Baakhoven

Plaats
Buurtschap
Echt-Susteren
Midden-Limburg
Limburg

Baakhoven

Terug naar boven

Status

- Baakhoven is een buurtschap in de provincie Limburg, in de streek Midden-Limburg, gemeente Echt-Susteren. T/m 2002 gemeente Susteren.

- De buurtschap Baakhoven valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Susteren.

- De buurtschap Baakhoven heeft officiële, blauwe plaatsnaamborden en heeft daarmee een bebouwde kom.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Baakhoven ligt rond de gelijknamige weg en rond de wegen Baakhoverweg, Gebroekweg, Kamerstraat (het gedeelte rond het kruispunt met de Korbusweg en N daarvan), Korbusweg, Volmolenweg, Molenlandweg, Oude Rijksweg Zuid (de N 276, en enkel voor zover het de N276 is; tussen de Korbusweg en de Baakhoverweg) en Bij de Molen (voor zover gelegen buiten de bebouwde kom van het dorp Dieteren). De buurtschap ligt W van het dorp Susteren en ZW van het dorp Dieteren. W van de buurtschap liggen het Julianakanaal en de A2/E25, O ervan stroomt de Rode Beek, en ongeveer halverwege de laatste twee stroomt de Geleenbeek van ZO naar NW. In het W grenst de buurtschap aan de streek Zuid-Limburg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap Baakhoven 11 huizen met 70 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 35 huizen met ca. 90 inwoners.

Reactie toevoegen