Baalder

Plaats
Buurtschap
Hardenberg
Salland
Overijssel

baalder_noaberschap_kopie.jpg

Waar je vroeger voor een helpende hand even snel naar de buren liep, is dat in deze tijd wat minder vanzelfsprekend. Daarom is in 2013 het Baalder Noaberschap gestart. Met deze knoeperd van een banner weet gelijk de hele wijk van hun bestaan. Goed gedaan!

Waar je vroeger voor een helpende hand even snel naar de buren liep, is dat in deze tijd wat minder vanzelfsprekend. Daarom is in 2013 het Baalder Noaberschap gestart. Met deze knoeperd van een banner weet gelijk de hele wijk van hun bestaan. Goed gedaan!

Baalder

Terug naar boven

Status

- Baalder is een buurtschap en tegenwoordig tevens woonwijk in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Hardenberg. T/m 30-4-1941 gemeente Ambt Hardenberg.

- De buurtschap Baalder valt, ook voor de postadressen, onder de stad Hardenberg.

- De buurtschap Baalder ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Baalder ligt rond de wegen Rodedijk, Meester Westerhofdijk (O zijde) en Gramsbergerweg (het gedeelte van deze weg tussen de kruispunten met de twee hiervóór genoemde wegen; N zijde). De buurtschap ligt in de Z nabijheid van de rivier de (Overijsselse) Vecht, direct O van de Hardenbergse woonwijk Baalder, NO van de stadskern van Hardenberg en ZW van de stad Gramsbergen, WNW van het dorp Radewijk, N van het dorp Bruchterveld en ZO van het dorp Lutten.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap Baalder 44 huizen met 252 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 25 huizen met ca. 65 inwoners. De gelijknamige woonwijk heeft ca. 1.300 huizen met ca. 3.500 inwoners.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Koningsdag.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Bij de bouw van de woonwijk Baalder in de jaren zeventig is de boerderij, die daar al sinds 1916 stond, door de gemeente gespaard en ingericht als wijkcentrum (waarvoor zie verder het kopje Links). In de loop der jaren is op initiatief van een zeer actieve wijkvereniging, de Groene Welle en de Baalderborg Groep, op de locatie tevens een speeltuin, een kinderboerderij en een prachtige moestuin ontstaan.

Terug naar boven

Links

- Wijkvereniging: - Eind 2007 is Wijkvereniging Baalder, na een onderzoek naar draagkracht en een zoektocht naar vrijwilligers, weer van start gegaan, in een samenwerkingsverband met De Baalderborg en AOC De Groene Welle. Nadat Wijkcentrum De Boerderij, de Kinderboerderij en de speeltuin een stevige opknapbeurt hadden ondergaan, is in september 2008 de 'nieuwe' wijkvereniging officieel van start gegaan. De taken voor de verschillende samenwerkende partijen zijn als volgt verdeeld: De Baalderborg is verantwoordelijk voor beheer en exploitatie van Wijkcentrum De Boerderij en Kinderboerderij Baalder; AOC De Groene Welle is verantwoordelijk voor het wel en wee van de dieren op de kinderboerderij en ontplooit er educatieve activiteiten; de wijkvereniging organiseert activiteiten voor en door de wijkbewoners.

- Wijkcentrum: - Elke doordeweekse dag wordt Wijkcentrum De Boerderij bemand door de altijd ‘goed te passe’ zijnde cliënten en het personeel van De Baalderborg. Zij zorgen ervoor dat wijkbewoners in De Boerderij altijd een kopje koffie kunnen komen drinken en een gezellig praatje kunnen maken.

- Onderwijs en kinderopvang: - "Op een ruime boomrijke kavel mogen wij, BDG Architecten, het nieuwe Kindcentrum Baalder ontwerpen. De multifunctionele nieuwbouw biedt onderdak aan de openbare basisschool, de gereformeerde Albertus Risaeus School en een kinderopvang. Wij maakten een toekomstgericht ontwerp met een slimme indeling van ruimtes die volgens de opdrachtgever de onderwijskundige gebruikswaarde verhoogt. Met behoud van de eigen identiteit van de scholen kunnen gezamenlijke vertrekken flexibel worden gebruikt en kan groei en krimp onderling worden opgevangen.

Kruisvormige plattegrond met respect voor bestaande groenstructuur. In ons ontwerp staat de beleving van het kind centraal. Het nieuwe Kindcentrum Baalder wordt een omgeving waar alle kinderen zich gelijkwaardig en geborgen voelen. Binnen én buiten zijn organisch op elkaar afgestemd. De kruisvormige plattegrond vormt zich met respect voor de bestaande groenstructuur rondom de volwassen bomen op het terrein. Dit efficiënte model zorgt voor korte looplijnen in het gebouw en een gunstige inval van daglicht doordat bijna alle lokalen een tweezijdige oriëntatie hebben. Het nieuwe kindcentrum kent nagenoeg geen gangen, waardoor alle ruimte ten goede komt aan het onderwijs. Door schuifdeuren in de lokalen kunnen de leerkrachten hun lesruimte eenvoudig aansluiten op het leerplein én op het speelterrein. Van buiten geeft het ontwerp een alzijdige oriëntatie.

Slimme oplossingsinrichtingen. Elke gebruiker van Kindcentrum Baalder heeft een eigen plek in het gebouw met als verbindingsader het centrale multifunctionele hart. Met slimme inrichtingsoplossingen maken we efficiënt gebruik van de ruimtes. Het speellokaal is met glazen schuifwanden koppelbaar aan het centrale hart. Een speelse tribunetrap naar de verdieping doet dienst als extra zitgelegenheid en is eveneens als podium te gebruiken bij uitvoeringen en vieringen. Door de diepe vensterbank bieden zogenoemde ‘bloemkozijnen’ in alle lokalen een geborgen zitje of een extra werkplek. Groen en uitdagend speelplein. Om het kindcentrum creëren we een groen en uitdagend speelplein. De onderbouw en de kinderdagopvang hebben hier een eigen plek evenals een eigen entree. Door de gescheiden logistieke stromen kunnen kinderen van alle leeftijdsgroepen zich veilig en vertrouwd in en om het kindcentrum bewegen." (bron: BDG Architecten, december 2019)

- Welzijn: - Waar je vroeger voor een helpende hand even snel naar de buren liep, is dat in deze tijd wat minder vanzelfsprekend. Daarom is in 2013 het Baalder Noaberschap van start gegaan. Ze helpen met het uitvoeren van klusjes in en om het huis, bieden een luisterend oor voor mensen die daar behoefte aan hebben, en organiseren door het jaar heen diverse evenementen en activiteiten. Het project is een initiatief van de lokale wijkdiaconieën van PKN en GKV, om de betrokkenheid met elkaar in de gehele wijk concreet te maken en samen te ervaren. Dat doen ze door naar elkaar om te zien, elkaar te helpen en voor elkaar te zorgen. “Baalder Noaberschap” kan op allerlei manieren ingevuld worden en iedereen kan op zijn/haar eigen wijze en met eigen talenten meedoen.

Reactie toevoegen