Baamsum

Plaats
Buurtschap
Eemsdelta
Groningen

baamsum_imkers_in_de_koolzaadvelden.jpg

Mei 2017, imkers met hun bijenvolken aan het werk op de koolzaadvelden van buurtschap Baamsum (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)

Mei 2017, imkers met hun bijenvolken aan het werk op de koolzaadvelden van buurtschap Baamsum (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)

Baamsum

Terug naar boven

Status

- Baamsum is een buurtschap in de provincie Groningen, gemeente Eemsdelta. T/m 1989 gemeente Termunten. In 1990 over naar gemeente Delfzijl, in 2021 over naar gemeente Eemsdelta.

- De buurtschap Baamsum valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Termunten.

- De buurtschap Baamsum heeft officiële, blauwe plaatsnaamborden en heeft daarmee een bebouwde kom.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Bompsum, Baemzen.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Baamsum ligt rond de gelijknamige weg en het noordoostelijkste gedeelte van de A.E. Gorterweg, Z van het dorp Termunten, NO van het dorp Woldendorp, aan de waterloop de Oude Ae. De buurtschap ligt verder Z van het dorp Termunterzijl, ZO van het dorp Borgsweer, OZO van de stad Delfzijl, NO van de dorpen Wagenborgen en Nieuwolda en W van het water de Dollard.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Baamsum 7 huizen met 50 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 15 huizen met ca. 40 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

ZW van Baamsum lag tot eind 16e eeuw het klooster Menterne, ook bekend als Grijzemonnikenklooster. Het klooster werd eind 13e eeuw gesticht door monniken uit het klooster van Aduard. Op de plaats van het klooster staat nu boerderij Grijze Monnikenklooster.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Een klankbordgroep met inwoners uit Termunten e.o. en Woldendorp heeft een tracé bedacht voor een beter en veiliger fietspad tussen Termunten en Woldendorp, door buurtschap Baamsum. Voor en na deze buurtschap komt een vrijliggend betonfietspad en in de buurtschap zelf wordt een rode loper aangebracht. De maximumsnelheid in de buurtschap wordt aangepast naar 30 km per uur. De bebouwde-komgrenzen worden verschoven naar de punten waar fietsers de weg op komen en de rode rijloper begint. Het vrijliggende fietspad voor en na de buurtschap zal slingerend door de huidige brede berm lopen. Een boomspecialist heeft gekeken welke bomen waardevol zijn en welke wat minder. Ook is gekeken naar het wortelgestel en de gezondheid van de bomen. Op basis hiervan is het fietspad ingetekend. Ondanks dat we zoveel mogelijk rekening houden met de bomen, worden er bomen gekapt. Voor elke gekapte boom planten we een nieuwe, waar mogelijk in dezelfde berm. De intentie is dat het fietspad nog voor de start van schoolseizoen 2019-2010 wordt gerealiseerd. Er ligt nog een wens om naast de geplande route een extra fietspad aan te leggen achter Baamsum langs. Hierdoor ontstaat een volledig vrijliggende fietsverbinding. Voordat hier verder naar wordt gekeken en met de huidige grondeigenaren wordt gesproken, moet eerst duidelijk zijn of daar geld voor beschikbaar komt." (bron: klankbordgroep)

Reactie toevoegen