Baan

Plaats
Buurtschap
Altena
West-Brabant Land van Heusden en Altena
Noord-Brabant

Baan

Terug naar boven

Status

- Baan is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Land van Heusden en Altena, gemeente Altena. T/m 2018 grotendeels gemeente Werkendam (t/m 1996 gemeente Dussen, in 1997 over naar gemeente Werkendam), en deels gemeente Aalburg (t/m 31-7-1908 gemeente Meeuwen, Hill en Babyloniënbroek, per 1-8-1908 naamswijziging in: gemeente Meeuwen, per 1-5-1923 over naar gemeente Eethen, in 1973 over naar gemeente Aalburg); in 2019 in zijn geheel over naar gemeente Altena.

Bij het ontstaan van de gemeente Aalburg, in 1973, gaat een deel van de buurtschap dat daarvóór tot de gemeente Eethen behoorde, door middel van een grenscorrectie over naar de gemeente Dussen.

- De buurtschap Baan valt, ook voor de postadressen, grotendeels onder het dorp Dussen, deels onder het dorp Meeuwen (2 panden).

- De buurtschap Baan heeft geen eigen plaatsnaamborden (maar ligt goeddeels binnen de bebouwde kom van het dorp Dussen), zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1838-1857 en 1865 de Baan.

Naamsverklaring
Het Nieuwnederlandse baan betekent 'doorgaande weg', in dit geval - gelegen aan - de straatweg tussen Dussen en Meeuwen.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Baan ligt rond de gelijknamige weg en rond de wegen Diebracht (het (korte) gedeelte van deze weg N van de Provincialeweg (de N283)), Bosschen (het gedeelte van deze weg W van het kruispunt met de weg Baan), Binnen (het gedeelte van deze weg O van de driesprong van deze weg bij de weg Ruttensteeg), Dorpsstraat (het gedeelte van deze weg W van de rotonde met de wegen Meeuwensesteeg, Provincialeweg (de N283) en Provincialeweg-Zuid (ook de N283) en Landweg (het gedeelte van deze weg O van het kruispunt met de weg Diebracht). De buurtschap ligt O van het dorp Dussen, W van het dorp Meeuwen, in de nabijheid van de N oever van de Bergsche Maas, ZW van het dorp Babyloniënbroek, ZZO van het dorp Almkerk, N van het dorp Sprang-Capelle (kern Capelle), NO van het dorp Waspik en NW van het dorp Waalwijk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Baan omvat ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Links

- Genealogie: - Op 21 oktober 1832 is onder supervisie van ir. L.J. Kuijk van het kadaster de gemeente Dussen in kaart gebracht. Onderverdeeld in een tiental secties is de gehele gemeente opgemeten en in detailkaarten uitgewerkt. In de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels (OAT) is aanvullende informatie per perceel beschreven. Tevens zijn hierin de eigenaren opgetekend. - Deze webpagina geeft een inzicht van de situatie aan de Baansche Achterstraat in buurtschap Baan te Dussen en Meeuwen anno 1832. - Deze webpagina geeft een inzicht van de situatie aan de Baansche Voorstraat te Dussen anno 1832. - Deze webpagina geeft een inzicht van de situatie in de Bosschen - vanaf Kasteel Meeuwen - en Baansche Voorstraat te Dussen anno 1832. In tabellen worden van de afgebeelde kaartjes de percelen en bewoning beschreven. (bron: site van Ton Lensvelt met honderden interessante artikelen over de geschiedenis van Dussen en omgeving)

Reactie toevoegen