Baanhoek

Plaats
Buurtschap
Sliedrecht
Alblasserwaard Drechtsteden
Zuid-Holland

baanhoek_sliedrecht_straatnaambord_kopie.jpg

Baanhoek is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de regio's Alblasserwaard en Drechtsteden, gemeente Sliedrecht. Handig dat men bij deze kilometerslange weg op de straatnaambordjes aangeeft voor welke huisnummers je welke kant op moet!

Baanhoek is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de regio's Alblasserwaard en Drechtsteden, gemeente Sliedrecht. Handig dat men bij deze kilometerslange weg op de straatnaambordjes aangeeft voor welke huisnummers je welke kant op moet!

baanhoek_sliedrecht_gm_baanhoek_99_woonhuis_kopie.jpg

In buurtschap Baanhoek kun je nog veel oude monumentale panden bewonderen, zoals dit gemeentelijke monument, een in 1890 herbouwd dijkhuis op huisnr. 99.

In buurtschap Baanhoek kun je nog veel oude monumentale panden bewonderen, zoals dit gemeentelijke monument, een in 1890 herbouwd dijkhuis op huisnr. 99.

baanhoek_sliedrecht_gm_baanhoek_469_woonhuis_kopie.jpg

Ook dit woonhuis uit ca. 1900 op Baanhoek 469 is een gemeentelijk monument.

Ook dit woonhuis uit ca. 1900 op Baanhoek 469 is een gemeentelijk monument.

baanhoek_503_kivitshoeve_kopie.jpg

Baanhoek is een kilometerslange lintbuurtschap, wat dan ook leidt tot zeer hoge huisnummers; dit is woonboerderij de Kivitshoeve, het allerlaatste pand op de Baanhoek, met huisnummer 503. Het V-motief in het dak zou staan voor de naam Volker.

Baanhoek is een kilometerslange lintbuurtschap, wat dan ook leidt tot zeer hoge huisnummers; dit is woonboerderij de Kivitshoeve, het allerlaatste pand op de Baanhoek, met huisnummer 503. Het V-motief in het dak zou staan voor de naam Volker.

Baanhoek station oud (Kopie).jpg

Het oorspronkelijke stationsgebouw van Baanhoek was een zogeheten abri, een houten wachtgelegenheid bestaande uit drie aan elkaar vastgebouwde ruimten. Deze foto is uit 1930. Sinds dec. 2011 is er een nieuw station Sliedrecht-Baanhoek.

Het oorspronkelijke stationsgebouw van Baanhoek was een zogeheten abri, een houten wachtgelegenheid bestaande uit drie aan elkaar vastgebouwde ruimten. Deze foto is uit 1930. Sinds dec. 2011 is er een nieuw station Sliedrecht-Baanhoek.

Baanhoek

Terug naar boven

Status

- Baanhoek is een buurtschap en met de toevoeging -West ook een nieuwbouwwijk in de provincie Zuid-Holland, in de regio's Alblasserwaard en Drechtsteden, gemeente Sliedrecht. Van 1-4-1817 t/m 22-8-1818 gemeente Niemandsvriend.

- De buurtschap Baanhoek valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Sliedrecht. Het ligt tegenwoordig binnen de bebouwde kom van die plaats.

- De buurtschap Baanhoek heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1869 Baanhoek.

