Baflo

Plaats
Dorp
Het Hogeland
Hoogeland
Groningen

gemeente_baflo_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper.jpg

Gemeente Baflo in ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Baflo in ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Baflo plaatsnaambord [640x480].JPG

Het dorp Baflo viel sinds 1990 onder de gemeente Winsum (en valt sinds 2019 onder de gemeente Het Hogeland)

Het dorp Baflo viel sinds 1990 onder de gemeente Winsum (en valt sinds 2019 onder de gemeente Het Hogeland)

Baflo

Terug naar boven

Status

- Baflo is een dorp in de provincie Groningen, in de streek Hoogeland, gemeente Het Hogeland. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1989. In 1990 over naar gemeente Winsum, in 2019 over naar gemeente Het Hogeland.

- Wapen van de voormalige gemeente Baflo.

- Onder het dorp Baflo vallen ook een deel, namelijk de helft van de buurtschap Lutke Saaxum en de buurtschap Dingen.

Terug naar boven

Naam

In het Gronings
Bavvelt, Bavveld.

Oudere vermeldingen
Baffelo, middeleeuwen Befelo, 944 kopie 1150-1158 Bestlon lees: Beftlon, 10e-11e eeuw Bahtlon, 11e eeuw Baflon, 1211 Beftlo, 1285 Baftlo, 1473 Bafflo, 1506 Baffelt, ca. 1660 Baffelt, 1781 Bafflo, 1883 en 1936 Bafloo.

Naamsverklaring
Beft- en Baht- wijzen op het Oudfriese befta, en het Middelnederlandse bacht(en) 'achter'. Voor -lon, datief meervoud van lo 'licht, open bos', zou in eerste instantie gedacht moeten worden aan een moerasbos. Anderen gaan uit van lo 'poel' met als betekenis 'achter de poelen'. Men heeft tevens gewezen op de overeenkomst in oude vormen met Beaulo (bos bij Saint-Omer, Frankrijk), ca. 1182 Belo, ca. 1183 kopie 1775 Bethlo, maar zonder nadere verklaring.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Baflo ligt N van het dorp Winsum, O van het dorp Eenrum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Baflo 327 huizen met 2.178 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 99/682 (= huizen/inwoners), de dorpen Den Andel 87/616, Saaxumhuizen 24/151 en Tinallinge 26/156, de buurtschappen Rasquert 62/371, Lutke-Saaxum 2/26, Dingen 3/15, Abbeweer 3/27, Vennen 3/20 en Hiddingerzijl 2/17, en de Noordpolder (deels) 16/97. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 700 huizen met ca. 1.800 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Baflo was eertijds hoofdplaats van het Halfambt.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van (de kernen van) deze voormalige gemeente, kun je terecht bij de in 1990 opgerichte Historische Kring Baflo. De vereniging behartigt vele aspecten van de geschiedenis van de dorpen in deze voormalige gemeente, die naast het gelijknamige dorp verder nog de dorpen Den Andel, Rasquert, Saaxumhuizen en Tinallinge omvat.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Baflo heeft 8 rijksmonumenten.

- Romaanse Sint Laurentiuskerk uit de 12e eeuw met vrijstaande toren uit de 13e eeuw.

- Standbeeld van de beroemde humanist Rudolf Agricola, die in Baflo is geboren.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Popfestival Graspop is in 1992 in Baflo ontstaan en ca. 20 jaar daar georganiseerd, maar sinds 2011 is het festival in buurdorp Rasquert, vandaar dat wij dit festival nu daar beschrijven.

- Stichting Bruisend Baflo organiseert door het jaar heen diverse evenementen en activiteiten voor jong en ouder. Zoals de Coop Bafloop, een leuke run door het prachtige Hoogeland. In 2018 organiseert de stichting verder o.a. een klaverjasavond, een viswedstrijd voor jeugd, een dartwedstrijd, en een fietspuzzeltocht. Ook is er op een zondag een carmeeting met opvallende gepimpte auto’s.

- Kelder Open Air Festival is een jaarlijks festival in Baflo op Koningsdag (in 2019 voor de 14e keer) met een eigenzinnige muziekprogrammering.

- Op een zaterdagmiddag (13.00-16.00 uur) half mei is er op het plein voor Viskenij (Gebroeders Gootjesstraat 2 te Baflo) de jaarlijkse Pleinmarkt. Er zijn tweedehands spullen te koop en ook cadeau-artikelen en mooie kaarten die door de bewoners van Viskenij zijn gemaakt. Natuurlijk is er ook gelegenheid en ruimte om gezellig koffie en thee te drinken, met wat lekkers erbij. Heb je overtallige bruikbare spullen die je kwijt wilt, dan houden ze zich aanbevolen, t.b.v. de volgende Pleinmarkt. Deze kun je inleveren in Viskenij (geen grote spullen zoals meubelen, tuinmeubelen en matrassen). De opbrengst van de markt is bestemd voor activiteiten voor en met de bewoners.

- Feestweek (juli).

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Baflo (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Baflo en Rasquert van Dorpsbelangen op Facebook.

- Belangenvereniging: - Dorpsbelangen Baflo en Rasquert zet zich in voor behoud en waar mogelijk verbetering van de leefbaarheid van beide dorpen. Ze houden zich bezig met o.a verkeersveiligheid, speelterreinen, projectsubsidies en dorpsactiviteiten.

- Ontmoetingsplek: - Sinds 2014 is er in Baflo het Noaberhoes, een ontmoetingsplek binnen het gebouw van Viskenij (waarvoor zie hieronder, kopje Zorg) en is een project van vrijwilligersorganisatie Goud Waark. Actieve senioren zetten zich in om andere senioren waar nodig te ondersteunen. Het Noaberhoes is een ontmoetingsplek waar iedereen welkom is voor een kopje koffie, een praatje, een spelletje, gezamenlijk een film kijken en er kan ook samen gegeten worden. Alles voor elkaar en met elkaar.

- Onderwijs: - "Dalton Basisschool Ichtus in Baflo heeft het programma van De Vreedzame School ingevoerd. Dit programma wil een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers. U als ouders en wij als leerkrachten hebben de taak om onze kinderen voor te bereiden op een maatschappij, die gecompliceerd is. Een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden. De Vreedzame School wil de kinderen hierop voorbereiden. De school als een minimaatschappij biedt de kinderen de gelegenheid om de nodige sociale vaardigheden te oefenen. Met het programma van De Vreedzame School leren de kinderen om op een positieve manier met elkaar om te gaan. De kinderen leren op een democratische manier beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de groep. Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee uw kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor een werkklimaat waarin veel geleerd kan worden."

- Jeugd: - Jeugdsoos Eagle.

- Muziek: - Muziekvereniging Excelsior is opgericht in 1899 en omvat de onderdelen fanfare, malletband en twirlteam. - Een jaar later, in 1900, is Muziekvereniging Sereno opgericht. Deze vereniging omvat een orkest en een malletband.

- Zorg: - Viskenij is een woonplek voor ouderen met een intensieve zorgbehoefte en daarnaast een centrale ontmoetingsplaats in Baflo. Heb je hulp nodig, dan kun je bij hen (tijdelijk) wonen, logeren of alleen overdag bij hen komen. Woonzorgcentrum Viskenij ligt op een wierde, midden in het dorp. Landelijk, maar met verschillende winkels in het centrum en openbaar vervoer dichtbij. Viskenij is een kleinschalig woonzorgcentrum met een gemoedelijke sfeer. Een ideale plek om door te gaan met het leven zoals je dat gewend was.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Baflo.

Reactie toevoegen