Baakhoven

Plaats
Buurtschap
Echt-Susteren
Midden-Limburg
Limburg

baakhoven_plaatsnaambord_kopie.jpg

Baakhoven is een buurtschap in de provincie Limburg, in de streek Midden-Limburg, gemeente Echt-Susteren. T/m 2002 gemeente Susteren.

Baakhoven is een buurtschap in de provincie Limburg, in de streek Midden-Limburg, gemeente Echt-Susteren. T/m 2002 gemeente Susteren.

Baakhoven

Terug naar boven

Status

- Baakhoven is een buurtschap in de provincie Limburg, in de streek Midden-Limburg, gemeente Echt-Susteren. T/m 2002 gemeente Susteren.

- De buurtschap Baakhoven valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Susteren.

- Buurtschap Baakhoven heeft, als een van de weinige buurtschappen in ons land, een 'bebouwde kom', en heeft daarom blauwe plaatsnaamborden (komborden), met 30-km-zone. Dat komt omdat de buurtschap een compact kentje is, terwijl bij de meeste buurtschappen sprake is van dunbebouwde lintbebouwing en daarmee van een ligging 'buiten de bebouwde kom'.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Baakhaove.

Oudere vermeldingen
1312 en 1358 Beechoven, blijkens het artikel onder deze link is in 1340 sprake van een Dirk van Baijchoven, 1410 en 1420 Bakenhoven, ca. 1700 Backoven, 1803-1820 Baekhoven, 1835 Bakhoven, 1868 Baakhoven.

Naamsverklaring
Samenstelling van beec = beek 'natuurlijke waterloop' en hoven, datief meervoud van hof 'boerenerf, hofstede'. Een persoonsnaam Bako wordt door de attestaties niet ondersteund.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Baakhoven ligt rond de gelijknamige weg, W van Susteren, ZW van Dieteren, en grenst in het W aan de A2, met kort daar achter het Julianakanaal. W langs de buurtschap stroomt de Geleenbeek, O ervan stroomt de Vloedgraaf.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap Baakhoven 11 huizen met 70 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 15 huizen met ca. 35 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Tweede Wereldoorlog
Baakhoven was het startpunt van Operatie Blackcock, een militaire operatie van het Britse leger in de Tweede Wereldoorlog, in januari 1945. De operatie had als doel om in de driehoek Geilenkirchen - Roermond - Sittard het westelijke front te verleggen naar de Roer. De operatie duurde van 14 januari 1945 tot 27 januari 1945. De buurtschap was in dit kader de eerst bevrijde plaats in deze regio. De Duitse troepen hadden hier versterkingen aangebracht in de hoop de Britse opmars te kunnen tegenhouden. Komend vanaf de Baakhoverweg zouden de Britse militairen er alles aan doen om dit strategisch belangrijke punt op de Duitsers te veroveren, zodat de weg kon worden vrijgemaakt voor de bevrijding van Echt en Susteren. - In de reportage onder deze link vertelt een ooggetuige daarover.

Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding is deze 'Battle of Baakhoven' in januari 2020 door zo’n 60 acteurs nagespeeld. Op het terrein van schutterij St. Sebastianus Susteren was een militair bivak ingericht waar het publiek een kijkje kon nemen en een uur lang de strijd van de oprukkende Britse tegen de Duitse soldaten kon aanschouwen. Het hele weekend stond in het teken van de bevrijding van Echt en Susteren, met verder onder meer de onthulling van het gerenoveerde kanon, een Liberty Tour met oude legervoertuigen en een herdenkingsconcert.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De komende jaren wordt de snelweg A2 verbreed, voor het deel tussen de knooppunten Het Vonderen in het N (bij Maasbracht) en Kerensheide in het Z (bij Stein en Geleen). Dat start in 2019 en gaat ca. 4 jaar duren. Een van de plaatsen waar dat gevolgen voor heeft is de buurtschap Baakhoven. De snelweg komt door de verbreding namelijk 21 meter dichter bij de woningen te liggen, tot op slechts 70 meter afstand. Normaalgesproken maakt 21 meter meer of minder natuurlijk niet zo veel uit, maar in dit geval wel, omdat de buurtschap al zeer dicht tegen de snelweg aan ligt. De bewoners snappen dat daar in dit geval niets aan te doen is, en dat de huidige A2 inderdaad 'te vol en te krap' is, maar hebben wel aangedrongen op een geluidswal, om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Die gaat er ook komen.

Rijkswaterstaat overlegt regelmatig met omwonenden, om te bekijken hoe de overlast tijdens en na de herstructurering zoveel mogelijk kan worden beperkt. Op hun site laten ze ook een aantal omwonenden aan het woord, over hoe zij de voorbereidigen, de werkzaamheden en de invloed op hun woonomgevig ervaren. Een van die geïnterviewden is Astrid Vermeulen, die met haar man in 2005 in Baakhoven is komen wonen. De keuze om hier te gaan wonen, was een heel bewuste. Astrid en haar vriend vielen voor het buitengebied en de vele ruimte. "De buurtschap telt slechts 14 huizen. Iedereen kent elkaar, iedereen kan bij elkaar terecht. Ik kom van oorsprong uit Brabant, mijn vriend uit Zuid-Limburg. En hier, in het midden, vonden we in 2005 onze woning. Midden in een landelijke omgeving, met veel ruimte voor onze honden, katten en kippen. Het is een heerlijke plek waar we niet meer weg willen."