Naamsverklaring
"Ter plaatse maakten de baan 'doorgaande weg' en de dijk langs de Beneden Merwede een scherpe hoek."(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Baanhoek ligt rond de langgerekte gelijknamige weg*, in het W van het dorp Sliedrecht, en grenst in het Z aan de Beneden Merwede. De buurt wordt doorsneden door de spoorlijn Dordrecht-Geldermalsen, die ter plekke middels de Baanhoekbrug de Beneden Merwede oversteekt. In het W gaat de buurt over in de Papendrechtse buurtschappen Matena en Oosteind. De buurtschap ligt verder O van het dorp Papendrecht, Z van de A15, ZW van het dorp Wijngaarden, N van Nationaal Park De Biesbosch en NO van de stad Dordrecht.
* De huisnummers lopen van 1-503 en 4-202.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt de buurtschap niet vermeld. Ook in het naslagwerk van Van der Aa (2) uit hetzelfde jaar komt de plaatsnaam niet voor. Op de Kuijperkaart uit ca. 1870 (zie onderaan de homepage van Sliedrecht) wordt de naam wél vermeld. Dat lijkt er op te duiden dat de buurtschap, of in ieder geval de plaatsnaam, pas in de 2e helft van de 19e eeuw zou zijn ontstaan. Tegenwoordig omvat de oorspronkelijke buurtschap (dus zonder de nieuwe wijk Baanhoek-West) ruim 200 huizen met ca. 500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Station
Even ten zuiden van de huidige halte Sliedrecht-Baanhoek, net voor de brug over de Beneden-Merwede, heeft van 1885 tot 1938 een stopplaats met dezelfde naam gelegen. De halte werd geopend op 16 juli 1885 en werd op 15 mei 1938 gesloten voor het reizigersvervoer. In verband met de Watersnoodramp in 1953 werd vanaf 5 februari gedurende vijf weken een van biels gemaakte tijdelijke halte aan de oostzijde van de spoordijk in gebruik genomen, vanwaar een vervangende busdienst naar Gorinchem werd onderhouden. De treinen uit Dordrecht keerden in Sliedrecht, waar niet kon worden in- en uitgestapt omdat de toegang naar het station onbereikbaar was. Ook nadat de doorgaande treindienst op 19 februari werd hervat, bleef de tijdelijke halte alhier open ter vervanging van Sliedrecht. Nadat de situatie in Sliedrecht was hersteld, werd de tijdelijke halte gesloten.

Het huidige Station Sliedrecht-Baanhoek is in december 2011 gereedgekomen. Het station ligt aan de MerwedeLingelijn, het westelijk deel van de Betuwelijn, tussen station Sliedrecht en station Dordrecht-Stadspolders. Daar het station aan de westkant van Sliedrecht ligt, is het ook voor inwoners van buurgemeente Papendrecht goed bereikbaar.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

-West
De afgelopen jaren is in fasen de nieuwbouwwijk Baanhoek-West verrezen (W van de spoorlijn), met uiteindelijk ca. 950 woningen. ZW hiervan ligt een klein bedrijventerrein, aansluitend op bedrijventerreinen van Papendrecht. Naast het nieuwe station is hier ook een nieuwe ontsluitingsweg voor Sliedrecht en Papendrecht aangelegd van en naar de A15. De nieuwbouwwijk vormt samen met de Papendrechtse wijken Oostpolder en het nog te ontwikkelen Land van Matena een woongebied voor uiteindelijk ca. 2.500 woningen. Door de bouw van deze Vinex-locatie zullen de gemeenten Papendrecht en Sliedrecht over enkele jaren geheel aan elkaar zijn gegroeid.

"Baanhoek-West heeft een dorps en duurzaam karakter. De hedendaagse vertaling van een tuindorp is terug te zien aan de ruime opzet, het groen en de verschillende ontmoetingsplekken en speeltuinen. Ook de eigen brede school en de sporthal dragen hier aan bij. De wijk sluit hierdoor perfect aan bij de Sliedrechtse mentaliteit: gastvrij, hartelijk en betrokken. Ook duurzaamheid speelt een belangrijke rol in de wijk. Veel woningen beschikken over zonnepanelen en zijn energiezuinig. Een modern tuindorp. Het is een eigentijds tuindorp met veel groen, pleintjes en singels. De wijk is royaal opgezet, met brede straten en verschillende groenstroken. Het dorpse karakter uit zich in de verschillende ontmoetingsplekken voor buurtbewoners en dat kinderen veilig buiten kunnen spelen. Er is een brede school en in de nabije omgeving is een moderne sporthal gerealiseerd. Ook heeft de wijk een eigen kerkgemeenschap en een medisch centrum.

