Baak

Plaats
Dorp
Bronckhorst
Achterhoek
Gelderland

Baak

Terug naar boven

Status

Baak is een dorp in de provincie Gelderland, regio Achterhoek, gemeente Bronckhorst. T/m 2004 gemeente Steenderen.

Terug naar boven

Naam

In het dialect
Boak.

Oudere vermeldingen
1190 de Baco, 1248 kopie 1363 de Baech, 1294-1295 Bake, 1326 tGoed te Baack, 1523 Baick, 1665 Baeck.

Naamsverklaring
Het Oudnederlandse baka*- (naast het Middelnederlandse bac) betekent 'rug', vergelijk het Nieuwengelse back, in plaatsnamen met de betekenis 'welving, heuvelrug, hoogte'.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Baak ligt ZZO van Zutphen, NO van Steenderen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Baak 126 huizen met 869 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 500 huizen met ca. 1.200 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsplan Baak 2010-2020.

- In (of vanaf) 2010 is een nieuw woonwijkje in Baak gerealiseerd. Het gaat om in totaal 28 woningen: 8 rijtjeswoningen voor starters, 12 twee-onder-een-kapwoningen en 8 vrijstaande woningen. Baaks Belang heeft zich jaren sterk gemaakt voor deze uitbreiding die het dorp een leefbaarheidsimpuls moet geven. De 8 vrijstaande woningen zijn in particulier opdrachtgeverschap gebouwd. Het woonwijkje is aangelegd op het terrein van de voormalige tuinderij Hubers aan de zuidoostzijde van de dorpskern. De noord- en oostgrens worden gevormd door de Wichmondseweg, de zuid- en westgrenzen door de Vordenseweg en de Van der Heijdenstraat.

- Basisschool Sint Martinus is na afloop van schooljaar 2014-2015 gesloten en met de scholen van Olburgen en Steenderen opgegaan in een nieuw 'integraal kindcentrum' in Steenderen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Baak heeft 17 rijksmonumenten.

- Baak heeft 22 gemeentelijke monumenten.

- De huidige neogotische Sint Martinuskerk dateert uit 1891 en verving de gelijknamige voorganger uit 1836. De kerk is ontworpen door architect Alfred Tepe en is mogelijk gemaakt door een schenking van Ernestus Georgius van Middachten. De geloofsgemeenschap maakt sinds 2010 deel uit van Parochie HH. Twaalf Apostelen, die 14 (aanvankelijk 12, vandaar de naam) geloofsgemeenschappen omvat. De afgelopen jaren was er nog maar een keer in de twee weken een dienst, die door 40 tot 50 mensen werd bezocht. De kerk is rond 2005 nog prachtig gerestaureerd. De intentie is om de kerk in 2018 te herbestemmen tot een multifunctioneel dorpshuis, waarvoor zie verder het kopje Links.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De Muzikale Helden van Baak (op een zaterdag in februari, in 2019 voor de 4e keer) is een avond waar muzikale talenten uit het dorp in diverse formaties hun kunnen tonen.

- Paasboake (Paasvuur).

- De Kermis en Oranje Stichting (KOS) organiseert jaarlijks de activiteiten op Koningsdag, de Baakse Kermis en eens in de 5 jaar de Dodenherdenking.

- Tempelpop (weekend begin mei, in 2019 voor de 4e keer) (interview met de organisatoren voorafgaand aan Tempelpop 2018).

- Elke 3 jaar is er een Openluchtspel (eind mei / begin juni) bij de familie Hebben in Baak. De laatste keer was in 2017, dus de volgende keer is in 2020.

- Baakse Kermis (gedurende 3 dagen eind september / begin oktober).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Baakse Beek en de Veengoot lopen globaal van Baak naar Lichtenvoorde. De afgelopen jaren heeft langs deze beken een 10-tal herinrichtingsprojecten plaatsgevonden, ter verbetering van het waterbeheer en de omstandigheden voor de natuur. Zie verder de site Baakse Beek - Veengoot.

Zo zijn o.a. de Baakse Beek en de Bakerwaard aan de IJsseldijk nabij Baak in 2014 heringericht. Er zijn maatregelen getroffen om het onderhoud te verbeteren en er zijn natuurlijke oevers en een zogeheten stapsteen ingericht. In de Bakerwaard is de beheer- en onderhoudssituatie van de watergang langs het bestaande natuurreservaat verbeterd. Deze werkzaamheden dragen bij aan het inrichten van de Baakse Beek als ecologische verbindingszone. Door de slechte staat van de onderhoudspaden kon het maaionderhoud niet altijd even goed en veilig uitgevoerd worden. Nabij gemaal Baakse Beek was grond beschikbaar om in te richten als natuur (stapsteen). De stapsteen wordt  ook gebruikt om in perioden met veel neerslag tijdelijk water te parkeren. Zo beperkt het waterschap wateroverlast op plekken waar dat veel schade aanricht. Door de natuurlijke inrichting is het bestaande natuurreservaat verbonden met de Gelderse IJssel. Zo ontstaat een verbinding tussen natuurgebieden op de Veluwe met natuurgebieden in Duitsland.

Terug naar boven

Beeld

- "Facebookpagina Mooi Baak is de verzamelplek voor typische Boakse foto's uit verleden en heden, herinneringen en allerlei zaken die verband houden met onze liefde voor dit plaatsje met zijn mooie omgeving en zijn rijke historie."

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Baaks Belang heeft als doel het behartigen van de belangen van de inwoners van Baak en directe omgeving, ten einde de leefbaarheid te verhogen en de onderlinge band te versterken. De vereniging tracht dit doel te bereiken door o.a. het organiseren van bijeenkomsten waarin de belangen van de inwoners worden besproken en het organiseren van evenementen en activiteiten.

- Dorpshuis: - Een deel van de Martinuskerk werd de afgelopen jaren al gebruikt voor allerlei dorpsevenementen en -activiteiten, onder de noemer Martinushuus. De intentie is dat Stichting Vrienden van de Parel van Baak medio 2018 eigenaar wordt van de kerk, en dat deze wordt verbouwd (kosten: ca. 9 ton) en geheel wordt herbestemd tot multifunctioneel dorpshuis het Martinushuus.

- Sport: - SV Basteom is in 2013 ontstaan uit vv Baakse Boys en sv Steenderen en is de voetbalclub voor Baak, Bronkhorst, Olburgen/Rha, Steenderen en Toldijk.

- Duurzaamheid: - Er zijn plannen om de voormalige voetbalvelden van voetbalvereniging Baakse Boys in te richten als een zonnepark met 4.800 zonnepanelen, waarmee ca. 300 huishoudens van energie kunnen worden voorzien. Baakse Boys is in 2013 gefuseerd met SV Steenderen. Het terrein in Baak ligt sinds september 2015 braak. Remie Fiscaal Juridisch Adviesbureau uit Uden wil in samenwerking met NPG Energy dit park gaan ontwikkelen. Remie wil het terrein pachten van de gemeente. Voor de afname van de stroom wil zij samenwerken met de Achterhoekse Groene Energiemaatschappij (AGEM). Het is de bedoeling dat inwoners van Baak energie kunnen gaan afnemen.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Baak RK.

Reactie toevoegen