Dat je de snelweg 'als buurman' hebt, hebben ze zich gerealiseerd en dat went volgens haar wel. "We merkten al gauw dat je de snelweg nauwelijks hoort, alleen bij zuidwestenwind. Of liever gezegd: hoorde. Want sinds de bouw van de megaloods in Holtum lijkt het geluid door weerkaatsing toegenomen. Ook wordt het steeds drukker op de weg. Er is meer vrachtverkeer en sinds de opening van de snelweg A73 kiezen automobilisten eerder voor de snelweg dan de wegen binnendoor. De snelweg heeft Baakhoven ook letterlijk in het licht gezet. Vroeger was dit een donker gat, maar dat is verleden tijd sinds de A2 helemaal verlicht is. Daar gaat het op onze buurtfeestjes vaak over.

De snelweg is hier sowieso een veelbesproken onderwerp. Het gaat hier altijd over het weer, over de A2 en over de megaloods. We realiseren ons dat de A2 te vol en te krap is. Zelf staan we tenslotte ook geregeld in de file. Maar we hopen natuurlijk op zo min mogelijk gevolgen voor onze buurtschap. We hebben ons daarom aangesloten bij het Buurtenplatform. In overleg met de buurt is afgesproken dat mijn overbuurman en ik de buurtschap vertegenwoordigen binnen dit platform. Zodat Baakhoven niet alleen een fijne plek is, maar ook blijft." (bron: Rijkswaterstaat)

- Mogelijk krijgen de inwoners ook nog een windmolenpark in hun 'achtertuin', want op de site van PvdA afdeling Echt-Susteren lezen wij: "In oktober 2017 zijn wij op bezoek geweest in buurtschap Baakhoven. Hier wonen 31 personen. De buurtschap ligt deels langs de A2 en de bewoners ervaren geluidsoverlast van het passerend snel- en vrachtverkeer. Dit met name sinds de logistieke loodsen aan de andere kant van de A2, op industrieterrein Holtum-Noord, zijn geplaatst. Maar dit is het niet alleen, er speelt meer. Daarom zijn we met hen in gesprek gegaan en hebben geluisterd naar wat ze ervaren, wat zij al ondernomen hebben, tegen welke muren ze zijn aangelopen, hoe (on)serieus ze worden genomen, wat de gevolgen zijn als de windmolens inderdaad geplaatst zullen worden en welke mogelijkheden en oplossingen zij zelf zien. Hun verhalen waren helder; we kijken met wie we verder in gesprek gaan en wat mogelijk een volgende stap is." Wat de windmolens betreft: hier lezen wij dat het om 4 windmolens gaat op Holtum-Noord, aan de andere kant van de A2.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Wegkruis in het centrum van de buurtschap.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Waarnemingen van flora en fauna in Baakhoven.

Reacties

(4)

In buurtschap Baakhoven staan nu, 2019, 13 woningen. Het aantal inwoners ligt tussen 20 en 25.

Dank voor uw correctie! Hoe degene die de getallen die er stonden destijds heeft samengesteld, daarbij kwam: geen idee. Kennelijk had hij teveel omliggende panden meegenomen. Maar het was inderdaad veel te hoog. Ik heb het nu afgerond op 15 resp. 30, omdat in de gelinkte artikelen hierboven sprake is van resp. 14 en 31, en dat rond ik dan op vijftallen af om het niet al te wijzigingsgevoelig te maken (voor het kerntje sec kom ik ook tot 13, maar er ligt nog een pandje NO ervan dat er denk ik ook nog wel toe te rekenen valt en het pand Z van het kerntje hoort er wellicht ook nog bij). Verder heb ik de pagina aangevuld met wat ik op het internet over deze buurtschap heb kunnen vinden.

Hallo,
Leuk dat Baakhoven ook op de site te vinden is! Inmiddels telt het gehucht weer tussen de 30 en 35 inwoners in de totaal 14 huizen.

Dank voor uw complimenten. Dat doet mij goed om te horen! En het stimuleert mij om door te gaan met de laatste loodjes/puntjes op de i. Ik hoop dat u uw enthousiasme ook aan uw relaties wilt overbrengen, want helaas weten de meeste mensen nog altijd niet van het bestaan van de site, en degenen díe er van weten, zijn er allemaal enthousiast over.
Ik heb van alle plaatsen een pagina, dús ook van het idyllische Baakhoven.

Overigens noem ik op mijn site alle huizengroepjes-met-een-naam in het buitengebied consequent buurtschap (en promoot dat ook voor breder gebruik), omdat 1) het verschil tussen gehucht en buurtschap voor de doorsnee burger marginaal is (en alleen uitleggen wat een buurtschap is moet ik al vaak genoeg doen omdat velen dat al niet snappen), en 2) de term gehucht een negatieve bijklank heeft ("het is maar een gehucht"), terwijl 3) uit de term buurtschap meer spreekt dat het een gemeenschap is, waar vaak de 'naoberschap' nog heerst, men elkaar nog kent en helpt wanneer dat nodig is.
Dergelijke kleine aantallen als deze rond ik af op 5, om niet telkens de getallen te hoeven aanpassen als er een huis wordt afgebroken of bij komt of een kindje wordt geboren of iemand overlijdt. Daar zou ik met 4.000 buurtschappen een dagtaak aan hebben. :-) Maar dank voor de melding. Ik heb er ca. 15/35 van gemaakt.

Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen