Baardwijk

Voormalige gemeente
Waalwijk
Hart van Brabant Langstraat
Noord-Brabant

nb_gemeente_baardwijk_in_ca._1870_kaart_j._kuijper.gif

Gemeente Baardwijk anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Baardwijk anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Baardwijk

Terug naar boven

Status

Baardwijk is een voormalig dorp, thans wijk in de provincie Noord-Brabant, in de regio Hart van Brabant en daarbinnen in de subregio Langstraat, gemeente Waalwijk. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1921.

Terug naar boven

Naam

In het Brabants
Borrek.

Oudere vermeldingen
1136 kopie 12e eeuw Barduvich, 1e kwart 13e eeuw Bardevuihc, 1312-1350 Baerdwyc, Bardewyc, Barduic, 1316 en 1332 Bardwyc, 1330 kopie 19e eeuw Bardwike, 1343 en 1375 Baerdewic, 1576 Baerdwyck.

Naamsverklaring
Samenstelling van wijk 'hoeve, nederzetting, dorp' en het Oudnederlandse barda 'baard, rand, uiteinde'. Verband met de volksnaam der Langobarden, zoals men deze ook vermoedt in de Duitse plaatsnaam Bardowik, is niet waarschijnlijk. Aan een persoonsnaam Bardo moet hier evenmin worden gedacht.(1)

Terug naar boven

Ligging

Baardwijk ligt in het NO van het huidige dorp Waalwijk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Baardwijk, die slechts het gelijknamige dorp omvat, 143 huizen met 1.212 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Ad van Liempt uit Rosmalen (met Waalwijkse roots) heeft in 2018 het boek 'Dam- en dijkwoningen in Baardwijk en Besoijen' gepubliceerd. Een van de bijzonderheden die er in wordt onthuld, en waarover je onder de link meer kunt lezen, is waarom het pand op Laageinde 63 zo'n enorme voortuin heeft, wat niet logisch lijkt. Dat komt omdat er een wiel lag (= een meertje, ontstaan na een dijkdoorbraak). Daarom heeft men de woning er - in 1878 - achter gebouwd. Het wiel is later gedempt, vooral met leersnippers van de leerlooierijen.

Terug naar boven

Links

- Onderwijs: - "Basisschool Baardwijk is een school met ongeveer 250 leerlingen. De school is volop in ontwikkeling. De school helpt kinderen in het opdoen en vergroten van de benodigde kennis, houding en vaardigheden om zich staande te houden in de maatschappij waarin wij leven. Kinderen leren samen te spelen, te leren, te leven en te werken. Ze leren omgaan met tegenslagen en successen en leren om te gaan met vrijheid en democratie en de verantwoordelijkheid die dat vraagt. Deze missie bereiken wij door het bieden van een veilige, toekomstgerichte en uitdagende leeromgeving waar kinderen en volwassenen vanuit betrokkenheid, saamhorigheid en uniciteit talenten en competenties ontwikkelen.

Wij maken hiervoor gebruik van alle zintuigen en leren niet alleen door te luisteren, maar juist ook door te kijken, door te vragen, door te denken, door te voelen, door te proeven en door te doen. Wij zijn een permanent ontwikkelende en lerende organisatie waar van en met elkaar en ook van en in de wereld wordt geleerd en waar verschillend zijn gewaardeerd wordt. Iedereen is anders en dat is mooi. Op basis van onze (katholieke) identiteit leveren we een actieve bijdrage aan het realiseren van een leefbare en duurzame wereld. Respect voor jezelf, voor de ander en voor de omgeving is daarbij vanzelfsprekend."

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Baardwijk is opgericht in 1919 en heeft ruim 600 leden. Zoals zoveel verenigingen in die tijd is de club ontstaan uit het voetballen met een "toddenbal". Een vriendenclub bestaande uit 12 jongelui besluit in 1919 een club op te richten. In café d'n Eekel (van Eethen) werd zo maar, gezellig achter een potje bier, voetbalvereniging Juliana opgericht. Die naam vonden alle leden het mooiste en zo werd de vereniging genoemd naar het toen 9-jarige koninklijke prinsesje. Het café werd gelijk het eerste clubhuis en er werd gespeeld op een weiland aan de overlaat bij de spoorbrug. Een paar doelpalen waren zo in elkaar getimmerd, er werd een bestuur gekozen en alle 12 leden kregen een taak of functie. Hoe het in de loop der jaren verder is gegaan kun je lezen op de pagina Historie v.v. Baardwijk.

Sinds 1959 is de club gevestigd aan de Akkerlaan. Aldaar is in 1978 begonnen met de bouw van de tribune zoals die nu nog altijd op het sportpark aanwezig is. Medio jaren negentig is er een nieuwe kantine en een aantal kleedkamers gebouwd en is een en ander geprivatiseerd. Zoals de naam al aangeeft, ligt de oorsprong van de club in de voormalige gemeente en het voormalige dorp Baardwijk. De binding met dit stadsdeel is na bijna 100 jaar in zowel emotioneel als fysiek opzicht nog altijd zeer sterk aanwezig.

Als amateurvereniging heeft v.v. Baardwijk zijn bestaansrecht in de afgelopen jaren duidelijk bewezen. Juist als voetbalclub met een zeer eigen identiteit binnen de Waalwijkse gemeenschap en in de regio, sluit de beleving in de club perfect aan bij de volkssport die voetbal pretendeert te zijn. De vereniging staat voor het gedreven, karaktervol, maar bovenal sportief bedrijven en beleven van de voetbalsport door zowel actieve als niet-actieve leden.

Reactie toevoegen