Bahr

Plaats
Buurtschap
Zevenaar
Liemers
Gelderland

Bahr

Terug naar boven

Status

- Bahr is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Liemers, gemeente Zevenaar. T/m 2004 gemeente Angerlo.

- De buurtschap Bahr valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Lathum.

- De buurtschap Bahr heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1272 de Bare, 1280 de Baren, 1353-1354 Baer, 1503 Bahr, 1936 Baar.

Naamsverklaring
Misschien bar, baar 'kaal, onbegroeid' en vandaar 'woest land'. De Duitse streeknaam Baar, 1299 in der Bare, herleidt men tot het Oudhoogduitse bâra* 'opbrengst, grondstuk met een bepaalde opbrengst, belastingdistrict', maar dat is waarschijnlijk een regionale ontwikkeling. Plaatsnamen van het type Baar in voormalig Keltisch gebied (vooral Frankrijk) kan men verbinden met het Keltische barr*- 'verheffing, heuvel- of bergtop', maar voor Bahr is Keltische oorsprong onwaarschijnlijk, tenzij de naam is geïmporteerd.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Bahr ligt O van Lathum en ZW van Giesbeek en ligt rond de Groenestraat (een zijweg van de rotonde in de provincialeweg N338).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Bahr 21 huizen met 144 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

"De eerste adellijke heren van Bahr / Baer noemen zich oorspronkelijk Van Rheden. Ook de heren van Heerde (Heerdt, Herde) en van Lathum (Latem, Lathem) zijn nauw verwant aan deze familie. In het aloude rijmpje over de bannerheren figureren de heren van Baer als oudste geslacht. De namen Frederik en Gerard die veelvuldig in de familie voorkomen doen denken aan afstamming van Gerhard (III) "Mosellanus" en zijn Luxemburgse vrouw. Misschien dat daarom de meeste heren van Baer "Frederik" heten. Het verklaart hun oude afkomst, maar zeker is dit allerminst en bewijzen voor deze theorie zijn er niet.

Het geslacht Van Baer stamt af van het geslacht Van Rheden. Het Bahrse gebied behoorde in de 12e en 13e eeuw dan ook tot het kerspel Rheden en omvatte een groot deel van de oostrand van de Veluwe, inclusief Velp, Westervoort, Driel en Oosterbeek. Akten uit 1342 vertellen dat de heerschappij over Velp, Oosterbeek en Driel zijn verkocht aan hertog Reinoud II van Gelre, waardoor van de heerschappij van het geslacht Van Baar niets anders is overgebleven dan het gebied van Bahr en Lathum. In 1544 wordt 'Baar' omschreven als een 'huyssinge' ende hofstadt (erf), gelegen aan de 'Ysselle' (IJssel). Ten noorden van het gehucht lag het Kasteel Baer. Dit kasteel is in 1495 verwoest."(2)

Reactie toevoegen