Bakertand

Plaats
Buurtschap
Goirle
Hart van Brabant
Noord-Brabant

Bakertand

Terug naar boven

Status

- Bakertand is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Hart van Brabant, gemeente Goirle. Sinds 1997 is de buurtschap in fasen middels grenscorrectie overgegaan van de gemeente Goirle naar de gemeente Tilburg. In 2018 is de buurtschap middels grenscorrectie weer teruggegaan naar de gemeente Goirle. Zie daarvoor verder bij Statistische gegevens en Recente ontwikkelingen.

- De buurtschap Bakertand valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Goirle.

- De buurtschap Bakertand heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1400 dat Bakartlant, 1436 aen die Bakertant, 1760 Bakertant, 1838-1857 Bakerland, 1899 Bakertand of Bakervond.

Naamsverklaring
Oorspronkelijke een samenstelling van land 'gebied' met een moeilijk te duiden eerste deel, waarvoor men heeft gedacht aan een persoonsnaam Bakart* (?) of aan een samenstelling met aert = aard 'beploegde of bebouwde grond, bouwland'.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Bakertand ligt rond de gelijknamige weg en rond de wegen Dorenweg, Nieuwe Tilburgseweg, Stappegoorweg (het gedeelte van deze weg Z en W van de driesprong van deze weg N van de A58), Abcovenseweg (het gedeelte van deze weg N van de minirotonde bij de Rillaerse-Baan en de weg Hoge Wal), Bacseweg, Hoge Wal (ZW van de driesprong van deze weg alleen N zijde, NO daarvan beide zijden), Lage Wal, Oude Beeksepad en Hilvarenbeekseweg. De buurtschap is deels bedrijventerrein. De buurtschap ligt direct Z van de stad Tilbuirg en de A58, direct NO van het dorp Goirle, ONO van het dorp Riel, WZW van het dorp Moergestel en NW van de dorpen Biest-Houtakker en Hilvarenbeek.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap Bakertand 6 huizen met 41 inwoners.

In 1997 gaat middels grenscorrectie een deel van de buurtschap van gemeente Goirle naar gemeente Tilburg. Het betreft 110 ha met 21 huizen en 71 inwoners. In 2001 gaat het resterende deel van de buurtschap van de gemeente Goirle naar de gemeente Tilburg. Het betreft 20 ha met 6 huizen en 19 inwoners. In 2018 is de buurtschap middels grenscorrectie weer teruggegaan naar de gemeente Goirle. Zie daarvoor verder bij Recente ontwikkelingen.

Tegenwoordig omvat de buurtschap Bakertand ca. 30 huizen en ca. 30 bedrijfsgebouwen, met ca. 75 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 1997 en in 2001 zijn achtereenvolgens delen van de buurtschap Bakertand middels grenscorrectie overgegaan van de gemeente Goirle naar de gemeente Tilburg, die dit gebied nodig had voor het ontwikkelen van een bedrijventerrein. In 2013 blijkt dit gebied door herschikking van het bedrijventerreinenbeleid van de gemeente Tilburg hier niet langer voor nodig. De gemeente Goirle oppert daarop dat zij het gebied wel weer terug zou willen hebben. Maar er spelen nogal wat ruimtelijke belangen in dit gebied, die eerst goed op een rijtje moesten worden gezet m.b.t. 'wat te doen' met welke aspecten, opdat beide gemeenten weten waar zij aan toe zijn. Zo is er sprake van een evt. aansluiting op de A58 dan wel de aanleg van een oostelijke ontsluitingsweg. En het is de intentie om de firma Primagaz te verplaatsen naar elders, zodat er extra ruimte voor woningbouw ontstaat. In juni 2017 lezen wij dat de gemeenteraad het gebied ook wel terug wil. - Rond 1-10-2017 gaan de gemeenteraden van Goirle en Tilburg akkoord met de grenscorrectie van het gebied.

Tijdens de raadsvergadering van Goirle van 26 september 2017 over de grenscorrectie van de Bakertand, is een voorstel van de SP om hier een ecologische wijk te bouwen unaniem aangenomen. “Als we bouwen voor de komende honderd jaar, mag dat met een frisse blik zijn. Woonwensen veranderen in de loop der tijd en mensen willen milieubewuster leven. Het college zal niet om deze veranderingen heen kunnen. Als we het hebben over een frisse blik, zullen er grote stappen gemaakt moeten worden op het gebied van duurzaam bouwen, wonen en samenleven. Dan moet je denken aan zelfvoorzienend wonen en energieneutrale woningen, maar ook aan kleine huisjes, zoals het burgerinitiatief kleine kavels. Het agrarisch karakter van de Bakertand moet wel behouden blijven. Het maakt ook betaalbaar wonen mogelijk. Voorbeelden elders laten zien dat goedkoop en duurzaam bouwen best samen kan gaan", aldus de SP in een toelichting op het voorstel.

In Bakertand-West komen ca. 350 woningen. Stedenbouwkundig moeten ze passen bij de W buurwijk Boschkens (met uitzondering van de walwoningen). De komende jaren worden de plannen uitgewerkt en omgezet in een definitief bestemmingsplan. Waarschijnlijk is de uitgifte van grond in 2021/2022. Onderdeel van de overeenkomst met Tilburg is ook dat Goirle 100 extra woningen mag laten bouwen. Die zet de gemeente in bij de ontwikkeling van de Zuidrand. Behalve dat er gewandeld kan worden rond de Oostplas, liggen er ook kansen voor de ontwikkeling van de plas voor waterrecreatie. Daartoe wordt de zwemwaterkwaliteit onderzocht. Voor de ontwikkeling van Bakertand-Oost worden twee opties onderzocht. De eerste is dat Hilvarenbeek op termijn het gebied overneemt. De tweede is dat er tussen de knooppunten Sint Annabosch en De Baars binnen de Gebiedsvisie A58 kansen liggen voor bedrijven dan wel ontwikkelingen op het gebied van zorg en vrije tijd. - Nadere informatie m.b.t. de grenscorrectie Bakertand en de toekomstplannen met het gebied op de site van de gemeente Goirle.

Reactie toevoegen