Balleman

Plaats
Buurtschap
Alphen-Chaam
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

Balleman Galder Ballemanseweg 10 [640x480].jpg

Balleman, hoeve aan de Ballemanseweg 10

Balleman, hoeve aan de Ballemanseweg 10

Balleman

Terug naar boven

Status

- Balleman is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Alphen-Chaam. T/m 1941 gemeente Ginneken en Bavel. In 1942 over naar gemeente Nieuw-Ginneken, in 1997 over naar gemeente Alphen-Chaam.

- De buurtschap Balleman valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Galder.

- De buurtschap Balleman heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1490 kopie 17e eeuw Baleman, 1517 de Baleman.

Naamsverklaring
De naam houdt misschien verband met het Middelnederlandse baelje ‘hekwerk, palissade, afsluiting’ en in dat geval mogelijk vergelijkbaar met perceelnamen als Belleman (1577), den Beleman (1695) in Vlaanderen, Belschot (1542) in Brabant en Zeeuws belling 'omheinde of door sloten omgeven weide'. Voor het tweede deel man kan men denken aan Vlaams/Westbrabants man ‘land dat licht onderloopt, laaggelegen weide’ (vergelijk Malland), of anders hebben we hier te maken met een in het zuiden wel vaker voorkomende personifiëring van veldnamen en wateren (vergelijk de Braakman, oorspronkelijk breckeme, verbaalsubstantief bij breken, vergelijk het Middelnederlandse grontbrekeme 'oeverafschuiving, oeverval').(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Balleman ligt Z van de stad Breda, WZW van het dorp Galder, rond de Ballemanseweg, en grenst in het W aan de A16 en in het Z aan België. De buurtschap ligt verder NW van de plaatsen Meersel-Dreef en Meerle in België, OZO van het dorp Rijsbergen, ZO van Knooppunt Galder (A16/A58) en het dorp Effen, Z van de A58, ZZO van het 'dorp in de stad' Princenhage, ZZW van het 'dorp in de stad' Ginneken en ZW van de dorpen Ulvenhout en Bavel.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt de buurtschap Balleman niet apart vermeld. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 15 huizen met ca. 40 inwoners.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Wandelroute Ommetje Balleman (4,2 km).

- In 2009 is het Inrichtingsplan Balleman opgesteld, voor het gebied dat globaal ligt tussen Galder in het O, de A16 in het W en de Galderse Meren in het N. Het plan, dat in 2011 is uitgevoerd, komt zowel de belangen van waterbeheersing als landbouw (middels kavelruil), landschap, natuur en recreatie en cultuurhstorie ten goede. Het betreft met name de volgende maatregelen:

Galderse Beek: herstel Ganzenven, aanleg nieuwe meanders, aanleg twee faunapassages. Langs de stuw in de Galderse Beek, ter hoogte van de Galderseweg, heeft het waterschap een vistrap aangelegd. Dit is een voorziening met treden van breuksteen die passeerbaar is voor vissen. Via deze weg kunnen vissen zoals het brempje nu stroomopwaarts zwemmen om verderop voedsel te vinden, te paaien of om daar te overwinteren.

Kerzelse Beek: ecologische verbindingszone middels o.a. natuurvriendelijke flauwe oevers, versmald profiel, aanleg vijf poelen, aanleg twee faunapassages onder Galderseweg en Rijsbergsebaan. Uitbreiden wandel- en fietsroutenetwerk middels o.a. aanleg laarzenpad langs Kerzelse Beek, aanleg onverharde paden tussen Kerzelseweg en Galderse Beek en fietsverbinding tussen Belgische grens en Galderse Meren. Er is in totaal 13 hectare nieuwe natuur aangelegd. 15 grondeigenaren, voornamelijk boeren, hebben meegedaan aan de vrijwillige kavelruil.

Voor nadere informatie zie filmpje opening natuurgebied de Balleman.

Reactie toevoegen