Baarstraat

Plaats
Buurtschap
Maasgouw
Midden-Limburg
Limburg

Baarstraat

Terug naar boven

Status

- Baarstraat is een buurtschap in de provincie Limburg, in de streek Midden-Limburg, gemeente Maasgouw. T/m 2006 gemeente Thorn.

- De buurtschap Baarstraat valt, ook voor de postadressen, onder de stad Thorn.

- De buurtschap Baarstraat heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Baorstraot.

Oudere vermeldingen
1803-1820 en 1835 Baerstraet, 1826 en 1877 Baarstraat.

Naamsverklaring
Betekent straat 'doorgaande weg, verbindingsweg' en baar 'sluitboom, slagboom'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Baarstraat ligt rond de gelijknamige weg en rond de wegen Heerbaan, Kapel, Santforterstraat, Veldweg, Sint Annapad, Boekenderweg (voor zover gelegen buiten de bebouwde kom van de stad Thorn), Hagenbroek, Segershof en Panheeldersteeg (ook weer voor zover gelegen buiten de bebouwde kom van de stad Thorn). De buurtschap ligt direct NO van de stad Thorn, O van het dorp Ittervoort en W van het dorp Wessem, en in de nabijheid van het Kanaal Wessem-Nederweert.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap Baarstraat 10 huizen met 58 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 25 huizen met ca. 65 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- "De H. Familiekapel bevond zich voorheen op de hoek Baarstraat - 1e Holle weg. Deze kapel is omstreeks 1935 afgebroken. Ze was toen al tot een ruïne vervallen. De kapel leek op de kapelletjes van St. Hubertus, Antonius, Rochus of Barbara. In de kapel stonden 3 beelden: Maria, Josef en daartussen met wijd uitgespreide handen het kind Jesus. De huidige H. Familiekapel is in 1998 herbouwd, op initiatief van en door bestuursleden en vrijwilligers van Stichting Kruisen en Kapellen Thorn. De kapel is ontworpen door H. Cuijpers. Op 18 oktober 1998 is de kapel in het kader van de Limburgse Open Monumentendag door deken Hamans ingezegend. Het feest van de H. Familie valt op de zondag na de 6e januari.

In december 2007 heeft T. Joosen in het kapittelarchief een document ontdekt, dat gaat over een verzoek van de heer Henricus Meeckels, voorgelegd aan de kapittelvergadering van 2 maart 1771. Hij verzoekt daarin namens zijn broer zaliger, wiens laatste wil het was om een kapel op te bouwen: "Ter Eeren van Jesus Maria ende Joseph, omtrent het soo genoemt joden valderen, alwaar tusschen de 3 wegen een kleijn drijkantigh plaatsken is aen niemandt schadelijk". Tijdens dezelfde vergadering kreeg Meeckels toestemming om de kapel op voornoemde plek te bouwen." (bron: Stichting Kruisen en Kapellen Thorn)

- Sinds 2011 heeft Thorn er nog een kapel bij, wederom in buurtschap Baarstraat. De Sint Josefkapel is gebouwd in opdracht van Stichting Kruisen en Kapellen Thorn. Het is de 18e kapel in Thorn.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Overzicht van waargenomen planten- en diersoorten in buurtschap Baarstraat (tip: als je onder de tab 'Waarnemingen' weinig of geen resutaten ziet, leg de 'datum van' dan een tijd, bijvoorbeeld een jaar, terug naar het verleden).

Reactie toevoegen