Duurzaam wonen. In Baanhoek-West staat duurzaamheid centraal. Veel woningen hebben zonnepanelen op het dak en zijn energiezuinig. Appartementencomplex Best B’West heeft daarnaast een sedumdak. Dit dak ziet eruit als een tuin, levert zuurstof, absorbeert het regenwater zodat dit niet in het riool komt en heeft een isolerende werking. Ook vind je hier nul-op-de-meter woningen. Deze woningen wekken zelf energie op en zijn daardoor niet of nauwelijks afhankelijk van fossiele brandstoffen. Duurzaam omgaan met regenwater. De straten in de wijk zijn voorzien van een waterpasserende verharding, die ervoor zorgt dat het relatief schone regenwater niet naar de waterzuiveringsinstallaties gaat, maar afgevoerd wordt naar het oppervlaktewater. Deze duurzame wijk is dus helemaal klaar voor de toekomst!" (bron: site over de wijk van projectontwikkelaar BPD)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Gemeentelijke monumenten
Buurtschap Baanhoek heeft 7 gemeentelijke monumenten, zijnde de voormalige Zondagsschool op nr. 75 (alleen de voorgevel is beschermd), de 19e eeuwse woonhuizen op nrs. 97 en 99, de voormalige school op nr. 217*, de boerderij (twee woningen) uit 1913 op nrs. 411-413**, het woonhuis uit ca. 1900 op nr. 469, en de boerderij (twee woningen) op nr. 501.
* School V, die in de volksmond bekend stond onder de naam 'Blauwe School', kreeg bij de nieuwbouw in 1938, als vervanging van het oude vervallen schoolgebouw, de naam 'Bleyburghschool'. - Hier vind je de nodige informatie over de oude en de 'nieuwe' school.
** Dit betreft de Lenahoeve, die in 1913 in opdracht van baggerdirecteur Volker is gebouwd. De boerderij kenmerkt zich door de rode baksteentjes, een decoratie met stenen in oranje, gele en blauwe kleuren in de speklagen. Opvallend is het patroon in het dak. Hierin komt steeds weer de letter V van Volker terug.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Op een zaterdag in juni is er de Rommelmarkt van Buurtvereniging Baanhoek-West.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

Imkerij met tuin / moestuin / schapen e.d.
Raymond Coenraats, Trix Philippart en dochter Iris zijn enkele jaren geleden verhuisd van Utrecht naar een dijkwoning op de Baanhoek (nr. 435). Hierdoor hebben ze de mogelijkheid gekregen om hobby's uit te oefenen die voorheen niet mogelijk waren. Door de ruimte om het huis hebben ze een bloementuin kunnen aanleggen, evenals een vijver. Ze hadden nog een beetje ruimte over die ze "opvulden" met Zijdehoeders (kippen) en Ouessant schaapjes (mini-schaapjes).

Ze zijn natuurliefhebbers en proberen hun steentje bij te dragen aan het instandhouden van de natuur en zijn (kleine) bewoners. De aanplant van de tuin is met aandacht verricht en ze hebben planten, struiken en bomen aangeplant die een voedselbron zijn voor insecten en vogels die om hen heen leven. Ze hebben o.a. fruitbomen. Van de vruchten die daar vanaf komen maken ze jam. Verder hebben ze inmiddels ook 12 bijenkasten. Het is elk voorjaar weer spannend welke volken goed de winter zijn doorgekomen. Het is een hobby waar ze beiden de imkeropleiding voor hebben gevolgd bij de bijenvereniging van Dordrecht. Op hun website 'Imkerij van de Baanhoek' vind je o.a. verhalen en informatie over hun schapen, de tuin, de moestuin en de bijen.

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Actualiteiten m.b.t. Baanhoek-West op Facebook.

- Buurtvereniging: - Buurtvereniging Baanhoek-West is eind 2016 opgericht en organiseert door het jaar heen diverse evenementen en activiteiten.

- Zorg: - "Bij De Blauwe Lis in Baanhoek-West in Sliedrecht (Vivaldilaan 94a) wonen mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en een verstandelijke beperking (VB). Bewoners hebben een eigen appartement met woonkamer, keuken, slaapkamer en badkamer. We wonen hier met zes of tien bewoners op een verdieping. Elke verdieping heeft een gemeenschappelijke woonkamer. Daar ontmoet je andere bewoners en kun je samen eten. Wij zijn tussen de 18 en 79 jaar oud. De locatie is rolstoelvriendelijk. Overdag ga je naar het werk of de dagbesteding. Als je thuis komt zijn de begeleiders er. Bij hen kan je je verhaal kwijt. Ze helpen je als het nodig is."

Reactie toevoegen