren een luidklok bevestigd. Deze klok hing eerder in de Gereformeerde Kerk in de Pironstraat. De klok is eigendom van de burgerlijke gemeente en na de sloop van de kerk in de Pironstraat uitgeleend aan de GKV. De klok is ruim 500 jaar oud. - De kerkdiensten kun je hier terugzien. - Site GKV Axel.

- Mariakapel.

- De Stadsmolen is een ronde bakstenen stellingmolen uit 1750, die een in 1747 afgebrande houten molen verving. De molen torent boven de omgeving uit, mede doordat hij op een bastion is gebouwd. Bij voldoende wind draait de Axelse molen op zaterdagen. Het meel gebruiken de Axelse bakkers om het overheerlijke molenbrood te bakken.

- De watertoren van Axel staat in buurtschap Drieschouwen en wordt daarom aldaar beschreven.

- In 1986 besluiten Jan en Maarten Witte hun privé-verzameling van foto- en radiotoestellen onder te brengen in een museum. Inmiddels bestaat de collectie uit meer dan 1.500 fotocamera`s en 800 radio`s. De collectie Foto varieert van klassieke camera’s van hout tot modernere spiegelreflexcamera’s. De collectie bevindt zich in topconditie en elk apparaat werkt! Zeldzaam dus. Tevens zijn er oude foto’s op glasplaat te zien, die zonder meer de moeite waard zijn. Ook de collectie Radio is breed opgezet: van een van de eerste buizenradio's tot een van de eerste transistormodellen, platenspelers (zoals het bekende model met het hondje “His Masters Voice”) en bandrecorders. Witte's Museum voor Fotografie en Radio in Axel trekt jaarlijks meer dan 1.000 bezoekers. Het blijkt dus dat veel mensen belangstelling hebben voor de historie en ontwikkeling van foto- en radiotoestellen in deze tijd van technologische ontwikkelingen op het gebied van fotografie en radio. Het museum is geopend van april tot en met oktober. De openingstijden zijn vrijdag en zaterdag van 13.30-17.00 uur. Op afspraak zijn ook andere dagen en tijden mogelijk.

- Standbeeld voor het Zeeuwse trekpaard (Kanaalkade).

- Standbeeld voor de ‘èrpelkapper’ (Oosterstraat). Voor een toelichting hierop zie het hoofdstuk Naam.

- Het Volco-project van Han Deij uit Axel bestaat uit 17 kreeftachtige beelden die rondom het centrum uit de grond oprijzen.

- Muurschildering van kunstenaar Johnny Beerens op de gevel van Cultureel Centrum De Halle (1997).

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- "Stichting Vriendenclub Axel is opgericht door een vriendengroep die uiteenlopende activiteiten organiseert, zoals de Nieuwjaarsduik, een IJsfeest, paaseieren zoeken en nog veel meer. Heb je zelf een leuk idee, laat het ons weten! De activiteiten die we organiseren zijn activiteiten die we zelf missen of waarvan we te horen hebben gekregen dat die gemist worden. Dit alles op vrijwillige basis. Voor onze activiteiten krijgen we geen subsidie, dus wordt er meestal een kleine bijdrage gevraagd om de kosten te kunnen dekken."

- Road Running Axel (RRA) organiseert jaarlijks onder meer de Halve Marathon (op een zaterdag in februari). Voor de jeugd zijn er kortere afstanden. Er is ook een Kidsrun.

- Oldtimer Festival Axel (Hemelvaartsdag, in 2019 voor de 33e keer). Deelnemers vertrekken tussen 08.00-11.00 uur voor de puzzelrit door het Zeeuwse en Vlaamse landschap. 's Middags is er traditioneel het concours d'elegance. Het wordt altijd zeer op prijs gesteld wanneer je als deelnemer kleding draagt uit de tijd dat je voertuig als dagelijks vervoersmiddel gebruikt werd. De jury zal hier ook zeker naar kijken en dit laten meewegen. Het inschrijfgeld bedraagt 15 euro. Hiervoor krijgt je een rallyschild, een routebeschrijving, enkele consumptiebonnen, een leuk aandenken en je maakt kans op een van de bekers of de hoofdprijs van € 200,-. Alleen voertuigen van modeljaar 1975 of ouder kunnen deelnemen. Natuurlijk zijn al die oldtimers ook voor toeschouwers mooi om te bekijken. Verder is er van 09.00-17.00 uur een grote curiosamarkt. De winkels en musea zijn vanaf 12.00 uur geopend. Er zijn doorlopend looporkesten, er zijn verschillende kinderattracties, en op het podium zijn er optredens van een band.

