Bakelsebrug

Plaats
Buurtschap
Gemert-Bakel
Zuidoost-Brabant Peelland
Noord-Brabant

bakelsebrug_straatnaambord.jpg

Bakelsebrug is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Peelland, gemeente Gemert-Bakel. T/m 1996 gemeente Bakel en Milheeze. De buurtschap valt onder het dorp Bakel. (© www.sinds1980.nl)

Bakelsebrug is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Peelland, gemeente Gemert-Bakel. T/m 1996 gemeente Bakel en Milheeze. De buurtschap valt onder het dorp Bakel. (© www.sinds1980.nl)

Bakelsebrug

Terug naar boven

Status

- Bakelsebrug is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Peelland, gemeente Gemert-Bakel. T/m 1996 gemeente Bakel en Milheeze.

- De buurtschap Bakelsebrug valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Bakel.

- De buurtschap Bakelsebrug heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1478 bider Bakelse brug, 1838-1857 Bakelsche Brug.

Naamsverklaring
Betekent brug 'verbinding over een water', hier de Bakelse Aa, behorend bij Bakel.(1) De naam van de brug ter plekke is later dus ook de naam van de omliggende buurtschap geworden.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Bakelsebrug ligt rond de gelijknamige weg (de N607). De buurtschap ligt ZW van het dorp Bakel, NO van de stad Helmond, Z van de dorpen De Mortel en Gemert, ZO van het dorp Aarle-Rixtel en NW van het dorp Deurne.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Bakelsebrug omvat ca. 10 huizen met ca. 25 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De langgevelboerderij op Bakelsebrug 6 dateert uit de jaren 1990 en is een beeldbepalend pand. In 2018 is de boerderij gesplitst, waardoor er twee woonhuizen van zijn gemaakt. Daartoe is een Landschappelijk inpassingsplan opgesteld. Waardebeschrijving en toetsingskader voor verbouwingen en aanpassingen. De in de redengevende beschrijving opgenomen authentieke elementen van het pand dienen te worden behouden. De cultuurhistorisch waardevolle bebouwing bestaat aanvullend op de redengevende omschrijving, uit de volgende elementen, karakteristieken en waarden: De hoofdvorm van het pand is gebouwd in de klassieke vorm van langgevelboerderij; Het pand is beeldbepalend voor de omgeving als boerderij in het straatbeeld; De stal en het woongedeelte zijn goed herkenbaar; Het pand vertegenwoordigt een duidelijke boerderijfunctie. Bij aanpassingen en verbouwingen aan het pand en de locatie dienen de volgende uitgangspunten gebruikt te worden: De authentieke elementen zoals beschreven in de redengevende beschrijving dienen bij verbouw behouden te blijven. Stalgedeelte is visueel gescheiden van woongedeelte in karakteristieke 2/3 en 1/3 verdeling. Stalgedeelte dient ondergeschikt uitgevoerd te worden dan het woongedeelte. De boerderijfunctie dient afleesbaar te blijven in de gevel. De huidige gevelindeling dient te worden gerespecteerd. De hoofdvorm dient behouden te blijven, aanbouwen en dakkapellen zijn aan de straatzijde niet toegestaan.

- Dankzij het feit dat het pand op Bakelsebrug 2a in 2020 te koop heeft gestaan, kun je hier een video van het exterieur en interieur van dit pand bekijken.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Bakelse Brug is een brug waarover de weg de grens ter plaatse van Helmonds gemeentegebied de Bakelse Aa oversteekt. De brug, die over de beek ligt, is gemaakt van beton en ijzer met daarover asfaltbeton. De Bakelse Aa heeft hier een breedte van ongeveer 10,5 meter. De Bakelse Aa (vroeger: Bakelsche Aa) is een zijbeek van de Aa, die ontstaat bij de samenloop van de Oude Aa en de Kaweise Loop. De gekanaliseerde beek is slechts een vijftal kilometers lang en stroomt door natuurgebied Bakelse Beemden en ten noorden van de Helmondse nieuwbouwwijk Dierdonk. Vroeger kwam ze uit in de Nieuwe Aa, maar sinds 1993 komt ze rechtstreeks uit in de omgeleide Zuid-Willemsvaart. De Bakelse Aa vormt ter plekke de gemeentegrens tussen de huidige gemeenten Helmond en Gemert-Bakel. Vóór 1832 werd de naam Bakelse Aa gebruikt voor de gehele beek de Vlier, die via de Kaweise Loop de huidige Bakelse Aa vormt.(2)

- Overzicht van waargenomen diersoorten in buurtschap Bakelsebrug en omgeving (tip: als je onder de tab 'Waarnemingen' weinig of geen resultaten krijgt, kun je de 'datum van' een tijd, bijvoorbeeld een jaar, naar het verleden terugleggen).

- "Ten aanzien van het beekdallandschap is het beleid gericht op het behouden/versterken van de kleinschaligheid door het toevoegen van kleine landschapselementen. Het beekdal was vroeger een laaggelegen en nat gebied dat in de zomermaanden gebruikt werd om het vee te laten grazen. Het was verder onbebouwd. Haaks op de beek waren elzensingels en struwelen aangebracht als veekering. Na de ruilverkaveling was veel van deze beplantingen gerooid en is het beekdal juist een open en grootschalig landschap geworden. Bakelsebrug en omgeving is als klein gehuchtje nog wel kleinschalig van karakter. Richtlijnen erfbeplantingen: kleinschalige groene uitstraling van het gehele erf; gebruik van gebiedseigen beplanting; aanplant kleinschalige landschapselementen." (bron: Landschappelijk inpassingsplan huisnr. 6)

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Reportage van de buurtschappen Ravensgat, Bakelsebrug en Mathijseind, in tekst en beeld.

Reactie toevoegen