Balinge

Plaats
Dorp
Midden-Drenthe
Drenthe

balinge_duurzaam.jpg

Werkgroep Duurzaam Balinge heeft als doel het dorp en omgeving duurzamer te maken. Dit doet ze d.m.v. kennisoverdracht, duurzame investeringen en de Houtgroep, die onderhoud pleegt aan houtsingels in en om de Broekstreek.

Werkgroep Duurzaam Balinge heeft als doel het dorp en omgeving duurzamer te maken. Dit doet ze d.m.v. kennisoverdracht, duurzame investeringen en de Houtgroep, die onderhoud pleegt aan houtsingels in en om de Broekstreek.

Balinge

Terug naar boven

Status

- Balinge is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Midden-Drenthe. T/m 1997 gemeente Westerbork.

- De buurdorpen Balinge, Garminge en Mantinge zijn satellietnederzettingen van(uit) Westerbork. Gezamenlijk staan ze bekend als gebied de Broekstreek.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Baoling. Een inwoner van dit dorp is een Baolinger.

Oudere vermeldingen
Bolingen, Baelinghe, Ballinge, Baallinge, Baalinge, 1381-1383 Balinghe, 1826 Balinge.

Naamsverklaring
Afleiding met het suffix -ingi van de persoonsnaam Balo met als betekenis 'bij de lieden van Balo', ontstaan uit Baldo.(1)

Familienaam
Als geslachtsnaam komt de naam reeds voor in 1437 en 1438 als (Otto) Balinghe resp. (Otto) Balynghe.

Bijnaam
Een schimpnaam voor de inwoners is stalpaolen; stijve, houterige, weinig plooibare lieden.

Terug naar boven

Ligging

Balinge ligt ZO van Westerbork.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Balinge 8 huizen met 59 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Molen
In Balinge heeft een korenmolen gestaan, die in 1874 door molenaar Frederikus Westerling is gebouwd. Hij was tevens boer. Deze maalderij was niet de eerste die molenaar Westerling liet verrijzen. Ook in Elp stichtte hij een molen. Omdat er door de Balingers nogal wat bezwaren tegen het plan werden ingediend ging het gemeentebestuur niet met de bouw akkoord. Intussen was Westerling op een andere plaats met het bouwen van een nieuwe molen begonnen. Kennelijk is de molen toch blijven staan, want hij is namelijk in 1931 tot de grond toe afgebrand. Onder het kopje Beeld kun je een foto van deze vroegere molen vinden.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- In april 2017 is een fraai 'schoolbankje' onthuld bij dorpshuis 't Broekhoes. Het bankje is gemaakt van een door Duurzaam Balinge geschonken boomstam. Een mooie duurzame aanvulling op de reeds bestaande mooie plekjes in de Broekstreek. We hebben het bankje onder Bezienswaardigheden geplaatst, omdat het een kunstwerk is dat het bekijken waard is (zie de foto's onder de link). Maar natuurlijk kun je er ook gewoon op zitten. Als inwoner of als toerist of recreant om even bij te komen van je fietstocht of wandeling.

Terug naar boven

Evenementen

- Traditiegetrouw wordt eens in de 5 jaar een groot feest georganiseerd door en voor de inwoners van de Broekstreek. De straten worden versierd, er is een optocht met versierde wagens, er staat een tent in Balinge en drie dagen lang zijn er overdag en ’s avonds allerlei activiteiten en optredens. Zo’n feest kost natuurlijk geld. Daarom wordt via een intekenlijst ruim van tevoren geld bij de inwoners ingezameld.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In september 2019 is rond het dorp Balinge het eerste deel van het nieuwe wandelknooppuntennetwerk in Midden-Drenthe gereedgekomen. Wethouder Anique Snijders heeft het feestelijk geopend. Ook heeft ze de route gelopen. Met de aanleg van knooppunten in en rondom het dorp kunnen wandelaars een route lopen van drie kilometer. Het wandelknooppuntennetwerk wordt aangelegd in het midden en zuiden van Midden-Drenthe. De gemeente heeft voor dit gebied gekozen omdat de nieuwe wandelroutes aansluiten op andere netwerken in de provincie. Ook sluiten ze aan op de bestaande dorpsommetjes. "Met dit netwerk kunnen we de wandelaar nog meer variatie bieden", aldus wethouder Snijders. Het wandelknooppuntensysteem werkt met genummerde knooppunten die naar elkaar verwijzen. Het werkt op dezelfde manier als een fietsknooppuntennetwerk.