- Straatspeeldag Axel (op een woensdag begin juni, in 2019 voor de 19e keer) vindt plaats in de Jan van Eijkstraat en kent altijd een goed gevuld programma. Zo was er in 2018 de gloednieuwe 'tandwiel'survivalbaan van Kiddy Fun, ambulance en brandweer, ponyrijden, paard en wagen, kinderdorp, gezellig familieterras, draaimolen en nog veel meer. Voor een indruk zie de aftermovie van Straatspeeldag 2018.

- De Kerstmarkt in Axel vindt ieder jaar plaats op de 2e donderdag van de maand december. Het centrum staat van 17-22 uur vol met kramen, er is volop muziek, dans en straattheater. Op het Museumplein staat een podium met een afwisselend programma voor jong en ouder.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Openluchtbad 't Plaatje in Axel (Sportlaan 9) is prachtig gelegen tussen de Axelse bossen en bestaat uit drie verschillende verwarmde baden: een wedstrijdbad, een familiebad en een peuter-/kleuterbad. Het wedstrijdbad is een 50 meter bad en heeft een springplank van 1 meter en 3 meter hoogte. In het grote familiebad kan iedereen zich naar hartelust vermaken. Het peuterbadje is er speciaal voor de allerkleinsten. Verder is er voor de ontspanning een grote ligweide, met tevens verschillende speeltoestellen waar lekker op geravot kan worden.

- Buiten de bebouwde kom van Axel ligt het 160 ha grote natuurgebied Smitsschorre. Een deel daarvan is uitgeroepen tot Kunstbos, met landschapskunst van een 12-tal kunstenaars. Verder bevinden zich in dit bosgebied een golfbaan, een zweefvliegveld en een motorcrosscircuit.

- Weekmarkt op zaterdag.

- "Leef je uit in Natuurspeelplek Axel van Staatsbosbeheer! Gelegen aan de Kinderdijk. Honden niet toegestaan. In het bos vind je allerlei leuke speeltoestellen. Kruip door de tunnels onder de grond, roetsj van de kabelbaan of neem je fiets mee en doe een wedstrijdje op de crossbaan. Op het grote klimtoestel heb je urenlang klimplezier, en natuurlijk kun je hutten bouwen in het bos. Ook zeer geschikt voor een leuke buitenactiviteit met je klas!"

- De mountainbikeroutes in Zeeuws-Vlaanderen hebben in totaal een lengte van ruim 240 kilometer. Deze routes voeren grotendeels over onverhard terrein. De routes zijn onderling aan elkaar verbonden. Op de kaarten zijn de verbindingen tussen de routes aangegeven waardoor je gemakkelijk van de ene op de andere route kunt overstappen. De 41 kilometer lange MTB-route Axel is voor 53% off-road. De route heeft een verbindingsroute met de route in Hulst.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Axel, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Axel (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Axel.

- Nieuws: - Nieuws uit Axel op Facebook. - Nog een nieuwspagina m.b.t. deze stad op Facebook.

- Culturele centra: - "Cultureel Centrum De Halle en het Gregoriuscentrum zijn multifunctionele gebouwen voor onder meer theatervoorstellingen, vergaderingen, seminars, trainingsprogramma's, bijeenkomsten, bedrijfsfeesten en presentaties. Voor elke activiteit is er een geschikte ruimte. Je kunt beschikken over zalen van 10 tot 400 personen. Voor je vergadering of seminar stelt Stichting Beheer Welzijnsaccommodaties Axel naar jouw wensen alle gewenste audiovisuele apparatuur ter beschikking. Gelegen in een van de lommerrijke buitenwijken, zijn beide locaties goed bereikbaar en is parkeren geen probleem. Op de site vind je een overzicht van de diverse zalen en een agenda met de geplande evenementen."

- Onderwijs en kinderopvang: - Prinses Marijkeschool. - Antoniusschool. - Basisschool De Warande. - Basisschool De Sterrenpracht. - Overzicht van BSO's/TSO's, peuterspeelzalen en gastouders in Axel, voor zover vallend onder Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen.

- Lezen/mutimedia: - Bibliotheek Axel is gevestigd in het stadhuis. "Ben je in het bezit van een iPad of een andere tablet en wil je graag tips en trucs, of zit je met een aantal vragen? Kom dan naar het Tablet Café in de bibliotheek (1x per 4 weken). Ervaren tabletbezitters zijn ook van harte welkom om hun kennis te delen met minder ervaren gebruikers. Het TabletCafé blijkt vooral effectief voor senioren die vastlopen tijdens het gebruik met hun tablet. Ze worden weer op het goede spoor gezet zodat ze vervolgens zelfstandig verder kunnen met het gebruik van hun tablet."

