Baarschot (Dorst)

Plaats
Buurtschap
Oosterhout
West-Brabant Amerstreek
Noord-Brabant

Baarschot (Dorst)

Terug naar boven

Status

- Baarschot is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de Amerstreek, gemeente Oosterhout.

- De buurtschap Baarschot valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Dorst.

- De buurtschap Baarschot heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Straatnaamgeving
Dorstenaar Jos van Alphen stelt over de straatnaamgeving: “De eerste bewoning van het dorp Dorst was aan de oever van een riviertje dat via de Oude Leij naar de Molenleij liep. Deze bewoning ontstond aan een straat die vroeger Koeistraat heette. De ambtenaren vonden dat wat banaal en zij maakten er Baarschotsestraat van.”

Naamsverklaring
“Blijkens de oudere vermeldingen van Baarschot is de naam samengesteld uit de elementen beer en schot. Beer betekent hier mogelijk modder, moeras. Volgens Gysseling gaat beer terug op beren-, dat voortkomt uit het Germaanse birnu-: beer, op beer gelijkende modder. Schot wijst gewoonlijk op een beboste hoek hoger land, uitspringend in moerassig terrein. De Baarschotsestraat ligt op zo’n punt, tussen een laagte in het zuiden en enkele kommen met vennen in de heide ten noorden ervan. Een dergelijke ligging is ook nog goed herkenbaar bij Molenschot” (aldus K. Leenders in (102, nr. 127, 1999)).

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Baarschot ligt W van het dorp Dorst, tussen dat dorp en de A27, rond de Baarschotsestraat (Z van de spoorlijn Breda-Tilburg; het gedeelte van deze weg NW van de kruising met de Broekstraat) en de Parallelweg (N van de spoorlijn). De in de W en ZW nabijheid van de buurtschap gelegen weg Baarschot is een nieuwere weg, maakt onderdeel uit van een bedrijventerrein in de stad en gemeente Breda, en maakt geen onderdeel uit van de tegenwoordige buurtschap. De buurtschap ligt verder NO van de stad Breda, ZO van het dorp Teteringen, Z van de stad Oosterhout, ZW van het dorp Dongen, W van het dorp Rijen, NW van het dorp Molenschot en NNO van het dorp Bavel.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Baarschot omvat ca. 20 huizen met ca. 55 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In de buurtschap wordt de nieuwbouwwijk Tuindorp Baarschot gerealiseerd, met uiteindelijk ca. 100 koopwoningen. Zoals de naam al aangeeft, is de stedenbouwkundige opzet afgeleid van het oorspronkelijk uit Engeland afkomstige concept 'tuindorp', een gewaardeerde bouwstijl en met alle comfort van vandaag. Kenmerkend hiervoor zijn de centrale groene speelplaats als hart van de wijk, met ruim opgezette omliggende straten met karakteristieke voortuinen met bomen en hagen.

Reactie toevoegen