- Van oudsher was er in Balinge sprake van gemeenschappelijke es- en groengronden met het noordelijker gelegen Garminge: Garminger- en Balingeres en Garminger- en Balingerstukken. ZO van het dorp ligt het Balingerveld (bouwland), 2 km verder zuidwaarts het Balingerzand (heide, zandverstuiving).

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Balinge, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Videoreportage over Balinge e.o. in vroeger tijden.

- Oude foto's van Balinge.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over de dorpen Balinge, Garminge en Mantinge (gezamenlijk de Broekstreek genoemd, niet te verwarren met de Broekstreek rond Ekehaar).

- Nieuws: - De maandelijkse dorpskrant De Broeker is via de link ook online te lezen (ook oudere nummers). - Nieuws uit de Broekstreek op Facebook.

- Belangenorganisatie: - Plaatselijk Belang Broekstreek e.o. is een stichting die als doel heeft de gemeenschappelijke belangen van de Broekstrekers en hun verenigingen te behartigen. Plaatselijk Belang is lid van de Brede Overleggroep Kleine Dorpen (BOKD) en de gesprekspartner van de gemeente. De stichting bestaat uit een algemeen bestuur van ten minste 14 personen, samengesteld uit vertegenwoordigers van de verenigingen, boermarken, dorpshuiscommissie en werkgroepen.

- MFC: - MFC 't Broekhoes in Balinge is er ook voor de buurdorpen Garminge en Mantinge. De school, dorpshuis 't Broekhoes en de jeugdsoos vinden hier onderdak. Ook bijeenkomsten, vergaderingen en sportactiviteiten vinden hier plaats.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool De Wenteling is in 2012 van start gegaan, als fusie tussen voorheen de basisscholen De Tille in Witteveen en Het Broekhoes in Balinge. De Wenteling is een integraal kindcentrum waar kinderen van 2 t/m 12 jaar terecht kunnen voor peuteropvang en basisonderwijs. In het kindcentrum werken ze met het International Primary Curriculum (IPC). Ze stimuleren de ontwikkeling van kinderen met spannende en interessante thema’s. Daarbij onderscheiden ze 8 verschillende intelligenties, want ieder kind is op zijn eigen manier slim. Op deze manier kan het kind zich op zijn of haar manier het beste ontplooien. Dankzij spannende en boeiende thema’s is het leren voor het kind ook extra leuk.

Het aantal leerlingen komt in de komende jaren dicht bij de ondergrens van 40. Bij de start van de fusieschool in 2012 waren het er nog 80, anno voorjaar 2018 lag het leerlingenaantal rond de 50, onder de 40 betekent definitief sluiting. Uiteraard zou dat de leefbaarheid van deze dorpen niet ten goede komen en wil men dit voorkomen. In mei 2018 zijn daarom alle inwoners van de Broekstreek en Witteveen uitgenodigd om mee te praten en te denken over hoe de school in Balinge te kunnen behouden. Wat is er voor nodig om leerlingen te behouden en meer leerlingen te werven? Bovenschools directeur in Midden-Drenthe Jos van Kimmenade heeft bij de start van de fusieschool in 2012 gegarandeerd dat de school minimaal acht jaar open blijft, maar uiteraard hoopt men in het kader van de leefbaarheid van de dorpen in deze omgeving de school langer open te kunnen houden.