- Jeugd en jongeren: - "Al sinds 1986 zetten vele vrijwilligers zich iedere zaterdag in om er een leuke dag van te maken bij Scouting Axel, de leukste vereniging voor jonge tot volwassen kinderen. Scouting staat voor uitdaging! Bij Scouting besteden kinderen en jongeren op een actieve en uitdagende manier hun vrije tijd in de natuur. Ze hebben veel plezier met elkaar en leren om samen te werken en respect te hebben voor zichzelf, de ander en de natuur. Zo ontwikkelen de kinderen en jongeren zich op een natuurlijke manier tot zelfstandige mensen en krijgen ze de ruimte om te ontdekken en te leren van en met elkaar. Scouting is avonturen beleven. Nooit bang zijn om je eigen grenzen te verleggen en nieuwe dingen te proberen. Altijd samen op zoek naar de volgende uitdaging. Met oneindig veel variatie en plezier biedt Scouting een plek waar jongeren even zonder verplichtingen lol kunnen trappen. Dit doen we elke zaterdagmiddag vanaf 13.30 uur. Kom ook eens kijken."

- Muziek: - Showband Axel was reeds in de jaren tachtig en negentig een begrip in de showbandwereld. Een vernieuwer en trendsetter. Op enig moment zijn ze er kennelijk mee gestopt, want na een spetterende reünie in 2013 voelde de groep weer hoe leuk het is om samen muziek te maken, en hebben ze zich opnieuw verenigd. Dankzij sympathisanten en sponsoren kon er al snel een nieuw instrumentarium worden aangeschaft en waren ze er weer helemaal klaar voor. De Showband heeft ca. 35 spelende leden, brengt vlotte, herkenbare muziek, en is te boeken voor optredens. - Facebookpagina van de Bassline van de Showband.

- Sport: - Voetbalvereniging FC Axel is in 2012 opgericht na de fusie tussen VV Axel en AZVV. Het 1e elftal komt uit in de 2e klasse E van het zaterdagamateurvoetbal. De vereniging telt ca. 550 leden en 160 actieve vrijwilligers. "Wij willen een actieve, bruisende en sportieve vereniging zijn die op basis van goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de leden herkend wordt als een aantrekkelijke club. Of het nu gaat om degene die actief sport bedrijft, de passieve kijker of de vrijwilliger, in een vereniging: iedereen moet plezier kunnen beleven aan de voetbalsport. Dit houdt in dat we gezamenlijk de vereniging moeten inrichten, luisterend naar en zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van iedereen."

- Gymnastiekvereniging Voorwaarts is opgericht in 1937.

- De allereerste crosswedstrijden op "een opgespoten terrein achter de watertoren" vinden reeds plaats in 1967. In 1969 wordt Motorcross Club Axel opgericht. In 1981 wordt deze omgezet in Stichting Motocross RES (Recreatieve Exploitatie Smitsschorre). Ze hebben een groot circuit aan de Lageweg. Het terrein is voorzien van: een motorcrosscircuit van ca. 1750 meter, zand, met diverse springbergen en kombochten; een jeugdbaan, zand, met diverse kombochten en springbergjes; 2x permanente transponderlus voor wedstrijden en trainingen; live webcam (overdag); een ruim rennerspark voorzien van infrastructuur; een automatische sproeiinstallatie voor in de droge zomermaanden;.een afspuitplaats voor de motoren; een kantine met (overdekt) terras.

- De in 1980 opgerichte toerclub TC Axel stelt zich ten doel het doen beoefenen en het bevorderen in groepsverband van de toerfietssport. De leden rijden in het seizoen elke woensdag, zaterdag en zondag in clubverband naar een club in Zeeuws-Vlaanderen en/of België. Soms wordt ook tussendoor een rit verreden. Buiten deze wegritten organiseren zij in de maand januari een Veldtoertocht waaraan iedereen kan deelnemen. Befaamd is de TC verder met zijn Pelotonstocht in het voorjaar. Tevens organiseert zij jaarlijks nog 3 fietstoertochten waaraan iedereen op een fiets of E-bike individueel of in groepsverband kan deelnemen.

- "Ruitersportvereniging RSV Axel is een vereniging met hart voor het paard en met hart voor de sport. We zijn een vereniging voor dressuur- en springruiter(tje)s, zowel recreatief als wedstrijdgericht. Regionale en internationale wedstrijden hebben de RSV al van oudsher op de kaart van de Zeeuwse paardensport gezet. We beschikken met het ruime buitenterrein met rijbak, de overdekte rijhal en kantine over de volledige faciliteiten voor dressuur- en springruiters. Wekelijks worden door erkende instructeurs clublessen dressuur en springen voor pony- en paardenruiters gegeven. Het clubgevoel leeft door alle activiteiten die georganiseerd worden met en zonder paard of pony."

