Baanhoek

Plaats
Buurtschap
Sliedrecht
Alblasserwaard Drechtsteden
Zuid-Holland

Baanhoek station oud (Kopie).jpg

Het oorspronkelijke stationsgebouw van Baanhoek was een zogeheten abri, een houten wachtgelegenheid bestaande uit drie aan elkaar vastgebouwde ruimten. Deze foto is uit 1930. Sinds dec. 2011 is er een nieuw station Sliedrecht-Baanhoek.

Het oorspronkelijke stationsgebouw van Baanhoek was een zogeheten abri, een houten wachtgelegenheid bestaande uit drie aan elkaar vastgebouwde ruimten. Deze foto is uit 1930. Sinds dec. 2011 is er een nieuw station Sliedrecht-Baanhoek.

Baanhoek

Terug naar boven

Status

- Baanhoek is een buurtschap en onder de toevoeging -West deels ook een nieuwbouwwijk in de provincie Zuid-Holland, in de regio's Alblasserwaard en Drechtsteden, gemeente Sliedrecht (van 1-4-1817 t/m 22-8-1818 gemeente Niemandsvriend).

- De buurtschap Baanhoek valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Sliedrecht. Het ligt tegenwoordig binnen de bebouwde kom van die plaats.

- De buurtschap Baanhoek heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Baanhoek ligt rond de langgerekte gelijknamige weg*, in het W van het dorp Sliedrecht, en grenst in het Z aan de Beneden Merwede. De buurt wordt doorsneden door de spoorlijn Dordrecht-Geldermalsen, die ter plekke middels de Baanhoekbrug de Beneden Merwede oversteekt. In het W gaat de buurt over in de Papendrechtse buurtschappen Matena en Oosteind. De buurtschap ligt verder O van het dorp Papendrecht, Z van de A15, ZW van het dorp Wijngaarden, N van Nationaal Park De Biesbosch en NO van de stad Dordrecht.
* De huisnummers lopen van 1-503 en 4-202.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt Baanhoek niet vermeld. Ook in het naslagwerk van Van der Aa (1) uit hetzelfde jaar komt de plaatsnaam niet voor. Op de Kuijperkaart uit ca. 1870 (zie onderaan de homepage van Sliedrecht) wordt de naam wél vermeld. Dat lijkt er op te duiden dat de buurtschap, of in ieder geval de plaatsnaam, pas in de 2e helft van de 19e eeuw zou zijn ontstaan. Tegenwoordig omvat de oorspronkelijke buurtschap (dus zonder de nieuwe wijk Baanhoek-West) ca. 235 huizen en ca. 40 bedrijfsgebouwen, met ca. 590 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Station Baanhoek is in functie geweest van 1885 tot 1938. In verband met de watersnoodramp van 1 februari 1953 is het station sinds die datum gedurende ruim een maand heropend geweest. Sinds december 2011 is er weer een station Sliedrecht-Baanhoek (waarvoor zie het volgende hoofdstuk).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In de periode 2009-2014 is de nieuwbouwwijk Baanhoek-West verrezen (W van de spoorlijn), met ca. 950 woningen. ZW hiervan ligt een klein bedrijventerrein, aansluitend op bedrijventerreinen van Papendrecht. Naast het nieuwe station Sliedrecht-Baanhoek is hier ook een nieuwe ontsluitingsweg voor Sliedrecht en Papendrecht aangelegd van en naar de A15. De nieuwbouwwijk vormt samen met de Papendrechtse wijken Oostpolder en het nog te ontwikkelen Land van Matena een woongebied voor uiteindelijk ca. 2.500 woningen. Door de bouw van deze Vinex-locatie zullen de gemeenten Papendrecht en Sliedrecht over enkele jaren geheel aan elkaar zijn gegroeid. - Bestemmingsplan Baanhoek-West (2013). - Actualiteiten m.b.t. Baanhoek-West op Facebook.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Op een zaterdag in juni is er de Rommelmarkt van Buurtvereniging Baanhoek-West.

Terug naar boven

Links

- Buurtvereniging: - Buurtvereniging Baanhoek-West is eind 2016 opgericht en organiseert door het jaar heen diverse evenementen en activiteiten.

- Site van inwoners: - Raymond Coenraats, Trix Philippart en dochter Iris zijn enkele jaren geleden verhuisd van Utrecht naar een dijkwoning op de Baanhoek (nr. 435). Hierdoor hebben ze de mogelijkheid gekregen om hobby's uit te oefenen die voorheen niet mogelijk waren. Door de ruimte om het huis hebben ze een bloementuin kunnen aanleggen, evenals een vijver. Ze hadden nog een beetje ruimte over die ze "opvulden" met Zijdehoeders (kippen) en Ouessant schaapjes (mini-schaapjes).

Ze zijn natuurliefhebbers en proberen hun steentje bij te dragen aan het instandhouden van de natuur en zijn (kleine) bewoners. De aanplant van de tuin is met aandacht verricht en ze hebben planten, struiken en bomen aangeplant die een voedselbron zijn voor insecten en vogels die om hen heen leven. Ze hebben o.a. fruitbomen. Van de vruchten die daar vanaf komen maken ze jam. Verder hebben ze inmiddels ook 12 bijenkasten. Het is elk voorjaar weer spannend welke volken goed de winter zijn doorgekomen. Het is een hobby waar ze beiden de imkeropleiding voor hebben gevolgd bij de bijenvereniging van Dordrecht. Op hun website 'Imkerij van de Baanhoek' vind je o.a. verhalen en informatie over hun schapen, de tuin, de moestuin en de bijen.

Reactie toevoegen