Balloërveld

Plaats
Buurtschap
Aa en Hunze
Drenthe

Balloërveld

Terug naar boven

Status

- Balloërveld is een buurtschap en natuurgebied in de provincie Drenthe, gemeente Aa en Hunze. T/m 1997 gemeente Rolde.

- De kleine buurtschap Balloërveld heeft een eigen postcode (9459) en plaatsnaam in postcodeboek en BAG, en is daarmee een formele woonplaats (des te curieuzer dat de plaatsnaam in de Topografische atlas Drenthe (1) niet wordt vermeld). In de praktijk valt het plaatsje als buurtschap onder het dorp Balloo.

- De buurtschap Balloërveld ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Spelling
Blijkens het postcodeboek en de plaatsnaamborden wordt de naam van de buurtschap gespeld als Balloërveld. Over de spelling van het gelijknamige natuurgebied is men het kennelijk niet eens: de atlassen en beheerder Staatsbosbeheer spellen het als Ballooërveld, de herders en de site van de schaapskooi spellen het met één o... (iets soortgelijks doet zich overigens voor m.b.t. het Fochteloër- dan wel Fochtelooërveen bij het dorp Fochteloo).

Oudere vermeldingen
Gebied: 1851-1855 Het Balloder veld, 1936 Ballooërveld.

Naamsverklaring
Betekent veld 'open vlakte, heide' behorend bij Balloo.(2)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Balloërveld ligt aan de gelijknamige weg, N van Balloo. In atlassen stond hier tot ca. 2010 ten onrechte de straatnaam Visvliet. Sindsdien is dat gecorrigeerd, en staat er een naam Visvliedt bij een van de huizen ter plekke. Het postcodegebied van de buurtschap omvat het gehele gelijknamige natuurgebied.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Balloërveld omvat 8 huizen met ca. 20 inwoners. Het gelijknamige natuurgebied heeft een oppervlakte van 367 hectare.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- In 2013 is op het Balloërveld het kunstwerk De Baak geplaatst. Het is een markeringsteken voor Pieterpad-wandelaars, die er het aantal nog te wandelen kilometers op kunnen aflezen. Het kunstwerk is gemaakt door kunstenaar Arie Fonk uit Rolde. Hij gebruikte er 60 zwerfkeien voor, die samen 40 ton wegen. De grootste steen, met daarop de afstanden tot Pieterburen in het noorden van Groningen en de Sint Pietersberg in het Zuid-Limburgse Maastricht, weegt zes ton.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het Balloërveld is een heidegebied met veenmeertjes, stukjes dennenbos en zandverstuivingen. Het gebied wordt doorkruist met een netwerk van zandwegen en karrensporen die deels nog dateren van voor de middeleeuwen. Archeologisch onderzoek heeft er grafheuvels, een urnenveld en resten van akkerbouw uit de ijzertijd, alsmede vondsten die duiden op steentijdbewoning aan het licht gebracht. Het is ook een oefenterrein geweest van het leger. Enkele loopgraven herinneren nog aan die periode.

Landschapsarchitect Berno Strootman heeft in 2010 voor Staatsbosbeheer een plan gemaakt om van het oude terrein van de Luchtmobiele Brigade van de landmacht op het Balloërveld weer een grote stille heide te maken (zie ook de videoreportage onder de link). Veel herinneringen zijn vervaagd, bijvoorbeeld door de aanplant van bomengroepen en zelfs een heel kromvormig bos, het zogenoemde bananenbos, dat grote delen van het gebied tussen twee beekdalen aan het zicht onttrekt. Dat wordt gekapt, net als veel andere boompartijen, zodat de bezoeker weer zicht heeft op prehistorische grafheuvels en kleine akkers (Celtic fields) die het begin van de akkerbouw in Nederland markeren. En op kleine ontginningen uit de 20e eeuw, op duizenden jaren oude karresporen en op twee beekdalen die het gebied begrenzen. Tekens die herinneren aan de militairen blijven er ook: betonnen afscheidingspaaltjes en een tankgracht.

- Schaapskudde Balloërveld is met 400 Drentse heideschapen de grootste kudde van Drenthe. De schaapskooi staat direct naast het Informatiecentrum aan de rand van het natuur- en heideveld. Op een informatiepaneel bij de schaapskooi wordt dagelijks aangegeven waar je de kudde op het heideveld kunt vinden. Je zult er soms een flinke wandeling voor over moet hebben. Vaak is het even zoeken, want bosjes belemmeren hier en daar het gezichtsveld. Van november t/m april vertrekt de kudde dagelijks vanuit de schaapskooi in Balloo. In de zomerperiode grazen de schapen soms op verre afstand van de kooi en brengen dan de nacht in een weiland aan de rand van het gebied door. Voor nadere informatie zie ook de site Herders van Balloo. - In 2011 is de schaapskooi afgebrand. - De schaapskooi is in 2013 herbouwd, met bijbehorende dienstwoning.

Terug naar boven

Beeld

- Beschrijving en fotoreportage van het Balloërveld, door Jan Lambers.

- Videoreportage waarin Casper Gils je op locatie vertelt over de geschiedenis en bijzondeheden van het Balloërveld.

Reactie toevoegen