- "Hengelsportvereniging HSV GOA (Geduld Overwint Alles) is opgericht in 1945 en is aangesloten bij Sportvisserij Zuidwest Nederland en Sportvisserij Nederland. Hierdoor mogen de leden op ongeveer 80% van de Nederlandse viswateren vissen. De visclub heeft inmiddels het visrecht op ca. 75 ha water. Wij organiseren op onze wateren wedstrijden voor onze leden, voor alle leeftijdscategorieën en in diverse disciplines. Voor onze zeevissers worden wedstrijden aan de Westerschelde georganiseerd. In het voorjaar worden allerlei werkzaamheden verricht op en om onze waters (zoals vis uitzetten, zwerfafval opruimen)."

- "Bridgeclub BC Axel is opgericht in 1976. De wekelijkse speeldag is donderdag, in Cultureel Centrum De Halle. Het bridgeseizoen loopt van september tot begin juni. Ook tijdens de zomermaanden kan er elke donderdag worden gespeeld. Er is dan een zomercompetitie, waaraan zowel leden als niet-leden kunnen deelnemen. Tijdens het seizoen wordt een parencompetitie gespeeld (volgens het Clubranking-systeem), en een viertallencompetitie. Naast de competities spelen we ook nog diverse gezelligheidsdrives zoals Openingsdrive, St. Nicolaas-/Kerstdrive, Voorjaarsdrive en uiteraard een Slotdrive. Ook doen we mee aan het landelijke Ruitenboertoernooi."

- "Schaakvereniging S. Landau in Axel is opgericht in 1946. Het is de grootste schaakvereniging van Zeeland. De naam van de vereniging is afkomstig van de Nederlandse schaakmeester Salo (Samuel) Landau. In de jaren dertig was hij een van de beste Nederlandse schakers. In 1936 werd hij Nederlands Kampioen. De vereniging is met junioren en senioren actief in de schaakcompetities van de KNSB en de Zeeuwse Schaakbond. De vereniging streeft hier naar een zo hoog mogelijk niveau. Op deze manier kunnen we jeugd en senioren goede uitdagingen bieden. Natuurlijk is ook de meer recreatieve schaker van harte welkom bij onze club. We doen mee aan allerlei regionale toernooien en organiseren ook jaarlijks een jeugdtoernooi in de regio. Dit jeugdtoernooi is ook onderdeel van de Zeeuwse Grand-Prix. Voor de eigen leden worden ook activiteiten georganiseerd zoals de interne competitie, het Liza van Harn Kipschaaktoernooi, en aan het eind van het seizoen het Snelschaakkampioenschap gevolgd door een barbecue."

- Zorg: - In en om de woonzorgcentra 't Kasteeltje, De Welstede en De Wintertuin in Axel kunnen senioren gebruik maken van de diensten van het ZorgThuis team van SVRZ. ZorgThuis biedt ondersteuning of zorg in de thuissituatie. 24 uur per dag. Op geplande en ongeplande momenten. Je kunt bij het team terecht voor wijkverpleegkundige zorg en huishoudelijke zorg. Ook kun je er terecht voor advies van de wijkverpleegkundige.

- "Mensen met een psychiatrische ziekte zijn er altijd geweest en zullen er altijd zijn. Het verschil met honderd jaar geleden is echter dat deze mensen nu veel beter geholpen kunnen worden. Die hulp hoeven ze niet meer alleen te ontvangen in een psychiatrisch ziekenhuis, waar ze als het ware afgeschermd worden van de samenleving. En ook niet in een traditionele beschermde woonomgeving, waar ze een kleine eigen ruimte tot hun beschikking hebben en verder zijn aangewezen op een groepsruimte. Nee, het kan anders. Zeeuwse Gronden biedt mensen met een psychiatrische ziekte de mogelijkheid om volledig zelfvoorzienend te zijn en tegelijkertijd deel uit te maken van de samenleving, op de manier die bij hen past." Ook in Axel heeft Zeeuwse gronden een locatie.

- "Aan huis en op onze locaties in Axel, Sint Jansteen en Vogelwaarde biedt Stichting 't Huus zorg en ondersteuning bij wonen en dagbesteding aan meer dan veertig kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Samen met een team van ongeveer dertig enthousiaste begeleiders, een orthopedagoog en verpleegkundigen organiseren we de opvangmogelijkheden binnen ’t Huus. De begeleiders zijn professioneel en betrokken. Iedere begeleider maakt weer deel uit van een klein team rondom de cliënten op de dagbesteding of de woongroep. Hierdoor zijn cliënten en zijn of haar netwerk gekend en is het fijn om te werken of wonen bij ’t Huus. Stichting ’t Huus staat voor kleinschaligheid, cliëntgerichte zorg, persoonlijk contact en individuele aandacht. Zo kunnen onze cliënten een kwalitatief goed leven leiden dat is afgestemd op hun mogelijkheden, wensen en ambities."

- Veiligheid: - Brandweer Axel.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Axel, - idem Burchtlaan en - idem St. Gregoriuskerk. - DTB-akten Axel 1603-1796.

Reactie toevoegen