Baarstraat

Plaats
Buurtschap
Maasgouw
Midden-Limburg
Limburg

baarstraat_kapel.jpg

De eerste H. Familiekapel in buurtschap Baarstraat dateerde uit 1771 en is rond 1935 afgebroken. De huidige H. Familiekapel is in 1998 herbouwd op initiatief van en door bestuursleden en vrijwilligers van Stichting Kruisen en Kapellen Thorn.

De eerste H. Familiekapel in buurtschap Baarstraat dateerde uit 1771 en is rond 1935 afgebroken. De huidige H. Familiekapel is in 1998 herbouwd op initiatief van en door bestuursleden en vrijwilligers van Stichting Kruisen en Kapellen Thorn.

Baarstraat

Terug naar boven

Status

- Baarstraat is een buurtschap in de provincie Limburg, in de streek Midden-Limburg, gemeente Maasgouw. T/m 2006 gemeente Thorn.

- De buurtschap Baarstraat valt, ook voor de postadressen, onder de stad Thorn.

- De buurtschap Baarstraat heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Baorstraot.

Oudere vermeldingen
1803-1820 en 1835 Baerstraet, 1826 en 1877 Baarstraat.

Naamsverklaring
Betekent straat 'doorgaande weg, verbindingsweg' en baar 'sluitboom, slagboom'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Baarstraat ligt rond de gelijknamige weg en rond de wegen Heerbaan, Kapel, Santforterstraat, Veldweg, Sint Annapad, Boekenderweg (voor zover gelegen buiten de bebouwde kom van de stad Thorn), Hagenbroek, Segershof en Panheeldersteeg (ook weer voor zover gelegen buiten de bebouwde kom van de stad Thorn). De buurtschap ligt direct NO van de stad Thorn, O van het dorp Ittervoort en W van het dorp Wessem, en in de nabijheid van het Kanaal Wessem-Nederweert.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap Baarstraat 10 huizen met 58 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 25 huizen met ca. 65 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- "In december 2007 heeft T. Joosen in het kapittelarchief een document ontdekt, dat gaat over een verzoek van de heer Henricus Meeckels, voorgelegd aan de kapittelvergadering van 2 maart 1771. Hij verzoekt daarin namens zijn broer zaliger, wiens laatste wil het was om een kapel op te bouwen: "Ter Eeren van Jesus Maria ende Joseph, omtrent het soo genoemt joden valderen, alwaar tusschen de 3 wegen een kleijn drijkantigh plaatsken is aen niemandt schadelijk". Tijdens dezelfde vergadering kreeg Meeckels toestemming om de kapel op voornoemde plek te bouwen. Deze H. Familiekapel bevond zich op de hoek Baarstraat - 1e Holle weg. De kapel is omstreeks 1935 afgebroken. Ze was toen al tot een ruïne vervallen. De kapel leek op de kapelletjes van St. Hubertus, Antonius, Rochus of Barbara. In de kapel stonden 3 beelden: Maria, Josef en daartussen met wijd uitgespreide handen het kind Jesus.

De huidige H. Familiekapel is in 1998 herbouwd, op initiatief van en door bestuursleden en vrijwilligers van Stichting Kruisen en Kapellen Thorn. De kapel is ontworpen door H. Cuijpers. Op 18 oktober 1998 is de kapel in het kader van de Limburgse Open Monumentendag door deken Hamans ingezegend. Het feest van de H. Familie valt op de zondag na de 6e januari." (bron: Stichting Kruisen en Kapellen Thorn)

- Sinds 2012 heeft Thorn er nog een kapel bij, wederom in deze buurtschap. Het is de 18e kapel in Thorn. "Het duurde vier jaar, maar de kapel is er gekomen. De kapel, die voordien in de bosschages van Hagenbroek stond en die in de jaren zestig van de vorige eeuw werd afgebroken, kreeg enkele honderden meters verderop een nieuw leven. Op een idyllische plaats aan de Baarstraat is de kapel door Stichting Kruisen en Kapellen Thorn herbouwd. De kapel heeft een aparte vorm gekregen, die overigens geenszins lijkt op die van de vorige Jozefkapel. Bestuurslid Dré Corstjens tekende het bijzondere ontwerp: een kapel met een ronde vorm en een puntdak. De bouw van de kapel heeft plaatsgevonden door leerlingen van de Gilde Opleidingen in Roermond op het terrein van de school aldaar en werd naderhand naar Thorn getransporteerd. De kapel is geplaatst in een bocht van de straat op een stukje grond dat de stichting van de zusters heeft verwerven. De kapel is op zondag 18 maart 2012, dus daags voor de naamdag van de H. Jozef, onder grote belangstelling plechtig ingezegend door deken R. Maessen." (bron: Stichting Kruisen en Kapellen Thorn)

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Overzicht van waargenomen planten- en diersoorten in buurtschap Baarstraat (tip: als je onder de tab 'Waarnemingen' weinig of geen resutaten ziet, leg de 'datum van' dan een tijd, bijvoorbeeld een jaar, terug naar het verleden).

Reactie toevoegen