Baarschot (Vlierden)

Plaats
Buurtschap
Deurne
Zuidoost-Brabant Peelland
Noord-Brabant

Baarschot (Vlierden)

Terug naar boven

Status

- Baarschot is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Peelland, gemeente Deurne. T/m 1925 gemeente Vlierden.

- De buurtschap Baarschot valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Vlierden.

- De buurtschap Baarschot heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

In het Brabants
Barsend.

Oudere vermeldingen
1423 bi der berscot, 1435 van der Beerschot, 1437 ad locum dictum in die Berscot, 1648 van den Beerschot.

Naamsverklaring
Wel verklaard als een samenstelling van beer 'drek, beer, op beer lijkende modder' en schoot 'hoek hoger land uitspringend in het terrein', zie ook Beerschoten. Ook is geopperd beer 'mannetjeszwijn, ever' en schot 'afgeschoten ruimte, omheind terrein', synoniem van het Middelnederlandse varckenschot, vergelijk 't Schot.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Baarschot ligt rond de wegen Baarschotseweg, Molenhuisweg, Bronweg, Vlierdenseweg (het gedeelte Z van de minirotonde bij de Molenhuisweg; O zijde), Deurneseweg (het gedeelte N van het water Astense Aa; O zijde), Dwergweg, Espenweg en Eikhofweg (het gedeelte NW van de Dolstraat en ZO van de weg Vlierdensedreef). De buurtschap ligt ZO van het dorp Vlierden, ZW van het dorp Deurne, NO van het dorp Ommel, NNO van het dorp Asten en NW van het dorp Liessel.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap Baarschot 21 huizen met 112 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 25 huizen met ca. 65 inwoners.

Terug naar boven

Voorzieningen

- Begraven: - De 5 broers Swinkels uit Vlierden zijn vier jaar bezig geweest met de ontwikkeling van een productiebos - dat hun eigendom is - naar een natuurbegraafplaats van 20 hectare. "Nieuwe natuur helpt het bos richting oerbos op Natuurbegraafplaats Hoeve Ruth! Maar liefst 16.866 bomen en heesters zijn de afgelopen tijd geplant in en om het bos van Hoeve Ruth. Alles om het bos een zetje te geven richting het oorspronkelijke oerbos van voor menselijke invloeden. We streven naar een dynamisch natuurbos, zelfregulerend en biodivers. Er staat nu volop zomerlinde, beuk, eik, berk, wilde peer, ratelpopulier, veldesdoorn, hondsroos, brem, egelantier, kornoelje, hazelaar en meer. De bomen en heesters zijn natuurlijk inlands gekweekt. Binnenkort opent Natuurbegraafplaats Hoeve Ruth en is iedereen welkom voor een wandeling door deze prachtige natuur!

Op Hoeve Ruth vormen we het voormalige productiebos om tot een dynamisch bos met een ven. En we brengen de heide, zoals die daar vele jaren geleden ook groeide, weer terug. Door de grotere biodiversiteit is deze natuur straks aantrekkelijk voor nog meer verschillende flora en fauna. Natuurbegraven is de oudste en meest natuurlijke manier van begraven. En omdat een graf in de natuur van Hoeve Ruth voor altijd is, zorgen we door dit natuurgraf ook voor het voortbestaan van diezelfde natuur." Zo stellen zij op hun site en Facebookpagina anno voorjaar 2020, toen hard werd gewerkt aan de laatste loodjes om de natuurbegraafplaats medio zomer 2020 officieel in gebruik te kunnen nemen.

Het initiatief liep vertraging op, omdat niet iedereen stond te juichen bij dit plan. Milieuvereniging Het Groene Hart Brabant en Stichting Natuurbegraafplaats-waaromniet.nl hadden namelijk bezwaar aangetekend bij de Raad van State. Zij zijn bang dat het aantal geplande graven - maximaal ca. 8.000, want 20 hectare met ca. 400 graven per hectare - grote gevolgen zal hebben voor de bodem en de ecologie in het gebied. Volgens hen hadden er betere regels moeten worden gesteld over de spreiding van graven over het gebied, zodat er niet teveel dicht bij elkaar liggen. Verder betwijfelen ze of er voldoende behoefte is aan zoveel natuurgraven. Ook vinden ze dat de graven dieper moeten komen te liggen dan wordt voorgesteld. De Raad van State heeft in september 2019 bepaald dat het plan voor de natuurbegraafplaats door mag gaan. Volgens de Raad biedt het zogeheten inpassings- en werkplan dat de gebroeders Swinkels hebben opgesteld voldoende garanties dat de natuur op het terrein niet in het gedrang komt. De regels voor de bescherming van bomen en andere natuur zijn wel scherper vastgelegd. Ook omwonenden waren niet enthousiast. Ze vreesden dat ze vanuit hun woonomgeving uit zouden gaan kijken op de natuurbegraafplaats, rouwende mensen, ceremonies en rouwstoeten. Ze vonden dat naar beide kanten toe meer sprake zou moeten zijn van privacy. Daar is aan tegemoet gekomen door de aanleg van extra afscheidingen.

Natuurbegraafplaats Hoeve Ruth (Hazeldonkseweg 24) maakt deel uit van een huizengroepje (nr. 9/11/11a/22/24), dat enige tijd op kaarten heeft gestaan als buurtschap Ruth, maar tegenwoordig is dit niet meer het geval, vandaar dat we dit object hebben vermeld onder de buurtschap Baarschot, zijnde de dichtstbijzijnde huidige plaatsnaam in het dorpsgbied van Vlierden. Het genoemde huizengroepje ligt in het uiterste ZO van het dorpshgebied van Vlierden, tegen de grens met het dorpsgebied van buurdorp Liessel.

"De historie van Hoeve Ruth gaat vele honderden jaren terug. De hoeve en ook de watermolen Ruth, die hier heel vroeger in de Aa stond, zijn zelfs nog voor 1252 gebouwd. In 1325 zijn door de hertog van Brabant de definitieve grenzen van de gemeente Vlierden vastgesteld, waarbij een van de grenspunten ‘de moelen geheyten Rieth’ (dit was de watermolen van Hoeve Ruth) was. Deze molen maakte deel uit van de toen al bestaande Hoeve Ruth. Deze molen lag op de Astense Aa, vlak bij het bruggetje dat nu vanuit de Ruthsedreef en de Vorstsedreef naar de Berken leidt. Het is een watermolen die, zoals onderzoek na een onbedoelde vernieling van de archeologische restanten in 2011 duidelijk maakte, al voor 1252 moet zijn gebouwd. We mogen dus aannemen dat ook de boerderij van voor die tijd dateert. Op deze historische plek willen we de geschiedenis met de huidige tijd en de dood en het leven met elkaar verbinden." (bron: Natuurbegraafplaats Hoeve Ruth)

Reactie toevoegen