Kennelijk zijn de perspectieven inmiddels toch ten goede gekeerd, want in de dorpskrant van Witteveen, jaargang 2020, nr. 7, 26 maart, pag. 4/5, lezen wij dat betrokken partijen na een zorvuldig proces van overleggen en voorbereiden, een overeenkomst hebben getekend m.b.t. de verhuizing van de kinderopvang van Witteveen naar het MFC/IKC in Balinge. Enkele citaten uit dit artikel: "In de ruimte waar nu de schoolbieb is gehuisvest, komt de peuteropvang. Het handvaardigheidslokaal krijgt een multifunctionele invulling voor zowel voorschoolse als naschoolse opvang, als voor workshops voor de bewoners. De schoolbibliotheek wordt verplaatst naar de centrale hal van de school. In het lokaal van groep 6-7-8 wordt een multifunctionele ruimte gecreëerd. Deze ruimte wordt zo optimaal en divers mogelijk ingezet: Er kan les gegeven worden aan een groep leerlingen; de ruimte kan dienen als leerplein voor de bovenbouw; tevens een plaats om individueel te werken met leerlingen of een plaats om te vergaderen. Met de speeltuincommissie is overleg geweest om te kijken naar het kinderopvang-“proof” maken van het buitenterrein. Het tekenen van de overeenkomst is slechts een eerste stap. Er loopt nog een overlegproces waarbij meerdere besturen, de gemeente en Kits Primair betrokken zijn. Dit traject heeft als doel om tot een convenant te komen waarin wij ons allen sterk maken voor een duurzaam, toekomstbestendig IKC De Wenteling voor de gehele streek!"

In juli 2020 is met alle verenigingen van dorpsbelangen, de gemeente, Kits Primair en basisschool De Wenteling een convenant getekend om de vier dorpen leefbaar te houden. De school is niet alleen van Balinge, Garminge en Mantinge, maar ook van Witteveen. Die draagt dan ook sinds 2020 de naam Streek Integraal Kindcentrum De Wenteling, dat in augustus 2020 feestelijk is geopend. De basisschool heeft anno 2020 60 leerlingen en in het convenant is afgesproken dat alle partijen hun best doen de nieuwe kinderopvang en de basisschool de komende 15 jaar in stand te houden.

- Sport: - "Tafeltennisvereniging TTV Tios* '66 is opgericht in 1966. Van Berghem was het toenmalige schoolhoofd van de basisschool in Balinge en een fanatiek tafeltennisser. Hij kreeg nog enkele Broekstrekers zo enthousiast om een vereniging op te richten. Enkele leden van het eerste uur zijn nog altijd lid. Tot op heden is Tios nog altijd een gezonde vereniging die ook nog goede prestaties levert op regionaal niveau. Dat Tios gezond is, blijkt wel uit het feit dat de jeugd bij deze vereniging geen contributie betaalt. Als bestuur begrijpen we daarom niet waarom niet elk kind van de basisschool gewoon lid is van Tios. Dat we dit nog steeds kunnen volhouden, komt voornamelijk door de oliebollenactie van 31 december. Hier zijn we rond 1990 mee begonnen om geld te verzamelen voor de verenigingsshirtjes. Een vaste kern vrijwilligers zorgt er voor dat de kwaliteit van de bollen en appelflappen elk jaar weer van een hoog niveau zijn.
* Dat betekent 'Tafeltennis Is Onze Sport'.

Tios heeft ook aantrekkingskracht naar de omliggende dorpen. Zo trainen er momenteel kinderen uit Beilen, Wijster, Westerbork en Orvelte bij de vereniging. Toch hopen we in de toekomst ook weer wat meer jeugd van de Broekstreek (Balinge, Garminge en Mantinge) op de trainingen te zien. Nogmaals: trainen voor de jeugd kost niets! Laten we er met z’n allen voor zorgen dat deze vereniging met een rijke historie nog jaren bestaansrecht heeft. Hier heb je wel jeugdleden voor nodig. Probeer het gewoon eens. Je bent altijd welkom op de vrijdagavond vanaf 18.00 uur. Ook senioren zijn van harte welkom. Ook al heb je nog nooit getafeltennist en het lijkt je wat, kom gewoon eens kijken. Dit kan op de vrijdagavond, vanaf 20.00 uur."

