Balloërveld

Plaats
Buurtschap
Aa en Hunze
Drenthe

Balloërveld

Terug naar boven

Status

- Balloërveld is een buurtschap en natuurgebied in de provincie Drenthe, gemeente Aa en Hunze. T/m 1997 gemeente Rolde.

- De kleine buurtschap Balloërveld heeft een eigen postcode (9459) en plaatsnaam in postcodeboek en BAG, en is daarmee formeel een aparte woonplaats (des te curieuzer dat de plaatsnaam in de Topografische atlas Drenthe (1) niet wordt vermeld). In de praktijk valt het plaatsje als buurtschap onder het dorp Balloo.

- De buurtschap ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Spelling
Blijkens het postcodeboek en de plaatsnaamborden wordt de naam van de buurtschap gespeld als Balloërveld. Over de spelling van het gelijknamige natuurgebied is men het kennelijk niet eens: de atlassen en beheerder Staatsbosbeheer spellen het als Ballooërveld, de herders en de site van de schaapskooi spellen het met één o... (iets soortgelijks doet zich overigens voor m.b.t. het Fochteloër- dan wel Fochtelooërveen bij het dorp Fochteloo).

Oudere vermeldingen
Gebied: 1851-1855 Het Balloder veld, 1936 Ballooërveld.

Naamsverklaring
Betekent veld 'open vlakte, heide' behorend bij Balloo.(2)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Balloërveld ligt N van Balloo. Het postcodegebied van de buurtschap omvat het gehele gelijknamige natuurgebied, de buurtschap zelf omvat alleen de huizen aan de weg Visvliet (zie hierna bij Statistische gegevens).

Terug naar boven

Statistische gegevens

- De buurtschap Balloërveld omvat 7 huizen met ca. 20 inwoners. Curieus is dat deze huizen volgens het postcodeboek aan de gelijknamige weg liggen (dat is een deel van de oude weg van Assen naar Veendam), terwijl de huizen in de praktijk, volgens de atlassen en Google Maps, aan de weg Visvliet liggen (dat is een deel van de weg van Gasteren naar Loon, waar de weg Balloërveld vanuit Balloo gezien op uitkomt).

- Het natuurgebied Balloërveld heeft een oppervlakte van 367 hectare.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- In 2013 is kunstwerk De Baak op het Balloërveld geplaatst.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Het Balloërveld is een heidegebied met veenmeertjes, stukjes dennenbos en zandverstuivingen. Het gebied wordt doorkruist met een netwerk van zandwegen en karrensporen  die deels nog dateren van voor de middeleeuwen. Archeologisch onderzoek heeft er grafheuvels, een urnenveld en resten van akkerbouw uit de ijzertijd, alsmede vondsten die duiden op steentijdbewoning aan het licht gebracht. Het is ook een oefenterrein geweest van het leger. Enkele loopgraven herinneren nog aan die periode.

Landschapsarchitect Berno Strootman heeft in 2010 voor Staatsbosbeheer een plan gemaakt om van het oude terrein van de Luchtmobiele Brigade van de landmacht op het Balloërveld weer een grote stille heide te maken. Veel herinneringen zijn vervaagd, bijvoorbeeld door de aanplant van bomengroepen en zelfs een heel kromvormig bos, het zogenoemde bananenbos, dat grote delen van het gebied tussen twee beekdalen aan het zicht onttrekt. Dat wordt gekapt, net als veel andere boompartijen, zodat de bezoeker weer zicht heeft op prehistorische grafheuvels en kleine akkers (Celtic fields) die het begin van de akkerbouw in Nederland markeren. En op kleine ontginningen uit de 20ste eeuw, op duizenden jaren oude karresporen en op twee beekdalen die het Balloërveld begrenzen. Tekens die herinneren aan de militairen blijven ook: betonnen afscheidingspaaltjes en een tankgracht.

Schaapskudde
De schaapskudde van het Balloërveld is met 400 Drentse heideschapen de grootste kudde van Drenthe. De schaapskooi staat direct naast het Informatiecentrum aan de rand van het natuur- en heideveld. Op een informatiepaneel bij de schaapskooi wordt dagelijks aangegeven waar je de kudde op het heideveld kunt vinden. Je zult er soms een flinke wandeling voor over moet hebben. Vaak is het even zoeken, want bosjes belemmeren hier en daar het gezichtsveld. Nadere informatie vind je op de sites Herders van Balloo en Schaapskudde Balloërveld. - Nadere informatie over het Balloërveld in brede zin. - De schaapskooi is in 2011 afgebrand. - De schaapskooi is in 2013 herbouwd, met bijbehorende dienstwoning.

Reactie toevoegen