Baalhoek

Plaats
Buurtschap
Hulst
Zeeuws-Vlaanderen
Zeeland

Baalhoek

Terug naar boven

Status

- Baalhoek is een buurtschap in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Hulst. T/m 2002 gemeente Hontenisse.

- De buurtschap Baalhoek valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Kloosterzande.

- De buurtschap Baalhoek ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
18e eeuw Balhoec, 1847 Balhoek.

Naamsverklaring
Volgens de Zeeuwse Encyclopedie zou de naam van deze buurtschap wel eens afgeleid kunnen zijn van de nol Balenhoeck, zoals die wordt vermeld door de bekende kaartmaker David Hattinga op de kaart die hij in 1775 tekende van de Kruispolder. Maar de naam Baalhoek is veel ouder en heeft een duidelijker oorsprong. Eeuwen geleden lag ten oosten van de Zandepolder, de grote polder van Frankendijk met daarin het dorp Hontenisse. Oostelijk hiervan lag de Spyerspolder met op het uiterste noordwestelijke punt een strekdam Ten Ballen, die ver de Schelde in stak. Dat Ballen wordt al vermeld in het jaar 1350 bij de verpachting van de veerdienst Ten Ballen en de verkoop van gronden Up Ballenvliet.

De polder Frankendijk met het dorp Hontenisse werd in het jaar 1509 door het water van de Schelde verzwolgen. Het gebied veranderde in het schor van Hontenisse. De Spyerspolder verdween 80 jaar later in de golven. Delen van de dijken in de buurt van de oude strekdam bleven echter boven het water uitsteken. Zij vormden samen een nagenoeg haakse hoek die Ballenhouck werd genoemd. Ruim 100 jaar later verdwenen ook deze dijkresten in de Schelde. Een deel van het schor van Hontenisse was ondertussen weer bedijkt in de Kruispolder. De herinnering aan het verdwenen Ballen of Ballenhouck werd hier levend gehouden, bijvoorbeeld door Nicolaas Donkersloot die in april 1780 zijn “huisken met stalleken bij Balenshoek” verkocht aan Willem Kools. Dat zal zeker in de buurtschap zijn geweest die nu Baalhoek heet. Een naam die dus verwijst naar het noordelijker gelegen en rond 1600 verdronken eeuwenoude Ballen. (bron: Gemeente Hulst)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Baalhoek ligt 5 km OZO van het dorp Kloosterzande, rond het N gedeelte van de Scheldeweg, die parallel loopt aan de Kruispoldersedijk. Haventje aan de Westerschelde. De buurtschap ligt verder ZO van het dorp Walsoorden, ZZO van het dorp Waarde, NO van de dorpen Lamswaarde en Kuitaart, NNW van het dorp Graauw en W van het Verdronken Land van Saefthinge.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Baalhoek 15 huizen met 73 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De Provincie heeft in 2014 bestaande strekdammen opgehoogd en nieuwe strekdammen aangelegd ter hoogte van Baalhoek en Knuitershoek. Het is de bedoeling dat tussen de strekdammen slib sneller bezinkt, waardoor nieuwe slikken en schorren ontstaan in het kader van natuurherstel Westerschelde. Voor het natuurherstel zijn de strekdammen zo ontworpen dat estuariene natuur van laagdynamische slikgebieden met hoge natuurlijke en ecologische waarden ontstaat. Deze natuur is geschikt als voedselgebied voor vogels, in het bijzonder steltlopers.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- De Schor van Baalhoek is een strand achter de Kruispolder. Richting oosten loopt het over in het Verdronken Land van Saeftinghe, een schorrengebied in de Westerschelde. Het is een geschikte visstek. Je hebt voor deze locatie geen vergunning nodig.

Reactie toevoegen