- Duurzaamheid: - Werkgroep Duurzaam Balinge heeft als doel het dorp en omgeving duurzamer en groener te maken. Dit doet ze d.m.v. kennisoverdracht, duurzame investeringen en de Houtgroep, die onderhoud pleegt aan houtsingels in en om de Broekstreek. "Gisteren bezocht ik een brainstormsessie van de werkgroep over hoe verder te gaan met het vergroten van duurzaamheid. De groep was niet groot, de plannen wel. Vanuit dit kleine dorp denken we na over Cradle to Cradle, Grijs watercircuit, reductie restafval, sociaal duurzaam etc. Zeker 100 prachtige kreten, zinnen en ideeën kwamen langs. Tot 5 hoofdthema’s bijeen gebracht. Het klinkt groot, maar veel is een kwestie van bewuste keuzes maken in jouw cirkel van invloed. Bij het vervolg hoop ik meer mensen te treffen die mee willen denken. Het was reuze inspirerend! Laat de aarde niet huilen om wat wij haar aandoen, laten we samen zorgen dat onze ecologische voetafdruk beperkt wordt, en dat hoeft echt niet ten koste te gaan van onze levensstandaard!" Aldus een verslag van Christine Prins-van Dorpen in januari 2018.

Het initiatief 'Duurzaam Balinge' begon in 2006, toen de inwoners van het 5 straten en 37 huizen tellende dorp met elkaar gingen brainstormen over leefbaarheid. "De potjes daarvoor bij de gemeente en bij natuurorganisaties komen steeds meer onder druk te staan. Dus moet er meer uit de mensen zelf komen, realiseerden we ons", aldus bestuurslid Ger Nobels. Uit die brainstormsessies ontstonden twee werkgroepen. Eén groep die samen met Natuurmonumenten vijvers, kleine paden en houtsingels in en rondom het dorp onderhoudt. Het hout dat hierbij vrijkomt, mogen de bewoners zelf opstoken. Daarnaast kwam er een werkgroep die zich op het terugdringen van het energieverbruik in het dorp ging storten. Dit resulteerde in allerlei acties om de bewoners en de schoolkinderen uit het dorp bewust te maken van hun energieverbruik. Zo gingen leden van de werkgroep met energiemeters langs de huizen om te laten zien hoeveel stroom huishoudelijke apparaten als wasdrogers en vaatwassers verbruiken. Daarnaast werd een bedrijf uitgenodigd om infraroodscans van woningen te maken, zodat de eigenaren konden zien waar de meeste warmte verloren ging. Vervolgens werd met bewoners gekeken hoe de woningen het best geïsoleerd konden worden en werden gezamenlijk offertes aangevraagd.

De deelname van Balinge aan de landelijke klimaatstraatverkiezingen in 2009 en 2010 versnelde alle acties en de betrokkenheid van de bewoners erbij. De Balingers wisten zelfs tot twee keer toe een geldbedrag te winnen. De 5000 euro die ze wonnen voor de Beste Buur-actie werd geïnvesteerd in het vervangen van de openbare verlichting tussen het dorp en buurdorp en Mantinge met diervriendelijke en energiezuinige led-lampen. Deze lampen geven een groenig licht. Dit verstoort het nachtritme van de dieren minder. De dertig nieuwe straatlantaarns verbruiken ongeveer 30 procent minder stroom dan de oude lampen. Nobels: "Die lantaarns staan zeker dertig jaar. Dit is een besparing voor vele jaren." De straatlantaarnactie van de Balingers was aanleiding voor de gemeente Midden-Drenthe om het beleid voor openbare verlichting aan te passen. "Led-verlichting is nu de standaard geworden. Ook als klein initiatief kun je dus wel degelijk invloed op het beleid uitoefenen." En: "Ons motto is: 'Verbeter de wereld, begin in Balinge'. Je kunt wel altijd naar andere, grotere partijen wijzen. Maar wij vinden dat, als je het belangrijk vindt om iets te veranderen, je daar dan ook zelf voor in actie kunt en moet komen." Als dank voor alle inspanningen op duurzaamheidsgebied heeft het dorp van de gemeente Midden-Drenthe zeven zonnepanelen gekregen op het dak van het dorpshuis. (bron en voor nadere informatie zie Trouw, 24-7-2012)

Reactie toevoegen